tb Levelek      
Előfizetőink honlapunkon feltett kérdésére 7 napon belül e-mailben választ adunk!
Előfizetőink honlapunkon feltett kérdésére 7 napon belül e-mailben választ adunk!

Összes tárgyszó megjelenítése

E jelű nyomtatvány
E101
E111
ebédjegy Étkezési hozzájárulás
Milyen jogszabályok alapján tarthatja vissza a munkáltató annak a munkavállalónak a havi 4000 forint értékű ebédjegyét, aki június végén és július elején egy-egy hetet betegszabadságon volt? A betegállomány miatt az ebédjegyet sem augusztusban, sem szeptemberben, sem októberben nem kapta meg a munkavállaló.
Megjelent a Társadalombiztosítási Levelek 117. számában (2007. november 27.), 2014. kérdésszám alatt
edző Sportedző megbízási díjának közterhei
Köthető két megbízási szerződés egy sportegyesület és a kézilabda-edzői teendőket a FEOR 2717-nek megfelelően ellátó edző között úgy, hogy az egyik szerződés alapján az általános szabályok szerint számfejtik a minimálbérnek megfelelő összegű megbízási díjat, a másik szerződésben megállapított díjat pedig az ekhóra vonatkozó szabályok szerint? A magánszemélynek nincs olyan biztosítási jogviszonya, ahol az általános szabályok szerint megfizeti a közterheket. A minimálbért vagy a garantált bérminimumot kell figyelembe venni a díj számfejtésekor?
Megjelent a Társadalombiztosítási Levelek 247. számában (2013. október 29.), 4215. kérdésszám alatt
egészségbiztosítási ellátás
egészségbiztosítási járulék
egészségkárosodás
egészségkárosodás megállapítása Leszázalékolás üzemi baleset után
Mikor kell elindítania a leszázalékolási eljárást annak a munkavállalónak, aki 2010-ben munkahelyi balesetet szenvedett, több mint fél éve táppénzben részesül, és a háziorvos tájékoztatása szerint a leszázalékolása elkerülhetetlen? Leszázalékolás esetén számít-e, hogy a munkaképesség-csökkenése üzemi baleset miatt keletkezett? Mik a munkavállaló lehetőségei?
Megjelent a Társadalombiztosítási Levelek 193. számában (2011. március 29.), 3329. kérdésszám alatt
egészségkárosodási járadékos
egészségkárosodott munkavállaló
egészségkárosodott személy
egészségkárosodott személy egyéni vállalkozása 80 százalékos mértékű egészségkárosodott személy egyéni vállalkozása
Létesíthet egyéni vállalkozást az ellátásai veszélyeztetése nélkül az a magánszemély, aki 80 százalékos egészségkárosodása miatt rokkantsági járadékban, valamint fogyatékossági támogatásban is részesül? Amennyiben igen, akkor egészségkárosodására tekintettel élhet?a szociálishozzájárulásiadó-kedvezménnyel? Egyéni vállalkozóként főállású vagy nem főállású kisadózónak minősülne, ha a kisadózó vállalkozások tételes adója szerinti közteherfizetést választaná?
Megjelent a Társadalombiztosítási Levelek 334. számában (2018. március 13.), 5677. kérdésszám alatt
egészségkárosodott személy keresőtevékenysége
egészségpénztár
egészségpénztári adomány Egészségpénztári adomány
Adómentes juttatásnak minősül a 2019. január hónapban átutalt egészségpénztári adomány abban az esetben, ha a foglalkoztató 2018. évben minden hónapban fizetett dolgozónként 5000 forint értékben ilyen juttatást? Hogyan változik az adomány adózása 2019. évben?
Megjelent a Társadalombiztosítási Levelek 351. számában (2019. január 15.), 5961. kérdésszám alatt
egészségügyi dolgozó többletmunkavégzése Egészségügyi dolgozó önként vállalt többletmunkavégzése
Hogyan kerül figyelembevételre a nyugdíj megállapítása során egy orvosi bt. alkalmazottjának a heti 48 órát meghaladó önként vállalt többletmunkavégzése? Szerez többlet szolgálati időt, illetve jogosultsági időt abban az esetben is, ha nem közalkalmazott, hanem munkaviszonyban áll? Mi a helyzet akkor, ha társas vállalkozóként végezi ugyanezt a tevékenységet?
Megjelent a Társadalombiztosítási Levelek 287. számában (2015. október 27.), 4872. kérdésszám alatt
egészségügyi ellátás
egészségügyi hozzájárulás
egészségügyi könyv Egészségügyi könyv költségei
Kötelezhető-e a munkáltató az érvényes egészségügyi könyv megszerzéséhez szükséges egészségügyi vizsgálatok felmerülő költségeinek megtérítésére, vagy a munkavállalónak kell megfizetnie ezt a költséget?
Megjelent a Társadalombiztosítási Levelek 106. számában (2007. június 5.), 1821. kérdésszám alatt
egészségügyi szabadság Személy- és vagyonvédelmi tevékenységet végző egyéni vállalkozó betegsége
A 2005. évi CXXXIII. tv. szerint az őrzés-védelem tevékenység egyéni vállalkozói jogviszonyban is folytatható. Ebben az esetben betegség esetén a betegszabadságnak megfelelő szabadság jár. Mi ez pontosan, és hogyan kell számolni?
Megjelent a Társadalombiztosítási Levelek 92. számában (2006. október 31.), 1592. kérdésszám alatt
egészségügyi szolgáltatás
egészségügyi szolgáltatási járulék
egészségügyi szolgáltatásra jogosultak
egészségügyi szolgáltató Egészségügyi szolgáltató kft. szakképzési hozzájárulása
Hogyan kell megállapítani egy egészségügyi szolgáltató kft. egészségügyi dolgozói (pl. gyógyszertári asszisztens, gyógyszerész, orvos) után fizetendő szakképzésihozzájárulás-fizetési kötelezettséget abban az esetben, ha az asszisztensek munkaidőben csak közfeladatot látnak el (betegellátás, betegirányítás), de a foglalkoztató cégnek nemcsak közfeladatok ellátásából származik bevétele, hanem pl. orvosok esetében ügyelet ellátásából, illetve orvosi alkalmassági vizsgálatok elvégzéséből? A vállalkozás szerződéses kapcsolatban áll az egészségbiztosítási szervvel.
Megjelent a Társadalombiztosítási Levelek 233. számában (2013. február 26.), 4000. kérdésszám alatt
egészségügyi tevékenység Önkéntes segítő
Az egészségügyi intézmények gyakorlatához hasonlóan alkalmazható-e önkéntes segítőként ügyelet ellátására egy orvos annak érdekében, hogy a foglalkoztatónál legyen olyan személy, aki az adott tevékenység végzésére szakmailag jogosult? A foglalkoztatott ezért a munkáért díjazásban nem részesülne. Minderre azért lenne szükség, mert a cégnek nincs orvosi végzettségű alkalmazottja, de orvosi tevékenységet végez, és erről állít ki számlát.
Megjelent a Társadalombiztosítási Levelek 232. számában (2013. február 5.), 3986. kérdésszám alatt
egészségügyi ügyelet Többletmunkaidő elszámolása
Alkalmazhatja-e egy egészségügyi alapellátást biztosító betéti társaság a Tny-tv. 43/A. §-ában foglalt adatszolgáltatást az önként vállalt többletmunkaidőről abban az esetben, ha a munkavállalói 1 hétvégi 24 órás és 1 vagy 2 hétközi 16 órás ügyeletet látnak el a napi teendőkön felül, amelyért munkabért kapnak? Hogyan lehet ezt dokumentálni, illetve hogyan működik az adatszolgáltatás ebben az esetben? Hogyan kell figyelembe venni azt, hogy az ügyelet miatt a dolgozók szabadnapot kapnak?
Megjelent a Társadalombiztosítási Levelek 191. számában (2011. március 1.), 3290. kérdésszám alatt
egészségügyihozzájárulás-fizetési felső határ Egészségügyihozzájárulás-fizetési felső határ
Hogyan kell figyelembe venni a 450 ezer forintos egészségügyihozzájárulás-fizetési felső határ számításánál azokat a járulékokat, amelyekre a dolgozó családi kedvezményt érvényesített?
Megjelent a Társadalombiztosítási Levelek 292. számában (2016. február 2.), 4954. kérdésszám alatt
egészségügyiszolgáltatásijárulék-tartozás Egészségügyiszolgáltatásijárulék- tartozás
Van bármilyen következménye az egészségügyi szolgáltatásra való jogosultságot illetően annak, ha az egészségügyi szolgáltatási járulék fizetésére kötelezett magánszemély nehéz anyagi helyzete miatt nem tudja fizetni rendszeresen a járulékot, és hátralékot halmoz fel?
Megjelent a Társadalombiztosítási Levelek 330. számában (2017. december 12.), 5607. kérdésszám alatt
EGT-állampolgár
EGT-tagállamban biztosított személy
egy munkáltató, két munkaviszony Egy munkáltató, két munkaviszony
Létesíthető jogszerűen munkaviszony a gondnoki feladatok ellátására egy munkavállalóval abban az esetben, ha ugyanazzal a kft.-vel már érvényben van egy napi 8 órás munkaszerződése targoncás munkakörre? Abban az esetben, ha nincs jogi akadálya ennek a megoldásnak, hány órában foglalkoztatható a dolgozó?
Megjelent a Társadalombiztosítási Levelek 375. számában (2020. március 24.), 6373. kérdésszám alatt
egy műszakos munkarend Egy műszakos munkarend
Egy pótkocsi- és felépítményszerelő kft.-nél a szerelők egy műszakos munkarendre tértek át úgy, hogy hétfőtől csütörtökig reggel 07.30-tól 17.30 óráig dolgoznak, tehát napi 10 órát, a péntek és a hétvége pihenőnap, így 4 nap alatt dolgozzák le a heti 40 órát. Mivel a munkarendjük nem heti 5 munkanap és 2 pihenőnap, így a betegszabadság és a szabadság számítása is megváltozik.Például hogyan kell számolni azt, ha a dolgozó- szabadságon van január 29-30-án (ez 2,5 vagy 3 nap)?- betegszabadságon van január 28-án (ez 1,25 vagy 2 nap)?- szabadságot, illetve a betegszabadságot napi 8 órával kell elszámolni?- péntek, illetve hétvégi napon végzett túlmunka 50 százalékos vagy 100 százalékos túlórát jelent?- nem érinti-e hátrányosan a számítás azokat a dolgozókat, akik a heti 40 órát 5 munkanap alatt dolgozzák le?
Megjelent a Társadalombiztosítási Levelek 39. számában (2004. június 22.), 697. kérdésszám alatt
egyéb jövedelem Táppénz és nyugdíj alapjának számítása
Figyelembe kell venni a táppénzalap számítása során azokat a 2019-ben fizetett béren kívüli juttatásokat, amelyek után - a bérhez hasonlóan - megtörtént a járulékok számfejtése és fizetése? Bele fog számítani a kifizetett összeg a dolgozók nyugdíjalapjába?
Megjelent a Társadalombiztosítási Levelek 357. számában (2019. május 7.), 6063. kérdésszám alatt
egyedülálló
egyedülálló nyugdíjjáruléka Egyedülálló nyugdíjjárulékai
Mi történik az évtizedek alatt levont nyugdíjjárulékkal egy jelenleg 52 éves egyedülálló férfinak az esetében, ha nem alapít családot, és a nyugdíjazása előtt meghal? Köthet-e valamelyik rokonával, vagy bárki mással olyan szerződést, amelyben kedvezményezettként jelöli meg őket? Kaphatnak-e hozzátartozói nyugdíjat a közeli hozzátartozók (pl. testvérek) ebben az esetben?
Megjelent a Társadalombiztosítási Levelek 186. számában (2010. december 7.), 3187. kérdésszám alatt
egyedülállóság bejelentése Egyedülállóság bejelentése
Hogyan tudja magát egyedülállóként bejelenteni az az édesanya, aki 2008. december 18-tól egyedül neveli a gyermekét?
Megjelent a Társadalombiztosítási Levelek 159. számában (2009. szeptember 29.), 2733. kérdésszám alatt
egyedülállóság megszűnése Egyedülállóság megszűnésének bejelentése
Hogyan jelentheti be a szülő az egyedülállóság megszűnését?
Megjelent a Társadalombiztosítási Levelek 366. számában (2019. október 15.), 6227. kérdésszám alatt
egyéni cég tagja Egyéni cég tagja
Milyen járulékfizetési kötelezettsége keletkezik egy egyéni cég tagjának abban az esetben, ha eddig teljes munkaidős munkaviszonyban állt, de a bértámogatás kapcsán munkaideje heti 30 órára csökkent? Megteheti, hogy a cégben is csak napi 1-2 órában végezzen munkát ennek megfelelő díjazásért?
Megjelent a Társadalombiztosítási Levelek 380. számában (2020. június 23.), 6469. kérdésszám alatt
egyéni járulék
egyéni nyilvántartás
egyéni számla Társadalombiztosítási egyéni számla
Hol tudja megtekinteni egy magánszemély, hogy az egyéni nyugdíjszámláján milyen összeget tartanak nyilván?
Megjelent a Társadalombiztosítási Levelek 265. számában (2014. szeptember 23.), 4520. kérdésszám alatt
egyéni ügyvéd
egyéni ügyvéd szülése Egyéni ügyvéd szülése
Kell szüneteltetni az ügyvédi tevékenységet a TGYÁS és a GYED igénybevételének ideje alatt annak az egyéni ügyvédnek az esetében, aki várhatóan 2014. május 9-én fog szülni, de a terhességi-gyermekágyi segélyt már a szülést megelőzően igénybe kívánja venni? Mi történik akkor, ha szünetelteti a tevékenységét az ellátások igénybevétele alatt?
Megjelent a Társadalombiztosítási Levelek 257. számában (2014. április 29.), 4386. kérdésszám alatt
egyéni vállalkozás bányászok részére járó keresetkiegészítés mellett Egyéni vállalkozás bányászok részére járó keresetkiegészítés mellett
Kaphatja továbbra is a keresetkiegészítést az a személy, aki korábban vájárként dolgozott, amelyre tekintettel jogosulttá vált az ellátásra, és most egyéni vállalkozói tevékenységet kíván kezdeni?
Megjelent a Társadalombiztosítási Levelek 374. számában (2020. március 10.), 6367. kérdésszám alatt
egyéni vállalkozás CSED mellett
egyéni vállalkozás GYED mellett
egyéni vállalkozás GYES mellett
egyéni vállalkozás GYET mellett
egyéni vállalkozás GYOD mellett GYOD-ban részesülő kisadózó
Főállású kisadózónak fog minősülni az az egyéni vállalkozó, aki jelenleg GYES-ben részesül, a vállalkozásában érdemi munkát nem végez, és gyermeke betegségére tekintettel számára hamarosan gyermekek otthongondozási díja kerül megállapításra? A vállalkozó folytatni szeretné a tevékenységét, és április hónaptól bejelentkezik a kisadózó vállalkozások tételes adójának hatálya alá.
Megjelent a Társadalombiztosítási Levelek 356. számában (2019. április 16.), 6054. kérdésszám alatt
egyéni vállalkozás két uniós tagállamban Egyéni vállalkozás két uniós tagállamban
Kérhet Magyarországon egyéni vállalkozói igazolványt az a személy, aki Szlovákiában már rendelkezik egy biztosítási kötelezettséggel járó egyéni vállalkozói jogviszonnyal? Milyen járulékfizetési kötelezettsége keletkezik ez alapján Magyarországon? Milyen igazolást kell kérnie a szlovák biztosításról?
Megjelent a Társadalombiztosítási Levelek 228. számában (2012. november 6.), 3913. kérdésszám alatt
egyéni vállalkozás külföldön Külföldi jogviszony igazolása
Elfogadható a külföldi jogviszony igazolásaként az E104 számú igazolás egy magyar társas vállalkozás ügyvezetője esetében, aki Ausztriában egyéni vállalkozóként biztosítási jogviszonnyal rendelkezik, vagy csak az A1 jelű nyomtatvány megfelelő?
Megjelent a Társadalombiztosítási Levelek 237. számában (2013. április 30.), 4062. kérdésszám alatt
egyéni vállalkozás munkaviszony mellett Egyéni vállalkozó munkaviszony mellett
Hogyan alakul az egyéni vállalkozó járulékfizetési kötelezettsége abban az esetben, ha az eddigi teljes munkaidős munkaviszonyában fizetés nélküli szabadságra küldik, illetve bérfizetés nélkül felmentik a munkavégzés alól? Hogyan változik a helyzet, ha a munkaidejét heti 20 órásra csökkentik, és miként, ha keresőképtelen állományba veszik?
Megjelent a Társadalombiztosítási Levelek 376. számában (2020. április 14.), 6392. kérdésszám alatt
egyéni vállalkozás rokkantsági ellátás mellett
egyéni vállalkozás szüneteltetése
egyéni vállalkozó
egyéni vállalkozó alkalmazottja Vállalkozói tevékenység folytatása társadalombiztosítási ellátások alatt
Folytathatja a vállalkozói tevékenységet az alkalmazottja révén egy eva hatálya alá tartozó egyéni vállalkozó táppénz, TGYÁS, illetve GYED ideje alatt? A vállalkozó rendelkezik heti 36 órát meghaladó munkaviszonnyal.
Megjelent a Társadalombiztosítási Levelek 232. számában (2013. február 5.), 3975. kérdésszám alatt
egyéni vállalkozó ápolási díja Egyéni vállalkozó ápolási díja
Jogosult-e ápolási díjra az egyéni vállalkozó, és ha igen, hogyan befolyásolja ez a járulékfizetési kötelezettségét, tekintettel arra, hogy "fizetés nélküli szabadságon" lesz?
Megjelent a Társadalombiztosítási Levelek 185. számában (2010. november 23.), 3160. kérdésszám alatt
egyéni vállalkozó előrehozott öregségi nyugdíja Egyéni vállalkozó előrehozott öregségi nyugdíja
Meg kell-e szüntetnie vagy kell-e szüneteltetnie az egyéni vállalkozói tevékenységét annak a vállalkozónak, aki előrehozott öregségi nyugdíjba kíván vonulni? Amennyiben a nyugdíjazás után tovább folytatja a tevékenységet, mikortól nem kell a minimálbér után megfizetnie a járulékokat?
Megjelent a Társadalombiztosítási Levelek 194. számában (2011. április 12.), 3334. kérdésszám alatt
egyéni vállalkozó halála Szociálishozzájárulásiadó- kedvezmény továbbérvényesítése egyéni vállalkozó halála esetén
Érvényesítheti továbbra is a szociálishozzájárulásiadó-kedvezményt az elhunyt egyéni vállalkozó vállalkozását folytató örökös az alkalmazásában álló huszonöt év alatti magánszemély után, aki az elhunyt vállalkozóval létrejött munkaszerződés megkötése idején nem rendelkezett 180 nap biztosítási idővel?
Megjelent a Társadalombiztosítási Levelek 284. számában (2015. szeptember 1.), 4827. kérdésszám alatt
egyéni vállalkozó járulékalapja
egyéni vállalkozó járulékkötelezettsége
egyéni vállalkozó keresőképtelensége
egyéni vállalkozó keresőtevékenysége Egyéni vállalkozó csecsemőgondozási díja és GYED-e
Valóban van olyan változás 2015-től, hogy ha egy egyéni vállalkozó édesanya vállalkozóként bevétellel rendelkezik, akkor megszűnik a csecsemőgondozási díjra, illetve GYED-re való jogosultsága?
Megjelent a Társadalombiztosítási Levelek 274. számában (2015. március 17.), 4670. kérdésszám alatt
egyéni vállalkozó korengedményes nyugdíja Egyéni vállalkozó korengedményes nyugdíja
Meg kell-e szüntetnie az egyéni vállalkozói jogviszonyát, vagy elég szüneteltetnie a vállalkozói tevékenységét annak a munkavállalónak, aki a munkáltatójával kötött megállapodás alapján ebben az évben korengedményes nyugdíjba vonul, és a munkaviszonyát ezzel egyidejűleg a jogszabályi előírások értelmében megszünteti? Korengedményes nyugdíjazása után folytathatja-e tevékenységét kiegészítő tevékenységűként egy evás egyéni vállalkozó, illetve van-e ennek valamilyen korlátja a nyugdíj szempontjából?
Megjelent a Társadalombiztosítási Levelek 179. számában (2010. augusztus 30.), 3068. kérdésszám alatt
egyéni vállalkozó külföldi munkaviszonya
egyéni vállalkozó mezőgazdasági őstermelői tevékenysége Egyéni vállalkozó mezőgazdasági őstermelői jogviszonyának minősítése
Hogyan alakul a biztosítási jogviszonya annak az egyéni vállalkozónak, aki egyidejűleg őstermelői tevékenységet is folytat? Választhatja, hogy a továbbiakban őstermelőként lesz biztosított?
Megjelent a Társadalombiztosítási Levelek 273. számában (2015. február 24.), 4650. kérdésszám alatt
egyéni vállalkozó munkaviszonya
egyéni vállalkozó nő kedvezményes nyugdíjazása Egyéni vállalkozó nő kedvezményes nyugdíja
Jogosult lehet a nők kedvezményes nyugdíjára egy jelenleg 56 éves egyéni vállalkozó nő, aki 18 éves kora óta folyamatosan dolgozik, és az elmúlt években a járulékbevallási és -fizetési kötelezettségének maradéktalanul eleget tett? A?vállalkozó bevétele az utóbbi időszakban folyamatosan csökken, nehezen tudja fenntartani a vállalkozását. Van valamilyen lehetősége arra, hogy megvásárolja a nyugdíjjogosultsághoz szükséges időt, illetve hogy valamilyen módon igénybe vegye az ellátást?
Megjelent a Társadalombiztosítási Levelek 314. számában (2017. március 7.), 5337. kérdésszám alatt
egyéni vállalkozó nyugdíjazása
egyéni vállalkozó osztaléka Külföldi munkaviszonyban álló vállalkozó osztaléka
Kell szociális hozzájárulási adót fizetnie annak az egyéni vállalkozónak az osztaléka után, aki Ausztriában munkaviszonyban áll?
Megjelent a Társadalombiztosítási Levelek 401. számában (2021. július 20.), 6856. kérdésszám alatt
egyéni vállalkozó osztalékalapja Egyéni vállalkozó osztalékalapja
Egészségügyi hozzájárulást vagy szociális hozzájárulási adót kell fizetnie az egyéni vállalkozónak a 2018-ban képződött és 2019. május 20-ig bevallott osztaléka után?
Megjelent a Társadalombiztosítási Levelek 351. számában (2019. január 15.), 5963. kérdésszám alatt
egyéni vállalkozó rokkantsági ellátása
egyéni vállalkozó segítő családtagja Unoka bejelentése segítő családtagként
Bejelentheti-e unokáját segítő családtagként egy egyéni vállalkozóként működő nagyapa havi 25 ezer forintos juttatással? Mentesül-e ebben az esetben az egészségügyi szolgáltatási járulék fizetése alól, és jogot szerez-e valamilyen ellátásra?
Megjelent a Társadalombiztosítási Levelek 192. számában (2011. március 16.), 3300. kérdésszám alatt
egyéni vállalkozó szülése
egyéni vállalkozó táppénze
egyéni vállalkozói tevékenység szüneteltetése
egyéni védőeszköz Munkaruha, védőruha
Melyek a munka- és védőruha-juttatás érvényes feltételei? Meg van-e határozva a munkaruhára fordítható összeg? Van-e olyan rendelkezés, amely a kihordási időt meghatározza, és a munkáltató részéről biztosítandó ruhaféleségeket (pl. zakó, nadrág, cipő stb.) tételesen felsorolja?
Megjelent a Társadalombiztosítási Levelek 87. számában (2006. augusztus 15.), 1515. kérdésszám alatt
egyenlőtlen munkaidő Egyenlőtlen munkaidőben foglalkoztatott munkavállalók betegállománya
Hogyan kell számítani a 12 órás munkavállaló munkaidejét abban az esetben, ha táppénzre megy, tekintettel arra, hogy a táppénz minden napra jár? Véleményünk szerint munkanapokra betegállományt, szabadnapokra szabadnapot kell számítani, hiszen ellenkező esetben felborul a havi kötelező munkaidő.
Megjelent a Társadalombiztosítási Levelek 193. számában (2011. március 29.), 3324. kérdésszám alatt
egyenlőtlen munkaidő-beosztás
egyenlőtlen munkaidő-beosztásban dolgozó munkavállaló
egyes meghatározott juttatások
egyesület által alapított díj Egyesület által alapított díj
Egy egyesület irodalmi díjat alapított, amelyet egy zsűri véleménye alapján ad az arra érdemesnek talált íróknak, költőknek. Milyen elbírálás alá esik a juttatott jövedelem járulék és szja szempontjából, figyelembe véve, hogy a díjazottakkal az egyesület nem áll semmiféle munkavégzésre irányuló jogviszonyban? Hogyan változik az elbírálás, ha a díjazott magánszemély uniós állampolgár, harmadik országbeli állampolgár, magyar állampolgár, illetve belföldi adóalany? Elszámolható adómentesen a díjazottak számára a díjátadó helyszínén biztosított szállás, illetve az utazás költségének az egyesület általi biztosítása? A zsűriben megbízási szerződés keretében szintén a fenti háromféle adóalanyiságú személyek működnek közre. Részükre a megbízási díjon felül szállásköltség, utazási költség biztosítható-e? Az egyesület cél szerinti tevékenysége az irodalom népszerűsítése, az ünnepélyes díjátadó keretében kulturális műsorok, verseskönyvek kiadása is megvalósul. Helyes-e a kifizető értelmezése, hogy ez a rendezvény nem reprezentációs esemény, hanem cél szerinti működés érdekében történik, és a kapcsolódó költségeket is így értelmezik? Minősíthető reprezentációnak a díjátadóhoz kapcsolódó állófogadás?
Megjelent a Társadalombiztosítási Levelek 291. számában (2016. január 12.), 4943. kérdésszám alatt
egyesületi tagok juttatásai Egyesületi tagok részére adott étkezési utalvány
Keletkezik valamilyen járulékfizetési kötelezettség abban az esetben, ha egy polgárőr egyesület étkezési utalványt ad az önkéntes munkát végző tagjainak?
Megjelent a Társadalombiztosítási Levelek 248. számában (2013. november 12.), 4235. kérdésszám alatt
egyetemi előadó Egyetemi előadó közterhei
Milyen adó- és járulékfizetési, bevallási, illetve nyilvántartási kötelezettsége van annak az adószámos magánszemélynek, aki heti 40 órás munkaviszony mellett egyetemi előadásokat tart, illetve fordít? Alkalmazható-e ebben az esetben a Tbj-tv. 21. §-a, amely szerint nem képez járulék­alapot a szerzői jogi védelem alá eső díj? Mi a teendő, ha a kifizető külföldi?
Megjelent a Társadalombiztosítási Levelek 219. számában (2012. május 29.), 3751. kérdésszám alatt
egyetemi hallgató
egyetemi hallgató családi pótléka Egyetemista gyermek családi pótléka
Miért nem folyósítanak családi pótlékot az után a gyermek után, aki egyetemre jár, annak ellenére, hogy a szülő benyújtotta a szükséges igazolásokat az Államkincstárnak?
Megjelent a Társadalombiztosítási Levelek 188. számában (2011. január 18.), 3233. kérdésszám alatt
egyetemi hallgató foglalkoztatása Nappali tagozatos egyetemi hallgató alkalmazása
Alkalmazható teljes munkaidőben egy nappali tagozatos egyetemi hallgató? Vonatkozik-e rá valamilyen speciális járulékfizetési szabály?
Megjelent a Társadalombiztosítási Levelek 376. számában (2020. április 14.), 6406. kérdésszám alatt
egyetemi hallgató GYED-e PhD-ösztöndíjas egyetemi hallgató GYED-e
Jogosult GYED-re az az egyetemi hallgató, akinek PhD-ösztöndíjat folyósítanak?
Megjelent a Társadalombiztosítási Levelek 268. számában (2014. november 4.), 4565. kérdésszám alatt
egyházi személy
egyházközség Egyházközség kifizetései
Fizethet-e havi rendszerességgel adómentes szociális segélyt egy filiaként működő katolikus egyházközség egyik hívének, akinek a rászorultságát az illetékes önkormányzat igazolta, de a lakóhelye nem az egyházközségben, hanem az anyaegyház székhelyén van? Milyen jogviszonyban foglalkoztathatja az egyházközség a szentmisén részt vevő kántori teendőket ellátó személyeket, akik rendelkeznek egyéb jogvi­szonnyal, és alkalmanként kapják meg a járandóságukat? Kifizethető-e adómentesen a részükre járó jövedelem?
Megjelent a Társadalombiztosítási Levelek 221. számában (2012. július 10.), 3792. kérdésszám alatt
egyidejű foglalkoztatás
egyidejűen járó ellátások
egyidejűleg fennálló jogviszonyok
egyidejűleg folyósítható ellátások
egyoldalú nyilatkozat Evás egyéni vállalkozó járulékfizetése
Módosíthatja-e a minimálbérnél magasabb járulékalap utáni társadalombiztosítási járulék fizetését az az evaalany egyéni vállalkozó, aki a magasabb járulékfizetésre irányuló egyoldalú nyilatkozat leadása óta eltelt időszakban egy társas vállalkozásnál heti 36 órát elérő munkaviszonyba lépett, és egyéni vállalkozását - a korábbi főfoglalkozás helyett - munkaviszonya mellett látja el?
Megjelent a Társadalombiztosítási Levelek 55. számában (2005. március 22.), 983. kérdésszám alatt
egyösszegű kifizetés Egy összegben kifizetett juttatás járulékai
Milyen mértékű társadalombiztosítási járulékot, illetve egyéb közterhet kell fizetnie a munkáltatónak abban az esetben, ha munkavállalójának az utolsó munkában töltött napon többhavi bért fizet ki egy összegben, de a hónapokra lebontott járulékalap nem haladja meg a minimálbér kétszeresét? A 0908-as bevallásban külön kell feltüntetni a tárgyhavi és külön a tárgyhónaptól eltérő, illetve a következő évre áthúzódó kifizetéseket, a tárgyhónaptól eltérő hónapokat viszont összevontan kell közölni, s így előfordulhat, hogy a havi minimálbér kétszeresét meg nem haladó járulékalapok összevontan meghaladják ezt az összeget. Az összevont többhavi kifizetést a magasabb vagy az alacsonyabb mértékű járulékokkal kell teljesíteni?
Megjelent a Társadalombiztosítási Levelek 159. számában (2009. szeptember 29.), 2724. kérdésszám alatt
egyszemélyes kft.
egyszemélyes kft. tagja
egyszemélyes kft. ügyvezetője
egyszemélyes ügyvédi iroda
egyszeri segély
egyszerűsített foglalkoztatás
egyszerűsített foglalkoztatás GYED mellett GYED-en lévő édesanya egyszerűsített foglalkoztatása
Milyen feltételekkel alkalmazható egyszerűsített foglalkoztatás keretében egy GYED-en lévő édesanya? Mi a minimálisan, illetve a maximálisan adható bér összege? Van az érintettnek bejelentési kötelezettsége a NEAK felé, illetve jogosult lesz továbbra is az ellátásra, vagy megszüntetik a folyósítást?
Megjelent a Társadalombiztosítási Levelek 332. számában (2018. február 6.), 5643. kérdésszám alatt
egyszerűsített foglalkoztatásból származó jövedelem
egyszerűsített foglalkoztatott ellátásai Egyszerűsített foglalkoztatott ellátásai
Megfizetik a társadalombiztosítási járulékokat az után a munkavállaló után, akit napi bejelentéssel foglalkoztatnak, vagy egészségügyi ellátása érdekében saját maga után kell fizetnie a társadalombiztosítási közterheket?
Megjelent a Társadalombiztosítási Levelek 366. számában (2019. október 15.), 6212. kérdésszám alatt
egyszerűsített közteherviselési hozzájárulás
egyszerűsített végelszámolás Egyszerűsített végelszámolás alatt álló betéti társaság
Hogyan alakul a jogviszonya egy egyszerűsített végelszámolás alatt álló betéti társaság ügyvezetőjének, aki a végelszámolás közben nyugdíjba megy, és erre tekintettel megszünteti a munkaviszonyát a cégnél? Hol található meg az egyszerűsített végelszámoláshoz szükséges vagyonfelosztási javaslat, illetve határozat adattartalma, amit a Ctv. előírásai szerint kötelezően alkalmazni kell?
Megjelent a Társadalombiztosítási Levelek 345. számában (2018. szeptember 25.), 5871. kérdésszám alatt
együttműködési kötelezettség Nyugdíjas munkavállaló bejelentési kötelezettsége
Köteles-e bejelenteni a munkáltatójánál a munkavállaló azt a tényt, hogy nyugdíjassá vált? Folyamatos-e azoknak a munkavállalóknak a közalkalmazotti jogviszonyuk, akik nem jelentették be nyugdíjas státuszukat?
Megjelent a Társadalombiztosítási Levelek 169. számában (2010. március 9.), 2893. kérdésszám alatt
együttműködési megállapodás
eho
eho alapja Nem pénzben adott vagyoni érték eho-kötelezettsége
Hogyan kell meghatározni az eho alapját a béren kívüli juttatásnak nem minősülő nem pénzben adott vagyoni érték esetén?
Megjelent a Társadalombiztosítási Levelek 187. számában (2010. december 21.), 3192. kérdésszám alatt
eho-felsőhatár Eho felső határának csökkentése
Figyelembe veheti az osztalék után fizetendő 450 ezer forintos eho-felsőhatárnál csökkentő tényezőként a magánszemély a megállapodás alapján fizetett egészségbiztosítási járulékot?
Megjelent a Társadalombiztosítási Levelek 291. számában (2016. január 12.), 4939. kérdésszám alatt
eho-többlet Eho-többlet visszaigénylése
Visszakérhet-e a magánszemély 104 ezer forint ehót a 2008. május 20-ig beküldendő 0753-as személyijövedelemadó-bevallásban, vagy a munkaadónak kell visszafizetnie abban a hónapban, amikor meghaladja a 450 ezer forintos hozzájárulás-fizetési felső határt abban az esetben, ha a 2006. évi 4050 ezer forint összegű osztalékot 2007 májusában fizetik ki a részére, és a 2007. évi bér után megfizetett 8 százalékos munkáltatói egészségbiztosítási járulék, valamint a 2006. évi osztalék után megfizetett eho együttes összege 554 ezer forint? Kell-e szerepeltetnie ezt az összeget a munkáltatónak a 0708-as bevallásban?
Megjelent a Társadalombiztosítási Levelek 127. számában (2008. május 6.), 2197. kérdésszám alatt
éjjeliőr Éjjeliőrök munkaidőkeretben történő foglalkoztatása
Foglalkoztatható-e havi 200 órás munkaidőkerettel az a két éjjeliőr, akiknek munkaideje 18.00 órától 06.00 óráig tart, tehát napi 12 órát dolgoznak? Hogyan történhet a díjazásuk?
Megjelent a Társadalombiztosítási Levelek 40. számában (2004. július 13.), 702. kérdésszám alatt
éjszakai munka
éjszakai munkavégzés
éjszakai pótlék
ekho
ekho alapja Ekho alapja
Beszámítható a belföldi és külföldi napidíj az ekho alapjába az egyszerűsített közteher-viselési hozzájárulás szerinti adózást választó munkavállalók (pl. színészek) esetében, vagy ezekre a juttatásokra nem alkalmazható ez a közteher?
Megjelent a Társadalombiztosítási Levelek 249. számában (2013. november 26.), 4243. kérdésszám alatt
ekho bevételi értékhatárai Egyszerűsített közteher-viselési hozzájárulás bevételi értékhatárai
Valóban változtak az egyszerűsített közteher-viselési hozzájárulás bevételi értékhatárai? Ha igen, hogyan?
Megjelent a Társadalombiztosítási Levelek 273. számában (2015. február 24.), 4647. kérdésszám alatt
ekho jogosulatlan választása Ekho szerinti adózás jogosulatlan választása
Milyen következményekkel jár a kifizetőre nézve, ha elfogadja egy tevékenységi feltételeknek megfelelő magánszemélyek az ekho szerinti adózás választásáról szóló nyilatkozatát, de az érintett munkaviszonya 2018. január 31-én megszűnt, és nem áll semmilyen biztosítási jogviszonyban? A?megbízási díj összege 500 ezer forint.
Megjelent a Társadalombiztosítási Levelek 341. számában (2018. július 17.), 5802. kérdésszám alatt
ekho választása
ekhós jövedelem
ekhós megbízott
ekhós munkavállaló
ekhós munkavállaló betegszabadsága Ekhós munkavállaló betegszabadsága
Meg kell állapítani a betegszabadság időtartamára járó távolléti díjat az ekho alá eső jövedelemből is annak a munkavállalónak az esetében, aki egy kft. munkaviszonyban álló dolgozója, és a minimálbérig az általános szabályok alapján fizeti meg a járulékokat, az e fölötti jövedelme után pedig az ekho szerinti közteherfizetést választotta? Amennyiben igen, akkor is meg kell fizetni az általános szabályok szerint a közterheket a minimálbér után? Rendezhető visszamenőlegesen önellenőrzéssel az ekho szerinti közteherfizetés abban az esetben, ha a munkavállaló az év elején nem adott erre vonatkozó nyilatkozatot, de most utólag január 1-jétől kéri az egyszerűsített közteherviselési hozzájárulás alkalmazását?
Megjelent a Társadalombiztosítási Levelek 346. számában (2018. október 16.), 5886. kérdésszám alatt
ekhós munkavállaló ellátásai Ekhós dolgozó szülése
Jogosult lesz-e terhességi-gyermekágyi segélyre és GYED-re az a munkavállaló, aki az ekho szerinti adózást választotta, és 2010-ben szeretne szülni? A biztosított bejelentése a minimálbér alapján megtörtént, az a fölötti rész pedig ekhós.
Megjelent a Társadalombiztosítási Levelek 163. számában (2009. november 24.), 2799. kérdésszám alatt
ekhós munkavállaló szülése Ekhós dolgozó szülése
Jogosult lesz-e terhességi-gyermekágyi segélyre és GYED-re az a munkavállaló, aki az ekho szerinti adózást választotta, és 2010-ben szeretne szülni? A biztosított bejelentése a minimálbér alapján megtörtént, az a fölötti rész pedig ekhós.
Megjelent a Társadalombiztosítási Levelek 163. számában (2009. november 24.), 2799. kérdésszám alatt
ekhós munkavállaló üzemi balesete Ekhós munkavállaló üzemi balesete
Milyen alap figyelembevételével állapítják meg a munkavállaló baleseti táppénzének összegét abban az esetben, ha munkaviszonyában a teljes keresetére az egyszerűsített közteherviselési hozzájárulás szerinti adózást választotta, és munkába menet balesetet szenvedett? Valóban a minimális nyugdíj 150 százalékát veszik figyelembe ebben az esetben, tekintettel arra, hogy nem fizetett pénzbeli egészségbiztosítási járulékot?
Megjelent a Társadalombiztosítási Levelek 349. számában (2018. november 27.), 5938. kérdésszám alatt
elektronikus bejelentés
elektronikus bevallás Elektronikus bevallás teljesítése meghatalmazott által
Teljesítheti-e a könyvelő az elektronikus havi bevallást? Ha igen, hogyan történik a regisztráció, hogyan hitelesíthető az adatszolgáltatás, illetve hogyan érvényesíthető a felelősség?
Megjelent a Társadalombiztosítási Levelek 82. számában (2006. május 16.), 1424. kérdésszám alatt
elektronikus megfigyelőrendszer Kamerák felszerelése
Joga van a munkáltatónak kamerákat elhelyezni a munkaterületen, és azon keresztül megfigyelni a dolgozók munkavégzését, vagy ehhez szükség van a munkavállalók beleegyezésére is?
Megjelent a Társadalombiztosítási Levelek 356. számában (2019. április 16.), 6058. kérdésszám alatt
elektronikus ügyfélkapu
elektronikus ügyintézés Elektronikus ügyintézés
Szolgáltathat-e elektronikusan adatot a nyugdíj-biztosítási szerveknek egy egyéni vállalkozó? Valóban könnyebb-e így az ügyintézés?
Megjelent a Társadalombiztosítási Levelek 145. számában (2009. február 24.), 2500. kérdésszám alatt
élelmezési költségátalány Kiküldött munkavállaló élelmezési költségei
Adható-e egyszerre a napi 500 forint összegű költségátalány és a havi 5000 forintos étkezési utalvány annál az építőipari vállalkozásnál, amely az ország egész területén végez munkát, ezért munkavállalói gyakran vidéken dolgoznak?
Megjelent a Társadalombiztosítási Levelek 103. számában (2007. április 24.), 1753. kérdésszám alatt
elengedett kölcsön
életbiztosítás
életbiztosítási díj
életkezdési támogatás
élettárs
élettárs családi kedvezménye
élettárs családi pótléka
élettárs gyermeke GYÁP élettárs gyermeke után
Jogosult lesz GYÁP-ra a munkavállaló abban az esetben, ha élettársa 8 éves gyermeke otthoni ápolása miatt 2020. szeptember 17-től 25-ig keresőképtelen volt? A pár öt éve él élettársi kapcsolatban, 3 gyermeket nevelnek, a munkavállaló 7 és 12 éves gyermekeit, valamint az élettárs 8 éves gyermekét. Az élettárs szeptember hónapban külföldi kiküldetésben volt, ezért nem tudott otthon lenni a gyermekkel.
Megjelent a Társadalombiztosítási Levelek 387. számában (2020. október 27.), 6611. kérdésszám alatt
élettárs halála Adómentes temetési segély
Milyen formában és összegben nyújthat a munkáltató adómentesen temetési segélyt a dolgozójának abban az esetben, ha az élettársa hunyt el?
Megjelent a Társadalombiztosítási Levelek 246. számában (2013. október 15.), 4197. kérdésszám alatt
élettárs özvegyi nyugdíja Élettárs özvegyi nyugdíja
Jogosult özvegyi nyugdíjra az a nő, aki 11 éven keresztül élt együtt nemrégiben elhunyt élettársával, akivel nem született közös gyermekük, tekintettel arra is, hogy az elhunyt élettárs az együttélés kezdeti időszakában még nős volt, és csak két év után vált el?
Megjelent a Társadalombiztosítási Levelek 322. számában (2017. augusztus 1.), 5464. kérdésszám alatt
élettársi kapcsolat
elhalálozás
elháríthatatlan ok Mentesítés a munkavégzés alól
Elháríthatatlan oknak minősül-e a munkavégzés alóli mentesítéshez a munkavállaló személygépkocsijának defektje? A munkavállaló tájékoztatása szerint a gépkocsi javíthatatlan volt.
Megjelent a Társadalombiztosítási Levelek 75. számában (2006. február 7.), 1324. kérdésszám alatt
elhunyt gyermek GYED időtartama alatt elhunyt gyermek
Igényelheti és megkaphatja-e még három hónapig a GYES-t az az édesanya, akinek 2008. január 7-én született, és a GYED időtartama alatt 2009. november 19-én meghalt a gyermeke? A GYED lejárta 2010. január 7-én lett volna. Ha igen, akkor a 3 hónap munkaviszonynak számít-e? Ha a fentiek nem lehetségesek, akkor mik a további munkáltatói feladatok? Mikor kell a munkavállalónak munkába lépnie?
Megjelent a Társadalombiztosítási Levelek 165. számában (2010. január 12.), 2829. kérdésszám alatt
elhunyt házastárs Elhunyt házastárs nyugdíja
Kaphatja az elhunyt férje nyugdíját a feleség abban az esetben, ha 9 évig ápolta a férjét, és most munkát keres?
Megjelent a Társadalombiztosítási Levelek 314. számában (2017. március 7.), 5338. kérdésszám alatt
elhunyt munkavállaló
elhunyt nyugdíja
elhunyt személy ellátása
elhunyt személy juttatásai
elhunyt szülők Ellátás elhalt szülők után
Jogosult lehet az özvegyi nyugdíjnak megfelelő összegű vagy bármilyen egyéb ellátásra egy 62 éves rokkantnyugdíjas személy, aki együtt élt elhalt szüleivel, és az ellátásának összege nem éri el a 30 ezer forintot?
Megjelent a Társadalombiztosítási Levelek 306. számában (2016. október 11.), 5205. kérdésszám alatt
elismert munkavállalói értékpapír-juttatás Külföldi anyacég által juttatott munkavállalói értékpapír
Az anyacégnek vagy a leányvállalatnak van bejelentési kötelezettsége a NAV-hoz abban az esetben, ha a külföldi anyacég a magyarországi leányvállalatánál dolgozó munkavállalóknak részvényt juttat? Hogyan lehet adómentesen juttatni részvényt a dolgozóknak ebben az esetben, milyen feltételeknek kell megfelelni?
Megjelent a Társadalombiztosítási Levelek 323. számában (2017. augusztus 15.), 5475. kérdésszám alatt
elkülönítés közegészségügyi okból Ellátások elkülönítés esetén
Milyen ellátást kell számfejtenie a kifizetőhelynek abban az esetben, ha a dolgozó 2020. március 27-én már nem jelent meg a munkahelyén, hanem betelefonált, hogy családjával együtt elkülönítették, a férjét pedig koronavírus--fertőzéssel kórházba szállították?
Megjelent a Társadalombiztosítási Levelek 376. számában (2020. április 14.), 6399. kérdésszám alatt
ellátás
ellátás megszüntetése Korhatár előtti ellátás, rokkantsági ellátás megszüntetése
Mit jelent pontosan az a mondat, hogy a 2012. január 1-jétől bevezetett rokkantsági ellátás és korhatár előtti ellátás megszüntetésére azért kerül sor, mert "...foglalkoztatására a foglalkoztatásra irányuló jogviszony létesítéséhez szükséges jognyilatkozat hiányában került sor"? Korábban a korengedményes nyugdíjasnak, illetve a rokkantnyugdíjasnak előre be kellett jelentenie, ha jogviszonyt létesít? Mit kell tennie annak, aki már január 1-je előtt munkaviszonyban, tagi jogviszonyban állt?
Megjelent a Társadalombiztosítási Levelek 215. számában (2012. március 27.), 3681. kérdésszám alatt
ellátás összegének megtérítése Ellátás összegének megtérítése
Van-e valamilyen lehetősége a méltányosságra, illetve az elengedésre annak a betéti társaságnak, amelynek az egyik alkalmazottja üzemi balesetet szenvedett, amelyben a társaság jegyzőkönyv szerint elismerte a felelősségét, mely alapján az egészségbiztosítási pénztár megküldte az ellátások teljes összegének megtérítésére vonatkozó fizetési meghagyását? A bt. nem tudja megfizetni a több mint egymillió forintos összeget.
Megjelent a Társadalombiztosítási Levelek 111. számában (2007. szeptember 4.), 1910. kérdésszám alatt
ellátás visszafizetése Túlfolyósított ellátás visszafizetése
Mi a teendője annak a nyugdíjas személynek, aki családi pótlék túlfolyósítása miatt méltányossági kérelmet nyújtott be a Magyar Államkincstárhoz annak érdekében, hogy tekintsenek el a visszafizetéstől, de azt a választ kapta, hogy az egyik feltétel, nevezetesen az adók módjára való behajtás lehetősége nem teljesül? Ez a válasz kb. 4 hónapja érkezett, azóta nem történt semmi.
Megjelent a Társadalombiztosítási Levelek 186. számában (2010. december 7.), 3183. kérdésszám alatt
ellátások alapja Táppénz és nyugdíj alapjának számítása
Figyelembe kell venni a táppénzalap számítása során azokat a 2019-ben fizetett béren kívüli juttatásokat, amelyek után - a bérhez hasonlóan - megtörtént a járulékok számfejtése és fizetése? Bele fog számítani a kifizetett összeg a dolgozók nyugdíjalapjába?
Megjelent a Társadalombiztosítási Levelek 357. számában (2019. május 7.), 6063. kérdésszám alatt
ellátások egyidejű folyósítása
ellátások elhunyt gyermek után GYED időtartama alatt elhunyt gyermek
Igényelheti és megkaphatja-e még három hónapig a GYES-t az az édesanya, akinek 2008. január 7-én született, és a GYED időtartama alatt 2009. november 19-én meghalt a gyermeke? A GYED lejárta 2010. január 7-én lett volna. Ha igen, akkor a 3 hónap munkaviszonynak számít-e? Ha a fentiek nem lehetségesek, akkor mik a további munkáltatói feladatok? Mikor kell a munkavállalónak munkába lépnie?
Megjelent a Társadalombiztosítási Levelek 165. számában (2010. január 12.), 2829. kérdésszám alatt
ellátások előlege Társadalombiztosítási ellátások előlege
Valóban kell előleget fizetnie a kifizetőhelynek a társadalombiztosítási ellátásokra, ha határidőre nem tudja folyósítani a teljes összeget? Milyen összegű előleget kell fizetni ebben az esetben?
Megjelent a Társadalombiztosítási Levelek 224. számában (2012. szeptember 11.), 3839. kérdésszám alatt
ellátások finanszírozása Egészségbiztosítási Alap által finanszírozott ellátások megszűnése
Valóban fizetni kell-e az orvosi ellátásért annak a biztosított személynek, aki hegymászás közben sérül meg, és kórházba kell szállítani?
Megjelent a Társadalombiztosítási Levelek 100. számában (2007. március 13.), 1701. kérdésszám alatt
ellátások folyósítása
ellátások három gyermek után
ellátások igénybevétele
ellátások igénylése Pénzbeli egészségbiztosítási ellátások igénylése
Valóban már csak elektronikus úton küldhető be a társadalombiztosítás pénzbeli ellátásai iránti igény a NEAK-hoz? Használható a továbbiakban erre a célra is az ügyfélkapu, vagy van valamilyen regisztrációs kötelezettség?
Megjelent a Társadalombiztosítási Levelek 321. számában (2017. július 18.), 5442. kérdésszám alatt
ellátások ikerszülés esetén Ellátások ikerszülés esetén
Helyesen tájékoztatta a munkáltató a munkavállalót, hogy a csecsemőgondozási díj és a gyermekgondozási díj is csak egyszeres összegben illeti meg, annak ellenére, hogy ikergyermekekkel várandós? A munkavállaló 2019. áprilistól veszélyeztetett terhesként keresőképtelen állományban van, a szülés várható időpontja 2019. október 25., és úgy tudja, hogy kétszeres összegben jogosult az ellátásokra. Megilleti valamilyen kedvezmény a dolgozót az ikerszülésre tekintettel?
Megjelent a Társadalombiztosítási Levelek 366. számában (2019. október 15.), 6221. kérdésszám alatt
ellátások járványügyi veszélyhelyzetben
ellátások jövedelempótléka TGYÁS-on és GYED-en lévők jövedelempótléka
Ki kompenzálja a TGYÁS-on és a GYED-en lévők számára az adójóváírás összegét, ha az ellátásokat egy társadalombiztosítási kifizetőhely fizeti? Az ellátás összege 2012-ben változatlan, de az adójóváírás elmaradása miatt kevesebb lesz a kifizetendő.
Megjelent a Társadalombiztosítási Levelek 214. számában (2012. március 13.), 3660. kérdésszám alatt
ellátások karantén idejére Ellátások karantén idejére
Jogosult lehet táppénzre vagy bármilyen egyéb ellátásra az a munkavállaló, aki családjával külföldi nyaralásra ment zöld besorolású országba, de mire hazajöttek, az ország besorolása sárgára váltott, ezért 14 napos karanténba kellett vonulniuk? Hogyan pótolható ebben az esetben a keresetveszteség?
Megjelent a Társadalombiztosítási Levelek 384. számában (2020. szeptember 15.), 6549. kérdésszám alatt
ellátások keresőképtelenség esetén
ellátások kifizetésének elmaradása Biztosított panasza
Egy általános kifizetőhelyet működtető cég dolgozói hónapok óta nem kapják meg a tb-ellátásukat (tp, GYED stb.). A reklamálásra az ügyintéző azt a tájékoztatást adta, hogy ügyviteli szolgáltatót váltottak, és egyelőre nem biztosított a számfejtés. Mit tehet a biztosított ebben az esetben?
Megjelent a Társadalombiztosítási Levelek 177. számában (2010. július 20.), 3043. kérdésszám alatt
ellátások koraszülés esetén
ellátások külföldi előzmény esetén
ellátások második gyermek után
ellátások meghosszabbítása Egészségbiztosítási és családtámogatási ellátások meghosszabbítása
Mely esetekben és mikortól alkalmazható pontosan az egészségbiztosítási és családtámogatási ellátások meghosszabbítására vonatkozó rendelkezés? Kérelmezni kell a hosszabbítást, vagy automatikusan hosszabbodik meg a jogosultság?
Megjelent a Társadalombiztosítási Levelek 397. számában (2021. április 27.), 6780. kérdésszám alatt
ellátások munkáltató megszűnése esetén Ellátások munkáltató jogutód nélküli megszűnése esetén
Milyen ellátásra lesz jogosult az a munkavállaló, aki 5 éve dolgozott egy cégnél, amely 2016. június 30-án jogutód nélkül megszűnt, így a dolgozó munkaviszonya is megszűnt, de 2016. április 13-tól munkahelyi baleset következtében keresőképtelensége miatt táppénzben részesül, 2016. augusztus 29-re ismételt műtétre van előjegyezve, és a második gyermekét 2016. október 10-re várja?
Megjelent a Társadalombiztosítási Levelek 303. számában (2016. augusztus 9.), 5148. kérdésszám alatt
ellátások munkaviszony megszűnése után
ellátások örökbefogadás esetén Ellátások örökbefogadás esetén
Jogosult örökbefogadói díjra az anya, aki 2020. január 6-án örökbefogadási szándékkal vitte haza 2019. december 28-án született gyermekét? Az örökbefogadással kapcsolatos papírok rendben vannak.
Megjelent a Társadalombiztosítási Levelek 373. számában (2020. február 25.), 6340. kérdésszám alatt
ellátások szerződés lejárta után Passzív táppénz időtartama
Meddig jogosult passzív táppénzre az a munkavállaló, aki 2010. március 1-jén lépett be jelenlegi munkahelyére, 2010. május 29-től folyamatosan táppénzben részesül, mert 2010. június végén megműtötték, és a határozott idejű munkaszerződése 2010. július 31-ig szól? Milyen ellátásra lesz jogosult a táppénz lejárta után? Milyen adatok és nyomtatványok szükségesek a leszázalékolásához? A dolgozó 2009. január 1-jétől augusztus 31-ig folyamatos munkaviszonnyal rendelkezik, 2009. szeptembertől munkanélküli-segélyen volt, és 2009 decemberében már volt egy gerincsérvműtétje, azután 2010-ben rendelkezésre állási támogatást kapott.
Megjelent a Társadalombiztosítási Levelek 180. számában (2010. szeptember 14.), 3093. kérdésszám alatt
ellátások szülés esetén
ellátások több gyermek esetén Ellátások több gyermek esetén
Folyósítható egyidejűleg mindhárom ellátás abban az esetben, ha egy édesanya a négyéves ikergyermekei után gyermekgondozási segélyben, a másfél éves gyermekére tekintettel gyermekgondozási díjban részesül, és 2021. április közepére várja következő gyermekét, aki után meg szeretné igényelni a CSED-et?
Megjelent a Társadalombiztosítási Levelek 395. számában (2021. március 30.), 6758. kérdésszám alatt
ellátások több jogviszony esetén
ellátások visszamenőleges igénylése
ellátmány Előleg-e az ellátmány?
A számviteli nyilvántartások és az szja-törvény szerint előlegnek minősül-e az ellátmány az alábbi esetben? Egy intézménynél a központi épületben 1 db házipénztár található. A megyében 5 városi ügyészség működik, házipénztárt nem üzemeltetnek, de a napi működéshez szükséges költségek fedezeteként meghatározott összegű készpénzben, úgynevezett "ellátmányban" részesülnek, elszámolási kötelezettséggel, minden hónapban, 30 napon belül, ezt 1 fő kezeli.
Megjelent a Társadalombiztosítási Levelek 143. számában (2009. január 27.), 2465. kérdésszám alatt
ellenőrzés
elmaradt járulék Elmaradt járulékbevallás pótlása
Milyen nyomtatványokon, bevallásokban teljesíthető a két ország között megkötött szociális egyezmény hatálybalépését követően elmaradt járulékbejelentési és -fizetési kötelezettség utólagos - korábbi évekre vonatkozó - teljes körű rendezése?
Megjelent a Társadalombiztosítási Levelek 9. számában (2003. február 25.), 134. kérdésszám alatt
elmaradt jövedelem Elmaradt jövedelem
Járulékalapnak kell tekinteni az Mt. 82. §-a alapján a jogsértéssel okozott kár összegét is tartalmazó, elmaradt jövedelem címén megítélt kártérítést?
Megjelent a Társadalombiztosítási Levelek 284. számában (2015. szeptember 1.), 4826. kérdésszám alatt
elmaradt juttatás Elmaradt cafeteriajuttatás kifizetése
Kifizetheti egy Kttv. hatálya alá tartozó munkáltató az előző években elmaradt cafeteriajuttatást az általa foglalkoztatott tisztviselőnek SZÉP kártyára történő utalással? Abban az esetben, ha igen, milyen járulék- és adóvonzata lesz a juttatásnak? A kifizetendő összeg, az idei összeggel együtt, meghaladja az éves keretösszeget.
Megjelent a Társadalombiztosítási Levelek 374. számában (2020. március 10.), 6352. kérdésszám alatt
elmaradt munkabér
előadó Szerb állampolgár tiszteletdíja
Milyen módon fizethető ki szerb állampolgár részére egy előadáson történő fellépés tiszteletdíja? Milyen közterhek terhelik a kifizetést?
Megjelent a Társadalombiztosítási Levelek 114. számában (2007. október 16.), 1957. kérdésszám alatt
előadóművész Adószámmal rendelkező önálló tevékenységet végző előadóművész járulékai
Keletkezik-e járulékfizetési kötelezettsége a kifizetőnek egy 7-es adószámmal rendelkező előadóművész után, aki nyilatkozik, hogy az szja-t saját maga rendezi?
Megjelent a Társadalombiztosítási Levelek 141. számában (2008. december 16.), 2420. kérdésszám alatt
előleg
előnyszabály
előre kifizetett munkabér Előre kifizetett munkabér járulékai
A munkavállaló (jelen esetben köztisztviselő) jogviszonya 2003. május 3-án szűnik meg. Utolsó munkában töltött napja 2002. november 13., amikor is a munkavállalóval el kell számolni és részére a jövedelmet ki kell fizetni. Ebben az esetben milyen mértékkel és milyen felső határ figyelembevételével történik az egyéni járulék levonása, és miként történik a NYENYI adatszolgáltatás?
Megjelent a Társadalombiztosítási Levelek 5. számában (2002. december 10.), 69. kérdésszám alatt
előrehozott öregségi nyugdíj
előrehozott öregségi nyugdíjas
előrehozott öregségi nyugdíjkorhatár Előrehozott öregségi nyugdíjkorhatár betöltése
Elmehet-e az előrehozott öregségi nyugdíjkorhatár betöltése előtt 10 hónappal nyugdíjba egy 1951-ben született személy, ha rendelkezik 40 év szolgálati idővel, és egy összegben előre kifizeti a járulékait?
Megjelent a Társadalombiztosítási Levelek 171. számában (2010. április 6.), 2928. kérdésszám alatt
előzetes letartóztatás
előzmény
első házasok kedvezménye
elszámolási időszak Elszámolási időszak
Hogyan kell alkalmazni a gyakorlatban az elszámolási időszakra vonatkozó rendelkezéseket, milyen eltérések vannak a munkaidőkerethez képest, mire érdemes figyelni ebben az esetben? Mennyi a leghosszabb alkalmazható időszak az egy műszakban, illetve a több műszakban dolgozó munkavállalók esetében? Mit kell vizsgálni akkor, ha az időszak lejár?
Megjelent a Társadalombiztosítási Levelek 263. számában (2014. augusztus 12.), 4488. kérdésszám alatt
eltartó Eltartott és eltartó
Ki lehet eltartó? Milyen szolgáltatásra jogosult az eltartott hozzátartozó, és milyen feltételekkel?
Megjelent a Társadalombiztosítási Levelek 98. számában (2007. február 13.), 1681. kérdésszám alatt
eltartott hozzátartozó
eltérés az Mt.-től Munkáltató és munkavállaló megállapodása
Kollektív szerződés, illetve a munkáltató és a munkavállaló megállapodása mikor és milyen módon térhet el jogszerűen a törvényi rendelkezésektől?
Megjelent a Társadalombiztosítási Levelek 180. számában (2010. szeptember 14.), 3089. kérdésszám alatt
eltérő üzleti év Természetbeni juttatások adózása eltérő üzleti év esetén
Hogyan kell elszámolni a természetbeni juttatások adóját azoknál a cégeknél, amelyeknek az üzleti éve 2006. október 1-jén kezdődik? Az új szabályozások értelmében a természetbeni juttatások utáni megemelt adót a 2006. augusztus 31-ét követően kezdődő üzleti évre kell alkalmazni. Ez minden természetbeni juttatásra vonatkozik, vagy csak a reprezentációra és üzleti ajándékra?
Megjelent a Társadalombiztosítási Levelek 93. számában (2006. november 14.), 1603. kérdésszám alatt
eltiltás a munkavégzéstől Munkavégzés felfüggesztése és eltiltás a munkavégzéstől
Mi a különbség a munkavégzéstől való eltiltás és a munkavégzés felfüggesztése között? A munkavédelmi felügyelet jegyzőkönyvében az egyik dolgozót eltiltotta, a másikat felfüggesztette. Milyen jogcímen kell ezt rögzíteni a bérprogramban, jár-e munkabér ezekre a napokra, hogyan kell szerepeltetni a jelenléti íven ezt a távollétet, illetve szüneteltetni kell-e az érintettek biztosítási jogviszonyát?
Megjelent a Társadalombiztosítási Levelek 134. számában (2008. szeptember 2.), 2303. kérdésszám alatt
elutasítás Balesetitáppénz-igény elutasítása
Jogosan utasították-e el a baleseti táppénz iránti kérelmét annak a dolgozónak, aki egy vállalati sportnapon elszenvedett baleset miatt hosszú betegállományba kényszerült, és orvosai véleménye szerint eredeti munkakörében való foglalkoztatása nem javasolt? A dolgozó felettesei rábeszélésére, "önként" vett részt a rendezvényen. Jogosult-e valamilyen ellátásra?
Megjelent a Társadalombiztosítási Levelek 40. számában (2004. július 13.), 720. kérdésszám alatt
elvált feleség
elvált házastárs özvegyi nyugdíja Elvált házastárs özvegyi nyugdíja
Valóban jogosult özvegyi nyugdíjra az elvált házastárs volt házastársa halála esetén? Amennyiben igen, mennyi időre jár az ellátás?
Megjelent a Társadalombiztosítási Levelek 337. számában (2018. május 8.), 5741. kérdésszám alatt
elvált szülők
elvárt béremelés Elvárt béremelés megállapítása műszakpótlék csökkenése esetén
Hogyan kell kiszámítani az elvárt béremelést annál a cégnél, ahol a dolgozók jelentős része 3 műszakban dolgozott 2011-ben, de 2012-től két műszakra tértek át, így a műszakpótlékok összege csökkent? Emelni kell-e az alapbér összegét annyival, amennyivel a műszakpótlék csökkent?
Megjelent a Társadalombiztosítási Levelek 221. számában (2012. július 10.), 3788. kérdésszám alatt
elveszett munkakönyv Elveszett munkakönyv
Hogyan tudná pótolni a munkakönyvét egy 1978 óta külföldön élő személy? A vállalat, ahol legutoljára dolgozott, jogutód nélkül megszűnt, a munkakönyve pedig elveszett.
Megjelent a Társadalombiztosítási Levelek 363. számában (2019. augusztus 27.), 6173. kérdésszám alatt
embléma Árubemutatón viselt ruhanemű közterhei
Egy kereskedelmi kft. különféle árubemutatókra inget és blúzt vásárolt, amelyeken szerepel a cég emblémája. Ezeket a ruhadarabokat a bemutató végeztével egy raktárban helyezik el, és csak akkor veszik újra elő, ha újabb bemutató válik aktuálissá. Nem biztos, hogy a következő alkalommal ugyanaz a munkavállaló viseli ugyanazt a ruhát. Természetbeni juttatásnak minősül-e ez, és van-e utána fizetési kötelezettség?
Megjelent a Társadalombiztosítási Levelek 52. számában (2005. február 8.), 937. kérdésszám alatt
emelt összegű családi pótlék
EMMA
ENSZ-nyugdíjas Magyarországra áttelepülő osztrák állampolgár közterhei, munkavállalása
Kell-e a nyugdíj után személyi jövedelemadót vagy járulékot fizetnie annak a jelenleg Ausztriában élő osztrák állampolgárnak, aki az ENSZ-től kapja a nyugellátását, és át kíván települni Magyarországra? Milyen feltételek mellett vállalhat munkát Magyarországon?
Megjelent a Társadalombiztosítási Levelek 190. számában (2011. február 15.), 3260. kérdésszám alatt
építőipari ágazati bértarifa-megállapodás "Építőipari Ágazati Bértarifa Megállapodás"
A közelmúltban megjelent a 3. számú Munkaügyi Közlönyben az építőipari cégekre vonatkozóan "Építőipari Ágazati Bértarifa Megállapodás" (ÉÁKSZ), amelyet tudomásunk szerint a munkaügyi miniszter minden építőipari tevékenységet folytató szervezetre kötelező jelleggel kiterjesztett, akár aláírta a megállapodást, akár nem, a havi minimális személyi alapbérre, ami különböző munkakörönként jelentős bér- és járuléknövekedést von maga után. Valóban minden építőipari cégnek kötelező-e a megállapodás betartása, és milyen határidővel? Hogyan kell a helyzetet megítélni annál a vállalkozásnál, amelynek főtevékenysége ugyan beleesik a felsorolásba, de hosszú ideje nem a főtevékenységet végzi, hanem az egyéb tevékenységi körből mást? Hogyan kell állást foglalni abban az esetben, amikor a főtevékenység mérnöki tevékenység, tervezés, tanácsadás, ugyanakkor a cég egyéb tevékenységei között építőipari is szerepel, és azokat is végzi? Hogyan kell eljárni a tagok esetében (kft., bt.), akik egyben vezető tisztségviselők is, és személyes közreműködés alapján vesznek ki a minimálbérnek megfelelő összegű jövedelmet?
Megjelent a Társadalombiztosítási Levelek 86. számában (2006. július 25.), 1502. kérdésszám alatt
építőipari ágazati kollektív szerződés Építőipari ágazati kollektív szerződés hatálya alá tartozó munkavállalók pihenőnapja
Hogyan kell kiadni a pihenőnapokat egy építőipari ágazati kollektív szerződés hatálya alá tartozó, hathavi munkaidőkeretet alkalmazó munkáltatónál, ha az Mt. szerint havonta egy vasárnapot kell kiadni, a kollektív szerződés szerint pedig kettőt? Kiadhatóak-e a kereten belül összevontan a pihenőnapok úgy, hogy a kötelező vasárnapot megkapja a dolgozó, a többi napon viszont folyamatosan dolgozik? Kell-e valamilyen pótlékot fizetni a hétvégi munkavégzések esetén?
Megjelent a Társadalombiztosítási Levelek 174. számában (2010. május 18.), 2992. kérdésszám alatt
építőközösség Építőközösség jogállása és kötelezettségei
A külterületi vízhálózatot a magánszemély tagok hozzájárulásából kiépítő víztársulat a befejezés után - 2002-ben - építőközösséggé alakult át. Vállalkozási tevékenységet nem végez a közösség, bevétele a vízhálózatra újonnan rákötő tagok által fizetett hozzájárulásból van, ami jelenleg 225 000 forint/rákötés. Ebből jelenleg a közösség által felépíttetett hálózat karbantartása történik. Milyen jogszabály vonatkozik az építőközösségekre? Milyen nyilvántartást kell vezetnie bevételeiről és kiadásairól, mivel nem tartozik az Szt. hatálya alá? Kell-e adószámot kérni, illetve milyen egyéb kötelezettségük van az APEH felé? Milyen adólevonás és járulékkötelezettség keletkezik a képviselő részére kifizetett havi 15 000 forint összegű tiszteletdíj, illetve a pénzügyi megbízott részére kifizetett havi 6000 forint összegű könyvelési díj után?
Megjelent a Társadalombiztosítási Levelek 73. számában (2006. január 10.), 1286. kérdésszám alatt
erdőbirtokossági társulat vezető tisztségviselője Erdőbirtokossági társulat vezető tisztségviselője
Kiegészítő tevékenységű társas vállalkozónak minősül egy erdőbirtokossági társulat nyugdíjas vezető tisztségviselője? Be kell jelenteni a NAV-hoz a vezető tisztségviselő jogviszonyát, illetve kötelezett egészségügyi szolgáltatási járulék fizetésére?
Megjelent a Társadalombiztosítási Levelek 269. számában (2014. november 25.), 4574. kérdésszám alatt
érettségizett gyermek
értékpapír Munkavállalói részvényjuttatási program keretében juttatott értékpapírok közterhei
Milyen adó-, illetve járulékfizetési kötelezettség terheli a munkavállalói részvényjuttatási program keretében ingyenesen juttatott értékpapírokat?
Megjelent a Társadalombiztosítási Levelek 50. számában (2005. január 11.), 913. kérdésszám alatt
Erzsébet-utalvány
esti tagozatos gimnazista vállalkozó Esti tagozatos gimnazista vállalkozó
Jár továbbra is a családi pótlék egy szakgimnáziumi tanuló után, ha januártól esti tagozaton folytatja a tanulmányait? Milyen közterheket kell megfizetni utána abban az esetben, ha egyéni vállalkozói tevékenységet is folytat, de vállalkozói kivétet nem számol el?
Megjelent a Társadalombiztosítási Levelek 351. számában (2019. január 15.), 5970. kérdésszám alatt
etióp állampolgár Etióp és izraeli állampolgárságú ügyvezető közterhei
Meg kell fizetni a főállású társas vállalkozóra előírt járulékokat egy magyar-etióp kft. etióp állampolgárságú ügyvezetője után, aki jelenleg sem tartózkodási, sem munkavállalási engedéllyel nem rendelkezik? Az engedélyek kiváltása folyamatban van, addig viszont nem tud taj-számot sem igényelni. Hogyan változik a jogviszony, ha megkapja az engedélyeket? Hogyan kell eljárni egy magyar-izraeli kft. izraeli állampolgárságú ügyvezetője esetében, aki jelenleg személyesen nem működik közre, de júniustól Magyarországra jön?
Megjelent a Társadalombiztosítási Levelek 220. számában (2012. június 19.), 3771. kérdésszám alatt
étkezés
étkezési hozzájárulás
étkezési jegy Részmunkaidős munkavállaló étkezési jegye
Jogosult-e étkezési utalványra egy négyórás részmunkaidőben foglalkoztatott munkavállaló? A teljes munkaidőben foglalkoztatottak havi 6000 forintos étkezési utalványt kapnak.
Megjelent a Társadalombiztosítási Levelek 154. számában (2009. július 7.), 2656. kérdésszám alatt
étkezési utalvány
étkezőhelyi vendéglátás
étterem Kiva hatálya alá tartozó vendéglátó-vállalat
Valóban nem kell megfizetnie a kisvállalati adót annak a kisvállalkozásnak, amely vendéglátási tevékenységgel foglalkozik? A vállalkozás éttermet üzemeltet, amit be kellett zárnia, mert nem volt vendég, de étel-házhozszállítási tevékenységet indított, így valamennyi dolgozóját újra tudja foglalkoztatni.
Megjelent a Társadalombiztosítási Levelek 376. számában (2020. április 14.), 6389. kérdésszám alatt
EU
EU Kártya
EU-állampolgár
EU-ban tanuló diák ellátásai EU-s országban tanuló magyar diák ellátásai
Kérdés Milyen társadalombiztosítási ellátásra jogosult egy EU-s országban tanuló magyar diák azokban az időszakokban, amikor itthon van?
Megjelent a Társadalombiztosítási Levelek 182. számában (2010. október 12.), 3110. kérdésszám alatt
EU-ban tanuló egyéni vállalkozó Spanyolországban tanuló magyar egyetemista egyéni vállalkozása
Milyen közterheket kell megfizetnie egy Spanyolországban tanuló nappali tagozatos magyar egyetemistának, aki Magyarországon egyéni vállalkozóként működik? Van valamilyen spe-ciá-lis szabály erre az esetre, illetve működtethető úgy az itthoni vállalkozás, hogy a vállalkozó nem tartózkodik Magyarországon?
Megjelent a Társadalombiztosítási Levelek 324. számában (2017. szeptember 5.), 5492. kérdésszám alatt
EU-n kívüli országok Egészségügyi ellátás az EU-n kívüli országokban
Megbetegedése esetén jogosult lesz-e egészségügyi ellátásra az a magyar állampolgár, aki szeptemberben 2 hétre turistaként Jordániába kíván utazni?
Megjelent a Társadalombiztosítási Levelek 88. számában (2006. szeptember 5.), 1528. kérdésszám alatt
EU-s biztosítási jogviszony CSED és GYED megállapítása EU-s előzmény esetén
Hogyan történik a csecsemőgondozási és a gyermekgondozási díj megállapítása annak a kismamának az esetében, aki Magyarországon 2014. szeptember 15-től biztosított, előtte 2013. február 18-tól 2014. február 12-ig más tagállamban állt munkaviszonyban, a szülés várható időpontja pedig 2015. március 30.? A kismama március 4-től szeretné igénybe venni a csecsemőgondozási díjat. Milyen összegű ellátásra számíthat, ha a szerződés szerinti bruttó jövedelme 205 000 forint, a fennálló munkaviszonya alatt semmilyen kieső ideje nem volt? Kell igazolnia az EU-ban fennálló munkaviszonyát, vagy az OEP rendelkezik ilyen nyilvántartással?
Megjelent a Társadalombiztosítási Levelek 275. számában (2015. március 31.), 4688. kérdésszám alatt
EU-tagállamban dolgozó vállalkozó Külföldön dolgozó tulajdonos ügyvezető járulékai
Kell-e járulékot fizetni egy társas vállalkozás tulajdonos ügyvezetője után, aki évente 190 napot Máltán dolgozik, és ott szerez jövedelmet? A kft. jelenleg semmilyen tevékenységet nem végez.
Megjelent a Társadalombiztosítási Levelek 228. számában (2012. november 6.), 3911. kérdésszám alatt
EU-tagállamban szerzett szolgálati idő Írországból hazaköltözött személy öregségi nyugdíja
Milyen összegű nyugdíjra lesz jogosult az a személy, aki jelenleg korkedvezményes nyugdíjban részesül, néhány nap hiányzik a 40 éves munkaviszonyához, 2008-ban Írországban kezdett dolgozni, ezért 2012. februárig 200 reckonable paid fizetése volt, utána Dissability Allowance-ot kapott egészségügyi károsodás miatt, a reckonable creditje 242? 2017. március 8-án betöltötte a 66. életévét, április 3-án hazaköltözött, de azóta sem rendeződött a nyugdíja, amit Írországban adott be, pro ratát igényelve. Jobban járna esetleg, ha visszaköltözne Írországba?
Megjelent a Társadalombiztosítási Levelek 322. számában (2017. augusztus 1.), 5466. kérdésszám alatt
euró
Európai Egészségbiztosítási Kártya
Európai Unió közös betegbiztosítási rendszere EU közös betegbiztosítási intézményrendszere
Elfogadható az egészségügyi szolgáltatási járulék alóli mentesítéshez az Európai Unió közös betegbiztosítási intézményrendszerében (JSIS) biztosított belföldi természetes személy által benyújtott igazolás?
Megjelent a Társadalombiztosítási Levelek 284. számában (2015. szeptember 1.), 4823. kérdésszám alatt
európai uniós forrásból finanszírozott oktatási program Európai uniós forrásból folyósított adómentes juttatás
Helyesen jár el a kifizető, ha az Szja-tv. 1. számú mellékletének 4.7. c) pontja szerint, európai uniós forrásból finanszírozott, nemzetközi oktatási, képzési program keretében, belföldi személy részére folyósított adómentes juttatásból nem vonja le az egyéni járulékokat, illetve nem fizeti meg az ehót sem?
Megjelent a Társadalombiztosítási Levelek 254. számában (2014. március 4.), 4331. kérdésszám alatt
eva
evaalany
evás bt.
evás egyéni vállalkozó
evás jövedelem Kiegészítő tevékenységű evás társas vállalkozó jövedelme
Hogyan kell figyelembe venni a 12. havi minimálbér összegében meghatározott jövedelemkorlátot, illetve vonatkozik-e ez egy evás betéti társaság beltagjára is, aki 2008. július 25-től - 57. életéve betöltésétől - nyugdíjas, és nem vesz ki jövedelmet a társaságból?
Megjelent a Társadalombiztosítási Levelek 141. számában (2008. december 16.), 2411. kérdésszám alatt
evás kft.
evás kkt. Evás kkt. tagjainak szja-fizetési kötelezettsége
Kötelezettek-e szja fizetésére egy bevételi nyilvántartást vezető evás kkt. tagjai, akik személyesen is közreműködnek a kkt. tevékenységében, és megfizetik a járulékokat a minimálbér kétszerese, azaz 2009. évben a 143 000 forint után? A társasági szerződés szerint a személyes közreműködésükért nem kapnak semmilyen összegű juttatást. Vannak olyan értelmezések, hogy csak a minden évben érvényes minimálbér mentes az szja alól a fenti esetben, azaz a kkt.-tagoknak meg kell-e fizetni az szja-t, ha a minimálbérnél több után fizetik meg a járulékaikat?
Megjelent a Társadalombiztosítási Levelek 149. számában (2009. április 21.), 2561. kérdésszám alatt
evás osztalék
evás társas vállalkozó
evás vállalkozó
evás vállalkozó nyugdíja
éves keretösszeg
évváltás Betegszabadság igénybevétele évváltás esetén
2007. január 1-jétől jogosult-e ismét 15 nap betegszabadságra vagy táppénzre az a munkavállaló, aki 2006 decemberében vált keresőképtelenné, a 15 nap betegszabadság lejártát követően már december hónapban táppénzt folyósítottak részére, és keresőképtelensége átnyúlik 2007. évre is?
Megjelent a Társadalombiztosítási Levelek 101. számában (2007. március 27.), 1725. kérdésszám alatt
extrém sportok Egészségbiztosítási Alap által finanszírozott ellátások megszűnése
Valóban fizetni kell-e az orvosi ellátásért annak a biztosított személynek, aki hegymászás közben sérül meg, és kórházba kell szállítani?
Megjelent a Társadalombiztosítási Levelek 100. számában (2007. március 13.), 1701. kérdésszám alatt