tb Levelek      
Előfizetőink honlapunkon feltett kérdésére 7 napon belül e-mailben választ adunk!
Előfizetőink honlapunkon feltett kérdésére 7 napon belül e-mailben választ adunk!

3 találat a megadott egyéni vállalkozó keresőképtelensége tárgyszóra

Az Ön által megadott fenti keresési szempont(ok)nak megfelelő kérdéseket időrendben (legfrissebb elől) jelenítettük meg. Kattintson alább a válasz megjelenítéséhez!

1. találat: Keresőképtelen egyéni vállalkozó

Kérdés: Meg kell fizetnie a minimumjárulékokat annak az egyéni vállalkozónak, aki hosszú ideje keresőképtelen, és 2021. november 16-án kimerítette a táppénzre való jogosultságát, vagy egészségügyi szolgáltatási járulék fizetésére kötelezett? Szünetel a biztosítási jogviszony ebben az esetben?
Részlet a válaszból: […]bekezdésének a) pontja alapján fennálló havi minimumadó- és járulékfizetési kötelezettség alóli mentessége. Tehát függetlenül attól, hogy keresőképtelensége miatt esetleg nem tudja a tevékenységét (legalábbis személyesen) folytatni, havi szinten ismét meg kell fizetnie legalább a minimálbér (garantált bérminimum) 112,5 százalékának alapulvételével a szociális hozzájárulási adót, illetve a minimálbér (garantált bérminimum) után a társadalombiztosítási járulékot.Amennyiben ennek költsége meghaladja[…] részlet vége a válaszból.
Ha szeretné a választ elolvasni, akkor kérjük kattintson ide!
A válasz időpontja: 2021. november 16.
Az olvasói kérdés sorszáma a Társadalombiztosítási Levelek adatbázisban: 6974

2. találat: Számlakiállítás táppénz alatt

Kérdés: Kell társadalombiztosítási járulékot fizetnie egy főállású átalányadózó egyéni vállalkozónak abban az esetben, ha a táppénz folyósításának tartama alatt számlát állít ki? Amennyiben igen, befolyásolja ez a táppénzjogosultságot, illetve az ellátás összegét?
Részlet a válaszból: […]az átalányban megállapított jövedelem, de legalább a minimálbér (garantált bérminimum) 112,5 százaléka után kell megfizetnie [Szocho-tv. 6. § (1) bekezdése, illetve 8. § (1) bekezdése].A táppénz folyósításának a tartama alatt ugyan a kérdésben említett egyéni vállalkozónak a minimális járulékot, illetve szociális hozzájárulási adót nem kell megfizetni, ám ha vállalkozásában jövedelme keletkezik, akkor az után a járulékot és a szociális hozzájárulási adót ebben az időszakban is le kell rónia.A járulékfizetés nem érinti a táppénz jogosultságát,[…] részlet vége a válaszból.
Ha szeretné a választ elolvasni, akkor kérjük kattintson ide!
A válasz időpontja: 2021. július 20.
Az olvasói kérdés sorszáma a Társadalombiztosítási Levelek adatbázisban: 6855

3. találat: Többes jogviszonyú egyéni vállalkozó keresőképtelensége

Kérdés: Keletkezik járulékfizetési kötelezettsége annak az egyéni vállalkozónak, aki heti 36 órás munkaviszonya mellett végzi vállalkozói tevékenységét, de a főállású munkahelyén hónapok óta táppénzen van? Tevékenységet betegsége miatt vállalkozóként sem tud végezni, kivétje pedig soha nem volt. Jogosult táppénzre egyéni vállalkozóként is annak ellenére, hogy járulékalap hiányában nem fizet társadalombiztosítási járulékot?
Részlet a válaszból: […]pénzbeli ellátásokra való jogosultságot, a folyósítás időtartamát és az ellátás összegét jogviszonyonként kell elbírálni és megállapítani.A kérdésben lévő személy egyidejűleg két biztosítási jogviszonnyal rendelkezik, így természetesen meg kell vizsgálni azt is, hogy a munkaviszony mellett az egyéni vállalkozói jogviszonya alapján is megilleti-e őt a táppénz. Ennek elsődleges feltétele, hogy az orvos a vállalkozói jogviszonya vonatkozásában is megállapítsa a keresőképtelenségét.Amennyiben ez megtörténik, akkor egyéni vállalkozóként is benyújthatja a táppénzre vonatkozó kérelmét. Ennek alapja - feltételezve, hogy egyéni vállalkozóként legalább 180 napnyi folyamatos biztosítással rendelkezik - a szerződés szerinti munkabére lesz, ami az egyéni vállalkozó esetében az Eb-tv. 5/C. § (1) bekezdése b) pontjának bc) alpontja értelmében a minimálbér összegét jelenti.Az Eb-tv. 48. §-ának (3) bekezdése értelmében, amennyiben a biztosított a (2) bekezdés szerinti időszakban nem rendelkezik 120 naptári napi jövedelemmel, de a táppénzre való jogosultság első napját megelőzően van legalább 180 napnyi - a 48/A. § (2) bekezdése szerinti - folyamatos biztosítási[…] részlet vége a válaszból.
Ha szeretné a választ elolvasni, akkor kérjük kattintson ide!
A válasz időpontja: 2021. május 11.
Az olvasói kérdés sorszáma a Társadalombiztosítási Levelek adatbázisban: 6801