Keresőképtelen kisadózó

Kérdés: Meg kell fizetnie a havi 50 ezer forintos tételes adót annak a kisadózó egyéni vállalkozónak, aki 2023. február 1-jétől előreláthatóan hosszabb ideig keresőképtelen, táppénzben részesül, de hetente 1-2 napon alkalmi munkavállalókat foglalkoztat, és emiatt bevételre tesz szert? Vissza kell fizetnie a táppénzt ebben az esetben, ha személyesen semmilyen munkát nem végez?
Részlet a válaszából: […] A Kata-tv. 7. §-ának (8) bekezdése értelmében a kisadózó egyéni vállalkozó mentesül a tételes adó megfizetése alól azon hónapokra vonatkozóan, amelyek egészében táppénzben részesül, kivéve, ha az e törvény szerinti adóalanyiságába tartozó tevékenységet végez,...[…]
Tovább a válaszhoz Válaszadás: 2023. március 28.

Keresőképtelen egyéni vállalkozó

Kérdés: Meg kell fizetnie a minimumjárulékokat annak az egyéni vállalkozónak, aki hosszú ideje keresőképtelen, és 2021. november 16-án kimerítette a táppénzre való jogosultságát, vagy egészségügyi szolgáltatási járulék fizetésére kötelezett? Szünetel a biztosítási jogviszony ebben az esetben?
Részlet a válaszából: […] Amennyiben az egyéni vállalkozónak megszűnik a táppénzjogosultsága, akkor az ő biztosítása – eltérően a munkaviszonyban álló dolgozótól – nem szünetel, viszont megszűnik a Szocho-tv. 9. §-a (1) bekezdésének a) pontja, illetve a Tbj-tv. 40. §-a (2) bekezdésének a)...[…]
Tovább a válaszhoz Válaszadás: 2021. november 16.

Számlakiállítás táppénz alatt

Kérdés: Kell társadalombiztosítási járulékot fizetnie egy főállású átalányadózó egyéni vállalkozónak abban az esetben, ha a táppénz folyósításának tartama alatt számlát állít ki? Amennyiben igen, befolyásolja ez a táppénzjogosultságot, illetve az ellátás összegét?
Részlet a válaszából: […] A biztosított és többes jogviszonyban nem álló átalányadózó egyéni vállalkozó havi járulékalapja az áta-lányban megállapított jövedelem, de legalább a mini-málbér vagy a garantált bérminimum [Tbj-tv. 40. § (1) bekezdés b) pontja], míg a szociális hozzájárulási...[…]
Tovább a válaszhoz Válaszadás: 2021. július 20.

Többes jogviszonyú egyéni vállalkozó keresőképtelensége

Kérdés: Keletkezik járulékfizetési kötelezettsége annak az egyéni vállalkozónak, aki heti 36 órás munkaviszonya mellett végzi vállalkozói tevékenységét, de a főállású munkahelyén hónapok óta táppénzen van? Tevékenységet betegsége miatt vállalkozóként sem tud végezni, kivétje pedig soha nem volt. Jogosult táppénzre egyéni vállalkozóként is annak ellenére, hogy járulékalap hiányában nem fizet társadalombiztosítási járulékot?
Részlet a válaszából: […] A heti 36 órás foglalkoztatásra vonatkozó feltétel teljesülése a táppénzfolyósítás tartama alatt ugyan valóban vitatható, de a havi minimálisadó- és járulékfizetési kötelezettség szóba sem jöhet, hiszen mind a Tbj-tv., mind pedig a Szocho-tv. egyértelműen mentesíti e...[…]
Tovább a válaszhoz Válaszadás: 2021. május 11.

Kisadózó egyéni vállalkozó szülése

Kérdés: Jogosult lesz a szülést követően ellátásokra, és ha igen, milyen összegben egy kisadózó vállalkozások tételes adója alá tartozó főfoglalkozású egyéni vállalkozó, aki 2018 októberében kezdte meg a működését, és 2019. június 27-én megszületett az első gyermeke? A vállalkozó nyilatkozata alapján havi 75 ezer forint összegű tételes adót fizet.
Részlet a válaszából: […] A Kata-tv. 10. §-a, illetve a Tbj-tv. 5. §-a (1) bekezdésének j) pontja értelmében a főállású kisadózó biztosítottnak minősül. Biztosítottként pedig nemcsak az egészségbiztosítás természetbeni ellátásaira, hanem a pénzbeli ellátásokra is jogosult. Ennek...[…]
Tovább a válaszhoz Válaszadás: 2019. augusztus 27.

Kiegészítő tevékenységű egyéni vállalkozó keresőképtelensége

Kérdés: Kell-e egészségügyi szolgáltatási járulékot fizetnie a kiegészítő tevékenységet folytató egyéni vállalkozónak, ha betegség miatt nem folytatta tevékenységét?
Részlet a válaszából: […] Nem kell egészségügyi szolgáltatási járulékot fizetni arraaz időtartamra, amely alatt a kiegészítő tevékenységet folytató vállalkozókeresőképtelen [Tbj-tv. 37/A. § a) pontja]. Fontos tudni, hogy ajárulékfizetési kötelezettség alóli mentesség alátámasztására a...[…]
Tovább a válaszhoz Válaszadás: 2011. május 24.

Többes jogviszonyú vállalkozó táppénze

Kérdés: Egy tíz éve egyéni vállalkozóként működő biztosított 2005. április 11-én egy kft.-nél napi 4 órás munkaviszonyt létesített. Mint egyéni vállalkozó, járulékot a minimálbér alapulvételével fizet. A kft. az egészségbiztosítási járulékot a havi munkabére (jövedelme) után vonja le. A dolgozó 2005. május 23-tól jelenleg is keresőképtelen beteg, és táppénzt igényel. Hogyan kell a biztosított táppénzjogosultságát elbírálni?
Részlet a válaszából: […] A munkavállalónak egyidejűleg fennálló két biztosításijogviszonya van. Mindkét jogviszonyában kötelezett 4 százalékosegészségbiztosítási járulék fizetésére. Ha mindkét jogviszonyábankeresőképtelen (a vállalkozásában is), mindkét jogviszonyában jogosulttáppénzre. A...[…]
Tovább a válaszhoz Válaszadás: 2005. június 28.