Ekhós munkavállaló minimumjáruléka

Kérdés: Meg kell fizetnie a minimálbér harminc százaléka utáni járulékokat annak a munkaviszonyban álló munkavállalónak, aki az ekho szerinti adózásról nyilatkozott, és egy másik foglalkoztatónál állandó megbízási jogviszonyában biztosítottként a minimálbért jelentősen meghaladó jövedelem után megfizeti a társadalombiztosítási járulékot, illetve a foglalkoztatója is meg-fizeti a szociális hozzájárulási adót?
Részlet a válaszából: […] ...rendelkezéseit megfelelően alkalmazni kell.Az Ekho-tv. rendelkezései tehát - bizonyos mértékig - felülírják a Tbj-tv. rendelkezéseit.Az ekhós munkavállaló jövedelme ugyan nincs nevesítve a Tbj-tv.-ben azon jövedelmek között, melyekre a járulékfizetési alsó határ...[…]
Tovább a válaszhoz Válaszadás: 2020. október 27.

Ekhós munkavállaló minimumjáruléka

Kérdés: Alkalmazni kell a minimumjárulék-fizetésre vonatkozó szabályokat a munkaviszonyban álló dolgozónál abban az esetben is, ha az ekho szerinti adózást választja?
Részlet a válaszából: […] Természetesen nem, hiszen ebben az esetben nem a Tbj-tv. szabályai szerint állapítják meg a kötelezettséget. Ugyanakkor emlékeztetnünk kell arra, hogy a munkaviszonyban álló dolgozó az Ekho-tv. 3. §-ának (7) bekezdése értelmében - az egyéb feltételek fennállása mellett is -...[…]
Tovább a válaszhoz Válaszadás: 2020. szeptember 29.

Ekhós munkavállaló minimumjáruléka

Kérdés: Miként érinti a minimumjárulék-fizetési kötelezettség az ekho szerinti adózást választó munkaviszonyos dolgozókat?
Részlet a válaszából: […] Az Ekho-tv. a minimumjárulék-fizetési kötelezettség bevezetése kapcsán nem tartalmaz új rendelkezéseket, tehát a munkaviszonyára tekintettel ekho szerinti adózást választó munkavállaló utáni kötelezettségeket nem érinti a minimális járulékfizetés bevezetése...[…]
Tovább a válaszhoz Válaszadás: 2020. július 14.
Kapcsolódó címkék:  

Nyugdíjas személy ekhója

Kérdés: Módosult az ekho szerinti adózást választó nyugdíjas munkavállaló jogállása, tekintve, hogy továbbra is fizeti az 1,6 százalékos egészségbiztosítási járulékot? Be kell őt jelenteni biztosítottként?
Részlet a válaszából: […] Ez nagyon érdekes kérdés, hiszen úgy tűnik, mintha a jogalkotó bizonyos tekintetben megfeledkezett volna az ekho szerinti adózást választó nyugdíjas munkavállalóról, akitől annak ellenére kell továbbra is 11,1 százalékos (tehát az 1,6 százalékos egészségbiztosítási...[…]
Tovább a válaszhoz Válaszadás: 2019. február 26.

Ekhós dolgozó szülése

Kérdés: Jogosult lesz-e terhességi-gyermekágyi segélyre és GYED-re az a munkavállaló, aki az ekho szerinti adózást választotta, és 2010-ben szeretne szülni? A biztosított bejelentése a minimálbér alapján megtörtént, az a fölötti rész pedig ekhós.
Részlet a válaszából: […] Az egyszerűsített közteher-viselési hozzájárulás (ekho)szerinti adózást választó magánszemélynek rendelkeznie kell olyan jövedelemmel,amely után az általános szabályok szerint fizeti meg a közterheket. Ilyenjövedelem lehet a munkaviszonyból származó, egyéni vállalkozóként...[…]
Tovább a válaszhoz Válaszadás: 2009. november 24.

Ekho szerint adózó nyugdíjas munkavállaló nyugdíjemelése

Kérdés: Vonatkozik-e a kereseti korlátozás egy 60 éves nyugdíjas munkavállalóra, aki az ekho szerinti adózást választja? Amennyiben igen, akkor miért nem illeti meg a nyugdíjemelés?
Részlet a válaszából: […] A 62 évesnél fiatalabb, öregségi nyugdíj mellett munkátvállaló személy esetében a jövedelemhatár (a minimálbér tizenkétszeresének évesösszege) megállapításánál azt az összeget kell alapul venni, ami utánnyugdíjjárulék-fizetés történt. Tekintve, hogy az öregségi...[…]
Tovább a válaszhoz Válaszadás: 2008. november 11.

Ekhós munkavállalók munkaadói és munkavállalói járuléka

Kérdés: Kell-e munkaadói, illetve munkavállalói járulékot fizetni az ekhós munkaviszonyban álló dolgozók után? A cég által használt könyvelőprogram számfejti mindkettőt, az APEH Abev ellenőrző programja viszont hibaként jelöli.
Részlet a válaszából: […] Az Ekho-tv. a kifizetőt és a magánszemélyt a hozzájárulásalapját képező bevétellel összefüggésben, a törvényben szabályozottkötelezettségeken túlmenően egyéb adóra és más közteherre vonatkozó fizetésikötelezettséggel nem terheli. Kivétel ez alól a tételes...[…]
Tovább a válaszhoz Válaszadás: 2007. október 16.