Ekhós művész járuléka

Kérdés: Milyen összeg után kell járulékot fizetnie egy napi 4 órás munkaviszonyban álló művésznek, aki a továbbiakban ekho szerinti adózással szeretné felvenni a jövedelmét? Elegendő a minimálbér feléig megfizetni, ha másutt nincs főállása?
Részlet a válaszából: […] Az Ekho-tv. 3. §-ának (7) bekezdése értelmében, ha a magánszemély munkaviszonyban folytat ekho választására jogosító tevékenységet, az ellenértéket kifizető munkáltató a tevékenység adott havi ellenértékeként kifizetett összegnek a hónap első napján érvényes havi...[…]
Tovább a válaszhoz Válaszadás: 2022. szeptember 27.

Ekhós munkavállaló juttatásai

Kérdés: Milyen közterheket kell megfizetni az egyszerűsített közteherviselési hozzájárulást választó munkavállalók esetében a jutalom, a bérlet-hozzájárulás, illetve az egyéb cafeteriaelemek után? Az szja szerinti adózás alá eső dolgozók esetében ezek a tételek a bérhez hasonlóan adóznak, kérdés viszont, hogy az ekhósok esetében ezen juttatások után szintén az általános szabályok szerint kell megfizetni a közterheket, vagy ebben az esetben is alkalmazható az ekho?
Részlet a válaszából: […] Az Ekho-tv. alapján az egyszerűsített közteherviselési hozzájárulás alapja munkaviszonyban történő foglalkoztatás esetén a munkaviszonyban álló magánszemélyt megillető bevétel azzal, hogy a kifizető az ekho alapjaként a tevékenység adott havi ellenértékeként kifizetett...[…]
Tovább a válaszhoz Válaszadás: 2022. június 28.

Ekhós munkavállaló minimumjáruléka

Kérdés: Meg kell fizetnie a minimálbér harminc százaléka utáni járulékokat annak a munkaviszonyban álló munkavállalónak, aki az ekho szerinti adózásról nyilatkozott, és egy másik foglalkoztatónál állandó megbízási jogviszonyában biztosítottként a minimálbért jelentősen meghaladó jövedelem után megfizeti a társadalombiztosítási járulékot, illetve a foglalkoztatója is meg-fizeti a szociális hozzájárulási adót?
Részlet a válaszából: […] 2020 szeptemberétől a munkaviszonyban álló biztosítottak esetében a járulékot havonta legalább a minimálbér 30 százaléka (járulékfizetési alsó határ), azaz 48 300 forint után akkor is meg kell fizetni, ha a foglalkoztatott tényleges járulékalapot képező jövedelme ennél...[…]
Tovább a válaszhoz Válaszadás: 2020. október 27.

Ekhós munkavállaló minimumjáruléka

Kérdés: Alkalmazni kell a minimumjárulék-fizetésre vonatkozó szabályokat a munkaviszonyban álló dolgozónál abban az esetben is, ha az ekho szerinti adózást választja?
Részlet a válaszából: […] Természetesen nem, hiszen ebben az esetben nem a Tbj-tv. szabályai szerint állapítják meg a kötelezettséget. Ugyanakkor emlékeztetnünk kell arra, hogy a munkaviszonyban álló dolgozó az Ekho-tv. 3. §-ának (7) bekezdése értelmében – az egyéb feltételek fennállása mellett is...[…]
Tovább a válaszhoz Válaszadás: 2020. szeptember 29.

Ekhós munkavállaló minimumjáruléka

Kérdés: Miként érinti a minimumjárulék-fizetési kötelezettség az ekho szerinti adózást választó munkaviszonyos dolgozókat?
Részlet a válaszából: […] Az Ekho-tv. a minimumjárulék-fizetési kötelezettség bevezetése kapcsán nem tartalmaz új rendelkezéseket, tehát a munkaviszonyára tekintettel ekho szerinti adózást választó munkavállaló utáni kötelezettségeket nem érinti a minimális járulékfizetés bevezetése...[…]
Tovább a válaszhoz Válaszadás: 2020. július 14.

Nyugdíjas személy ekhója

Kérdés: Módosult az ekho szerinti adózást választó nyugdíjas munkavállaló jogállása, tekintve, hogy továbbra is fizeti az 1,6 százalékos egészségbiztosítási járulékot? Be kell őt jelenteni biztosítottként?
Részlet a válaszából: […] Ez nagyon érdekes kérdés, hiszen úgy tűnik, mintha a jogalkotó bizonyos tekintetben megfeledkezett volna az ekho szerinti adózást választó nyugdíjas munkavállalóról, akitől annak ellenére kell továbbra is 11,1 százalékos (tehát az 1,6 százalékos egészségbiztosítási...[…]
Tovább a válaszhoz Válaszadás: 2019. február 26.

Ekhós munkavállaló üzemi balesete

Kérdés: Milyen alap figyelembevételével állapítják meg a munkavállaló baleseti táppénzének összegét abban az esetben, ha munkaviszonyában a teljes keresetére az egyszerűsített közteherviselési hozzájárulás szerinti adózást választotta, és munkába menet balesetet szenvedett? Valóban a minimális nyugdíj 150 százalékát veszik figyelembe ebben az esetben, tekintettel arra, hogy nem fizetett pénzbeli egészségbiztosítási járulékot?
Részlet a válaszából: […] Mivel a dolgozó teljes keresetére az ekho szerinti adózást választotta, nyilvánvalóan igazoltan rendelkezik más biztosítási jogviszonnyal is, amelyben minden hónapban legalább a minimálbérnek megfelelő összeget szerez. Ennek hiányában ugyanis az Ekho-tv. 3. §-ának (7)...[…]
Tovább a válaszhoz Válaszadás: 2018. november 27.

Ekhós munkavállaló betegszabadsága

Kérdés: Meg kell állapítani a betegszabadság időtartamára járó távolléti díjat az ekho alá eső jövedelemből is annak a munkavállalónak az esetében, aki egy kft. munkaviszonyban álló dolgozója, és a minimálbérig az általános szabályok alapján fizeti meg a járulékokat, az e fölötti jövedelme után pedig az ekho szerinti közteherfizetést választotta? Amennyiben igen, akkor is meg kell fizetni az általános szabályok szerint a közterheket a minimálbér után? Rendezhető visszamenőlegesen önellenőrzéssel az ekho szerinti közteherfizetés abban az esetben, ha a munkavállaló az év elején nem adott erre vonatkozó nyilatkozatot, de most utólag január 1-jétől kéri az egyszerűsített közteherviselési hozzájárulás alkalmazását?
Részlet a válaszából: […] Az egyszerűsített közteherviselési hozzájárulás fizetése nem jogosít az egészségbiztosítás pénzbeli ellátásai-ra, így táppénzre sem. Ugyanakkor a betegszabadság idejére járó díjazás nem társadalombiztosítási ellátás, és az alapjául szolgáló távolléti díj...[…]
Tovább a válaszhoz Válaszadás: 2018. október 16.

Ekhós dolgozó szülése

Kérdés: Jogosult lesz-e terhességi-gyermekágyi segélyre és GYED-re az a munkavállaló, aki az ekho szerinti adózást választotta, és 2010-ben szeretne szülni? A biztosított bejelentése a minimálbér alapján megtörtént, az a fölötti rész pedig ekhós.
Részlet a válaszából: […] Az egyszerűsített közteher-viselési hozzájárulás (ekho)szerinti adózást választó magánszemélynek rendelkeznie kell olyan jövedelemmel,amely után az általános szabályok szerint fizeti meg a közterheket. Ilyenjövedelem lehet a munkaviszonyból származó, egyéni vállalkozóként...[…]
Tovább a válaszhoz Válaszadás: 2009. november 24.

Ekho szerint adózó nyugdíjas munkavállaló nyugdíjemelése

Kérdés: Vonatkozik-e a kereseti korlátozás egy 60 éves nyugdíjas munkavállalóra, aki az ekho szerinti adózást választja? Amennyiben igen, akkor miért nem illeti meg a nyugdíjemelés?
Részlet a válaszából: […] A 62 évesnél fiatalabb, öregségi nyugdíj mellett munkátvállaló személy esetében a jövedelemhatár (a minimálbér tizenkétszeresének évesösszege) megállapításánál azt az összeget kell alapul venni, ami utánnyugdíjjárulék-fizetés történt. Tekintve, hogy az öregségi...[…]
Tovább a válaszhoz Válaszadás: 2008. november 11.
1
2