tb Levelek      
Előfizetőink honlapunkon feltett kérdésére 7 napon belül e-mailben választ adunk!
Előfizetőink honlapunkon feltett kérdésére 7 napon belül e-mailben választ adunk!

4 találat a megadott előzetes letartóztatás tárgyszóra

Az Ön által megadott fenti keresési szempont(ok)nak megfelelő kérdéseket időrendben (legfrissebb elől) jelenítettük meg. Kattintson alább a válasz megjelenítéséhez!

1. találat: Egyéni vállalkozó előzetes letartóztatása

Kérdés: Előzetes letartóztatása esetén milyen járulékfizetési kötelezettség terhel egy egyéni vállalkozót?
Részlet a válaszból: […]alapján. A hivatkozott jogszabályhely értelmében az egyéni vállalkozó fogvatartottként nem köteles társadalombiztosítási járulékot, nyugdíjjárulékot (tagdíjat) és egészségbiztosítási járulékot fizetni. Mivel a 6/1996. IM rendelet 1. § (3) bekezdése szerint az előzetesen letartóztatott személy fogvatartottnak számít, így alkalmazható rá a Tbj-tv. előzőekben említett
A kérdésre adott teljes válasz megjelenítéséhez válasszon a jobb oldali lehetőségek közül,
az Így olvashatja a teljes választ...
...ha előfizetőnk jelentkezzen be felhasználónevének és jelszavának megadásával
illetve
...ha látogató elküldjük e-mailen önnek a választ, ekkor munkhelyi e-mail címének megadásával indíthatja el a folyamatot*
* ingyenes választ évente csak egyszer küldünk.[…] részlet vége a válaszból.
Ha szeretné a választ elolvasni, akkor kérjük kattintson ide!
A válasz időpontja: 2009. január 27.
Az olvasói kérdés sorszáma a Társadalombiztosítási Levelek adatbázisban: 2466
Kapcsolódó tárgyszavak:

2. találat: Előzetes letartóztatásból szabadult tag járulékai

Kérdés: Milyen fizetési kötelezettségei vannak egy betéti társaság beltagjának, aki 2005. január 2-án megszüntette a tagsági viszonyát, és heti 40 órában munkaviszonyt létesített egy másik cégnél 345 800 forint bruttó jövedelem ellenében, amely 2005. június 30-án megszűnt, ezért újra főfoglalkozású tag lett a saját vállalkozásában 2005. július 1-jétől, de ettől a naptól előzetes letartóztatásba került, ahonnan 2006. június 19-én szabadult, és 2006. július 31-étől augusztus 6-áig, majd 2006. augusztus 7-étől a mai napig táppénzen van? A táppénzigényt az OEP elutasította, mert a biztosításban 30 napnál hosszabb megszakítás volt a szabadságvesztés miatt. Táppénzen van-e még a tag, és nem kell járulékot fizetni, vagy megszűnik a táppénz, és saját maga után meg kell fizetni a járulékokat? Valaki azt mondta, hogy járulékot sem kell fizetni, és táppénzen sincs, csak a NYENYI-lapon közölni kell.
Részlet a válaszból: […]bíróság jogerősen felmentette. Kérdezőnk esetében ez utóbbi feltétel nyilván nem áll fenn, keletkezett biztosításában 30 nap megszakítás, és megszűnt annak folyamatossága. Táppénz pedig csak a folyamatos biztosítási idő tartamára jár. Ami a konkrét kérdést illeti: a Tbj-tv. 28. § (1) bekezdés a) pontja csak abban az esetben mentesíti a társas vállalkozást az általános szabályok szerinti minimum (tehát a havi 125 ezer vagy a minimálbér alapulvételével történő) járulék megfizetése alól, ha az érintett társas vállalkozó ténylegesen táppénzben részesül.[…] részlet vége a válaszból.
Ha szeretné a választ elolvasni, akkor kérjük kattintson ide!
A válasz időpontja: 2007. január 30.
Az olvasói kérdés sorszáma a Társadalombiztosítási Levelek adatbázisban: 1663
Kapcsolódó tárgyszavak:

3. találat: Előzetes letartóztatásban lévő beltag biztosítása

Kérdés: Kell-e járulékot fizetni egy bt. egyetlen, jelenleg előzetes letartóztatásban lévő beltagja után? Be kell-e jelenteni ezt a tényt az APEH-nek, illetve a tb-nek, illetve hogyan alakul az adatszolgáltatási kötelezettség?
Részlet a válaszból: […]pontja úgy, hogy a járulékfizetés alsó és felső határát arányosan csökkenteni kell azzal az időszakkal (a minimálbér harmincadrészével, illetve a járulékfizetési felső határ napi összegével), amikor a társas vállalkozó előzetes letartóztatásban van (fogvatartott). Ez az előírás tehát azt jelenti, hogy a fogva tartás időtartama alatt - járulékalapot képező jövedelem hiányában - a minimumjárulékokat sem kell megfizetni. Az előzetes letartóztatás tényét mind az egészségbiztosítási, mind a nyugdíj-biztosítási igazgatási szerveknek küldendő adatszolgáltatásokon fel kell tüntetni. A Tbj-tv. 44. § (5) bekezdése alapján ugyanis a foglalkoztatónak az illetékes egészségbiztosítási szervnek 8 napon belül be kell jelentenie (bejelentőlapon) - egyebek mellett - a biztosítás szünetelésének időtartamát. A Tbj-tv. 46. § (2) bekezdése szerint a foglalkoztató a biztosítottakról[…] részlet vége a válaszból.
Ha szeretné a választ elolvasni, akkor kérjük kattintson ide!
A válasz időpontja: 2003. december 2.
Az olvasói kérdés sorszáma a Társadalombiztosítási Levelek adatbázisban: 453
Kapcsolódó tárgyszavak:

4. találat: Járulékfizetés előzetes letartóztatás ideje alatt

Kérdés: Kell-e az egyéni vállalkozónak járulékot fizetnie a 2 éves előzetes letartóztatásban töltött idő után abban az esetben, ha a vád alól felmentik?
Részlet a válaszból: […]egészségbiztosítási járulékot fizetni a fogvatartás időtartamára. Fogvatartott - többek között - az, aki előzetes letartóztatásban van. Az előzetes letartóztatásban lévő egyéni vállalkozónak tényleges, egyéni vállalkozásból származó jövedelme nem volt, így a fogvatartás időtartamára egyáltalán nem keletkezett járulékfizetési kötelezettsége. A problémát talán a Tbj-tv. 8. § b) pontjának azon rendelkezése okozhatja, miszerint szünetel a biztosítás az előzetes letartóztatás tartama alatt, kivéve, ha a letartóztatottat az ellene emelt vád alól jogerősen felmentették. Amennyiben az egyéni vállalkozót a bíróság utóbb valóban jogerősen felmenti, a biztosítás nem szünetel, hanem az előzetes letartóztatás időtartama alatt is teljesértékűen fennáll! Ez azonban mit sem változtat azon, hogy erre az időtartamra a járulékfizetés alól mentesül (úgy, mintha például táppénzen lett volna). Ez az időtartam tehát járulékfizetés nélkül is nyugdíjra jogosító szolgálati időnek minősül. De, hogy ez így is történjen a nyugdíjkorhatár elérésekor, ki kell állítani - akár utólag - a Nyugdíjbiztosítási Egyéni Nyilvántartó Lapot (NYENYI lap). A 2000. évtől kezdve az egyéni vállalkozó saját magáról állítja ki a NYENYI lapot, és azt évente április 30-ig köteles megküldeni a megyei társadalombiztosítási igazgatóságnak. Természetesen az előzetes letartóztatás időtartamára nem tud feltüntetni járulékköteles[…] részlet vége a válaszból.
Ha szeretné a választ elolvasni, akkor kérjük kattintson ide!
A válasz időpontja: 2003. június 3.
Az olvasói kérdés sorszáma a Társadalombiztosítási Levelek adatbázisban: 275
Kapcsolódó tárgyszavak:
Kapcsolódó összes tárgyszó: