Egészségkárosodott személy felülvizsgálata

Kérdés: Meddig kell még felülvizsgálatra járnia egy jelenleg 57 éves, súlyosan egészségkárosodott, "D" kategóriába tartozó személynek, aki már 15 éve rokkant, és nem tudja ellátni magát sem, ezért a vizsgálatokra eljutás nagyon nagy nehézséget okoz számára?
Részlet a válaszából: […] A 2011. évi CXCI. tv. rendelkezései pontosan meghatározzák, hogy a megváltozott munkaképességű személyek közül kik és milyen kritériumok teljesülése esetén mentesülhetnek a soron következő felülvizsgálat alól.Nem kell a rokkantsági ellátásban részesülő személy soron...[…]
Tovább a válaszhoz Válaszadás: 2020. február 25.

Kevés szolgálati idővel rendelkező beteg személy ellátásai

Kérdés: Milyen lehetőségei vannak egy 59 éves személynek, aki nagyon beteg, de nem jogosult rokkantsági ellátásra, mert nincs elég szolgálati ideje annak ellenére, hogy már közel 34 éve dolgozik?
Részlet a válaszából: […] Egészségkárosodás esetén a társadalombiztosítási nyugdíjrendszer már csak szűk körben tud segítségre lenni, hiszen egészségkárosodáson alapuló ellátásként a rokkantsági járadék és a baleseti járadék állapítható meg. Az említett ellátásokra ugyan szolgálati idő...[…]
Tovább a válaszhoz Válaszadás: 2017. augusztus 1.

Betéti társaság beltagjának egészségkárosodása

Kérdés: Érdemes-e fellebbezést benyújtania annak a munkavállalónak, akinek 40 százalékos egészségkárosodása van, de az átmeneti járadékra vonatkozó igényét elutasították keresőtevékenységre hivatkozással, mivel egy betéti társaság beltagjaként a társaság üzletvezetői tevékenységét látja el?
Részlet a válaszából: […] Véleményünk szerint nem érdemes fellebbezést benyújtani,ugyanis az igény elutasítására helyesen, a jogszabályokban foglaltak értelmébenkerült sor. Valóban, az átmeneti járadék folyósításának egyik feltételea 387/2007. Korm. rendelet 3. § e) pontja értelmében, hogy az...[…]
Tovább a válaszhoz Válaszadás: 2011. március 1.

1956-ban született egészségkárosodott személy ellátásai

Kérdés: Rehabilitációs járadékra vagy rokkantsági nyugdíjra lesz-e jogosult az az 1956. október 9-én született nő, akinek táppénzes éve 2010. október 6-án lejár, és ezért beutalót kapott a szakértői bizottsághoz? Milyen feltételei vannak az ellátásnak, illetve dolgozhat-e majd a folyósítás mellett?
Részlet a válaszából: […] Annak a kérdésnek az előzetes megválaszolására, hogy azigénylő rokkantsági nyugdíjra vagy rehabilitációs járadékra lesz jogosult, azOrszágos Rehabilitációs és Szociális Szakértői Intézet állásfoglalása nélkülnincs lehetőség. Ugyanis az említett ellátásokra való...[…]
Tovább a válaszhoz Válaszadás: 2010. augusztus 10.

Nyugdíjas és járadékos alkalmazottak egészségbiztosítási járuléka

Kérdés: Mi a különbség a rokkantsági nyugdíjas, a rokkantsági járadékos, a rehabilitációs járadékos, az átmeneti járadékos és az egészségkárosodási járadékos alkalmazott között? Mennyi egészségbiztosítási járulékot kell vonni ezektől a foglalkoztatottaktól?
Részlet a válaszából: […] Vegyük sorra: - a rokkantsági nyugdíj saját jogú nyugellátás, így az emellett munkát végző biztosítottól csak 4 százalékos természetbeniegészségbiztosítási járulékot kell vonni, de nem terheli a 2 százalék pénzbeliegészségbiztosítási és az 1,5 százalékos...[…]
Tovább a válaszhoz Válaszadás: 2010. április 20.

Szociális járadékban részesülő személyek kereseti korlátja

Kérdés: 2009-ben is kereseti korlátozás nélkül végezhetnek-e munkát ellátásuk veszélyeztetése nélkül azok a személyek, akiknek a munkaképesség-csökkenése 50 százalékos, és 2001 óta szociális járadékban részesülnek?
Részlet a válaszából: […] Igen, ezek a személyek 2009. évben még korlátozás nélkülvégezhetnek munkát anélkül, hogy ellátásukat a nyugdíjfolyósító szervszüneteltetné. A korlátozásra csak 2010-ben kerülhet sor.Az átmeneti járadék, rendszeres szociális járadék és abányász dolgozók...[…]
Tovább a válaszhoz Válaszadás: 2009. április 7.