Családi pótlék megosztása

Kérdés: Hogyan változtak a családi pótlék megosztására vonatkozó feltételek a gyermeküket felváltva gondozó elvált szülők esetében? Továbbra is kaphatja ugyanazokkal a feltételekkel az ellátást az anya?
Részlet a válaszából: […] A Cst. és az ennek pontos szabályait megállapító Cst. R. 2023-ban valóban kissé módosította az osztott családi pótlékra vonatkozó szabályokat, de ez leginkább az új kérelmezők szempontjából jelentősebb változás. Amennyiben egy gyermek állandó jelleggel a saját...[…]
Tovább a válaszhoz Válaszadás: 2023. október 11.

GYET-jogosultság

Kérdés: Jogosult lehet főállású anyaságra az a szülő, aki élettársával 3 gyermeket nevel, akik közül egy közös, egy-egy gyermek pedig a pár korábbi kapcsolataiból született?
Részlet a válaszából: […] A főállású anyaság, vagyis hivatalos nevén a gyermeknevelési támogatás igénybevételéhez a következő feltételeknek kell eleget tenni a Cst. alapján. Gyermeknevelési támogatásra az a szülő, nevelőszülő, gyám jogosult, aki saját háztartásában három vagy több kiskorú...[…]
Tovább a válaszhoz Válaszadás: 2022. június 28.

Élettársi kapcsolatban élő szülők családi pótléka

Kérdés: Milyen formában és milyen összegben jogosultak családi pótlékra az élettársi kapcsolatban élő szülők abban az esetben, ha 2021. szeptember hónapban született egy közös gyermekük, az anyának van már egy gyermeke, aki szintén velük él, és az apa első házasságából született gyermeke is többnyire velük van?
Részlet a válaszából: […] Amennyiben egy gyermek állandó jelleggel a saját háztartásban él, életvitelszerűen, a Cst. értelmében bármelyik szülője kérelmezheti a családi pótlékot utána, abban az esetben is, ha a gyermek az élet-társa saját gyermeke. Ilyen esetben lehet szó a családi pótlék bármely...[…]
Tovább a válaszhoz Válaszadás: 2021. szeptember 21.

GYÁP élettárs gyermeke után

Kérdés: Jogosult lesz GYÁP-ra a munkavállaló abban az esetben, ha élettársa 8 éves gyermeke otthoni ápolása miatt 2020. szeptember 17-től 25-ig keresőképtelen volt? A pár öt éve él élettársi kapcsolatban, 3 gyermeket nevelnek, a munkavállaló 7 és 12 éves gyermekeit, valamint az élettárs 8 éves gyermekét. Az élettárs szeptember hónapban külföldi kiküldetésben volt, ezért nem tudott otthon lenni a gyermekkel.
Részlet a válaszából: […] Ahhoz, hogy a kérdésre választ adjunk, először azt kell megnézni, hogy a gyermekápolási táppénzre való jogosultságnál kit kell keresőképtelennek tekinteni. Az Eb-tv. 44. §-ának e) pontja értelmében keresőképtelen az a szülő, aki tizenkét évesnél fiatalabb beteg...[…]
Tovább a válaszhoz Válaszadás: 2020. október 27.

GYET-jogosultság élettársi kapcsolatban

Kérdés: Hogyan lehet főállású anya az, aki jelenleg élettársi kapcsolatában 4 gyermeket nevel, akik közül kettő a saját gyermeke, kettő pedig az élettársáé?
Részlet a válaszából: […] Egyértelműsítsük, mi is a "főállású anyaság"? A gyermeknevelési támogatás vonult ilyen névvel a köztudatban, hiszen évekkel ezelőtt még a hivatalos elnevezése is ez volt. A gyermeknevelési támogatás megállapításáról a Cst. szól. Gyermeknevelési támogatásra az a szülő...[…]
Tovább a válaszhoz Válaszadás: 2020. május 12.

Gyermekápolási táppénz elvált szülők esetében

Kérdés: A gyermeket a szülők közös felügyeleti joggal nevelik tovább. A közös felügyeletet a bíróság is elfogadta, így a gyermek egy hónapot az édesapjánál, egy hónapot pedig az édesanyjánál tölt. Az apa 2019. augusztus 8-tól 17-ig gyermek-ápolási táppénz iránti igényt nyújtott be a foglalkoztatójánál működő kifizetőhelyhez, mert abban a hónapban nála volt a gyermek, az édesanya pedig külföldön tartózkodott. Az apának van egy élettársa, akinek a gyermekét közösen nevelik, mert a gyermek édesapja meghalt. Jogosult gyermekápolási táppénzre az édesapa a fenti esetben? Számfejtheti a kifizetőhely a gyermekápolási táppénzt az apa részére?
Részlet a válaszából: […] Az Eb-tv. 44. §-ában foglaltak értelmében keresőképtelennek kell tekinteni azt a szülőt, aki tizenkét évesnél fiatalabb beteg gyermekét otthon ápolja, és a gyermeket saját háztartásában neveli. Táppénz a keresőképtelenség tartamára jár, háromévesnél idősebb, de...[…]
Tovább a válaszhoz Válaszadás: 2019. szeptember 24.

Családi pótlék

Kérdés: Milyen lehetősége van a családi pótlék igénybevételére annak a szülőnek, aki az elvált férjével felváltva neveli két közös gyermeküket, jelenlegi élettársának gyermeke pedig velük él?
Részlet a válaszából: […] Az után a gyermek után, aki állandó jelleggel a saját háztartásában van, a Cst. értelmében a szülő élettársa is kérelmezheti az ellátást, akár iskoláztatási támogatásról, akár nevelési ellátásról legyen szó. Azonban természetesen a szülő is jogosult lehet a családi...[…]
Tovább a válaszhoz Válaszadás: 2019. augusztus 6.

Családi pótlék élettársi kapcsolat esetén

Kérdés: Kaphatja mindkét gyermek után a családi pótlékot az élettársi kapcsolatban élő pár egyik tagja, ha most költöztek össze, és mindkettőjüknek 1-1 gyermeke van?
Részlet a válaszából: […] A családi pótlék napjainkban két ellátástípusból tevődik össze: a nevelési ellátásból és az iskoláztatási támogatásból. Nevelési ellátásra jogosult a vér szerinti, az örökbe fogadó szülő, a szülővel együtt élő házastárs, valamint az a személy, aki a saját...[…]
Tovább a válaszhoz Válaszadás: 2018. február 27.

Elhunyt munkavállaló

Kérdés: Hogyan rendezheti a táppénzt, illetve a ki nem adott szabadságot a munkáltató annak a munkavállalónak az esetében, akit 2016. március 21-től foglalkoztatott, 2016. augusztus 1-jétől súlyos betegség miatt keresőképtelen volt, és 2017. áprilisban elhunyt? A munkavállaló haláláról az internetről értesült a munkáltató, a családtól semmilyen értesítést nem kaptak, az özvegy nem akar kommunikálni a munkáltatóval. A keresőképtelenségről szóló igazolások 2017. április 3-ig állnak a kifizetőhely rendelkezésére, a munkáltató a halál pontos idejét nem tudja.
Részlet a válaszából: […] A jogosult halála esetén fel nem vett ellátások sorsáról az Eb-tv. 61. §-ának (10) bekezdésében foglaltak az irányadók. E szerint a fel nem vett ellátást az elhunyttal közös háztartásban együtt élt házastársa, élettársa, gyermeke, unokája, szülője, nagyszülője, és...[…]
Tovább a válaszhoz Válaszadás: 2017. augusztus 15.

Elhunyt nyugdíja

Kérdés: Felveheti a gyermek az édesanyja nyugdíját abban az esetben, ha a hónap első napján hunyt el?
Részlet a válaszából: […] Amennyiben a gyermek az elhunyttal közös háztartásban élt, az Országos Nyugdíjbiztosítási Főigazgatóság Nyugdíjfolyósító Igazgatóságától igényelheti a még fel nem vett nyugellátás kifizetését, hiszen a nyugellátásban részesülő személyt megilleti a halál napját...[…]
Tovább a válaszhoz Válaszadás: 2016. március 8.
1
2