Összes tárgyszó megjelenítése

éjjeliőr Éjjeliőrök munkaidőkeretben történő foglalkoztatása
Foglalkoztatható-e havi 200 órás munkaidőkerettel az a két éjjeliőr, akiknek munkaideje 18.00 órától 06.00 óráig tart, tehát napi 12 órát dolgoznak? Hogyan történhet a díjazásuk?
Megjelent a Társadalombiztosítási Levelek 40. számában (2004. július 13.), 702. kérdésszám alatt
éjszakai munka
éjszakai munkavégzés
éjszakai pótlék
élelmezési költségátalány Kiküldött munkavállaló élelmezési költségei
Adható-e egyszerre a napi 500 forint összegű költségátalány és a havi 5000 forintos étkezési utalvány annál az építőipari vállalkozásnál, amely az ország egész területén végez munkát, ezért munkavállalói gyakran vidéken dolgoznak?
Megjelent a Társadalombiztosítási Levelek 103. számában (2007. április 24.), 1753. kérdésszám alatt
életbiztosítás
életbiztosítási díj
életkezdési támogatás
élettárs
élettárs családi kedvezménye
élettárs családi pótléka Családi pótlék élettársi kapcsolat esetén
Kaphatja mindkét gyermek után a családi pótlékot az élettársi kapcsolatban élő pár egyik tagja, ha most költöztek össze, és mindkettőjüknek 1-1 gyermeke van?
Megjelent a Társadalombiztosítási Levelek 333. számában (2018. február 27.), 5671. kérdésszám alatt
élettárs halála Adómentes temetési segély
Milyen formában és összegben nyújthat a munkáltató adómentesen temetési segélyt a dolgozójának abban az esetben, ha az élettársa hunyt el?
Megjelent a Társadalombiztosítási Levelek 246. számában (2013. október 15.), 4197. kérdésszám alatt
élettárs özvegyi nyugdíja Élettárs özvegyi nyugdíja
Jogosult özvegyi nyugdíjra az a nő, aki 11 éven keresztül élt együtt nemrégiben elhunyt élettársával, akivel nem született közös gyermekük, tekintettel arra is, hogy az elhunyt élettárs az együttélés kezdeti időszakában még nős volt, és csak két év után vált el?
Megjelent a Társadalombiztosítási Levelek 322. számában (2017. augusztus 1.), 5464. kérdésszám alatt
élettársi kapcsolat
építőipari ágazati bértarifa megállapodás "Építőipari Ágazati Bértarifa Megállapodás"
A közelmúltban megjelent a 3. számú Munkaügyi Közlönyben az építőipari cégekre vonatkozóan "Építőipari Ágazati Bértarifa Megállapodás" (ÉÁKSZ), amelyet tudomásunk szerint a munkaügyi miniszter minden építőipari tevékenységet folytató szervezetre kötelező jelleggel kiterjesztett, akár aláírta a megállapodást, akár nem, a havi minimális személyi alapbérre, ami különböző munkakörönként jelentős bér- és járuléknövekedést von maga után. Valóban minden építőipari cégnek kötelező-e a megállapodás betartása, és milyen határidővel? Hogyan kell a helyzetet megítélni annál a vállalkozásnál, amelynek főtevékenysége ugyan beleesik a felsorolásba, de hosszú ideje nem a főtevékenységet végzi, hanem az egyéb tevékenységi körből mást? Hogyan kell állást foglalni abban az esetben, amikor a főtevékenység mérnöki tevékenység, tervezés, tanácsadás, ugyanakkor a cég egyéb tevékenységei között építőipari is szerepel, és azokat is végzi? Hogyan kell eljárni a tagok esetében (kft., bt.), akik egyben vezető tisztségviselők is, és személyes közreműködés alapján vesznek ki a minimálbérnek megfelelő összegű jövedelmet?
Megjelent a Társadalombiztosítási Levelek 86. számában (2006. július 25.), 1502. kérdésszám alatt
építőipari ágazati kollektív szerződés Építőipari ágazati kollektív szerződés hatálya alá tartozó munkavállalók pihenőnapja
Hogyan kell kiadni a pihenőnapokat egy építőipari ágazati kollektív szerződés hatálya alá tartozó, hathavi munkaidőkeretet alkalmazó munkáltatónál, ha az Mt. szerint havonta egy vasárnapot kell kiadni, a kollektív szerződés szerint pedig kettőt? Kiadhatóak-e a kereten belül összevontan a pihenőnapok úgy, hogy a kötelező vasárnapot megkapja a dolgozó, a többi napon viszont folyamatosan dolgozik? Kell-e valamilyen pótlékot fizetni a hétvégi munkavégzések esetén?
Megjelent a Társadalombiztosítási Levelek 174. számában (2010. május 18.), 2992. kérdésszám alatt
építőközösség Építőközösség jogállása és kötelezettségei
A külterületi vízhálózatot a magánszemély tagok hozzájárulásából kiépítő víztársulat a befejezés után - 2002-ben - építőközösséggé alakult át. Vállalkozási tevékenységet nem végez a közösség, bevétele a vízhálózatra újonnan rákötő tagok által fizetett hozzájárulásból van, ami jelenleg 225 000 forint/rákötés. Ebből jelenleg a közösség által felépíttetett hálózat karbantartása történik. Milyen jogszabály vonatkozik az építőközösségekre? Milyen nyilvántartást kell vezetnie bevételeiről és kiadásairól, mivel nem tartozik az Szt. hatálya alá? Kell-e adószámot kérni, illetve milyen egyéb kötelezettségük van az APEH felé? Milyen adólevonás és járulékkötelezettség keletkezik a képviselő részére kifizetett havi 15 000 forint összegű tiszteletdíj, illetve a pénzügyi megbízott részére kifizetett havi 6000 forint összegű könyvelési díj után?
Megjelent a Társadalombiztosítási Levelek 73. számában (2006. január 10.), 1286. kérdésszám alatt
érettségizett gyermek
értékpapír Munkavállalói részvényjuttatási program keretében juttatott értékpapírok közterhei
Milyen adó-, illetve járulékfizetési kötelezettség terheli a munkavállalói részvényjuttatási program keretében ingyenesen juttatott értékpapírokat?
Megjelent a Társadalombiztosítási Levelek 50. számában (2005. január 11.), 913. kérdésszám alatt
étkezés
étkezési hozzájárulás
étkezési jegy Részmunkaidős munkavállaló étkezési jegye
Jogosult-e étkezési utalványra egy négyórás részmunkaidőben foglalkoztatott munkavállaló? A teljes munkaidőben foglalkoztatottak havi 6000 forintos étkezési utalványt kapnak.
Megjelent a Társadalombiztosítási Levelek 154. számában (2009. július 7.), 2656. kérdésszám alatt
étkezési utalvány
étkezőhelyi vendéglátás
éves keretösszeg
évváltás Betegszabadság igénybevétele évváltás esetén
2007. január 1-jétől jogosult-e ismét 15 nap betegszabadságra vagy táppénzre az a munkavállaló, aki 2006 decemberében vált keresőképtelenné, a 15 nap betegszabadság lejártát követően már december hónapban táppénzt folyósítottak részére, és keresőképtelensége átnyúlik 2007. évre is?
Megjelent a Társadalombiztosítási Levelek 101. számában (2007. március 27.), 1725. kérdésszám alatt