Családi pótlék visszafizetésének méltányosságból történő elengedése

Kérdés: Van valamilyen lehetőség a családi pótlék visszafizetésének méltányosságból történő elengedésére? Az államkincstár visszafizetésre kötelezte a szülőt arra való hivatkozással, hogy a gyermek már nem tanul.
Részlet a válaszából: […] Az első megemlítendő dolog ezzel a témával kapcsolatban az, hogy érdemes a határozatot és annak kiadását alátámasztó tényeket pontosan áttanulmányozni, mert az, hogy a gyermek iskolai tanulmányai megszakadása miatt jogalap nélküli ellátás keletkezett, egyáltalán nem biztos,...[…]
Tovább a válaszhoz Válaszadás: 2023. november 28.

Családi pótlék visszafizetése

Kérdés: Kérhető valamilyen méltányos elbírálás abban az esetben, ha a szülő családi pótlék visszafizetésére vonatkozó határozatot kapott, mert a gyermeke már nem jár iskolába? A család nagyon nehéz anyagi helyzetben van, jelenleg nem tudják visszafizetni az ellátást.
Részlet a válaszából: […] A jogalap nélkül felvett családi pótlék vagy bármely egyéb ellátás önmagában még nem alapozza meg az annak visszafizetésére irányuló kötelezettséget a felvevő személy részéről. A visszafizettetés feltételei bővek, erről törvény és rendelet is szól. A családi...[…]
Tovább a válaszhoz Válaszadás: 2021. november 16.

Egyedülállóság megszűnésének bejelentése

Kérdés: Hogyan jelentheti be a szülő az egyedülállóság megszűnését?
Részlet a válaszából: […] A Cst. 39. §-a értelmében a családtámogatási ellátásra jogosult az igényelbíráló szervnek 15 napon belül köteles bejelenteni minden olyan tényt, adatot, amely az ellátásra jogosultságát vagy annak összegét érinti. Az egyedülállóság megszűnésének ténye...[…]
Tovább a válaszhoz Válaszadás: 2019. október 15.

Gyermeknevelési támogatás jogosulatlan felvétele

Kérdés: Milyen lehetőségei vannak annak az édesanyának, aki 3 gyermek után gyermeknevelési támogatásban részesült, de most kapott egy értesítést, hogy vissza kell fizetnie az utolsó hónapokban kapott ellátást? Véleménye szerint ő nem hibás. Van lehetőség méltányosságra ebben az esetben?
Részlet a válaszából: […] Az, hogy valaki jogalap nélkül vesz fel ellátást, még nem alapozza meg a visszafizetés kötelezettségét. A ? Cst. úgy fogalmaz, hogy jogalap nélkül veszi igénybe az ellátást az a személy, aki arra nem jogosult, vagy kevesebb összegre jogosult, mint amelyet számára folyósítottak....[…]
Tovább a válaszhoz Válaszadás: 2019. szeptember 24.

Ellátás jogalap nélküli felvétele

Kérdés: Milyen lehetőségei vannak annak a szülőnek, aki kapott egy határozatot arról, hogy a GYES-t jogalap nélkül vette fel?
Részlet a válaszából: […] Az, hogy valaki jogalap nélkül vesz fel ellátást, még nem alapozza meg a kötelezettséget, hogy azt vissza is kell fizetnie. A Cst. úgy fogalmaz, hogy jogalap nélkül veszi igénybe az ellátást az a személy, aki arra nem jogosult, vagy kevesebb összegre jogosult, mint amelyet számára...[…]
Tovább a válaszhoz Válaszadás: 2017. május 23.

Külföldön élő személy családi pótléka

Kérdés: Van valamilyen teendője annak a személynek, aki már hosszabb ideje külföldön él, de a családi pótlékot még mindig kapja Magyarországról, és ez alatt az idő alatt semmilyen igazolást nem kért tőle a folyósító? Hibás ez az eljárás, illetve követett el valamilyen hibát a kérelmező?
Részlet a válaszából: […] Az ügy teljes ismerete nélkül, minden kétséget kizáróan nem lehet megmondani, hogy mi történt, de nagy a valószínűsége annak, hogy vagy a kérelmező, vagy a folyósító szerv hibázott. Ebből egyenesen következik az is, hogy a szerv vagy az igénylő anyagi felelősséggel tartozik...[…]
Tovább a válaszhoz Válaszadás: 2016. július 26.

Egyedülálló családi pótlék igénye

Kérdés: Hogyan igényelhető egyedülállóként a családi pótlék?
Részlet a válaszából: […] Elsősorban azt kell tisztázni, hogy a Cst. alapján ki számít egyedülállónak, hiszen az említett jogszabály nem másik normára hivatkozik, amikor kifejti a fenti fogalom mibenlétét. Másrészt érdemes tudni azt is, hogy milyen jogai és kötelezettségei vannak azoknak a személyeknek,...[…]
Tovább a válaszhoz Válaszadás: 2015. július 28.

Külföldön élő igénylő családi pótléka

Kérdés: Milyen következményei lehetnek annak, ha egy évek óta külföldön dolgozó és élő szülő most vette észre, hogy a gyermeke után folyamatosan kapja a családi pótlékot a folyószámlájára? Az elmúlt időszakban sem iskolalátogatási, sem egyéb igazolást nem kértek tőle. Felelőssé tehető-e az igénylő a hibáért, vagy nem is történt hiba?
Részlet a válaszából: […] Kezdjük a válasz a lényeggel, amely a kérdéshalmaz végéntalálható. Történt-e hiba a folyósítás, illetve a folyósított ellátás felvételesorán? Az ügy teljes ismerete nélkül, minden kétséget kizáróan ezt nem lehetmegmondani, de nagy a valószínűsége annak, hogy vagy a...[…]
Tovább a válaszhoz Válaszadás: 2011. augusztus 9.

Családtámogatási ellátásban részesülők bejelentési kötelezettségei

Kérdés: Milyen bejelentési kötelezettségei vannak annak a személynek, aki valamilyen családtámogatási ellátásban részesül?
Részlet a válaszából: […] A fenti kérdés kifejtése előtt fontos kitérni arra, hogypontosan mit értünk családtámogatási ellátáson, illetve milyen ellátásiformákat jelent. Családtámogatási ellátás a:– családi pótlék,– gyermekgondozási segély,– gyermeknevelési támogatás,– anyasági...[…]
Tovább a válaszhoz Válaszadás: 2008. június 3.

Egyedülálló családi pótléka

Kérdés: Hogyan kaphat egyedülállóként családi pótlékot az az édesanya, akinek a munkahelyén működő kifizetőhelynél az élettársa nyújtotta be a gyermekápolási táppénz iránti igényét?
Részlet a válaszából: […] Először azt kell tisztázni, hogy a családi pótlék összegének megállapítása szempontjából a Cst. alapján ki minősül egyedülállónak. Egyedülálló az a személy, aki hajadon, nőtlen, özvegy, elvált, házastársától külön él, és nincs élettársa. Továbbá...[…]
Tovább a válaszhoz Válaszadás: 2004. június 22.