Álláskeresési járadék egyösszegű folyósítása

Kérdés: Kérheti a fennmaradó álláskeresési járadék 80 százalékának egyösszegű kifizetését az az ellátásban részesülő személy, aki a járadék folyósítási idejének kimerítése előtt egyéni vállalkozói jogviszonyt létesít, vagy kizárólag munkaviszony létesítése esetén áll fenn ez a lehetőség?
Részlet a válaszából: […] Az Flt. egyértelműen fogalmaz ebben a kérdésben. Az Flt. 27. §-a (8) bekezdésének értelmében, abban az esetben, ha az álláskeresési járadékban részesülő személy a járadék folyósítási idejének kimerítését megelőzően határozatlan időtartamú, legalább napi négy...[…]
Tovább a válaszhoz Válaszadás: 2022. március 8.

Megbízott biztosítása

Kérdés: Minden hónapban el kell bírálni a biztosítási kötelezettséget egy folyamatosan, több hónapig tartó megbízás esetében, vagy csak a feladat befejezését követően, a megbízási díj egyösszegű kifizetésekor? Az összevont jövedelem alapján kell elbírálni a biztosítási jogviszonyt, vagy külön- külön abban az esetben, ha a megbízottnak ugyanabban az időszakban a megbízó cég kapcsolt vállalkozásával is van egy másik megbízási jogviszonya?
Részlet a válaszából: […] A biztosítási kötelezettség elbírálásának egyik alapelve (melyet jelenleg a Tbj-tv. 9. §-a rögzít), hogy az egyidejűleg több biztosítással járó jogviszonyban álló személy biztosításának fennállását mindegyik jogviszonyában külön-külön kell elbírálni.E szabály...[…]
Tovább a válaszhoz Válaszadás: 2022. január 18.

Elhunyt személy kiegészítő nyugdíjemelése

Kérdés: Jogosult lesz a novemberi kiegészítő nyugdíjemelésre a 2021. november 5-én elhunyt nyugdíjas személy örököse? Amennyiben igen, akkor automatikusan megtörténik az emelés kiutalása, vagy kérni kell?
Részlet a válaszából: […] Igen, jár az emelés" feltéve, hogy az elhunyt nyugdíjas személy 2021. januárban megkapta az éves rendszeres nyugdíjemelést. A 2021. évi kiegészítő nyugdíjemelés nemcsak az elhunyt öregségi nyugdíjas nyugellátása után jár, hanem abban az esetben is, ha 2021. november 1-jét...[…]
Tovább a válaszhoz Válaszadás: 2021. november 16.

Egyösszegű kompenzáció

Kérdés: Mit jelent az egyösszegű kompenzáció, illetve jogosult lesz rá egy rokkantsági ellátásban részesülő személy? Hogyan kell igényelni ezt az ellátást?
Részlet a válaszából: […] Amennyiben kérik, a nyugdíjfolyósító szerv 2022. március 31-éig 500 000 forint kompenzáció egyösszegű kifizetéséről gondoskodik azok részére, akik 2011. december 31-éna) I.-II. csoportos rokkantsági, baleseti rokkantsági nyugdíjban,b) az 1955. január 1-jét megelőzően...[…]
Tovább a válaszhoz Válaszadás: 2021. augusztus 10.

Elhunyt személy nyugdíjemelése

Kérdés: Jár a kiegészítő nyugdíjemelés annak az öregségi nyugdíjas személynek, aki novemberben meghalt?
Részlet a válaszából: […] Igen, jár, feltéve, ha a 2020. január 1-jei emelést is megkapta az elhunyt. A 2020. évi kiegészítő nyugdíj-emelés nemcsak az elhunyt öregségi nyugdíjas nyug-ellátása után jár, hanem abban az esetben is, ha 2020. november 1-jét megelőzően olyan ellátás szűnt meg, amely után...[…]
Tovább a válaszhoz Válaszadás: 2020. november 24.

Magán-nyugdíjpénztári tag nyugellátása

Kérdés: Vonatkozik-e a Tny-tv.-ben meghatározott nyugdíjkorhatár azokra a személyekre is, akik a magán-nyugdíjpénztári tagság mellett döntenek, vagy bármikor nyugdíjba vonulhatnak, amikor a számlán lévő összeget megfelelőnek ítélik?
Részlet a válaszából: […] A magán-nyugdíjpénztári rendszerben nincs lehetőség arra,hogy amennyiben valaki az egyéni számláján felhalmozott összeget "megfelelőnekítéli", akkor életkorától függetlenül nyugdíjba vonuljon. Amagánnyugdíjpénztárak nyugdíjszolgáltatást a Tny-tv.-ben...[…]
Tovább a válaszhoz Válaszadás: 2011. február 15.

Egy összegben kifizetett juttatás járulékai

Kérdés: Milyen mértékű társadalombiztosítási járulékot, illetve egyéb közterhet kell fizetnie a munkáltatónak abban az esetben, ha munkavállalójának az utolsó munkában töltött napon többhavi bért fizet ki egy összegben, de a hónapokra lebontott járulékalap nem haladja meg a minimálbér kétszeresét? A 0908-as bevallásban külön kell feltüntetni a tárgyhavi és külön a tárgyhónaptól eltérő, illetve a következő évre áthúzódó kifizetéseket, a tárgyhónaptól eltérő hónapokat viszont összevontan kell közölni, s így előfordulhat, hogy a havi minimálbér kétszeresét meg nem haladó járulékalapok összevontan meghaladják ezt az összeget. Az összevont többhavi kifizetést a magasabb vagy az alacsonyabb mértékű járulékokkal kell teljesíteni?
Részlet a válaszából: […] Megértjük olvasónk dilemmáját, azonban a Tbj-tv. 19. §-ának2009. július 1-jétől hatályos módosítása nem kezeli külön a vonatkozásiidőszaktól eltérő időszakban visszamenőlegesen vagy előre teljesítettkifizetések esetét a járulékmérték megállapításánál. Ez azt...[…]
Tovább a válaszhoz Válaszadás: 2009. szeptember 29.

Választás a magánnyugdíjpénztár és a társadalombiztosítási nyugdíjrendszer között

Kérdés: Érdemes-e visszalépnie a társadalombiztosítási nyugdíjrendszerbe, vagy maradjon a nyugdíjpénztárnál az az 1953. április 13-án született személy, aki 1971-ben érettségizett, 1975-ben diplomázott, azóta dolgozott, és 11 éve átlépett egy magánnyugdíjpénztárba?
Részlet a válaszából: […] Arra a kérdésre, hogy a kérdezőnek megéri-e visszalépni atársadalombiztosítási nyugdíjrendszerbe, nem tudunk konkrét választ adni. Ezminden olyan esetben, amikor hosszabb időtartamú magán-nyugdíjpénztáritagságról van szó, egyéni mérlegelés kérdése. Abban, hogy a 11 éves...[…]
Tovább a válaszhoz Válaszadás: 2009. szeptember 29.

Elhunyt magán-nyugdíjpénztári tag örökösei

Kérdés: Egy elhunyt magán-nyugdíjpénztári tag három örököse (jogosultja) közül kettő egyösszegű kifizetést, egy pedig járadékfolyósítást igényel. Lehetséges-e ez, és ha igen, hogyan?
Részlet a válaszából: […] A konkrét kérdésre válaszolva: semmi akadálya, hogy akedvezményezettek eltérő formában vegyék igénybe a rájuk eső részt.Az Mny-tv. 29. §-a értelmében a tag halála esetére atermészetes személy kedvezményezettet jelölhet a belépési nyilatkozaton,közokiratban vagy teljes...[…]
Tovább a válaszhoz Válaszadás: 2005. augusztus 9.