Családi pótlék ukrán menekültek részére

Kérdés: Jogosult lesz Magyarországon családi pótlékra az a kétgyermekes ukrán család, amely az Ukrajnában zajló harcok miatt menekültként érkezett az országba? A család magyar állampolgársággal még nem rendelkezik.
Részlet a válaszából: […] ...lehet az említett gyermekek után járó ellátásokra. A harmadik ország állampolgárságával rendelkező családtag tartózkodási joga az EGT-állampolgár vagy a magyar állampolgár halála esetén családtagként fennmarad, amennyiben keresőtevékenységet folytat,...[…]
Tovább a válaszhoz Válaszadás: 2022. július 19.

Francia állampolgár munkavállaló

Kérdés: Hogyan kell tajszámot igényelni egy francia állampolgár foglalkoztatása esetén, illetve milyen engedélyeket kell beszereznie a foglalkoztatónak? Mire kell figyelni a külföldi állampolgár foglalkoztatása esetén? Másként kell eljárni abban az esetben, ha az érintett már dolgozott Magyarországon, és rendelkezik tajszámmal is?
Részlet a válaszából: […] ...biztosítási jogviszony keretében valósul meg. A kettős biztosítás tilalma miatt viszont ebben az esetben sem kell bejelenteni az EGT-állampolgárt, ha az EGT valamely tagállamában már rendelkezik egy biztosítási jogviszonnyal.A tajkártya igénylése a...[…]
Tovább a válaszhoz Válaszadás: 2021. május 11.

Szerb állampolgárságú szülő családi pótléka

Kérdés: Jogosult lehet családi pótlékra a szerb állampolgárságú édesanya abban az esetben, ha négy gyermekével már több éve Magyarországon él? A gyermekek után korábban az anya házastársa kapta az ellátást, de ő elköltözött a családtól. A gyermekek közül a legkisebb közös gyermek, aki magyar állampolgár.
Részlet a válaszából: […] ...a korábban említett gyermekek után járó ellátásokra. A harmadik ország állampolgárságával rendelkező családtag tartózkodási joga az EGT-állampolgár vagy a magyar állampolgár halála esetén családtagként fennmarad, amennyiben keresőtevékenységet folytat,...[…]
Tovább a válaszhoz Válaszadás: 2020. június 2.

Többes jogviszony az Európai Unióban

Kérdés: Létesíthet két teljes munkaidős állást egy időben az Európai Unió két különböző államában egy magyar állampolgárságú magánszemély? Ha igen, akkor milyen feltételekkel köthető meg a két szerződés, ha az egyik munkahely Ausztriában, a másik pedig Magyarországon van? Melyik tagállamban kell megfizetni a közterheket ebben az esetben? A munkavállaló mindkét munkahelyén munkaidőkeretben dolgozik, egyik héten 3 munkanapot Magyarországon, 2 napot Ausztriában, a másik héten pedig fordítva, az állandó lakóhelye Magyarországon van, de Ausztriában is rendelkezik ideiglenes lakcímmel.
Részlet a válaszából: […] ...aki a 2007. évi I. tv. szerinti szabad tartózkodás jogát egy naptári évben legalább 183 napig Magyarországon gyakorolja (elsősorban EU-, EGT-állampolgár),– az előző pontba nem tartozó, a külön jogszabály szerint letelepedett jogállással rendelkező magánszemély...[…]
Tovább a válaszhoz Válaszadás: 2019. szeptember 24.

Román állampolgárságú munkavállaló

Kérdés: Milyen teendői vannak a munkáltatónak abban az esetben, ha egy jelenleg alkalmi munkavállalóként foglalkoztatott román állampolgárságú magánszemélyt 2017. február 1-jétől munkaviszonyban szeretné alkalmazni? A foglalkoztatott rendelkezik tajszámmal és adóazonosító jellel. Igénybe veheti a családi adókedvezményt a Romániában élő gyermekei után, illetve mi a teendője annak érdekében, hogy érvényesíteni tudja azt?
Részlet a válaszából: […] ...így a román – munkavállaló foglalkoztatásához nincsen szükség külön engedélyre, és a tajszámon, illetve az adóazonosító jelen túl egyéb azonosítók beszerzésére sem.Ugyanakkor a 355/2007. Korm. rendelet 6. §-a értelmében a...[…]
Tovább a válaszhoz Válaszadás: 2017. január 31.

Román állampolgárságú ügyvezető

Kérdés: Be kell jelenteni Magyarországon egy magyar cég román állampolgárságú ügyvezetőjét abban az esetben, ha Romániában bejelentett munkaviszonnyal rendelkezik, és az ügyvezetői tevékenységért egyelőre nem kap semmilyen díjazást? Az ügyvezető jelenleg nem rendelkezik állandó lakcímmel Magyarországon, és sem adóazonosító jele, sem tajszáma nincs.
Részlet a válaszából: […] Noha a kérdésből nem derül ki, hogy az említett román állampolgárságú személy milyen jogviszonyban látja el az ügyvezetői teendőket – a díjazás hiánya megbízásra utal, ami ha társas vállalkozás tagjáról van szó, akár társas vállalkozói jogviszonyt jelenthet -, de a...[…]
Tovább a válaszhoz Válaszadás: 2016. október 11.

Francia állampolgárságú diák magyarországi gyakorlata

Kérdés:

Milyen dokumentumok szükségesek abban az esetben, ha egy mezőgazdasági vállalkozásnál a gyakorlati idejét tölti egy 19 éves francia állampolgárságú középiskolai tanuló? A gyakorlati idő összesen 2-3 hónap, amelyet két részletben tölt le a diák, az első részét júliusban, a másodikat szeptemberben szeretné megkezdeni. Szükséges ebben az esetben megbízólevél az iskolától? Kell tartózkodási engedély, illetve igényelni kell adó­azonosító jelet és taj-számot? Kell fizetni bért, ösztöndíjat vagy bármilyen egyéb díjat a diák számára ebben az esetben?

Részlet a válaszából: […] ...2007. évi I. tv. 3. §-ának (1) bekezdése értelmében a kérdésbeli francia állampolgárságú tanuló EGT-állampolgárként érvényes úti okmánnyal vagy személy­azonosító igazolvánnyal jogosult beutazni Magyar­ország területére. Ugyanezen törvény 5. §-a...[…]
Tovább a válaszhoz Válaszadás: 2015. június 23.

Szlovák állampolgár családtámogatási ellátásai

Kérdés: Igénybe vehet valamilyen ellátást a gyermekei után az a szlovák állampolgár, aki a feleségével és a gyermekeivel már hosszabb ideje Magyarországon él, és rendelkezik itteni lakcímmel is? Amennyiben jogosult bármilyen ellátásra, hogyan tudja azt megigényelni?
Részlet a válaszából: […] A Cst.-t, valamint az európai uniós jogszabályokat is figyelembe kell venni ahhoz, hogy a kérdésre a megfelelő választ tudjuk megadni.Nézzük meg, hogy a Cst. szerint kik is azok a személyek, akik joggal igényelhetnek családi pótlékot, gyermekgondozási segélyt, gyermeknevelési...[…]
Tovább a válaszhoz Válaszadás: 2014. október 21.

Román állampolgár családi pótléka

Kérdés: Jogosult-e családi pótlékra egy román állampolgárságú nő, aki férjével és gyermekeivel már hosszabb ideje Magyarországon él?
Részlet a válaszából: […] A Cst., valamint az ide illeszkedő európai uniósjogszabályok alapján teljes körű és pontos választ szeretnénk adni, de mivel arendelkezésre álló adat kevés, ezért minden eshetőséget figyelembe veszünk.Figyeljük meg elsődlegesen azt, hogy a Cst. szerint kik isazok a személyek,...[…]
Tovább a válaszhoz Válaszadás: 2011. február 15.

Külföldi állampolgárságú édesanya családi pótléka

Kérdés: Megkaphatja-e a családi pótlékot a gyermekei után az az ukrán állampolgárságú nő, aki a gyermekeivel már több éve Magyarországon él, és a magyar férje, aki korábban kapta utánuk a családi pótlékot, börtönbe került? A gyermekek közül az egyik közös a jelenlegi férjjel, és magyar állampolgár.
Részlet a válaszából: […] ...Erre a fent említett törvényből kaphatunk választ.A harmadik ország állampolgárságával rendelkező családtagtartózkodási joga az EGT-állampolgár vagy a magyar állampolgár halála eseténcsaládtagként fennmarad, amennyiben keresőtevékenységet folytat...[…]
Tovább a válaszhoz Válaszadás: 2009. november 10.
1
2
3
4