tb Levelek      
Előfizetőink honlapunkon feltett kérdésére 7 napon belül e-mailben választ adunk!
Előfizetőink honlapunkon feltett kérdésére 7 napon belül e-mailben választ adunk!

5 találat a megadott EGT-állampolgár tárgyszóra

Az Ön által megadott fenti keresési szempont(ok)nak megfelelő kérdéseket időrendben (legfrissebb elől) jelenítettük meg. Kattintson alább a válasz megjelenítéséhez!

1. találat: Román állampolgárságú ügyvezető

Kérdés: Be kell jelenteni Magyarországon egy magyar cég román állampolgárságú ügyvezetőjét abban az esetben, ha Romániában bejelentett munkaviszonnyal rendelkezik, és az ügyvezetői tevékenységért egyelőre nem kap semmilyen díjazást? Az ügyvezető jelenleg nem rendelkezik állandó lakcímmel Magyarországon, és sem adóazonosító jele, sem tajszáma nincs.
Részlet a válaszból: […]alapvetően azért, mert EGT-állam polgáráról van szó, akire egy másik államban (Romániában) már munkaviszonya alapján kiterjed a biztosítás. Az uniós szabályok (883/2004/EK rendelet 11. cikke) pedig kizárják, hogy bárki egyidejűleg két EGT-államban biztosított legyen.Abban az esetben, ha az említett rendelet hatálya alá tartozó személy egyidejűleg két államban létesít munkaviszonyt, abban az államban terjed ki rá a biztosítás, amely államban a lakhelye található [13. cikk (1) bek. a) pontja].Arra a személyre pedig, aki az egyik államban (társas) vállalkozói tevékenységet folytat, míg a másik államban munkaviszonyban áll, ez utóbbi államban terjed[…] részlet vége a válaszból.
Ha szeretné a választ elolvasni, akkor kérjük kattintson ide!
A válasz időpontja: 2016. október 11.
Az olvasói kérdés sorszáma a Társadalombiztosítási Levelek adatbázisban: 5191

2. találat: Bulgáriában dolgozó magyar munkavállaló társadalombiztosítási közterhei

Kérdés: Helyesen jár-e el a magyar követség, amely állandó tartózkodási engedély alapján Bulgáriában élő és dolgozó magyar állampolgárságú munkavállalója után a bolgár szabályok szerint fizeti meg a társadalombiztosítási járulékokat, vagy a magyar szabályok szerint kellene eljárnia? A munkavállaló nem diplomata és nem kiküldött.
Részlet a válaszból: […]hogy a járulékokat is kizárólag a munkavégzés helye szerinti tagállamban kell utána fizetni. A magyar jogszabályok alapján fennálló társadalombiztosításijárulék-fizetési kötelezettség tehát Önre nem terjed ki, mivel a bulgáriai magyar nagykövetségen munkát végző magyar állampolgár után a Bulgáriában hatályos társadalombiztosítási szabályok szerint kell a biztosítási és járulékfizetési kötelezettséget[…] részlet vége a válaszból.
Ha szeretné a választ elolvasni, akkor kérjük kattintson ide!
A válasz időpontja: 2008. október 14.
Az olvasói kérdés sorszáma a Társadalombiztosítási Levelek adatbázisban: 2343

3. találat: Magyarországon szülő EGT-állampolgár munkavállaló ellátásai

Kérdés: Milyen egészségügyi szolgáltatásra jogosult és milyen mértékben a terhesség időszaka alatt, illetve a szülést követően a Magyarországon munkát végző EGT-állampolgár, ha járandóságát külföldön, a külföldi munkáltatójától kapja? Hogyan változik az ellátás, ha ugyanaz az EGT-állampolgár 2007-től kirendeléssel Magyarországon fog munkát végezni egész évben, öt éven keresztül, s emiatt a külföldi munkáltató és a munkavállaló Magyarországon fog adót és járulékot fizetni, de állományi létszámban még mindig a külföldi munkáltatónál lesz?
Részlet a válaszból: […]EU-állampolgárként tartózkodási engedéllyel nem rendelkező - személyek egészségügyi szolgáltatást (a sürgősségi ellátás kivételével) csak az egészségbiztosítási pénztárral kötött megállapodás alapján vehetnek igénybe. Ennek "havi ára" a minimálbérnek megfelelő összeg. A belföldinek minősülő (tehát tartózkodási engedéllyel rendelkező), Magyarországon nem biztosított uniós polgárnak - a Tbj-tv. 39. § (2) bekezdésben részletezett feltételeknek megfelelően - az adóhatósághoz kell bejelentkeznie, és havonta a minimálbér alapulvételével számított 15 százalékos mértékű egészségügyi szolgáltatási járulék megfizetésével tehet szert egészségügyi[…] részlet vége a válaszból.
Ha szeretné a választ elolvasni, akkor kérjük kattintson ide!
A válasz időpontja: 2007. január 16.
Az olvasói kérdés sorszáma a Társadalombiztosítási Levelek adatbázisban: 1653

4. találat: Cseh állampolgárságú kft.-tag közterhei

Kérdés: Mikortól és milyen járulékfizetési kötelezettsége vannak annak a kft.-nek, amelynek egy munkaviszonyban foglalkoztatott magyar állampolgárságú, és egy tagi jogviszonyban közreműködő cseh állampolgárságú ügyvezetője van. A cseh állampolgárságú ügyvezető a cég többségi tulajdonosa, díjazást nem vesz ki. Mint külföldi állampolgár után a cég eddig semmiféle járulékot nem fizetett, igazolásuk van arról, hogy Csehországban, a saját cégében betöltött ügyvezetői állás után a járulékokat megfizetik utána.
Részlet a válaszból: […]birtokában a magyar társaságban betöltött vezető tisztségére tekintettel megvalósuló személyes közreműködése járulékfizetési kötelezettséget nem eredményez. A jelzett igazolás hiányában azonban a cseh állampolgárságú tag biztosítását a kft.-ben vezető tisztségének kezdetétől a magyar szabályok szerint meg kell állapítani, és utána - jövedelem hiányában is - a minimálbér alapulvételével a 29 százalékos társadalombiztosítási, valamint a 4 százalékos egészségbiztosítási és 8,5 százalékos nyugdíjjárulékot meg kell fizetni [Tbj-tv. 27. § (1) és (2) bekezdései]. Természetesen a munkaviszonyban álló magyar állampolgárságú ügyvezető után a társadalombiztosítást megillető foglalkoztatói és egyéni járulékokat, továbbá a munkaadói és munkavállalói járulékokat az általános szabályok szerint munkaviszonyának kezdetétől teljesíteni kell. A tételes egészségügyihozzájárulás-fizetési kötelezettség a járulékoktól[…] részlet vége a válaszból.
Ha szeretné a választ elolvasni, akkor kérjük kattintson ide!
A válasz időpontja: 2006. május 30.
Az olvasói kérdés sorszáma a Társadalombiztosítási Levelek adatbázisban: 1453
Kapcsolódó tárgyszavak: , ,

5. találat: Német állampolgár biztosítási kötelezettsége

Kérdés: Milyen közterheket kell megfizetnie egy német anyavállalat német állampolgárságú tagjának, aki 2003. évben Magyarországon egy bt.-t, 2005. évben egy kft.-t létesített? A német tulajdonos az anyavállalatnál mint tag Németországban biztosított, a bt.-nél beltag, 5 százalékos tulajdonosi részesedéssel rendelkezik és üzletvezető, a kft.-nél 95 százalékos tulajdonosi részesedéssel rendelkezik és ügyvezető. Jövedelmet egyik társaságban sem vesz fel.
Részlet a válaszból: […]az igazolás birtokában a magyar társaságokban betöltött vezető tisztségeiből következő személyes közreműködése járulékfizetési kötelezettséget nem von maga után. A jelzett igazolás hiányában azonban a német állampolgárságú tag biztosítását mindkét társaságban a magyar szabályok szerint meg kell állapítani, és utána - jövedelem hiányában - a minimálbér alapulvételével a 29 százalékos társadalombiztosítási, valamint a 4 százalékos egészségbiztosítási és 8,5 százalékos nyugdíjjárulékot meg kell fizetni [Tbj-tv. 27. § (1) és (2) bekezdései]. Az egyidejűleg több társaságban biztosított tag után azonban csak egyszer - az egyik társaságban - kell az előbb említett minimumjárulékokat megfizetni, mégpedig a tag évente egy alkalommal történő választása szerint. A tagnak a választásáról a tárgyév január 31. napjáig írásban értesítenie kell azokat a társas vállalkozásokat, amelyeknek tagjaként biztosításra kötelezett [Tbj-tv. 31. § (4)[…] részlet vége a válaszból.
Ha szeretné a választ elolvasni, akkor kérjük kattintson ide!
A válasz időpontja: 2006. május 30.
Az olvasói kérdés sorszáma a Társadalombiztosítási Levelek adatbázisban: 1452
Kapcsolódó tárgyszavak: , ,