Ekhonyilatkozat

Kérdés: Elfogadhatja a kifizető az ekho választásáról szóló nyilatkozatot egy megbízási jogviszonyban foglalkoztatott magánszemélytől abban az esetben, ha a tevékenysége jogosítaná az egyszerűsített közteherviselési hozzájárulás választására, de 2022-ben még egy napot sem dolgozott, jövedelmet nem szerzett, és várhatóan csak 2022. szeptember hónapban fog munkaviszonyt létesíteni?
Részlet a válaszából: […] Az Ekho-tv. 3. §-ának (4) bekezdése értelmében az ekho szerinti adózást a magánszemély évi 60 millió forint jövedelemig választhatja, feltéve, hogy az (1) bekezdés a) pontjában említett (tehát az ott meghatározott jogviszonyok valamelyikéből származó, és általános...[…]
Tovább a válaszhoz Válaszadás: 2022. március 29.

Ekho szerinti adózás

Kérdés: Milyen esetben fordulhat elő, hogy nem kell megfizetni a minimálbér 12-szerese után a normál szabályok szerint a közterheket? A kérdés az Ekho-tv. 3. §-a (4) bekezdésének b) pontja alkalmazásával összefüggésben merült fel.
Részlet a válaszából: […] A kérdésben idézett jogszabályi helyről gyakran megfeledkeznek a jogalkalmazók, holott az meglehetősen szélesre tárja az ekho szerinti adózás lehetőségét.Az Ekho-tv. alapesetben évi 60 millió forintos bevételi értékhatárig teszi lehetővé az ekho szerinti adózást - az egyéb...[…]
Tovább a válaszhoz Válaszadás: 2019. augusztus 6.

Ekhós munkavállaló betegszabadsága

Kérdés: Meg kell állapítani a betegszabadság időtartamára járó távolléti díjat az ekho alá eső jövedelemből is annak a munkavállalónak az esetében, aki egy kft. munkaviszonyban álló dolgozója, és a minimálbérig az általános szabályok alapján fizeti meg a járulékokat, az e fölötti jövedelme után pedig az ekho szerinti közteherfizetést választotta? Amennyiben igen, akkor is meg kell fizetni az általános szabályok szerint a közterheket a minimálbér után? Rendezhető visszamenőlegesen önellenőrzéssel az ekho szerinti közteherfizetés abban az esetben, ha a munkavállaló az év elején nem adott erre vonatkozó nyilatkozatot, de most utólag január 1-jétől kéri az egyszerűsített közteherviselési hozzájárulás alkalmazását?
Részlet a válaszából: […] ...egyszerűsített közteherviselési hozzájárulás fizetése nem jogosít az egészségbiztosítás pénzbeli ellátásai-ra, így táppénzre sem. Ugyanakkor a betegszabadság idejére járó díjazás nem társadalombiztosítási ellátás, és az alapjául szolgáló távolléti...[…]
Tovább a válaszhoz Válaszadás: 2018. október 16.

Egyszerűsített közteher-viselési hozzájárulás bevételi értékhatárai

Kérdés: Valóban változtak az egyszerűsített közteher-viselési hozzájárulás bevételi értékhatárai? Ha igen, hogyan?
Részlet a válaszából: […] A 2014. évi XCIX. tv. valóban módosította az Ekho-tv.-t, ezáltal a bevételi értékhatárok jelentősen megemelkedtek 2015-től.Az Ekho-tv.-ben meghatározott, általánosan alkalmazandó bevételi értékhatár 25 millió forintról 60 millió forintra emelkedett. Tehát az a magánszemély,...[…]
Tovább a válaszhoz Válaszadás: 2015. február 24.

Ekho adózási mód választása

Kérdés: Mire kell leginkább odafigyelnie annak a magánszemélynek, aki az egyszerűsített közteher-viselési hozzájárulás fizetését szeretné választani?
Részlet a válaszából: […] A kérdésre pontos választ ad az APEH által kiadotttájékoztató.Az Ekho-tv. szerinti adózási mód - az egyéb feltételekfennállása mellett - akkor alkalmazható, ha a közterhek megfizetése a hónapelső napján érvényes havi minimálbér után az általános szabályok...[…]
Tovább a válaszhoz Válaszadás: 2009. szeptember 15.

Jogdíj ekho-ja

Kérdés: Alkalmazható-e az ekho a jogdíjként kifizetett díjra egy könyvkiadással foglalkozó cég szerzői esetében, ahol a művek megírásának ellenértéke két tételből: a személyes közreműködés díjából és a jogdíjból tevődik össze?
Részlet a válaszából: […] Az Ekho-tv. 3. § (2) bekezdésének b) pontja bb) alpontjaértelmében az ekho szerint adózás választható a megbízási szerződés alapjánszerzett jövedelemre. A jogszabály 2. § c) pontja szerint a megbízásiszerződésen a magánszemély által kötött, a Ptk. szerinti...[…]
Tovább a válaszhoz Válaszadás: 2007. szeptember 4.

Ekho megfizetése szerzői jogdíj után

Kérdés: Meg kell-e fizetni a 15 százalékos ekho-t a felhasználási szerződés alapján kifizetett honorárium teljes összege után abban az esetben, ha a honorárium 70 százaléka személyes közreműködésre tekintettel, míg 30 százaléka szerzői jogból adódó kifizetés?
Részlet a válaszából: […] Felhasználási szerződés alapján történő kifizetés esetében -feltéve, hogy az érintett az ekho szerinti adózást választotta - nincsjelentősége annak, hogy a juttatás a személyes közreműködésre tekintettel,avagy a jogok felhasználásának az ellenértékeként kerül...[…]
Tovább a válaszhoz Válaszadás: 2006. július 4.

Ekho

Kérdés: Milyen feltételek szerint lehet bejelentkezni az ekho alá, hogyan és mennyit kell ekho címén fizetni, illetve milyen adónemeket vált ki? Avállalkozásunk sok szerzővel, "művészemberrel" áll kapcsolatban, akiket ez ideig alvállalkozóként megbízással, illetve kisebb részben munkaviszony keretében alkalmazott. Információink szerint 2006-tól ezen foglalkoztatottak után kedvezőbb az ekho fizetése. Valóban így van-e ez?
Részlet a válaszából: […] Haladjunk sorjában. Jogszabályi háttérAz egyszerűsített közteher-viselési hozzájárulás (ekho)lehetőségét az Ekho-tv. teremtette meg, mely 2006. január 1-jétől hatályos.Az ekho választásának feltételeiAz ekho választásáról nem a foglalkoztató, hanem az...[…]
Tovább a válaszhoz Válaszadás: 2006. január 24.