Korhatár előtti ellátásban részesülő munkavállaló kereseti korlátja

Kérdés: Helyesen kalkulál a munkáltató és a magánszemély az alábbi esetben? Egy korhatár előtti ellátásban részesülő munkavállaló 2022. augusztus 31-ig havi 300 ezer forint munkabért kapott, szeptember 1-jétől a munkabére havi 500 ezer forintra nőtt, amiből 400 000 forintra az ekho szerinti adózást választotta (a munkaköre megfelel a jogszabályban foglaltaknak). A munkáltató számításai szerint a 400 000 forintból 200 000 forint ellátási alapja keletkezik, így továbbra is csak havi 300 000 forint lesz a kereseti korlátja, tehát nem lépi túl a 3 600 000 forintot.
Részlet a válaszából: […] Sajnos a kérdésre nemmel kell válaszolnunk.Az Ekho-tv. 3. §-ának (7) bekezdése értelmében amennyiben a magánszemély munkaviszonyban folytat ekho választására jogosító tevékenységet, az ellenértéket kifizető munkáltató a tevékenység adott havi ellenértékeként...[…]
Tovább a válaszhoz Válaszadás: 2022. október 25.

ÖCSG-tag ekhója

Kérdés: Választhatja 2022. szeptember 1-jétől az ekho szerinti adózást egy korhatár előtti ellátásban részesülő egyéni vállalkozó, aki meg kívánja szüntetni a vállalkozását, és a továbbiakban megbízási jogviszonyban folytatná a tevékenységét? A tevékenység alapján az ekho választása nem kizárt. Az érintett adózó őstermelői tevékenységet is végez egy családi gazdaság tagjaként, amelyből kb. évi 10 millió forint bevétele származik.
Részlet a válaszából: […] Valóban, szeptember 1-jétől az ekho szerinti adózás kedvezőbbé vált, hiszen a 297/2022. Korm. rendelet alapján a kifizető mentesül a 13 százalékos ekho megfizetése alól az Ekho-tv. szerint teljesítő magánszemély részére a foglalkozása ellenértékeként juttatott bevétel...[…]
Tovább a válaszhoz Válaszadás: 2022. szeptember 13.

Jogosultság ekho választására

Kérdés: Valóban választhatja az egyszerűsített közteherviselési hozzájárulást egy korábbi főfoglalkozású kisadózó egyéni vállalkozó, aki több cégnek is számláz, ezért 2022. szeptember 1-jétől már nem lehet kataalany?
Részlet a válaszából: […] A 297/2022. Korm. rendelet hatálybalépésével a 2022. évre valóban megszűnt az a korábbi korlátozás, amely szerint nem alkalmazható a közterhek ekho szerinti megfizetése, ha az egyéni vállalkozó az adóévben a kisadózást választotta, így a lehetőség elvben nyitva áll.Az...[…]
Tovább a válaszhoz Válaszadás: 2022. augusztus 30.

Ekhós munkavállaló juttatásai

Kérdés: Milyen közterheket kell megfizetni az egyszerűsített közteherviselési hozzájárulást választó munkavállalók esetében a jutalom, a bérlet-hozzájárulás, illetve az egyéb cafeteriaelemek után? Az szja szerinti adózás alá eső dolgozók esetében ezek a tételek a bérhez hasonlóan adóznak, kérdés viszont, hogy az ekhósok esetében ezen juttatások után szintén az általános szabályok szerint kell megfizetni a közterheket, vagy ebben az esetben is alkalmazható az ekho?
Részlet a válaszából: […] Az Ekho-tv. alapján az egyszerűsített közteherviselési hozzájárulás alapja munkaviszonyban történő foglalkoztatás esetén a munkaviszonyban álló magánszemélyt megillető bevétel azzal, hogy a kifizető az ekho alapjaként a tevékenység adott havi ellenértékeként kifizetett...[…]
Tovább a válaszhoz Válaszadás: 2022. június 28.

Felhasználási szerződés

Kérdés: Egy ellentmondás feloldásában kérem a segítő magyarázatukat. Miként válhat járulékkötelessé más adózási mód választása esetén egy biztosítási kötelezettséggel nem járó jogviszonyból származó jövedelem? A Tbj-tv. 32. szakasza kimondja, hogy nem járulékalap a felhasználási szerződés alapján a felhasználás vagy hasznosítás jogának ellenértékeként kifizetett díj. Ugyanakkor az ekho szerinti adózás keretében e díjazásból - a nyugdíj- és egészségbiztosítási járulékot is magában foglaló - 15 százalékos egyszerűsített közteherviselési hozzájárulás kerül levonásra.
Részlet a válaszából: […] Valóban, a jogok felhasználásának az ellenértéke nem képez járulékalapot, és felhasználási szerződés esetén csak abban az esetben vizsgálható a biztosítási kötelezettség - mégpedig a megbízásra vonatkozó szabályok szerint -, amennyiben a személy munkavégzésére...[…]
Tovább a válaszhoz Válaszadás: 2022. május 17.

Ekhonyilatkozat

Kérdés: Elfogadhatja a kifizető az ekho választásáról szóló nyilatkozatot egy megbízási jogviszonyban foglalkoztatott magánszemélytől abban az esetben, ha a tevékenysége jogosítaná az egyszerűsített közteherviselési hozzájárulás választására, de 2022-ben még egy napot sem dolgozott, jövedelmet nem szerzett, és várhatóan csak 2022. szeptember hónapban fog munkaviszonyt létesíteni?
Részlet a válaszából: […] Az Ekho-tv. 3. §-ának (4) bekezdése értelmében az ekho szerinti adózást a magánszemély évi 60 millió forint jövedelemig választhatja, feltéve, hogy az (1) bekezdés a) pontjában említett (tehát az ott meghatározott jogviszonyok valamelyikéből származó, és általános...[…]
Tovább a válaszhoz Válaszadás: 2022. március 29.

Nyugdíjas magánszemély ekhója

Kérdés: Választhatja az egyszerűsített közteherviselési hozzájárulás fizetését a 2021. november 1-jétől december 31-ig terjedő időtartamra járó megbízási díja után az a magánszemély, aki október 31-ig folyamatosan az ekho szabályai alapján teljesítette a közteherfizetési kötelezettségét, de ettől a naptól megszűnt a munkaviszonya, mert betöltötte a nyugdíjkorhatárt, és öregségi nyugdíjassá vált? Abban az esetben, ha igen, milyen mértékű ekho terheli a magánszemély jövedelmét?
Részlet a válaszából: […] Az ekho szerinti adózás választásának többek között egyik alapfeltétele, hogy a magánszemély az adóévben bármely tevékenységgel összefüggésben munkaviszonyból származó, egyéni vállalkozóként vállalkozói kivét címén, társas vállalkozás tagjaként személyes...[…]
Tovább a válaszhoz Válaszadás: 2022. január 18.

Ekho

Kérdés: Kérheti augusztus és szeptember hónapra az ekho szerinti adózást az a magánszemély, aki megbízási szerződés keretében havi 150 ezer forint díjazás ellenében tolmács, fordító tevékenységet végez, amelynek teljes összege után az egyszerűsített közteherviselési hozzájárulást választotta, mivel máshol rendelkezik egy heti 40 órás minimálbéres munkaviszonnyal, ami 2021. július 31-én megszűnt, de október 1-jén újraindul?
Részlet a válaszából: […] Igen, az említett természetes személy választhatja az ekho szerinti adózást.Az Ekho-tv. 3. §-a (4) bekezdésének a) pontja szerint évi 60 millió forintig vállalható az ekho szerinti adózás, feltéve, hogy a magánszemély éves szinten rendelkezik a minimálbér 12-szeresét...[…]
Tovább a válaszhoz Válaszadás: 2021. augusztus 31.

Ekhós megbízott

Kérdés: Be kell jegyezni a jogviszonyadatokat az egyszerűsített közteherviselési hozzájárulásra vonatkozó szabályok szerint adózó megbízási jogviszonyban álló személy "tb-kiskönyvébe"? Mi történik abban az esetben, ha a megbízott nem adja át a kiskönyvét?
Részlet a válaszából: […] A második kérdésre egyértelmű választ ad a jogszabály. Az Eb-tv. R. 37. §-ának (1) bekezdése úgy rendelkezik, hogy a biztosítottnak a biztosítási kötelezettséggel járó jogviszony létesítésekor az "Igazolvány a biztosítási jogviszonyról és az egészségbiztosítási...[…]
Tovább a válaszhoz Válaszadás: 2021. április 27.

Nyugdíjas személy ekhója

Kérdés: Nyugdíjas személy esetében kell a kifizetőnek ekhót fizetnie? Az ekho szerinti adózás esetében a minimálbér összegénél a 161 ezer forintból vagy a 167 400 forintból kell-e kiindulni?
Részlet a válaszából: […] Az Ekho-tv. 4. §-ának (6) bekezdése értelmében a kifizető nem fizet ekhót - a hivatásos sportoló, a nemzetközi sportszövetség munkavállalója mellett - a saját jogú nyugdíjas részére az e foglalkozása ellenértékeként juttatott bevétel után. Fontos emlékeztetnünk arra,...[…]
Tovább a válaszhoz Válaszadás: 2021. március 9.
1
2
3