tb Levelek      
Előfizetőink honlapunkon feltett kérdésére 7 napon belül e-mailben választ adunk!
Előfizetőink honlapunkon feltett kérdésére 7 napon belül e-mailben választ adunk!

2 találat a megadott ellátások folyósítása tárgyszóra

Az Ön által megadott fenti keresési szempont(ok)nak megfelelő kérdéseket időrendben (legfrissebb elől) jelenítettük meg. Kattintson alább a válasz megjelenítéséhez!

1. találat: Táppénz kifizetése

Kérdés: Mennyi időn belül köteles kifizetni a táppénzt a munkáltató abban az esetben, ha a munka-vállaló a terhesség miatti keresőképtelenségről szóló igazolást időben leadja?
Részlet a válaszból: […]illetékes egészségbiztosító bírálja el, és utólag folyósítja. A foglalkoztató a benyújtott igényeket, illetve igazolások átvételét, beérkezését hitelt érdemlő módon köteles igazolni. A benyújtott kérelem (igény) elbírálásához azt az igazolásokkal együtt a foglalkoztatónak öt napon belül a kifizetőhely részére meg kell küldeni.A kifizetőhelynek a beérkezett táppénz, baleseti táppénz iránti kérelemre induló eljárásban 8 napon belül kell döntést hoznia, az igényt elbírálni, és az ellátást kifizetni. Az ügyintézési határidő, ha a benyújtott igény a rendelkezésre álló adatok alapján teljes mértékben teljesíthető, nyolc nap. Ha a munkáltatónál[…] részlet vége a válaszból.
Ha szeretné a választ elolvasni, akkor kérjük kattintson ide!
A válasz időpontja: 2017. augusztus 15.
Az olvasói kérdés sorszáma a Társadalombiztosítási Levelek adatbázisban: 5487

2. találat: Ápolási díj és rokkantsági ellátás együttes folyósítása

Kérdés: Folyósítható ápolási díj egy rokkantsági ellátásban részesülő személy részére, vagy valamelyik ellátásról le kell mondania?
Részlet a válaszból: […]folyósításának időtartama alatt végzett keresőtevékenységéből adódó biztosítási jogviszony alapján - keresőképtelenné válása esetén - folyósítanak. Van viszont egyetlen eset, amikor az ápolási díj tovább folyósítható, annak ellenére, hogy egyéb pénzellátást állapítanak meg. A Szoc-tv. 42. §-ának (4) bekezdése szerint ugyanis az ápolási díjra való jogosultság továbbra is fennáll, ha az ápolási díjban részesülő személya) a Tny-tv. szerint saját jogú nyugdíjnak minősülő ellátásban,b) korhatár előtti ellátásban,c) szolgálati járandóságban,d) balettművészeti életjáradékban,e) átmeneti bányászjáradékban,f) rokkantsági ellátásban vagyg) a törvény erejénél fogva rehabilitációs ellátásban részesül, továbbá az ápolási díjat az a)-g) pont szerinti ellátásra való jogosultság keletkezésének időpontjában több mint tíz éve folyósítják. Tehát a több mint tíz éve folyósított ápolási díj nem kerül megszüntetésre azért, mert a jogosult részére rokkantsági ellátást állapítanak meg, ebben az esetben a két ellátás együtt is folyósítható.Az ápolási díj összegét a mindenkori költségvetés határozza meg. Ez az összeg 2013-ban 29 500 forint, illetve 38 350 forint abban az esetben, ha az ápolt fokozott ápolást igényel. Fokozott ápolást igénylő az a személy, aki mások személyes segítsége nélkül önállóan nem képesa) étkezni, vagyb) tisztálkodni, vagyc) öltözködni, vagyd) illemhelyet használni, vagye) lakáson belül - segédeszköz igénybevételével sem - közlekedni,feltéve hogy esetében az a)-e) pontokban foglaltak közül legalább három egyidejűleg fennáll.A rokkantsági ellátásra vonatkozó szabályokat a 2011. évi CXCI. tv. tartalmazza. A törvényi szabályozás szerint az ellátás összege a havi átlagjövedelemhez igazodva kerül megállapításra,[…] részlet vége a válaszból.
Ha szeretné a választ elolvasni, akkor kérjük kattintson ide!
A válasz időpontja: 2013. május 14.
Az olvasói kérdés sorszáma a Társadalombiztosítási Levelek adatbázisban: 4089