Cégautó használata

Kérdés:

Hogyan, milyen feltételekkel használhatja a munkavállaló a munkáltató tulajdonában lévő személygépkocsit, amit a fennálló kereskedelmi tervezői munkakörének ellátásához, új piaci kapcsolatok kiépítéséhez kapott? Milyen kötelezettségei vannak a munkáltatónak a gépjárművel kapcsolatban?

Részlet a válaszából: […] Kiindulásként rögzíteni szükséges a munkaeszköz fogalmát. E fogalom az Mvt. 87. §-ának 4. pontja szerint: minden gép, készülék, szerszám vagy berendezés, amelyet a munkavégzés során alkalmaznak, vagy azzal összefüggésben használnak (kivéve: az egyéni védőeszköz).A...[…]
Tovább a válaszhoz Válaszadás: 2023. szeptember 5.

Öltözködési előírások

Kérdés: Előírhat a munkáltató szigorú öltözködési szabályokat a kánikulai melegben, ha légkondicionálót nem biztosít, illetve, ha a berendezés meghibásodás miatt nem működik?
Részlet a válaszából: […] Egyes, többnyire ügyfelek kezelésével kapcsolatos vagy személyes tárgyalást igénylő feladatkörben a munkáltató gyakran szigorú öltözködési elvárásokat fogalmaz meg az általa foglalkoztatottak számára. A munkáltatók jelentős része a követelmény ellentételezése...[…]
Tovább a válaszhoz Válaszadás: 2021. július 20.

Munkaruha

Kérdés: Létezik kötelező előírás a munkaruha kihordási idejére, vagy azt a munkáltató a munka jellegére való tekintettel határozza meg? Hogyan nevezze el a munkáltató a szabályzatban azt a ruházatot, ami munkaruhák közé is sorolható, és a formaruhák közé is, vagy ugyanazok a szabályok vonatkoznak rá? Vissza kell adnia a dolgozónak a ruházatot, vagy a tulajdonában marad? Kell valamilyen közterhet fizetnie a munkáltatónak vagy a munkavállalónak ez után a juttatás után?
Részlet a válaszából: […] A kihordási idő az egyes ruházati cikkek elhasználódására vonatkozóan meghatározott idő a benne végzett tevékenység figyelembevételével.A munkaruha kihordási idejére nincs alapszabály, alapvetően a törvény sem határozza meg konkrétan, azt a munkáltató belső szabályzatban...[…]
Tovább a válaszhoz Válaszadás: 2020. július 14.

Gyakorlati képzés együttműködési megállapodás alapján

Kérdés: Kell munkaszerződést kötnie a foglalkoztatónak azzal a diákkal, aki a gyakorlati képzését tölti a cégnél a szakiskola és a vállalkozás között létrejött együttműködési megállapodás keretében? Kell személyi jövedelemadót vonni abban az esetben, ha csak a törvényben meghatározott juttatást fizeti a foglalkoztató a tanuló részére, vagy csak a pénzbeli és természetbeni egészségbiztosítási járulék terheli a kifizetést? A 'T1041-es nyomtatványon a 1130-as kóddal kell bejelenteni ezt a jogviszonyt?
Részlet a válaszából: […] A tanulók gyakorlati képzése a Szak-tv. alapján a tanuló és a gyakorlati képzést folytató szervezet között létrejött tanulószerződés, vagy a szakképző iskola és a gyakorlati képzést folytató szervezet között létrejött együttműködés megállapodás alapján folytatható...[…]
Tovább a válaszhoz Válaszadás: 2015. július 28.

Szakközép-iskolai tanuló foglalkoztatása

Kérdés:

Milyen kötelezettségei vannak annak a kft.-nek, amely 2011. szeptember közepétől tanuló­­­szerződéssel foglalkoztat egy szakközép-iskolai ta­nulmányokat folytató villanyszerelő tanulót?

Részlet a válaszából: […] A szakközép-iskolai tanulók gyakorlati képzésére, valamint juttatásaira vonatkozó rendelkezéseket a Szak-tv. tartalmazza. Ennek alapján a szakképzési évfolyamon a tanuló gyakorlati képzése gazdálkodó szervezetnél – általában – a tanuló és a gazdálkodó szervezet...[…]
Tovább a válaszhoz Válaszadás: 2011. október 11.

Munkavégzés felfüggesztése és eltiltás a munkavégzéstől

Kérdés: Mi a különbség a munkavégzéstől való eltiltás és a munkavégzés felfüggesztése között? A munkavédelmi felügyelet jegyzőkönyvében az egyik dolgozót eltiltotta, a másikat felfüggesztette. Milyen jogcímen kell ezt rögzíteni a bérprogramban, jár-e munkabér ezekre a napokra, hogyan kell szerepeltetni a jelenléti íven ezt a távollétet, illetve szüneteltetni kell-e az érintettek biztosítási jogviszonyát?
Részlet a válaszából: […] A kérdésre a válasz összetett.Az Mvt. 84. § (1) bekezdése szerint a munkavédelmi hatóságfelügyelője jogosulta) a munkahelyek tekintetében a munkáltatót határozatbankötelezni, hogy írásban nyújtson tájékoztatást a megjelölt munkavédelmikövetelmények...[…]
Tovább a válaszhoz Válaszadás: 2008. szeptember 2.

Munkaruha, védőruha

Kérdés: Melyek a munka- és védőruha-juttatás érvényes feltételei? Meg van-e határozva a munkaruhára fordítható összeg? Van-e olyan rendelkezés, amely a kihordási időt meghatározza, és a munkáltató részéről biztosítandó ruhaféleségeket (pl. zakó, nadrág, cipő stb.) tételesen felsorolja?
Részlet a válaszából: […] A munkaruha juttatása az Mt. 165. § (2) bekezdése alapjántörténik, amelynek értelmében "ha a munka a ruházat nagymértékűszennyeződésével vagy elhasználódásával jár, a munkáltató a munkavállalónakmunkaruhát köteles biztosítani". A törvény a munkaruha-juttatás...[…]
Tovább a válaszhoz Válaszadás: 2006. augusztus 15.

Tanulószerződéssel nem rendelkező tanulók foglalkoztatása

Kérdés: Egy cég egy szakképző iskolával kötött megállapodás alapján szorgalmi időben 3 napos gyakorlati képzést tart tanulószerződéssel nem rendelkező szakképző iskolai tanulók részére. A tanév végén ugyanezek a tanulók összefüggő nyári szakmai gyakorlatukat is itt töltik. Milyen díjazás illeti meg őket ezekre az időszakokra? Milyen közterheket kell fizetni, ha a nyári gyakorlat idejére havi 18 000 forint összegű díjazást kapnak a diákok?
Részlet a válaszából: […] Az iskolai rendszerű szakképzésben részt vevő tanulók juttatásairól a 4/2002. OM rendelet intézkedik.Ennek rendelkezései szerint, ha a szakképző iskola tanulószerződéssel nem rendelkező tanulóval létesít tanulói jogviszonyt, akkor a szorgalmi idő befejezését követő...[…]
Tovább a válaszhoz Válaszadás: 2004. augusztus 31.