tb Levelek      
Előfizetőink honlapunkon feltett kérdésére 7 napon belül e-mailben választ adunk!
Előfizetőink honlapunkon feltett kérdésére 7 napon belül e-mailben választ adunk!

9 találat a megadott ellátások több jogviszony esetén tárgyszóra

Az Ön által megadott fenti keresési szempont(ok)nak megfelelő kérdéseket időrendben (legfrissebb elől) jelenítettük meg. Kattintson alább a válasz megjelenítéséhez!

1. találat: CSED-jogosultság két jogviszony esetén

Kérdés: Jogosult lesz mindkét jogviszonyában CSED-re az a kismama, aki 2018. február 1-jétől kisadózó egyéni vállalkozóként volt biztosított, és emellett 2020. október 1-jétől heti 40 órás munkaviszonyt létesített? A munkaviszony létesítése miatt a kisadózóként fennálló biztosítás a törvény erejénél fogva megszűnt, és 2020. október 25-én megszületett a gyermeke?
Részlet a válaszból: […]főállású kisadózó a társadalombiztosítás ellátásaira jogosultságot nem szerez.Tekintettel arra, hogy a kismama 2020. október 1-jével heti 36 órát meghaladó foglalkoztatással járó munkaviszonyt létesített, ezért 2020. szeptember 30-áig minősült főállású kisadózónak, tehát e napig volt biztosított. Munkaviszony alapján 2020. október 1-jétől ismét biztosított.Az Eb-tv. 40. §-a rendelkezik a csecsemőgondozási díjra való jogosultságról. A hivatkozott jogszabály szerint CSED-re az a nő jogosult, aki a gyermeke születését megelőző két éven belül 365 napon át biztosított volt, és a gyermeke a biztosítás tartama alatt vagy annak megszűnését[…] részlet vége a válaszból.
Ha szeretné a választ elolvasni, akkor kérjük kattintson ide!
A válasz időpontja: 2021. január 19.
Az olvasói kérdés sorszáma a Társadalombiztosítási Levelek adatbázisban: 6682

2. találat: Ellátások két munkaviszony esetén

Kérdés: Jogosult mindkét munkaviszonyára tekintettel CSED-re az édesanya, aki 5. gyermekét szülte 2020. február 17-én, "A" munkáltatójánál 2010 óta áll munkaviszonyban, 2018. január 16-ig GYED-ben, 2019. január 16-ig GYES-ben, 2020. február 16-ig GYET-ben részesült, mellette 2019. július 1-jétől újra munkába állt heti 20 órában, "B" munkahelyén pedig 2019. július 1-jétől heti 10 órában dolgozik?
Részlet a válaszból: […]nélküli szabadságot biztosít. Jelen esetben valószínű, hogy ilyen fizetés nélküli szabadságról van szó. Ennek azért van jelentősége, mert a Tbj-tv. 8. §-ában foglaltak alapján szünetel a biztosítás a fizetés nélküli szabadság ideje alatt, kivéve, ha a fizetés nélküli szabadság idejére CSED, örökbefogadói díj, GYED, GYES vagy gyermeknevelési támogatás kerül folyósításra. Tekintettel arra, hogy az anya GYED-ben, GYES-ben, 2019. január 17-től GYET-ben részesült, a biztosítása nem szünetelt. Az ismételt munkába állása - 2019. július 1. - a GYET további folyósítását nem befolyásolta, mivel a heti 30 órát nem haladja meg, a jogszabály szerint pedig pontosan ilyen időtartamban folytathat keresőtevékenységet.A gyermek születésétől az Mt. 127. §-a alapján a munkáltatónak szülési szabadságot kell az anya részére kiadni. Mivel a gyermeke 2020. február 17-én a biztosításának a tartama alatt született, és a gyermek születését megelőző két éven belül 365 napon át biztosított volt, ezért jogosult csecsemőgondozási díjra. Jelen esetben a csecsemőgondozási díj a szülés napjától számítva a szülési szabadság időtartamára, azaz 168 napig jár.Az anya a csecsemőgondozási díj lejártát követően gyermekgondozási díjra is jogosult, a gyermek 2. élet-évének betöltéséig.A "B" munkáltatónál 2019. július 1-jétől van munkaviszonya. Ettől az időponttól biztosított e jogviszonyában. Bár gyermeke a biztosításának fennállása alatt született, de a gyermek születését megelőző két éven belül nincs 365 napi biztosításban töltött ideje, ezért csecsemőgondozási díjra e jogviszonyában nem jogosult. Az "A" munkáltatónál fennálló biztosítási ideje nem vehető figyelembe, mert az nem szűnt meg, az egy fennálló jogviszony. E jogviszonyában táppénzt igényelhet. Táppénzre ugyanis az jogosult, aki a biztosításának a tartama alatt válik keresőképtelenné, és a Tbj-tv.-ben meghatározott mértékű pénzbeli egészségbiztosítási járulék fizetésére[…] részlet vége a válaszból.
Ha szeretné a választ elolvasni, akkor kérjük kattintson ide!
A válasz időpontja: 2020. május 12.
Az olvasói kérdés sorszáma a Társadalombiztosítási Levelek adatbázisban: 6434

3. találat: Ellátások többes jogviszony esetén

Kérdés: Jogosult lesz mindkét jogviszonyában CSED-re és GYED-re, illetve milyen feltételekkel kapja meg az ellátásokat egy munkavállaló, aki 2018. november 5-től áll jelenlegi munkáltatója alkalmazásában napi 4 órás munkaidőben, 2018. december 10-től egy másik cégnél is létesített egy napi 4 órás munkaviszonyt, és második gyermeke születésének várható időpontja 2019. november 27.? A dolgozó előző munkaviszonya 2016. augusztus 1-jétől 2018. október 31-ig állt fenn, első gyermeke után 2019. február 28-ig GYES-ben részesült, 2019. május 27-től pedig veszélyeztetett terhessége miatt keresőképtelen, és táppénzben részesül.
Részlet a válaszból: […]megelőző két éven belül 365 nap biztosításban töltött ideje.A csecsemőgondozási díj naptári napi alapja a jogosultság kezdőnapján érvényes minimálbér kétszeresének harmincadrésze. A CSED összegének megállapításánál viszont nem vehető figyelembe a kedvezményszabály, mert - bár az újabb gyermek az első gyermek után járó GYES megszűnését követő egy éven belül születik - az utolsóként megállapított ellátás nem a jogosultság kezdőnapján fennálló jogviszonyban elért jövedelem figyelembevételével került megállapításra. A CSED mértéke 70 százalék [Eb-tv. 40. §, 42. § (4a), (4b) bekezdései].Gyermekgondozási díj: a jogosultsági feltételekkel rendelkezik az anya. A GYED összegét az Eb-tv. 48. §-ának (3) bekezdésében foglaltak alapján kell megállapítani, mert nem rendelkezik az anya e jogviszonyában a jogosultsága kezdőnapját közvetlenül megelőző harmadik hónap utolsó napjáig sem 180, sem 120 naptári napi jövedelemmel. Nem lehet alkalmazni az ellátás megállapításánál a kedvezményszabályt, mert az első gyermek jogán megállapított csecsemőgondozási díj alapja nem a jogosultság kezdőnapján fennálló jogviszonyban elért jövedelem figyelembevételével került megállapításra. A GYED a megállapított naptári napi alap 70 százaléka, de nem lehet több havonta a mindenkori minimálbér 70 százalékánál (Eb-tv. 42. §, 42/A. §, 42/D. §)."B" jogviszonyban fennálló jogosultságok:Táppénz: A keresőképtelenség első napját megelőzően az anya e jogviszonyában 168 nap folyamatos biztosításban töltött idővel rendelkezik. A korábbi jogviszonya nem vehető figyelembe, mert a két biztosítási idő között 30 napnál hosszabb a megszakítás, tehát táppénzre május 27-től 168 napig, azaz november 10-ig jogosult.Táppénzének összegét a jogosultsága kezdőnapján érvényes minimálbér alapulvételével kell megállapítani, kivéve, ha a tényleges vagy szerződés szerinti jövedelme a minimálbért nem éri el. A táppénz mértéke a táppénz alapjának 50 százaléka.Csecsemőgondozási díj: Az anya rendelkezik az ellátásra való jogosultság feltételeivel. Van a gyermek születését megelőző két éven belül 365 nap biztosításban töltött ideje. A biztosításban töltött időknek nem kell folyamatosnak lenni, ezért ennél az ellátásnál a korábbi jogviszonya figyelembe vehető.Mivel az anya rendelkezik a CSED-jogosultság feltételeivel, ezért e jogviszonyában a szülési szabadságát igénybe veheti november 11-től (a szülést megelőző 28. nap bármelyikétől), és e naptól csecsemőgondozási díjra jogosult, tehát a táppénz lejártát követően nem lesz ellátatlan. A CSED összegének naptári napi alapja a jogosultság kezdőnapján érvényes minimálbér kétszeresének harmincadrésze, ha a tényleges jövedelme legalább ennyi. A kedvezményszabály ugyanúgy nem alkalmazható, mint az "A" jogviszonyban [Eb-tv. 40. § 42. § (3)-(4), (4b) bekezdései, Eb-tv. R. 27/A §].A gyermekgondozási díj jogosultsági[…] részlet vége a válaszból.
Ha szeretné a választ elolvasni, akkor kérjük kattintson ide!
A válasz időpontja: 2019. szeptember 24.
Az olvasói kérdés sorszáma a Társadalombiztosítási Levelek adatbázisban: 6206

4. találat: Szülés után járó ellátások két jogviszony esetén

Kérdés: Jogosult lesz mindkét jogviszonyában CSED-re, illetve GYED-re az a munkavállaló, aki az "A" munkáltatónál 2015. szeptember 1-jétől áll alkalmazásban, és 2016. december 5-én született gyermeke jogán jelenleg gyermekgondozási díjban részesül, "B" munkáltatónál 2018. február 1-jén létesített egy napi 6 órás munkaviszonyt, és második gyermekét 2018 novemberére várja? Az anya az "A" munkáltatónál létesített munkaviszony előtt 2013. március 4-től 2015. augusztus 31-ig állt korábbi munkáltatója alkalmazásában. Amennyiben a "B" munkáltatónál nem jogosult a CSED-re, de a munkáját el tudná végezni a gyermek születése után, akkor visszamehet dolgozni?
Részlet a válaszból: […]megszűnt, a gyermek születését megelőző két év pedig 2016. novembertől kezdődik. Ha viszont az anyuka a szülése miatt munkáját nem tudja ellátni, és csecsemőgondozási díjra nem jogosult, keresőképtelennek kell tekinteni, és táppénzre válik jogosulttá. Ilyen jogcímen táppénz 42 napra folyósítható részére. A táppénzfolyósítás lejártát követően pénzbeli ellátásra nem jogosult. Amennyiben e jogviszonyában a munkáját ellátja, bérre ugyan jogosult lesz, de ez veszélyezteti az "A" jogviszonyában a CSED folyósítását. Az Eb-tv. 41. §-a (1) bekezdésének b) pontja értelmében ugyanis nem jár csecsemőgondozási díj a biztosítottnak, ha bármilyen jogviszonyban keresőtevékenységet folytat. Tehát meggondolandó, hogy a 42 táppénzes nap lejártát követően érdemes e keresőtevékenységet folytatni. Gyermekgondozási díjra ugyancsak az "A" jogviszonyban jogosult az anyuka. A GYED folyósítása mellett már nem kizáró tényező a "B" jogviszonyban a keresőtevékenység folytatása, mivel e jogviszonyában GYED-re nem jogosult.   Olvasói észrevétel (megjelent a Társadalombiztosítási Levelek 352. számában – 2019.02.05.) Észrevétel: A Társadalombiztosítási Levelek 346. számában megjelent 5894. számú kérdésre adott válaszban a „B” jogviszonyban igényelhető 42 napos táppénz jogszabályi hátterét legyen kedves megadni. A jogosultságot látom az Eb-tv. 44. §-ának b) pontjában, de a napok számára nem találom a törvényhelyet A[…] részlet vége a válaszból.
Ha szeretné a választ elolvasni, akkor kérjük kattintson ide!
A válasz időpontja: 2018. október 16.
Az olvasói kérdés sorszáma a Társadalombiztosítási Levelek adatbázisban: 5894

5. találat: TGYÁS és GYED alapja több jogviszony esetén

Kérdés: Egy közalkalmazotti jogviszonyban álló pedagógus 2010. július 25-én született gyermekével GYED-en, majd GYES-en volt. 2012. november 1-jétől a GYES mellett napi 2 órában dolgozott, majd egy másik cégnél is vállalt munkát napi 4 órás munkaviszonyban. 2013. március 1-jétől lemondott a GYES-ről, a közalkalmazotti jogviszonyában a szabadságát kezdte tölteni, a részmunkaidős munkaviszonyai pedig teljes munkaidőssé alakultak, tehát ettől az időponttól mindkét másik cégnél napi 8 órás munkaviszonyban áll. A dolgozó munkabére közalkalmazottként havi 138 000 forint. Mi a TGYÁS és a GYED alapja a 2013. június 26-án született második gyermek után a fenti esetben?
Részlet a válaszból: […]kezdőnapján érvényes minimálbér kétszeresének a 70 százalékát.Ezek után nézzük a jogosultsági feltételeket.Főszabály, hogy terhességi-gyermekágyi segélyre az jogosult, aki a szülést megelőző két éven belül 365 napon át biztosított volt, és a biztosítás tartama alatt, vagy annak megszűnését követő 42 napon belül szül.Ezzel a jogosultsági feltétellel az édesanya csak a közalkalmazotti jogviszonyában rendelkezik, tehát e jogviszonya alapján jogosult terhességi-gyermekágyi segélyre.A 2012. november 1-jén kezdődő jogviszonyában a szülést megelőzően csak 237 napi biztosításban töltött ideje van, tehát nincs meg a jogosultsághoz szükséges 365 nap, ezért terhességi-gyermekágyi segélyre nem jogosult.A harmadik jogviszony kezdetét pontosan nem tudjuk, de a leírtak alapján az 2012. november 1-jét követően volt, tehát ebben a jogviszonyban sem jogosult terhességi-gyermekágyi segélyre, mivel nem lehet 365 napi biztosításban töltött ideje.Ebben az esetben egy másik szabályt kell alkalmazni, amely szerint a biztosítottat keresőképtelennek kell tekinteni - többek között -, ha szülése miatt munkáját nem tudja ellátni, és terhességi-gyermekágyi segélyre nem jogosult. A másik két jogviszonyban tehát az édesanya táppénzre jogosult. A szüléssel összefüggésben felmerült keresőképtelenség időtartama 42 nap, de orvosszakmai javaslat alapján ez lehet hosszabb időtartam is.Mivel a terhességi-gyermekágyi segélyre való jogosultságot csak a közalkalmazotti jogviszonyban lehet megállapítani, ezért annak összegét is az e jogviszonyban elért jövedelem képezheti.Tekintettel azonban arra, hogy a dolgozónak sem a szülést megelőző naptári évben, sem a szülését megelőzően nincs 180 napi jövedelme, ezért terhességi-gyermekágyi segélyének naptári napi összegét a jogosultsága kezdőnapján érvényes minimálbér kétszerese harmincadrésze alapulvételével kellene megállapítani, ha a pénzbeli egészségbiztosítási járulék[…] részlet vége a válaszból.
Ha szeretné a választ elolvasni, akkor kérjük kattintson ide!
A válasz időpontja: 2013. szeptember 10.
Az olvasói kérdés sorszáma a Társadalombiztosítási Levelek adatbázisban: 4174

6. találat: Ellátások második szülés esetén

Kérdés: Jogosult lesz mindkét munkaviszonya alapján a szülés esetén járó ellátásokra az az édesanya, akinek első gyermeke 2010. július 19-én született, ezért 2012. július 19-ig GYED-ben, július 20-tól pedig GYES-ben részesült, második gyermekét 2013. január 7-re várja, és 2012. július 2-ától létesített egy második, heti 20 órás munkaviszonyt is? Az első munkahelyén több mint 7 éves munkaviszonnyal rendelkezik, heti 25 órás munkaidőben dolgozik, és az első szülés alapján járó ellátásokat a minimálbér figyelembevételével kapta.
Részlet a válaszból: […]fennálló munkaviszonya alapján.Még mielőtt a jogosultsági feltételeket részleteznénk, felhívjuk a figyelmet, hogy nem jár a gyermekgondozási díj - többek között -, ha a jogosult bármilyen jogviszonyban díjazás ellenében munkát végez. Ennek következtében az igénylő részére 2012. július 2-től 19-ig nem jár a GYED. A munkába lépésről a folyósító szerv felé bejelentési kötelezettsége van.A gyermekgondozási segély folyósítását a heti 20 órás munkavégzés nem befolyásolja.A 2013. januári szüléshez kapcsolódóan a második munkaviszony alapján nem lesz jogosult terhességi-gyermekágyi segélyre, mivel nem fog rendelkezni a jogosultsághoz szükséges feltétellel. Ez a szülést megelőző két éven belül 365 napi biztosítási idő. Sajnos gyermekgondozási díjra sem lesz jogosult, mivel a jogosultsági feltételek azonosak. Ennek megfelelően sem terhességi-gyermekágyi segélyt, sem gyermekgondozási díjat ezen[…] részlet vége a válaszból.
Ha szeretné a választ elolvasni, akkor kérjük kattintson ide!
A válasz időpontja: 2012. október 9.
Az olvasói kérdés sorszáma a Társadalombiztosítási Levelek adatbázisban: 3886

7. találat: Ellátások egyidejűleg fennálló több jogviszony esetén

Kérdés: Jogosult-e mindkét munkaviszonyában betegszabadságra és táppénzre az a munkavállaló, aki az egyik munkahelyén napi 8 órát, a másikban napi 3 órát dolgozik, és 2010. szeptember 28-tól jelenleg is keresőképtelen?
Részlet a válaszból: […]időtartamára jár, ezért a betegszabadságra való jogosultságot is munkaviszonyonként kell elbírálni. Ugyanis betegszabadságra jogosult az, akinek a munkavégzésére az Mt. hatálya kiterjed. A levelében közöltek alapján mindkét munkaviszonyában naptári évenként 15 munkanap betegszabadság illeti meg. A táppénzre való jogosultsága már ettől eltérő. Táppénzre az jogosult, aki a biztosításának a fennállása alatt, vagy annak megszűnését követő első, második vagy harmadik napon válik keresőképtelenné, és pénzbeli egészségbiztosítási[…] részlet vége a válaszból.
Ha szeretné a választ elolvasni, akkor kérjük kattintson ide!
A válasz időpontja: 2010. november 9.
Az olvasói kérdés sorszáma a Társadalombiztosítási Levelek adatbázisban: 3153

8. találat: Ellátások kifizetése egyidejűleg fennálló több jogviszony alapján

Kérdés: Köteles-e mindkét jogviszony alapján kifizetni a terhességi-gyermekágyi segélyt a kifizetőhelyet működtető munkáltató, akinek a 2008. szeptember 23-tól 4 órás munkaviszonyban álló munkavállalója 2010. június 23-án szült, és 2008. december 20-tól egy másik cégnél is rendelkezik 4 órás munkaviszonnyal? Milyen igazolást kell bekérni a másik munkáltatótól az ellátás folyósításához?
Részlet a válaszból: […]biztosítottnak a foglalkoztatójánál kell bejelentenie. Tekintettel arra, hogy a biztosított egyik foglalkoztatójánál társadalombiztosítási kifizetőhely működik, ezért a terhességi-gyermekágyi segélyre való jogosultság elbírálása, az összegének megállapítása, folyósítása mindkét jogviszony alapján a kifizetőhely feladata. Terhességi-gyermekágyi segély iránti igényét a biztosítottnak a nem kifizetőhellyel rendelkező munkáltatójánál is be kell jelentenie, az igazolások benyújtásával egyidejűleg. Az igény elbírálásához a munkáltatónak "Foglalkoztatói igazolás"-t kell kiállítani (két példányban), és annak egy példányát a benyújtott igazolásokkal együtt meg kell küldeni a kifizetőhely részére. A kifizetőhely a TGYÁS jogosultságát, összegét az igazoláson közölt adatok alapján állapítja meg. Tehát az ellátás összegét[…] részlet vége a válaszból.
Ha szeretné a választ elolvasni, akkor kérjük kattintson ide!
A válasz időpontja: 2010. augusztus 30.
Az olvasói kérdés sorszáma a Társadalombiztosítási Levelek adatbázisban: 3075

9. találat: Ellátások több jogviszony esetén

Kérdés: Mindkét munkaviszonya alapján jogosult lesz-e TGYÁS-ra és GYED-re az a biztosított, akinek jelenleg két munkaviszonya van, az egyik 2005. március 1-jén, a másik 2009. augusztus 3-án kezdődött, és 2010. május 12-re várja az első gyermekét? A munkaidő mindkét munkaviszonyban heti 20 óra.
Részlet a válaszból: […]szülést megelőző két éven belül 365 napon át biztosított volt, és a) a biztosítás tartama alatt, vagy a biztosítás megszűnését követő negyvenkét napon belül szül, vagy b) a biztosítás megszűnését követő negyvenkét napon túl táppénz, illetőleg baleseti táppénz folyósításának az ideje alatt, vagy a folyósítás megszűnését követő huszonnyolc napon belül szül. Feltételezve, hogy a szülés napja 2010. május 12-e, és a dolgozónak mindkét jogviszonyában fennáll a biztosítása, jogosultságai az alábbiakban leírtak szerint alakulnak. A 2005. március 1-jén kezdődő jogviszonyában a jogosultsági feltételekkel rendelkezik (a biztosítás tartama alatt fog szülni, és van a szülést megelőző két éven belül 365 nap biztosítási ideje), tehát jogosult terhességi-gyermekágyi segélyre. A 2009. augusztus 3-tól fennálló jogviszonyában viszont nem rendelkezik a jogosultsághoz szükséges minden feltétellel (nincs a szülést megelőző két éven belül 365 nap biztosításban töltött ideje), tehát nem jogosult terhességi-gyermekágyi segélyre. E jogviszonyában viszont a szülést[…] részlet vége a válaszból.
Ha szeretné a választ elolvasni, akkor kérjük kattintson ide!
A válasz időpontja: 2010. február 9.
Az olvasói kérdés sorszáma a Társadalombiztosítási Levelek adatbázisban: 2862