tb Levelek      
Előfizetőink honlapunkon feltett kérdésére 7 napon belül e-mailben választ adunk!
Előfizetőink honlapunkon feltett kérdésére 7 napon belül e-mailben választ adunk!

2 találat a megadott ellátások visszamenőleges igénylése tárgyszóra

Az Ön által megadott fenti keresési szempont(ok)nak megfelelő kérdéseket időrendben (legfrissebb elől) jelenítettük meg. Kattintson alább a válasz megjelenítéséhez!

1. találat: GYED visszamenőleges igénylése

Kérdés: Beadhatja ismét a GYED iránti kérelmét az az édesapa, aki korábban azt a tájékoztatást kapta, hogy visszamenőlegesen csak 3 hónapra igényelhető az ellátás, de most tudomására jutott, hogy ténylegesen 6 hónapra igényelhette volna? Hogyan alakul ebben az esetben az ellátás napi összege?
Részlet a válaszból: […]miért került sor a visszamenőleges igénylésre.A társadalombiztosítási igényekre beadott kérelmek ügyében hozott döntések meghozatala és közlése nem a társadalombiztosítási törvények, hanem az Ákr. alapján történik.A törvény 82. §-a tartalmazza a döntés véglegességével kapcsolatos szabályozást, a következők szerint: "A hatóság döntése végleges, ha azt a hatóság már - az e törvényben meghatározott kivételekkel - nem változtathatja meg. A véglegesség a döntés közlésével áll be."Alapvetően tehát ez a fogalom megegyezik a korábban használt jogerő fogalmával, kifejezésre juttatva, hogy a végleges döntés a hatósági eljárás befejezése, azt már a hatóság nem módosíthatja, abból jogok és kötelezettségek fakadnak, tehát a hatóság döntési joga tekintetében véglegesnek minősül.Ha a hatóság a kérelemnek teljes egészében helyt ad, akkor a jogorvoslatról való tájékoztatást mellőző, az indokolásban pedig csak az azt megalapozó jogszabályhelyek megjelölését tartalmazó egyszerűsített döntés hozható. Ez azt jelenti, hogy a határozat[…] részlet vége a válaszból.
Ha szeretné a választ elolvasni, akkor kérjük kattintson ide!
A válasz időpontja: 2021. március 30.
Az olvasói kérdés sorszáma a Társadalombiztosítási Levelek adatbázisban: 6757

2. találat: Ellátások visszamenőleges igénylése

Kérdés: Milyen lehetőségei vannak a jogorvoslatra annak a személynek, aki keresőképtelensége miatt hosszú ideig táppénzen volt, közben az orvosa javaslatára elindította a munkaképesség csökkenésének megállapítására irányuló eljárást, a munkáltató kérésére a munkaviszonyát közös megegyezéssel megszüntették, megigényelte a rokkantsági ellátást, amit jelenleg már folyósítanak is, és időközben az egészségbiztosítási pénztártól kapott egy levelet, amely szerint nem kap meg kb. egyhavi táppénzt, mert kimerítette a keretet? A munkavállaló korábban kérte a munkahelytől a táppénzjogosultság lejáratának időpontját, de csak arról kapott felvilágosítást, hogy mikortól volt táppénzen.
Részlet a válaszból: […]azonban a biztosítási jogviszony fennállásának időtartama alatt egy éven át jár.Az egészségbiztosítási pénztár nyilván jogszabályi hivatkozásokkal megindokolta, hogy miért nem jár a kérelmezőnek kb. 1 hónapnyi táppénz. Amennyiben kimerítette a táppénzjogosultságát, akkor a további kifizetésre vonatkozóan jogorvoslatra nincs lehetőség. Abban az esetben sincs lehetőség arra, hogy a vitatott időre vonatkozó táppénz folyósításra kerüljön, ha a munkavállaló munkaviszonya időközben megszűnt, hiszen - mint azt már fentebb említettük - a biztosítási kötelezettség megszűnésével a táppénzjogosultság is megszűnik.Az ellátatlanság elkerülésére megoldást jelenthet, ha a kérdező a rokkantsági ellátás megállapítását visszamenőlegesen kéri, hiszen a 2011. évi CXCI. tv. az ellátás megállapítását legkorábban a kérelem benyújtásának napját megelőző hatodik hónap első napjától teszi lehetővé, amennyiben a kérelmező ezen a napon rendelkezik a rokkantsági ellátásra való jogosultság feltételeivel.Ha a rokkantsági ellátásra jogosult a kérelem benyújtásának napjától visszafelé számított hatodik hónap első napján rendszeres pénzellátásban részesül, az[…] részlet vége a válaszból.
Ha szeretné a választ elolvasni, akkor kérjük kattintson ide!
A válasz időpontja: 2016. december 13.
Az olvasói kérdés sorszáma a Társadalombiztosítási Levelek adatbázisban: 5265