tb Levelek      
Előfizetőink honlapunkon feltett kérdésére 7 napon belül e-mailben választ adunk!
Előfizetőink honlapunkon feltett kérdésére 7 napon belül e-mailben választ adunk!

2 találat a megadott ellátások három gyermek után tárgyszóra

Az Ön által megadott fenti keresési szempont(ok)nak megfelelő kérdéseket időrendben (legfrissebb elől) jelenítettük meg. Kattintson alább a válasz megjelenítéséhez!

1. találat: Ellátások harmadik gyermek születésekor

Kérdés: Milyen ellátásra lesz jogosult harmadik gyermeke születésekor az az édesanya, aki második életévüket 2020. április 2-án betöltött iker-gyermekei után jelenleg GYED ellátásban részesül, és harmadik gyermekét 2020. június végére várja? Le kell mondania a GYED-ről, és GYES-t kell igényelnie az ikrek után annak érdekében, hogy a harmadik gyermek jogán magasabb el-látást kapjon? Az anya 2012-től áll munka-viszonyban jelenlegi munkahelyén, ahol most gyermekei gondozására tekintettel fizetés nélküli szabadságon van.
Részlet a válaszból: […]betöltéséig, jelen esetben 2021. április 2-ig. Az anyának tehát nem kell GYES-t igényelnie, mivel GYED-re jogosult.2020. júniusban, a harmadik baba születését követően - a biztosításban töltött idejére tekintettel - a csecsemőgondozási díjra való jogosultság feltételeivel rendelkezik, ezért CSED-re jogosult.A szülést követően tehát egyidejűleg folyósítható az ikrek után járó GYED és a harmadik baba jogán járó csecsemőgondozási díj is.A csecsemőgondozási díj lejártát[…] részlet vége a válaszból.
Ha szeretné a választ elolvasni, akkor kérjük kattintson ide!
A válasz időpontja: 2020. június 2.
Az olvasói kérdés sorszáma a Társadalombiztosítási Levelek adatbázisban: 6451

2. találat: Ellátások három gyermek után

Kérdés: Milyen nyomtatványt kell kitöltenie annak az édesanyának, aki három gyermeke után szeretné igénybe venni az anyasági segélyt?
Részlet a válaszból: […]kivéve, ha e nélkül is maradt legalább három kiskorú a jogosítók között, azaz összességében négy vagy több gyermeket nevelnek a szülők a háztartásukban.Az ellátást a gyermekkel közös háztartásban élő szülők bármelyike igénybe veheti. Ha a szülők nem tudnak megállapodni az ellátást igénybe vevő kilétében, akkor kérelmükre a gyámhivatal dönt az ellátást igénybe vevő szülőről. Ha a családban van ugyan három gyermek, aki a jogosultsági feltételeknek megfelel, de van még egy három évnél fiatalabb gyermek is, abban az esetben a szülő nem gyermeknevelési támogatásra, hanem a három év alatti gyermek jogán GYES-re lesz jogosult. Amennyiben a háztartásban lévő gyermekek száma háromnál kevesebb lesz, az a jogosultság megszűnését vonja maga után, függetlenül attól, hogy a legkisebb gyermek még nincs nyolcéves. Alapvető jogosultsági feltétel, hogy a gondozott gyermek az igénylő háztartásában legyen, életvitelszerűen együtt éljenek. A kérelem elbírálása során vizsgálni kell azt is, hogy a gyermekek után részesül-e valaki korábbi időponttól valamely gyermekek után járó ellátásban. Fontos szabály, hogy a gyermek a jogosult háztartásából csak napközbeni ellátásra kerülhet ki. Saját háztartásban nevelt gyermeknek kell tekinteni azt a gyermeket is, aki tanulmányok folytatása miatt vagy gyógykezelésre tekintettel nincs a jogosult háztartásában, vagy akit 30 napot meg nem haladóan helyeztek el szociális intézményben, átmeneti gondozásban vagy a szülővel együtt családok átmeneti otthonában tartózkodik. A gyermeknevelési támogatás jogosultsági feltételei-nél fontosak a keresőtevékenység folytatásával összefüggő korlátozó szabályok, illetőleg a kérelmező részesül-e rendszeres pénzellátásban, amely a taglalt ellátás megállapítását nem teszi lehetővé. Az ügyfél heti 30 órát meg nem haladó időtartamban, vagy ha a munkavégzés az otthonában történik, korlátozás nélkül folytathat keresőtevékenységet. Nem jár az ellátás annak, aki előzetes letartóztatásban van, illetve szabadságvesztés büntetését tölti, továbbá aki olyan gyermek után igényli a támogatást, akit ideiglenes hatállyal elhelyeztek, átmeneti vagy tartós nevelésbe vettek, illetve 30 napot meghaladóan szociális intézményben helyeztek el. Nem zárja azonban ki a jogosultságot, ha az ügyfél az ellátás folyósítása mellett végzett keresőtevékenység után járó táppénzben, baleseti táppénzben, ideiglenes özvegyi nyugdíjban, házastársa jogán árvaellátásban, ápolási díjban részesül. Az ellátás az igény benyújtásának időpontjától jár, feltéve, hogy a benyújtás időpontjában a jogosultsági feltételek fennállnak. Az ellátást az igény késedelmes benyújtása esetén, visszamenőleg legfeljebb két hónapra, az igénybejelentés napját megelőző második hónap első napjától kell megállapítani, ha a jogosultsági feltételek ettől az időponttól kezdve fennállnak. A havi összege - függetlenül[…] részlet vége a válaszból.
Ha szeretné a választ elolvasni, akkor kérjük kattintson ide!
A válasz időpontja: 2018. március 13.
Az olvasói kérdés sorszáma a Társadalombiztosítási Levelek adatbázisban: 5690