Tag egyéni járulékainak elszámolása

Kérdés: Taggal szembeni követelésként kell kimutatni a magánszemélyt terhelő nyugdíj-, valamint egészségbiztosítási és munkaerő-piaci járulékot abban az esetben, ha egy kft. személyesen közreműködő tagja nem vesz fel jövedelmet, és a cég fizeti utána az egyéni járulékokat? Valóban egyéb jövedelemnek minősül a taggal szemben elengedett követelés ebben az esetben? A követelés elengedése keletkeztet ehofizetési kötelezettséget, és ha igen, milyen mértékben? Kinek kell megfizetnie ezt a közterhet? Szerepeltetni kell a '08-as bevallásban az elengedett követelés összegét?
Részlet a válaszából: […] A Tbj-tv. 52. §-ának (4) bekezdése alapján a társas vállalkozásnak a társas vállalkozó után fizetendő járulékot, a társas vállalkozó jövedelméből levont járulékkal együtt a tárgyhónapot követő hónap 12. napjáig kell befizetnie. Ha a tárgyhónapban a társas...[…]
Tovább a válaszhoz Válaszadás: 2015. március 31.
Kapcsolódó címkék:  

Szociális járadékos munkavállaló egyéni járulékai

Kérdés: Terheli-e a pénzbeli egészségbiztosítási járulék, illetve munkaerő-piaci járulék egy heti 25 órában foglalkoztatott, szociális járadékban részesülő munkavállaló havi 54 000 forint összegű munkabérét?
Részlet a válaszából: […]  Az említett munkavállaló sem 2011-ben, sem 2012-ben nem minősülsaját jogú nyugdíjasnak, ebből következően munkabérét terheli mind a 2százalékos (2012. január 1-jétől 3 százalékos) pénzbeli egészségbiztosításijárulék, mind pedig az 1,5 százalékos munkaerő-piaci...[…]
Tovább a válaszhoz Válaszadás: 2012. január 17.

Tanulószerződéssel foglalkoztatott szakmunkástanulók egyéni járulékai

Kérdés: Mentesülnek-e a tanulószerződéssel foglalkoztatott szakmunkástanulók az egyéni járulékfizetés alól abban az esetben, ha a gyakorlati képzés szervezője csak a minimálbér 20 százalékának megfelelő összegű jövedelmet fizeti ki részükre, vagy csak a személyi jövedelemadót érinti a mentesség?
Részlet a válaszából: […]  A tanulószerződéssel foglalkoztatott tanuló részére atanulószerződésben is szereplő, kötelezően kifizetett díjazás - mely aminimálbér 20 százalékával egyezik meg - valóban mentes az szja-fizetésikötelezettség alól. Azonban annak következtében, hogy a...[…]
Tovább a válaszhoz Válaszadás: 2012. január 17.

Visszalépés az állami nyugdíjrendszerbe

Kérdés: Milyen lehetőségei vannak annak a munkavállalónak, aki vissza szeretne lépni az állami nyugdíjrendszerbe, de megtudta, hogy a volt munkáltatója 2009-2010. években nem fizette be a magánnyugdíjpénztárba a tagdíjat annak ellenére, hogy az egyéni járulék a munkabérből levonásra került? Terheli-e valamilyen felelősség, illetve kötelezettség a munkavállalót, és milyen lehetőségei vannak a hiány pótlására?
Részlet a válaszából: […] Amennyiben a munkavállalótól levonásra került az egyénijárulék, őt semmilyen felelősség sem terheli a tényleges befizetést illetően. Alevont járulék befizetésének kikényszerítése (behajtása) az adóhatóságfeladata. Ezzel kapcsolatban a munkavállalónak feladata (költsége)...[…]
Tovább a válaszhoz Válaszadás: 2011. február 1.

Le nem vont egyéni járulékok utólagos behajtása

Kérdés: Valóban igaz-e az a hír, hogy az APEH az idei évtől közvetlenül a munkavállalótól követeli azokat a le nem vont és be nem vallott egyéni járulékokat, amelyek hiányát utólag, a foglalkoztató ellenőrzése során állapítják meg? Hogyan megy ez végbe a gyakorlatban?
Részlet a válaszából: […] ...hosszú évekig hatályban lévő szabályozás a foglalkoztatókötelezettségévé tette az egyéni járulékok megállapítása, levonása és bevallásamellett azok megfizetését is. Ez a gyakorlatban annyit jelentett, hogyamennyiben az utólagos adóellenőrzés azt állapította meg,...[…]
Tovább a válaszhoz Válaszadás: 2008. november 11.

Egyéni járulékfizetés szabadságmegváltás esetén

Kérdés: A munkavállaló egy év betegállomány után a nyugdíjigénye miatt megszünteti a munkaviszonyát. A 2001. évről maradt és a 2002. évi szabadságát pénzbeli megváltással kapja. 2002. évben nincs ledolgozott napja. Hogyan bíráljuk el az egyéni járulékfizetési kötelezettséget?
Részlet a válaszából: […] ...kifizetésekor irányadó járulékmértékek szerint kell megfizetni.A kérdésben jelölt szabadságmegváltás esetében a 2002. évben nincs egyéni járulékfizetési kötelezettség az alábbiak miatt:A foglalkoztatott a nyugdíjjárulékot a járulékalapul szolgáló jövedelme...[…]
Tovább a válaszhoz Válaszadás: 2003. január 14.