Kisadózó egyéni vállalkozó táppénzjogosultsága

Kérdés: Egy kismama, aki munkaviszonyban áll, és veszélyeztetett terhesként táppénzben részesül, munkaviszonya mellett kisadózói tevékenységet folytat. A kérdésem, hogy kisadózóként jogosult-e táppénzre? Amennyiben igen, akkor miként alakulhat az egyéni vállalkozói bevétele?
Részlet a válaszából: […] A kérdésben említett kismama feltehetően részmunkaidős (heti 36 órás foglalkoztatást el nem érő) munkaviszonyban áll, mert különben nem lehetne kisadózó.Mivel a kisadózás is biztosítási kötelezettséggel járó jogviszony, természetesen nincs akadálya annak, hogy ez alapján...[…]
Tovább a válaszhoz Válaszadás: 2022. december 20.

Egyéni vállalkozó táppénzének alapja

Kérdés: Miért nem a tényleges jövedelem alapján állapították meg a táppénz összegét annak az egyéni vállalkozónak, aki 2021. szeptember 15-től kezdte meg a tevékenységét, előtte augusztus 31-ig munkaviszonyban állt, és október 11-től keresőképtelen? A vállalkozó október hónapban 300 ezer forint kivétet számolt el, a táppénzt mégis a minimálbér alapulvételével állapították meg.
Részlet a válaszából: […] Az Eb-tv. 48. §-ának (3) bekezdése értelmében amennyiben az igénylő a jogviszonyában nem rendelkezik 120 naptári napi jövedelemmel, de a táppénzre való jogosultság első napját megelőzően van legalább 180 napnyi – a 48/A. § (2) bekezdése szerinti – folyamatos...[…]
Tovább a válaszhoz Válaszadás: 2021. november 30.

Főállású kisadózó táppénze

Kérdés: Jogosult táppénzre a főállású kisadózó egyéni vállalkozó? Amennyiben igen, akkor mentesül az adófizetési kötelezettség alól a keresőképtelensége ideje alatt, tekintettel arra, hogy előreláthatóan hosszú ideig nem tud dolgozni?
Részlet a válaszából: […] A főállású kisadózó vállalkozó biztosítottnak számít, ezért a társadalombiztosítás valamennyi ellátására – így a táppénzre is – jogosulttá válik.A Kata-tv. értelmében a kisadózó után nem kell megfizetni a tételes adót azon hónapokra vonatkozóan, amely hónap...[…]
Tovább a válaszhoz Válaszadás: 2019. július 16.

Kisadózó vállalkozó táppénze

Kérdés: Meg kell fizetni a táppénz egyharmadát egy kisadózó egyéni vállalkozó 3 hetes táppénze után, amely alapján egyébként nem mentesül a tételesadó-fizetési kötelezettség alól?
Részlet a válaszából: […] A Kata-tv. 8. §-ának (9) és (10) bekezdése alapján, táppénz esetén a kisadózó csak akkor mentesül a tételes adó megfizetése alól, amennyiben az a teljes hónapra folyósításra került vagy folyósításának a tartama elérte a 30 napot. Tehát a 3 hét (egyéb "társuló"...[…]
Tovább a válaszhoz Válaszadás: 2018. július 17.

Kisadózó egyéni vállalkozó táppénze

Kérdés: Jogosult lesz táppénzre az a kisadózó egyéni vállalkozó, aki 2016. február 1-jétől szünetelteti a tevékenységét, márciusban kórházba került, és meg is műtötték?
Részlet a válaszából: […] A táppénzre való jogosultság egyik fontos feltétele, hogy a keresőképtelenségnek a biztosítás fennállása alatt kell bekövetkeznie [Eb-tv. 43. § (1) bek.], illetve a táppénz ugyanezen törvény 46. §-a (1) bekezdésének a) pontja értelmében csak a biztosítási jogviszony...[…]
Tovább a válaszhoz Válaszadás: 2016. május 10.

Egyéni vállalkozó táppénze járuléktartozás esetén

Kérdés: Jogosult lesz táppénzre a keresőképtelensége időtartamára egy egyéni vállalkozó, akinek nagy összegű járuléktartozása van, illetve keletkezik táppénzmegtérítési kötelezettsége a tartozására tekintettel?
Részlet a válaszából: […] A probléma felvetését nyilván az motiválta, hogy az egyéni és társas vállalkozó esetében a szolgálati idő számításánál a Tny-tv. 38. §-ának (2) bekezdése értelmében nem lehet figyelembe venni szolgálati időként az egyéni, illetve társas vállalkozó biztosítási...[…]
Tovább a válaszhoz Válaszadás: 2016. január 12.

Vállalkozását szüneteltető kisadózó egyéni vállalkozó táppénze

Kérdés: Jogosult lesz táppénzre az a kisadózó egyéni vállalkozó, aki 2015. június 20-tól 2015. július 7-ig keresőképtelen állományban volt, és a vállalkozását 2015. június 24-től szünetelteti?
Részlet a válaszából: […] A kisadózó vállalkozásokra vonatkozó szabályokat a Kata-tv. tartalmazza, amely egyértelműen rendelkezik a közteherfizetésről, a biztosítási kötelezettségre vonatkozó szabályokról, valamint az ellátásokra való jogosultságról is.A törvény értelmében a főállású...[…]
Tovább a válaszhoz Válaszadás: 2015. szeptember 1.

Többes jogviszonyú egyéni vállalkozó táppénze

Kérdés: Valóban jogosult táppénzre az egyéni vállalkozói jogviszonyára tekintettel az a személy, aki egyidejűleg társas vállalkozó is, és a havi minimális járulékfizetési kötelezettségének a társas vállalkozásában tesz eleget? Egyéni vállalkozóként nem vesz ki jövedelmet, és járulékot sem fizet.
Részlet a válaszából: […] Olvasónk által felvetett probléma ez év március 1-jétől vált "izgalmassá". Ezt megelőzően a válaszunk egyértelmű nem lett volna, hiszen az Eb-tv. R. 31. §-ának (8) bekezdése félreértelmezhetetlenül rendelkezett arról, hogy egyéni és társas vállalkozói jogviszony...[…]
Tovább a válaszhoz Válaszadás: 2015. május 19.

Kisadózó egyéni vállalkozó táppénze

Kérdés: Milyen nyomtatványon nyújtható be a kis­adózó egyéni vállalkozó táppénzigény-bejelentése, illetve hogyan lehet közölni a kieső időt?
Részlet a válaszából: […] A főállású kisadózó e jogállásának időtartama alatt biztosítottnak minősül, és a Tbj-tv.-ben meghatározott valamennyi ellátásra, így táppénzre is jogosultságot szerezhet. Az ellátások számításának alapja 81 300 forint.Táppénzét az "Igénybejelentés táppénz, beteg...[…]
Tovább a válaszhoz Válaszadás: 2014. július 15.

Átalányadózó egyéni vállalkozó táppénzes időszaka

Kérdés: Meg kell-e fizetnie a járulékokat a táppénzes időszak alatt is annak az átalányadózó fodrász egyéni vállalkozónak, akinek a havi bevétele 400 000 forint, jövedelmét 80 százalékos költséghányaddal számolja ki, járulékait 94 000 forint után fizeti, és 2011 májusában közlekedési balesetet szenvedett, amely miatt 2011. május 10-től táppénzben részesül? Az egyéni vállalkozónak van egy alkalmazottja, aki napi 8 órában dolgozik, így a havi 400 000 forintos bevétele a táppénzes időszak alatt is meglesz. Milyen összeg után kell megfizetni a járulékokat május hónapban?
Részlet a válaszából: […]  Az első kérdésre a válasz az, hogy nem. A Tbj-tv. 29. § (1)bekezdésének b) pontja alapján a biztosított átalányadózó egyéni vállalkozó a27 százalékos mértékű társadalombiztosítási járulékot az átalánybanmegállapított jövedelem, de havi átlagban legalább az...[…]
Tovább a válaszhoz Válaszadás: 2011. augusztus 30.
1
2