tb Levelek      
Előfizetőink honlapunkon feltett kérdésére 7 napon belül e-mailben választ adunk!
Előfizetőink honlapunkon feltett kérdésére 7 napon belül e-mailben választ adunk!

3 találat a megadott egyéni vállalkozó táppénze tárgyszóra

Az Ön által megadott fenti keresési szempont(ok)nak megfelelő kérdéseket időrendben (legfrissebb elől) jelenítettük meg. Kattintson alább a válasz megjelenítéséhez!

1. találat: Egyéni vállalkozó táppénzének alapja

Kérdés: Miért nem a tényleges jövedelem alapján állapították meg a táppénz összegét annak az egyéni vállalkozónak, aki 2021. szeptember 15-től kezdte meg a tevékenységét, előtte augusztus 31-ig munkaviszonyban állt, és október 11-től keresőképtelen? A vállalkozó október hónapban 300 ezer forint kivétet számolt el, a táppénzt mégis a minimálbér alapulvételével állapították meg.
Részlet a válaszból: […]vállalkozó biztosítása folyamatos ugyan (hiszen a munkaviszony megszűnése és az egyéni vállalkozói jogviszony kezdete között nem telt el 30 nap), ugyanakkor arról, hogy megvan-e a 120 nap biztosításban töltött idő, a kérdés nem tartalmaz információt. Amennyiben nincs, akkor ugyanezen jogszabályi hely (4) bekezdése alapján a táppénz naptári napi alapját a jogosultság kezdőnapján érvényes minimálbér alapulvételével kell megállapítani, kivéve, ha a tényleges vagy a szerződés szerinti jövedelme a minimálbért nem éri el.Tehát az egyik ok az alacsonyabb összeg alapulvételére a 120 nap folyamatos biztosítási idő hiánya is lehetne, erről azonban - mint már fentebb írtuk - nincs információnk. Ám van egy másik tényező is, ami miatt bizonyosan nem a tényleges, hanem a szerződés szerinti jövedelemből kell kiindulni.Az Eb-tv. 39/A. §-a alapján a pénzbeli ellátások alapjának megállapításánál a jogosultság[…] részlet vége a válaszból.
Ha szeretné a választ elolvasni, akkor kérjük kattintson ide!
A válasz időpontja: 2021. november 30.
Az olvasói kérdés sorszáma a Társadalombiztosítási Levelek adatbázisban: 6991

2. találat: Egyéni vállalkozó táppénze járuléktartozás esetén

Kérdés: Jogosult lesz táppénzre a keresőképtelensége időtartamára egy egyéni vállalkozó, akinek nagy összegű járuléktartozása van, illetve keletkezik táppénzmegtérítési kötelezettsége a tartozására tekintettel?
Részlet a válaszból: […]azt az időtartamát, amelyre vonatkozóan a vállalkozásnak nyugdíjbiztosításijárulék- vagy nyugdíjjárulék-tartozása van.Az Eb-tv. azonban ehhez hasonló előírást a pénzbeli egészségbiztosítási ellátások (ideértve természetesen a táppénzt is) vonatkozásában nem tartalmaz. A törvény 39/A. §-a értelmében az egészségbiztosítás pénzbeli ellátásai és a baleseti táppénz összegének megállapításánál - főszabályként - az ellátásra való jogosultság kezdőnapján fennálló biztosítási jogviszonyban személyijövedelemadó-előleg megállapításához bevallott jövedelmet kell figyelembe venni, függetlenül attól, hogy annak[…] részlet vége a válaszból.
Ha szeretné a választ elolvasni, akkor kérjük kattintson ide!
A válasz időpontja: 2016. január 12.
Az olvasói kérdés sorszáma a Társadalombiztosítási Levelek adatbázisban: 4950
Kapcsolódó tárgyszavak:

3. találat: Többes jogviszonyú egyéni vállalkozó táppénze

Kérdés: Betegsége esetén jogosult-e táppénzre a heti 36 órás munkaviszonya után az a biztosított, aki munkaviszonya mellett egyéni vállalkozói tevékenységet is végez, alkalmazottat nem foglalkoztat, de árbevétele keletkezik, viszont vállalkozói kivétje nincs? A biztosított után a főfoglalkozású munkaviszonyában fizetik meg a járulékokat. Elláthatja-e a vállalkozás teendőit segítő családtagként a házastárs, és ennek milyen járulékfizetési kötelezettségei vannak, ha a családtag is rendelkezik munkaviszonnyal?
Részlet a válaszból: […]egyik jogviszonyában (pl. a munkaviszonyában) minősíti a beteget keresőképtelennek. A táppénzre jogosultságot ez esetben nem érinti az, hogy a másik jogviszonyban (pl. az egyéni vállalkozásban) ugyanakkor munkavégzés történik. Ahhoz, hogy a kérdésbeli egyéni vállalkozó a munkaviszonya mellett egyéni vállalkozóként is táppénzben részesüljön, az szükséges, hogy az orvos ebben a jogviszonyában is megállapítsa a keresőképtelenségét. Ebben az esetben azonban meglehetősen ellentmondásos helyzet alakulhat ki, ha az egyéni vállalkozóként is keresőképtelennek minősített, és táppénzben részesülő személy ez idő alatt kétséget kizáróan személyesen folytatja a vállalkozói tevékenységét. Megkérdőjeleződhet a keresőképtelenség ténye, illetőleg a táppénzre jogosultság, amelynek akár az orvosra, akár a magánszemélyre nézve kellemetlen következményei lehetnek. Természetesen a házastárs bármikor elláthatja az egyéni vállalkozásban felmerülő teendőket, ez történhet segítő családtagként és történhet szívességi alapon is. Segítő családtagi minőségről akkor lehet szó, ha a felek nem kötnek egymással munkaszerződést, és a munkavégzésre díjazás ellenében kerül sor. Ez esetben a házastárs biztosítási kötelezettség alá esik, ha az e tevékenységéből származó, tárgyhavi járulékalapot képező jövedelme eléri a tárgyhónapot megelőző hónap első napján érvényes[…] részlet vége a válaszból.
Ha szeretné a választ elolvasni, akkor kérjük kattintson ide!
A válasz időpontja: 2010. január 26.
Az olvasói kérdés sorszáma a Társadalombiztosítási Levelek adatbázisban: 2849