Vállalkozás rokkantsági ellátás mellett

Kérdés: Összeegyeztethető a rokkantsági ellátás egy vállalkozás indításával, vagy meg fog szűnni a folyósítás ebben az esetben?
Részlet a válaszából: […] A kérdés megválaszolását kezdjük azzal, hogy milyen esetekben kerülhet sor a rokkantsági ellátás megszüntetésére. A rokkantsági ellátást abban az esetben szünteti meg a rehabilitációs hatóság, ha az ellátásban részesülőa) kéri, vagyb) öregségi nyugdíjban, korhatár...[…]
Tovább a válaszhoz Válaszadás: 2022. szeptember 13.

Rokkantsági ellátás újraszámítása

Kérdés: Valóban kérheti a rokkantsági ellátás összegének újraszámítását a 180 napot elérő jövedelme alapján az a személy, aki 2015. december 1. napjától jelenleg is rokkantsági ellátásban részesül, össz-szervezeti egészségkárosodása 60 százalékos, és 2021. október 1-jétől munkaviszonyt létesített napi 8 órában, garantált bérminimumon, ami várhatóan június 30-ig tart? A komplex minősítés időbeli hatálya végleges egészségi állapotú, a felülvizsgálat alól mentesül a személy, mivel az öregségi nyugdíjkorhatár betöltéséig hátralévő időtartam a 10 évet nem haladja meg. Amennyiben kérhető az újraszámítás, mi az eljárás menete? Milyen időszak jövedelmét veszik figyelembe az ellátás megállapítása során?
Részlet a válaszából: […] A kérdés megválaszolását azzal kezdjük, hogy a 2011. évi CXCI. tv. nem teszi lehetővé a rokkantsági ellátás összegének újraszámítását. Ugyanakkor az újraszámítás igénye joggal merül fel az igénylőben. De mégis hogyan érhető el magasabb összegű ellátás a magasabb...[…]
Tovább a válaszhoz Válaszadás: 2022. június 28.

Nagyszülő GYES-jogosultsága

Kérdés: Igényelheti a gyermek után járó gyermekgondozást segítő ellátást a gyermek édesanyjának édesanyja abban az esetben, ha még nem nyugdíjas, és nem szeretné megszüntetni a munkaviszonyát? A gyermek hamarosan betölti a 2. életévét, az anya vissza szeretne menni dolgozni, és a gyermek bölcsődébe kerül, de a nagymama csak részmunkaidőben dolgozik, így hamar tudna menni a gyermekért.
Részlet a válaszából: […] Magyarország nagy gondot fordít arra, hogy a családokban a gyermekek száma megnövekedjen. Ennek érdekében számtalan, a családok szempontjából pozitív lépést tesz. Ugyanakkor a jogalkotók tudják azt is, hogy az édesanyák is egyenrangúak a háztartások bevételének megszerzése...[…]
Tovább a válaszhoz Válaszadás: 2021. december 14.

1957-ben született személy

Kérdés: Mikor lesz jogosult nyugellátásra egy 1957-ben született személy, aki 2015 óta rokkantsági ellátásban részesül, és mellette dolgozik? Van arra lehetőség, hogy továbbra is a rokkantsági ellátást kapja a nyugdíj helyett?
Részlet a válaszából: […] Az 1957-ben született személyek öregségi nyugdíjkorhatára a 65. életév. Az érintett személy tehát 2022-ben szerezhet jogosultságot öregségi nyugdíjra, amennyiben a nyugdíj megállapításának időpontjában rendelkezik az öregségi teljes nyugdíj megállapításához minimálisan...[…]
Tovább a válaszhoz Válaszadás: 2020. január 14.

Rokkantsági ellátásban részesülő személy öregségi nyugdíja

Kérdés: Érdemes kérelmeznie az öregségi nyugdíjat egy jelenleg rokkantsági ellátásban részesülő személynek, aki betöltötte a 65. életévét, és 39 év szolgálati idővel rendelkezik? Figyelembe veszik a szolgálati idő, illetve a nyugdíj számítása során a rokkantsági ellátás mellett végzett munkát?
Részlet a válaszából: […] Az öregségi nyugdíj várható összege az elismert szolgálati idő mennyiségétől és a nyugdíj alapját képező átlagkereset nagyságától függ. Emellett a nyugdíj összegét még olyan tényezők is befolyásolják, mint például a bérezett napok száma, a táppénz időtartama, az...[…]
Tovább a válaszhoz Válaszadás: 2018. augusztus 28.

Rokkantsági ellátás igénylése

Kérdés: Hogyan kell elindítani egy 2017. jú-nius 14. óta folyamatosan táppénzen lévő, munka--viszonyban álló dolgozó rokkantságiellátás- -igénylését? Mikor és milyen nyomtatványon kell beadni a kérelmet? A munkaviszony megszüntetésekor valóban meg ki kell fizetni a dolgozó részére a táppénz idejére is járó szabadságot?
Részlet a válaszából: […] A megváltozott munkaképességű személyek ellátásai iránti kérelem előterjesztése nincs időponthoz kötve, így az bármikor benyújtható. A kérdésben szereplő esetben a táppénz maximális időtartama hamarosan lejár, ezért az ellátatlanság megelőzése érdekében javasoljuk,...[…]
Tovább a válaszhoz Válaszadás: 2018. május 29.

Rokkantsági ellátásban részesülő személy ellátásának összege

Kérdés: Hogyan változik az ellátás összege akkor, amikor egy rokkantsági ellátásban részesülő személy eléri az öregségi nyugdíjkorhatárt?
Részlet a válaszából: […] Attól, hogy a rokkantsági ellátásban részesülő személy eléri az öregségi nyugdíjkorhatárt, az ellátása összege még nem változik. A rokkantsági ellátás szempontjából az öregségi nyugdíjkorhatár elérése nem jelent mást, mint az ellátásra való jogosultsághoz...[…]
Tovább a válaszhoz Válaszadás: 2017. december 12.

Rokkantsági ellátás GYED alatt

Kérdés: Igényelheti ismét a rokkantsági ellátását a GYED folyósítása alatt az a dolgozó, aki már részesült az ellátásban, de 2017. július 10-én szült, CSED-ben részesül 2017. december 24-ig, ezért az ellátás megszüntetésre került, de 2017. december 25-től GYED-et igényel? Amennyiben nem, akkor hogyan kell értelmezni pontosan a 2011. évi CXCI. tv. 13. §-a (2) bekezdésének b) pontjában foglaltakat?
Részlet a válaszából: […] A 2011. évi CXCI. tv. 13. §-a (2) bekezdésének b) pontja értelmében a rokkantsági ellátást meg kell szüntetni, ha az ellátásban részesülő más rendszeres pénzellátásban részesül, ide nem értve a keresőképtelenségre tekintettel folyósított táppénzt, baleseti...[…]
Tovább a válaszhoz Válaszadás: 2017. november 28.

Választás az öregségi nyugdíj és a rokkantsági ellátás között

Kérdés: Érdemes az öregségi nyugdíjat választani annak a nőnek, aki 40 év jogosultsági idejére tekintettel jogosulttá vált a kedvezményes nyugdíjra, jelenleg rokkantsági ellátásban részesül, és a részére megállapított öregségi nyugdíj összege kevesebb lett a jelenleg folyósított ellátásánál? A magánszemély már beadta a nyugdíjigényét, de visszavonta, most viszont azt a felvilágosítást kapta, hogy az öregségi nyugdíj összegét évente emelik, a rokkantsági ellátás viszont fix összegű, így hosszabb távon mindenképpen rosszabbul járna.
Részlet a válaszából: […] Ugyan a rokkantsági ellátás összegében nem mutatkozik meg olyan mértékben az egyén életútja során szerzett jövedelem nagysága, mint az öregségi nyugdíj összegében, azonban csak abban az esetben fix összegű, ha az igénylő nem rendelkezik jövedelemmel. A rokkantsági ellátás...[…]
Tovább a válaszhoz Válaszadás: 2017. október 10.

GYES-jogosultság beteg gyermek után

Kérdés: Jogosult lehet valamilyen formában GYES-re a szülő a beteg gyermeke után, aki nemrégiben már elmúlt 3 éves, de a betegsége miatt nem vihető közösségbe?
Részlet a válaszából: […] A gyermekgondozást segítő ellátás a gyermek hároméves kora után a gyermek betegsége esetén vehető igénybe, amennyiben ez olyan mértékű, hogy a kezelőorvos igazolást állít ki róla. A másik járható út a méltányossági kérelem benyújtása, ez azokban az esetekben lehet...[…]
Tovább a válaszhoz Válaszadás: 2017. szeptember 5.
1
2
3
4