Magánszemélyt terhelő egészségügyi hozzájárulás

Kérdés: Csökkenti az ingatlan-bérbeadás után fizetendő 14 százalékos egészségügyi hozzájárulás éves összegét az egészségügyi szolgáltatásra kötött megállapodás alapján fizetett járulék?
Részlet a válaszából: […] Az Eho-tv. 3. §-ának (3) bekezdése értelmében a magánszemélyt terhelő 14 százalékos eho éves 450 ezer forintos maximumösszege csökken a biztosítási jogviszonyában a Tbj-tv. 19. §-ának (3) bekezdése alapján megfizetett 4 százalékos természetbeni és 3 százalékos...[…]
Tovább a válaszhoz Válaszadás: 2016. november 8.

Egyes meghatározott juttatások ehója

Kérdés: Hogyan kerülheti el a külföldiek után keletkező egészségügyihozzájárulás-bevallási és -fizetési kötelezettséget egy magyar kft., amely külföldön rendezett éves régiós értékesítési konferenciá­ján egyes meghatározott juttatásokat, pl. üzleti ebédet juttat a résztvevőknek, amelynek 1,19-szeres értéke után megfizetik a személyi jövedelem­adót? A konferencia résztvevőinek 10 százaléka belföldi illetőségű, a többi EU-s, illetve harmadik országbeli állampolgár.
Részlet a válaszából: […] ...Eho-tv. 2. §-a szerint az egészségügyi hozzájárulás1. vagy a kifizetőt terheli a Tbj-tv. szerint belföl­dinek minősülő magánszemélynek juttatott - az Eho-tv.-ben meghatározott - jövedelem után,2. vagy a Tbj-tv. szerint belföldinek minősülő magánszemélyt terheli...[…]
Tovább a válaszhoz Válaszadás: 2016. március 22.

Árfolyamnyereség ehója

Kérdés: Kell-e 14 százalékos mértékű egészségügyi hozzájárulást fizetni egy korlátolt felelősségű társaság üzletrészének átruházásakor keletkező árfolyamnyereségből származó jövedelem után?
Részlet a válaszából: […] ...százalékos ehoteher alá tartozó jövedelmek[Eho-tv. 3. § (3) bekezdésének a)-c) és e) pontjai] után megfizetett százalékosmértékű egészségügyi hozzájárulás együttes...[…]
Tovább a válaszhoz Válaszadás: 2011. június 7.

Nem pénzben adott vagyoni érték eho-kötelezettsége

Kérdés: Hogyan kell meghatározni az eho alapját a béren kívüli juttatásnak nem minősülő nem pénzben adott vagyoni érték esetén?
Részlet a válaszából: […] ...mellett adható nem pénzben adott vagyoni érték után az Eho-tv. 3. §(1) bekezdés a) pont ba) alpont szerint 27 százalék egészségügyi hozzájárulástkell fizetni. Az egészségügyi hozzájárulás alapja a juttatás értékénekadóalap-kiegészítéssel...[…]
Tovább a válaszhoz Válaszadás: 2010. december 21.

Ingatlan-bérbeadásból származó jövedelem ehója

Kérdés: Kell-e 14 százalékos ehót vonni a bérleti díjból annak a magánszemélynek az esetében, aki saját ingatlanát adja bérbe egy betéti társaságnak, amelynek ő a kültagja? A magánszemély összes bérbeadásból származó éves bevétele nem haladja meg az egymillió forintot.
Részlet a válaszából: […] Nem kell levonni. A 14 százalékos eho ugyanis csak azingatlan-bérbeadásból származó 1 millió forintot meghaladó jövedelmet terheliaz Eho-tv. idevágó 3. § (3) bekezdés e) pontja) értelmében. A szabályozás etekintetben a jövő évben sem változik, marad az 1 millió forintos...[…]
Tovább a válaszhoz Válaszadás: 2010. december 21.

Részmunkaidős munkavállalók tételes ehója

Kérdés: Milyen összegű tételes ehót kell megfizetni a heti 20, illetve 30 órás részmunkaidős munkaviszonyban álló munkavállalók után, ha jövedelmük meghaladja a minimálbér összegét?
Részlet a válaszából: […] ...rendelkezéstcsak annak eldöntésekor kell alkalmazni, hogy a többes jogviszonyban állószemély után melyik foglalkoztató köteles a tételes egészségügyi hozzájárulástmegfizetni. Következik ez abból, hogy az Eho-tv.-ben már annak 1999. évihatálybalépésétől kezdődően...[…]
Tovább a válaszhoz Válaszadás: 2008. május 6.

Főiskolai hallgató beltag egészségügyi hozzájárulása

Kérdés: Kell-e egészségügyi hozzájárulást fizetni egy betéti társaság nappali tagozatos főiskolai hallgató beltagja után, ha személyesen nem működik közre a társaság tevékenységében?
Részlet a válaszából: […] ...társasági jogi jogviszonyban álló tagjáról van szó, akiután az Eho-tv. 6. § (2) bekezdés d) pontja értelmében akkor kell tételesegészségügyi hozzájárulást fizetni, amennyiben az e tevékenységből származó havijövedelme (tiszteletdíja) eléri a minimálbér...[…]
Tovább a válaszhoz Válaszadás: 2008. május 6.

Cégautóadó utáni eho megfizetése

Kérdés: Fennáll-e az egészségügyihozzájárulás-fizetési kötelezettség, ha az egyéni vállalkozó a magáncélú használatot útnyilvántartással kizárja, és a cégautóadót csak azért fizeti, mert így a személygépkocsi teljes értékét értékcsökkenésként el kívánja számolni? Ha az egyéni vállalkozó kisvállalkozói kedvezményt érvényesít a személygépkocsi után, akkor 4 évig fizetnie kell a cégautóadót. Ezen esetekben fennáll-e az egészségügyihozzájárulás-fizetési kötelezettség, vagy csak a magáncélú használat, illetve annak lehetősége miatt fizetett cégautóadó után kell megfizetni?
Részlet a válaszából: […] ...azSzja-tv. 70. §-a szerinti természetbeni juttatás után fizetendő cégautóadó utána cégautóadó 25 százalékát kitevő százalékos egészségügyi hozzájárulást kellfizetni. Az Eho-tv. az egészségügyihozzájárulás-fizetésikötelezettség szabályozásánál nem...[…]
Tovább a válaszhoz Válaszadás: 2008. április 22.

Nyugdíjas munkavállaló ehója

Kérdés: Milyen összegű tételes ehót kell fizetnie egy kft.-nek az után a nyugdíjas munkavállalója után, akinek a havi munkabére 80 000 forint, napi munkaideje 4 óra, és máshol nem rendelkezik biztosítással járó jogviszonnyal? A munkáltató jelenleg az egy hónapra előírt összeg felét fizeti meg.
Részlet a válaszából: […] ...tételes egészségügyi hozzájárulás összege - főszabályszerint - a jogviszony fennállásának időtartama alatt havi 1950 forint (naptárinaponként 65 forint). Ha a hozzájárulás-fizetési kötelezettség alapjáulszolgáló jogviszony nem áll fenn a hónap teljes időtartama alatt...[…]
Tovább a válaszhoz Válaszadás: 2007. október 30.

Munkaviszonyban álló egyéni vállalkozó ehója

Kérdés: Kell-e tételes ehót fizetnie annak az egyéni vállalkozónak, aki heti 20 órás munkaviszonyt létesített, ahol a munkáltató megfizeti utána a 975 forint összegű hozzájárulást?
Részlet a válaszából: […] ...kötelezettség atermészetes személy egyidejűleg fennálló több jogviszonya esetén is csak egyjogviszony után áll fenn. A tételes egészségügyi hozzájárulás az szja szerintiegyéni vállalkozót és az evás egyéni vállalkozót akkor terheli, ha nem áll -többek...[…]
Tovább a válaszhoz Válaszadás: 2007. október 30.
1
2
3