Öregségi nyugdíjas ügyvezető közterhei

Kérdés: Milyen járulékfizetési kötelezettsége keletkezik az ügyvezető után annak a betéti társaságnak, amelyik jelenleg semmilyen tevékenységet nem folytat? Az ügyvezetést az öregségi nyugdíjban részesülő beltag látja el, aki a tevékenységéért nem vesz fel jövedelmet. A betéti társaság működésének idején a társaság a kiegészítő tevékenységet folytató vállalkozói jogviszonyra tekintettel egészségügyi hozzájárulást fizetett a beltag után.
Részlet a válaszából: […] A betéti társaság tagja abban az esetben minősül társas vállalkozónak, ha a társaság tevékenységében ténylegesen és személyesen közreműködik, és ez nem munkaviszony vagy megbízási jogviszony keretében történik.Ezen túlmenően társas vállalkozónak tekintendő – többek...[…]
Tovább a válaszhoz Válaszadás: 2020. február 25.

Versenytilalmi megállapodás egyszerűsített foglalkoztatottakkal

Kérdés: Köthet versenytilalmi megállapodást a munkáltató az egyszerűsített foglalkoztatás keretében dolgozó munkavállalóival? A munkáltató speciális tevékenysége indokolttá teszi a megállapodást minden dolgozó esetében, akivel a cég kapcsolatba kerül. Milyen közterheket kell megfizetni az ilyen címen kifizetett juttatás után?
Részlet a válaszából: […] Az Efo-tv. 4. §-ának (1) bekezdése szerint az egyszerűsített foglalkoztatás céljára létesített munkaviszonyra az Mt. rendelkezéseit, valamint a kötelező legkisebb munkabérről és a garantált bérminimumról szóló külön jogszabály rendelkezéseit az Efo-tv.-ben...[…]
Tovább a válaszhoz Válaszadás: 2019. november 26.

Önkéntes nyugdíjpénztári hozzájárulás

Kérdés: Adó- és járulékköteles jövedelemnek minősül az új jogszabályok alapján a munkavállaló részére 2019. január hónapban elutalt 2018. december havi önkéntes munkáltatói nyugdíjpénztári hozzájárulás összege? A munkáltató a 2018. évi 1808-as bevallásban megfizette a december hóban érvényes jogszabályok alapján az szja-t és az egészségügyi hozzájárulást, de most kétségei támadtak, hogy a januári kifizetés miatt meg kell fizetnie a szociális hozzájárulási adót és a szakképzési hozzájárulást is.
Részlet a válaszából: […] Az önkéntes pénztári munkáltatói támogatás esetén a bevétel megszerzésének napja a kiadás teljesítésének napja [Szja-tv. 9. § (2) bekezdés f) pontja]. Ha a munkáltatói támogatás utalására, azaz a kiadás teljesítésére 2019. január hónapjában kerül sor,...[…]
Tovább a válaszhoz Válaszadás: 2019. május 28.

Többes jogviszonyú vállalkozó osztaléka

Kérdés: Levonhatja egy kiegészítő tevékenységet folytató egyéni vállalkozó a 2019. május hónapban benyújtandó személyijövedelemadó-bevallásban feltüntetett vállalkozói osztalékalap után fizetendő szociális hozzájárulási adóból a tulajdonában lévő társas vállalkozásában 2019. január 1-jétől fennálló munkaviszonyában elért havi 350 000 forint összegű munkabér után megfizetett szociális hozzájárulási adót? Hogyan kell eljárni a társas vállalkozásban fizetendő 2019. évi osztalék esetében?
Részlet a válaszából: […] A kérdés első felében 2018. évre vonatkozó szja-bevallásról esik szó, ami azt jelenti, hogy a vállalkozói osztalékalap után még a 2018. évi szabályok, azaz az Eho-tv. 3. §-ának (3) bekezdése szerint a 14 százalé-kos egészségügyi hozzájárulást kell megfizetni.A...[…]
Tovább a válaszhoz Válaszadás: 2019. március 12.

Kölcsön kamata

Kérdés: Helyesen járt el az a társaság, amely egy magánszemélytől kapott kölcsön szerződésben megállapított kamatának összegét béren kívüli juttatásként számolta el, és a kamat 1,18-szoros összege után megfizette a személyi jövedelemadót és a 19,5 százalékos ehót is? A kamat összege megfelel a jegybanki alapkamatnak. A?kölcsönt adó magánszemély semmilyen jogviszonyban nem áll a társasággal, a felek teljesen függetlenek.
Részlet a válaszából: […] A magánszemély által egy társas vállalkozás részére nyújtott kölcsön kamatának adókötelezettségét nem az Szja-tv. kamatra vonatkozó szabályai szerint kell meghatározni. A "kamat" címén megszerzett jövedelem ebben az esetben az Szja-tv. 28. §-a szerint egyéb jövedelemnek...[…]
Tovább a válaszhoz Válaszadás: 2019. február 26.

Egészségpénztári adomány

Kérdés: Adómentes juttatásnak minősül a 2019. január hónapban átutalt egészségpénztári adomány abban az esetben, ha a foglalkoztató 2018. évben minden hónapban fizetett dolgozónként 5000 forint értékben ilyen juttatást? Hogyan változik az adomány adózása 2019. évben?
Részlet a válaszából: […] Az önkéntes pénztárba teljesített támogatói adomány adózása 2018-hoz képest megváltozott. A 2018. évben hatályos szabályok szerint a támogatói adomány után az adófizetési kötelezettség a magánszemélyt terhelte, mégpedig úgy, hogy az egyéni számlán jóváírt összeg 84...[…]
Tovább a válaszhoz Válaszadás: 2019. január 15.

Egyéni vállalkozó osztalékalapja

Kérdés: Egészségügyi hozzájárulást vagy szociális hozzájárulási adót kell fizetnie az egyéni vállalkozónak a 2018-ban képződött és 2019. május 20-ig bevallott osztaléka után?
Részlet a válaszából: […] Az egyéni vállalkozó a vállalkozói osztalékalapját az Szja-tv. 49/C. §-a alapján határozza meg. Az egyéni vállalkozó osztalékalapja meghatározott szabályok mentén a vállalkozói jövedelemből képzett, adóévre megállapított adóalap. Az osztalékalapot az Szja-tv. 49/C....[…]
Tovább a válaszhoz Válaszadás: 2019. január 15.

Kamatkedvezmény jövedelemváltozása

Kérdés: Hogyan változik a kamatkedvezményből származó jövedelem adózása 2019-ben annak kft.-tagnak az esetében, aki a legnagyobb tulajdonrésszel rendelkezik a cégben, társas vállalkozóként működik közre a vállalkozás tevékenységében, egyben az ügyvezetői teendőket is ellátja, és 2018-ban kamatmentes kölcsönt igényelt és kapott a kft.-ből?
Részlet a válaszából: […] Az Szja-tv. 72. §-a szerinti kamatkedvezményből származó jövedelem keletkezik akkor, ha a kifizető a magánszeméllyel szemben fennálló követelésére a jegybanki alapkamat öt százalékkal növelt összegének megfelelő kamatot nem számítja fel a magánszemélynek nyújtott...[…]
Tovább a válaszhoz Válaszadás: 2019. január 15.

Adószámos magánszemély

Kérdés: Van járulékfizetési kötelezettsége a kiszámlázott összeg után egy adószámos magánszemélynek abban az esetben, ha rendelkezik heti 36 órás munkaviszonnyal?
Részlet a válaszából: […] Az adószámmal rendelkező, önálló tevékenységet folytató magánszemély társadalombiztosítási szempontból egyéni vállalkozónak nem minősülő vállalkozási tevékenységet folytató magánszemélynek minősül (korábbi megnevezésével élve: vállalkozási jellegű jogviszonyban...[…]
Tovább a válaszhoz Válaszadás: 2018. november 13.

Szakképző iskolai tanulók juttatásai

Kérdés: Köteles a teljes tanévben juttatást fizetni az együttműködési megállapodás alapján képzett szakképző iskolai tanulóknak az őket foglalkoztató egyéni vállalkozó? Amennyiben nem kötelező, de a vállalkozó mégis fizet, akkor adható adómentesen ez a juttatás? Elszámolható ebben az esetben a szakképzési hozzájárulási kedvezménynél az oktatói kiegészítő kedvezmény?
Részlet a válaszából: […] A Szak-tv. 63. §-ának (1) bekezdése értelmében a gyakorlati képzést folytató szervezet együttműködési megállapodás alapján pénzbeli juttatást kizárólag a szorgalmi időszakon kívüli összefüggő szakmai gyakorlat idejére köteles fizetni, azaz csak a nyári szakmai...[…]
Tovább a válaszhoz Válaszadás: 2018. november 13.
1
2
3
69