tb Levelek      
Előfizetőink honlapunkon feltett kérdésére 7 napon belül e-mailben választ adunk!
Előfizetőink honlapunkon feltett kérdésére 7 napon belül e-mailben választ adunk!

24 találat a megadott egészségügyi hozzájárulás tárgyszóra

Az Ön által megadott fenti keresési szempont(ok)nak megfelelő kérdéseket időrendben (legfrissebb elől) jelenítettük meg. Kattintson alább a válasz megjelenítéséhez! Túl sok találat esetén az oldal alján lévő keresővel tovább szűkítheti a találatok körét.

1. találat: Magánszemélyt terhelő egészségügyi hozzájárulás

Kérdés: Csökkenti az ingatlan-bérbeadás után fizetendő 14 százalékos egészségügyi hozzájárulás éves összegét az egészségügyi szolgáltatásra kötött megállapodás alapján fizetett járulék?
Részlet a válaszból: […]természetbeni és 3 százalékos pénzbeli egészségbiztosítási járulék, az Ekho-tv. alapján megfizetett (1,6 százalékos mértéket kitevő) egészségbiztosítási járulék, a Tbj-tv. 36-37. §-a alapján (a kiegészítő tevékenységet folytató egyéni és társas vállalkozó által, illetve után) és a 39. § (2) bekezdése alapján (az egészségügyi szolgáltatás érdekében kötelezően) megfizetett egészségügyi szolgáltatási járulék összegével.A felsorolásában nem szerepel a Tbj-tv. 34-35. §-a[…] részlet vége a válaszból.
Ha szeretné a választ elolvasni, akkor kérjük kattintson ide!
A válasz időpontja: 2016. november 8.
Az olvasói kérdés sorszáma a Társadalombiztosítási Levelek adatbázisban: 5230

2. találat: Egyes meghatározott juttatások ehója

Kérdés: Hogyan kerülheti el a külföldiek után keletkező egészségügyihozzájárulás-bevallási és -fizetési kötelezettséget egy magyar kft., amely külföldön rendezett éves régiós értékesítési konferenciá­ján egyes meghatározott juttatásokat, pl. üzleti ebédet juttat a résztvevőknek, amelynek 1,19-szeres értéke után megfizetik a személyi jövedelem­adót? A konferencia résztvevőinek 10 százaléka belföldi illetőségű, a többi EU-s, illetve harmadik országbeli állampolgár.
Részlet a válaszból: […]- jövedelem után,2. vagy a Tbj-tv. szerint belföldinek minősülő magánszemélyt terheli az általa megszerzett - Eho-tv.-ben meghatározott - jövedelem után.A nem belföldinek minősülő személlyel összefüggésben tehát nem merülhet fel sem a kifizetőt terhelő, sem a magánszemélyt terhelő egészségügyihozzájárulás-fizetési kötelezettség.Ennek köszönhetően a kérdéses
A kérdésre adott teljes válasz megjelenítéséhez válasszon a jobb oldali lehetőségek közül,
az Így olvashatja a teljes választ...
...ha előfizetőnk jelentkezzen be felhasználónevének és jelszavának megadásával
illetve
...ha látogató elküldjük e-mailen önnek a választ, ekkor munkhelyi e-mail címének megadásával indíthatja el a folyamatot*
* ingyenes választ évente csak egyszer küldünk.[…] részlet vége a válaszból.
Ha szeretné a választ elolvasni, akkor kérjük kattintson ide!
A válasz időpontja: 2016. március 22.
Az olvasói kérdés sorszáma a Társadalombiztosítási Levelek adatbázisban: 5004

3. találat: Árfolyamnyereség ehója

Kérdés: Kell-e 14 százalékos mértékű egészségügyi hozzájárulást fizetni egy korlátolt felelősségű társaság üzletrészének átruházásakor keletkező árfolyamnyereségből származó jövedelem után?
Részlet a válaszból: […]köteles fizetni a hozzájárulás-fizetési felső határ összegének - 450 000 forint - eléréséig. Tudni kell, hogy a 450 ezer forintos ehofizetési felső határba beleszámít az érintett személy biztosítási jogviszonyában megfizetett 4 százalék természetbeni és 2 százalék pénzbeli egészségbiztosítási járulék, az Ekho-tv. szerint megfizetett 1,6 százalék egészségbiztosítási járulék és a havi 5100 forint összegű egészségügyi szolgáltatási járulék, valamint[…] részlet vége a válaszból.
Ha szeretné a választ elolvasni, akkor kérjük kattintson ide!
A válasz időpontja: 2011. június 7.
Az olvasói kérdés sorszáma a Társadalombiztosítási Levelek adatbázisban: 3401

4. találat: Ingatlan-bérbeadásból származó jövedelem ehója

Kérdés: Kell-e 14 százalékos ehót vonni a bérleti díjból annak a magánszemélynek az esetében, aki saját ingatlanát adja bérbe egy betéti társaságnak, amelynek ő a kültagja? A magánszemély összes bérbeadásból származó éves bevétele nem haladja meg az egymillió forintot.
Részlet a válaszból: […]forintot meghaladó jövedelmet terheli az Eho-tv. idevágó 3. § (3) bekezdés e) pontja) értelmében. A szabályozás e tekintetben a jövő évben sem változik, marad az 1 millió forintos határ, illetve
A kérdésre adott teljes válasz megjelenítéséhez válasszon a jobb oldali lehetőségek közül,
az Így olvashatja a teljes választ...
...ha előfizetőnk jelentkezzen be felhasználónevének és jelszavának megadásával
illetve
...ha látogató elküldjük e-mailen önnek a választ, ekkor munkhelyi e-mail címének megadásával indíthatja el a folyamatot*
* ingyenes választ évente csak egyszer küldünk.[…] részlet vége a válaszból.
Ha szeretné a választ elolvasni, akkor kérjük kattintson ide!
A válasz időpontja: 2010. december 21.
Az olvasói kérdés sorszáma a Társadalombiztosítási Levelek adatbázisban: 3193

5. találat: Nem pénzben adott vagyoni érték eho-kötelezettsége

Kérdés: Hogyan kell meghatározni az eho alapját a béren kívüli juttatásnak nem minősülő nem pénzben adott vagyoni érték esetén?
Részlet a válaszból: […]azok a juttatások, amelyek az Szja-tv. 70. és 71. §-aiban vannak felsorolva. A 70. § tartalmazza a béren kívüli juttatásnak nem minősülő juttatásokat, a 71. § pedig a béren kívüli juttatásokat. Az Szja-tv. 69. §-a értelmében ezen juttatások adójának alapja a jövedelem 1,19-szerese. Jövedelemnek minősül a juttatás értéke, ingyenesen vagy kedvezményesen juttatott termék, szolgáltatás esetén annak szokásos piaci értéke, illetőleg abból az a rész, amelyet a magánszemély nem köteles megfizetni. Az Eho-tv. 5. § (1) bekezdés g) pontja alapján nem keletkezik százalékos egészségügyihozzájárulás-fizetési kötelezettség az Szja-tv. 71. §-ában szabályozott béren kívüli juttatások után. A béren kívüli juttatásnak nem minősülő, kifizetői adófizetés mellett adható nem pénzben adott vagyoni érték után az Eho-tv. 3. § (1) bekezdés a) pont ba) alpont szerint 27 százalék egészségügyi hozzájárulást kell fizetni. Az egészségügyi[…] részlet vége a válaszból.
Ha szeretné a választ elolvasni, akkor kérjük kattintson ide!
A válasz időpontja: 2010. december 21.
Az olvasói kérdés sorszáma a Társadalombiztosítási Levelek adatbázisban: 3192

6. találat: Főiskolai hallgató beltag egészségügyi hozzájárulása

Kérdés: Kell-e egészségügyi hozzájárulást fizetni egy betéti társaság nappali tagozatos főiskolai hallgató beltagja után, ha személyesen nem működik közre a társaság tevékenységében?
Részlet a válaszból: […]tételes egészségügyi hozzájárulást fizetni, amennyiben az e tevékenységből származó havi jövedelme (tiszteletdíja) eléri a minimálbér 30 százalékát. Ebben az esetben egyébként az érintett a Tbj-tv. 5. § (2) bekezdése alapján biztosított és - a tételes egészségügyi hozzájáruláson túl - az említett jövedelme után az általános szabályok szerint meg kell fizetni a járulékokat is. Amennyiben díjazása alatta marad az említett határösszegnek, illetve[…] részlet vége a válaszból.
Ha szeretné a választ elolvasni, akkor kérjük kattintson ide!
A válasz időpontja: 2008. május 6.
Az olvasói kérdés sorszáma a Társadalombiztosítási Levelek adatbázisban: 2184

7. találat: Részmunkaidős munkavállalók tételes ehója

Kérdés: Milyen összegű tételes ehót kell megfizetni a heti 20, illetve 30 órás részmunkaidős munkaviszonyban álló munkavállalók után, ha jövedelmük meghaladja a minimálbér összegét?
Részlet a válaszból: […]hogy a többes jogviszonyban álló személy után melyik foglalkoztató köteles a tételes egészségügyi hozzájárulást megfizetni. Következik ez abból, hogy az Eho-tv.-ben már annak 1999. évi hatálybalépésétől kezdődően az idézett előírás változatlan szöveggel szerepel, míg az arányos eho-fizetés szabályai csak 2005-től kerültek a törvénybe. Tehát a jogalkotó szándéka a szóban forgó (3) bekezdés beiktatásával nem irányulhatott az arányos eho-fizetés korlátozására, ezért annak megállapításakor azt figyelembe venni nem kell. Egyébiránt az adóhatóság sem tekinti korlátozó feltételnek a minimálbér összegét elérő jövedelmet, az egészségügyihozzájárulás-fizetési[…] részlet vége a válaszból.
Ha szeretné a választ elolvasni, akkor kérjük kattintson ide!
A válasz időpontja: 2008. május 6.
Az olvasói kérdés sorszáma a Társadalombiztosítási Levelek adatbázisban: 2183

8. találat: Cégautóadó utáni eho megfizetése

Kérdés: Fennáll-e az egészségügyihozzájárulás-fizetési kötelezettség, ha az egyéni vállalkozó a magáncélú használatot útnyilvántartással kizárja, és a cégautóadót csak azért fizeti, mert így a személygépkocsi teljes értékét értékcsökkenésként el kívánja számolni? Ha az egyéni vállalkozó kisvállalkozói kedvezményt érvényesít a személygépkocsi után, akkor 4 évig fizetnie kell a cégautóadót. Ezen esetekben fennáll-e az egészségügyihozzájárulás-fizetési kötelezettség, vagy csak a magáncélú használat, illetve annak lehetősége miatt fizetett cégautóadó után kell megfizetni?
Részlet a válaszból: […]érvényesíthet. Személygépkocsira a kisvállalkozói kedvezményt lehet érvényesíteni, de a 49/B. § (13) bekezdése alapján a kedvezmény érvényesítését követő négy évben meg kell fizetni a cégautóadót. Az Eho-tv. 4. § (2) bekezdése rendelkezik arról, hogy az Szja-tv. 70. §-a szerinti természetbeni juttatás után fizetendő cégautóadó után a cégautóadó 25 százalékát kitevő százalékos egészségügyi hozzájárulást kell fizetni. Az Eho-tv. az egészségügyihozzájárulás-fizetési kötelezettség szabályozásánál nem tesz különbséget a szerint, hogy a cégautóadó megfizetésére[…] részlet vége a válaszból.
Ha szeretné a választ elolvasni, akkor kérjük kattintson ide!
A válasz időpontja: 2008. április 22.
Az olvasói kérdés sorszáma a Társadalombiztosítási Levelek adatbázisban: 2175

9. találat: Munkaviszonyban álló egyéni vállalkozó ehója

Kérdés: Kell-e tételes ehót fizetnie annak az egyéni vállalkozónak, aki heti 20 órás munkaviszonyt létesített, ahol a munkáltató megfizeti utána a 975 forint összegű hozzájárulást?
Részlet a válaszból: […]hozzájárulás az szja szerinti egyéni vállalkozót és az evás egyéni vállalkozót akkor terheli, ha nem áll - többek között - munkaviszonyban [Eho-tv. 6. § (1)-(2) bekezdései]. Tehát az egyidejűleg munkaviszonyban is álló egyéni vállalkozó után csak a munkáltató köteles a munkaviszonyra tekintettel tételes egészségügyi hozzájárulást fizetni, az egyéni vállalkozónak e minőségében további hozzájárulás-fizetési kötelezettsége[…] részlet vége a válaszból.
Ha szeretné a választ elolvasni, akkor kérjük kattintson ide!
A válasz időpontja: 2007. október 30.
Az olvasói kérdés sorszáma a Társadalombiztosítási Levelek adatbázisban: 1972

10. találat: Nyugdíjas munkavállaló ehója

Kérdés: Milyen összegű tételes ehót kell fizetnie egy kft.-nek az után a nyugdíjas munkavállalója után, akinek a havi munkabére 80 000 forint, napi munkaideje 4 óra, és máshol nem rendelkezik biztosítással járó jogviszonnyal? A munkáltató jelenleg az egy hónapra előírt összeg felét fizeti meg.
Részlet a válaszból: […]munkaviszonyban történő foglalkoztatás a teljes munkaidőnél rövidebb munkaidőben (részmunkaidőben) történik, a tételes egészségügyi hozzájárulás összege az 1950 forint összegnek a teljes munkaidő és részmunkaidő arányában, legfeljebb azonban 50 százalékos mértékben csökkentett összege. Ez azt jelenti, hogy a 4 órában foglalkoztatott munkavállalóval összefüggésben a munkáltató az 1950 forint felét, azaz havi 975 forintot köteles egészségügyi hozzájárulás jogcímen fizetni. Azonban az Eho-tv. 7. § (3) bekezdésének fontos és kevésbé ismert szabálya, hogy a heti 36 órai munkavégzéssel azonosan kell elbírálni azt a jogviszonyt, amelyben a jövedelem eléri a mindenkori minimálbért,[…] részlet vége a válaszból.
Ha szeretné a választ elolvasni, akkor kérjük kattintson ide!
A válasz időpontja: 2007. október 30.
Az olvasói kérdés sorszáma a Társadalombiztosítási Levelek adatbázisban: 1971
| 1 - 10 | 11 - 20 | 21 - 24 | >>>>>>

Ha nem találta meg amit keresett indítson új keresést