tb Levelek      
Előfizetőink honlapunkon feltett kérdésére 7 napon belül e-mailben választ adunk!
Előfizetőink honlapunkon feltett kérdésére 7 napon belül e-mailben választ adunk!

A találat a megadott egyetemi hallgató családi pótléka tárgyszóra

Az Ön által megadott fenti keresési szempont(ok)nak megfelelő kérdést időrendben (legfrissebb elől) jelenítettük meg. Kattintson alább a válasz megjelenítéséhez!

A találat: Egyetemista gyermek családi pótléka

Kérdés: Miért nem folyósítanak családi pótlékot az után a gyermek után, aki egyetemre jár, annak ellenére, hogy a szülő benyújtotta a szükséges igazolásokat az Államkincstárnak?
Részlet a válaszból: […]iskoláztatási támogatásra az a közoktatási intézményben a tankötelezettsége megszűnését követően tanulmányokat folytató személy, akinek mindkét szülője elhunyt, akinek a vele egy háztartásban élő hajadon, nőtlen, elvált vagy házastársától külön élő szülője elhunyt, aki kikerült az átmeneti vagy tartós nevelésből, akinek a gyámsága nagykorúvá válása miatt szűnt meg. Saját jogon is, kizárólag abban az esetben jár iskoláztatási támogatás - mint azt a jogszabály is kimondja -, ha közoktatási intézményben folytatja tanulmányait a gyermek, vagy fiatal felnőtt. Melyek is azok a közoktatási intézmények? Ezek az általános iskolák, középiskolák, gimnáziumok és különféle szakiskolák. Sajnos sem a főiskolák, sem az egyetemek nem sorolandóak közéjük. Tehát egyértelműen megállapíthatjuk, hogy egyetemi hallgató után vagy részére iskoláztatási támogatást megállapítani, illetőleg folyósítani nem lehet. Viszont van egy jó hír is. A családi pótlék összegének megállapítása szempontjából azt a vér szerinti, örökbe fogadott vagy nevelt gyermeket lehet figyelembe venni, aki az igénylő háztartásában él, és aki közoktatási intézmény tanulója vagy felsőoktatási intézményben első akkreditált felsőfokú iskolai rendszerű szakképzésben, első egyetemi vagy főiskolai szintű képzésben részt vevő hallgató, és rendszeres jövedelemmel nem rendelkezik. Ez után a mondat után több kérdés is felmerülhet. Először is, mi az, hogy a családi pótlék megállapításánál figyelembe venni? A családi pótlék összege a gyermekszámtól és a családi állapottól függ. Példának okáért a családi pótlék havi összege egy egygyermekes család esetén 12 200 forint. Amennyiben a családban két gyermeket nevelnek, de csak az egyik után jogosultak családi pótlékra, a másik egyetemista, akkor a családi pótlék összege 13 300 forint lesz. Tehát a felsőfokú tanulmányokat folytató gyermeket a folyósító szerv beszámította a családi pótlék összegébe. Másodszor, mi az a rendszeres jövedelem? A Cst. alapján jövedelem az a személyi jövedelemadóról szóló törvényben adóköteles jövedelemként meghatározott - belföldről vagy külföldről származó - vagyoni érték, bevétel, amelynek havi összege meghaladja a mindenkori legkisebb munkabér összegét. Rendszeres jövedelem pedig a legalább három egymást követő hónapban keletkezett jövedelem. Ezt követően a negyedik hónaptól a családi pótlékot szüneteltetni kell, illetve esetünkben a beszámítást fel kell függeszteni. Harmadszor, kit lehet háztartásban nevelt gyermeknek tekinteni? Ez azért fontos kérdés, mert az egyetemisták nagy százaléka kollégiumban él, vajon lehet-e őket a szülő háztartásában élőnek tekinteni? A családi pótlékra való jogosultság szempontjából, saját háztartásban nevelt, gondozott gyermeknek kell tekinteni[…] részlet vége a válaszból.
Ha szeretné a választ elolvasni, akkor kérjük kattintson ide!
A válasz időpontja: 2011. január 18.
Az olvasói kérdés sorszáma a Társadalombiztosítási Levelek adatbázisban: 3233