Unió tagállamaiban munkát végző munkavállalók bérezése

Kérdés: Mire kell figyelnie a dolgozók külföldi munkavégzésével összefüggő bérezés során annak a cégnek, amely az unió több tagállamába készül kiküldeni munkavállalókat építési-szerelési munkák elvégzésére? Van ezzel kapcsolatban valamilyen különös szabályozás?
Részlet a válaszából: […] ...dolgoznának, tekintve hogy a munkaszerződésben megállapított "magyar" béren felül további díjazást (pl. teljesítménybért, devizaellátmányt, napidíjat stb.) is kapnak. A fentiek miatt különösen fontos megismerni a kiküldöttek bérezésére vonatkozó...[…]
Tovább a válaszhoz Válaszadás: 2015. április 14.

Nevelőszülő jövedelme

Kérdés: Jogosult-e jövedelempótló juttatásra az a nevelőszülő, aki 3 éve végzi ezt a tevékenységet, amelyért havi 15 000 forint tiszteletdíjat kap, 18 éves munkaviszonnyal rendelkezik, de 4 éve semmilyen munkát nem végez? Az igénylését elutasították, mert a tiszteletdíjat hozzáadták a család jövedelméhez, pedig tudomása szerint ez az összeg nem számít jövedelemnek.
Részlet a válaszából: […] ...illetve a20/B. § (4)–(5) bekezdése szerinti pótlékot, valamint – a nevelőszülők számára fizetett nevelési díjat és a különellátmányt.A kérdésben említett 15 ezer forint e kategóriába tartozik,tehát jövedelemként nem kell figyelembe venni.Ennél...[…]
Tovább a válaszhoz Válaszadás: 2012. június 19.

Választott tisztségviselők külföldi kiküldetése

Kérdés: Milyen járulékfizetési kötelezettsége keletkezik a kifizetőnek, illetve a magánszemélynek a választott tisztségviselők részére külföldi kiküldetésre tekintettel kifizetett devizaellátmány után? A tisztségviselők tiszteletdíjat kapnak, amely biztosítási kötelezettség alá esik, és a cég tevékenységével összefüggő feladatok ellátása érdekében utaznak külföldi kiküldetésre.
Részlet a válaszából: […] ...említett választott tisztségviselő devizaellátmányánakteljes összege adóköteles, és a tiszteletdíjjal azonos módon összevontadóalapba tartozó nem önálló tevékenységből származó jövedelemnek minősül,amely után ugyancsak meg kell fizetni a társadalombiztosítási...[…]
Tovább a válaszhoz Válaszadás: 2009. május 19.

Külföldi napidíj figyelembevétele táppénz alapjaként

Kérdés: Táppénzalapot képez-e a külföldi napidíj mint nem rendszeres jövedelem, azaz le kell-e vonni belőle az egészségbiztosítási járulékot?
Részlet a válaszából: […] ...tartózkodásra tekintettel kapott összegetideiglenes kiküldetés esetén tipikusan napidíjnak, a tartós külszolgálat eseténinkább devizaellátmánynak nevezik. A napidíj vagy devizaellátmány aköltségtérítés egy sajátos formája. Ennek kifizetésével...[…]
Tovább a válaszhoz Válaszadás: 2009. április 7.

Előleg-e az ellátmány?

Kérdés: A számviteli nyilvántartások és az szja-törvény szerint előlegnek minősül-e az ellátmány az alábbi esetben? Egy intézménynél a központi épületben 1 db házipénztár található. A megyében 5 városi ügyészség működik, házipénztárt nem üzemeltetnek, de a napi működéshez szükséges költségek fedezeteként meghatározott összegű készpénzben, úgynevezett "ellátmányban" részesülnek, elszámolási kötelezettséggel, minden hónapban, 30 napon belül, ezt 1 fő kezeli.
Részlet a válaszából: […] Az Szt. 29. §-ának (6) bekezdése alapján a munkavállalóknakelszámolásra kiadott összeget az egyéb követelések között kell kimutatni. Azt,hogy milyen célra, milyen elszámolási időszakra adnak át összeget, legfeljebbmekkora összeg adható ki, szabályzatban kell rögzíteni....[…]
Tovább a válaszhoz Válaszadás: 2009. január 27.

Nappali tagozatos hallgató külföldi kiküldetése

Kérdés: Mi a teendő a napidíj elszámolásánál abban az esetben, ha egy kifizető külföldi kiküldetéssel bíz meg egy nappali tagozatos (PhD) ösztöndíjas hallgatót, aki még nem állt munkaviszonyban?
Részlet a válaszából: […] ...napidíj vagy devizaellátmány a költségtérítés egy sajátosformája. Ennek kifizetésével a munkáltató egyrészt a külföldi munkavégzéstöbbletköltségeit ismeri el, ugyanakkor bizonyos mértékig az elvégzett munkaellenértékeként is funkcionál. A rövid idejű...[…]
Tovább a válaszhoz Válaszadás: 2008. június 3.

Munkabér meghatározása külföldi fizetőeszközben

Kérdés: Van-e lehetőség a Magyarországon munkát végző külföldi állampolgárok (pl. ügyvezető) részére a munkabért, megbízási díjat, tagi jövedelmet euróban meghatározni és kifizetni forint helyett?
Részlet a válaszából: […] ...Kollégiumának 143. sz.állásfoglalása értelmében a tartósan külföldön foglalkoztatott munkavállalóknaka valutarész, illetve az ellátmány az előírt külföldi pénznemben jár. Munkaügyi jogvita esetén a valutarész, illetve az ellátmány,valamint a...[…]
Tovább a válaszhoz Válaszadás: 2008. április 8.

Devizaellátmány járulékai

Kérdés: Magyarországon kell-e a devizaellátmány után járulékot fizetni abban az esetben, ha egy belföldi illetőségű cég németországi telephelyén foglalkoztat munkavállalókat, akik minimálbért és külön szerződés alapján devizaellátmányt kapnak?
Részlet a válaszából: […] ...devizaellátmány járulékalapot képező -személyijövedelemadó-előleg számításánál figyelembe veendő – része után mind atársadalombiztosítási, mind pedig az egyéni járulékokat meg kell fizetni.A kérdés eldöntése érdekében tehát...[…]
Tovább a válaszhoz Válaszadás: 2007. június 5.

-Kft. tulajdonosának külföldi kiküldetése

Kérdés: Külföldi kiküldetése esetén el kell-e, illetve el lehet-e látni napidíjjal egy kft. tulajdonosát? Mi a teendő abban az esetben, ha a tulajdonos egyben ügyvezető is? Van-e a két eset között különbség?
Részlet a válaszából: […] ...a 278/2005. Korm. rendeletrendelkezik. 1996. június 1-jétől hatályon kívül helyezték a tartósankülföldön foglalkoztatottak devizaellátmányáról szóló 29/1992. Korm.rendeletet, valamint az ideiglenes külföldi kiküldetést teljesítőkdevizaellátmányáról...[…]
Tovább a válaszhoz Válaszadás: 2006. május 30.

Nemzetközi tehergépjármű-vezető munkakörben foglalkoztatott munkavállalók ellátmánya

Kérdés: Kiküldetésnek minősül-e egy szállítmányozással foglalkozó cég kamionsofőrjeinek külföldön töltött munkaideje? Kötelező-e részükre napidíjat és devizaellátmányt fizetni?
Részlet a válaszából: […] ...hogy a tartósan, illetve ideiglenesen külföldön foglalkoztatottakatkülföldi tartózkodásuk során milyen meghatározott összegű, ún. devizaellátmány,illetve kiküldetési költségtérítés (napidíj) illeti meg. Ezt követően etárgyban hasonló jogszabály nem született....[…]
Tovább a válaszhoz Válaszadás: 2006. február 7.
1
2