Elhunyt nyugdíja

Kérdés: Milyen feltételekkel jogosult felvenni az elhunyt édesapa nyugdíját a nagykorú gyermek?
Részlet a válaszából: […] A halál napját magában foglaló hónapra járó nyugdíj még megilleti az elhunytat. Ha a nyugellátás kifizetésére az elhalálozásig nem került sor, akkor a fel nem vett ellátást az elhunyttal közös háztartásban együtt élt házastárs, gyermek, unoka, szülő, nagyszülő és...[…]
Tovább a válaszhoz Válaszadás: 2024. január 16.

Elhunyt személy kiegészítő nyugdíjemelése

Kérdés: Jogosult lesz a novemberi kiegészítő nyugdíjemelésre a 2021. november 5-én elhunyt nyugdíjas személy örököse? Amennyiben igen, akkor automatikusan megtörténik az emelés kiutalása, vagy kérni kell?
Részlet a válaszából: […] Igen, jár az emelés" feltéve, hogy az elhunyt nyugdíjas személy 2021. januárban megkapta az éves rendszeres nyugdíjemelést. A 2021. évi kiegészítő nyugdíjemelés nemcsak az elhunyt öregségi nyugdíjas nyugellátása után jár, hanem abban az esetben is, ha 2021. november 1-jét...[…]
Tovább a válaszhoz Válaszadás: 2021. november 16.

Elhunyt személy nyugdíjemelése

Kérdés: Jár a kiegészítő nyugdíjemelés annak az öregségi nyugdíjas személynek, aki novemberben meghalt?
Részlet a válaszából: […] Igen, jár, feltéve, ha a 2020. január 1-jei emelést is megkapta az elhunyt. A 2020. évi kiegészítő nyugdíj-emelés nemcsak az elhunyt öregségi nyugdíjas nyug-ellátása után jár, hanem abban az esetben is, ha 2020. november 1-jét megelőzően olyan ellátás szűnt meg, amely után...[…]
Tovább a válaszhoz Válaszadás: 2020. november 24.

Elhunyt személy rezsiutalványa

Kérdés: Megkaphatja a rezsiutalványt az elhunyt nyugdíjas személy hozzátartozója abban az esetben, ha a jogosult már nem tudta átvenni?
Részlet a válaszából: […]

A rezsiutalvány sajnos nem örökölhető. Amennyiben az utalványra jogosult a kézbesítést megelőző időpontban meghalt, és a küldemény emiatt visszaküldésre került a Magyar Államkincstár részére, annak ismételt kiküldését öröklés címén nem lehet kérni.

[…]
Tovább a válaszhoz Válaszadás: 2020. január 14.

Elhunyt személy nyugdíjprémiuma

Kérdés: Jogosultak nyugdíjprémiumra a 2018. november hónapban elhunyt nyugdíjas személy örökösei? Amennyiben igen, akkor hogyan vehető fel az ellátás?
Részlet a válaszából: […] Amennyiben a nyugdíjprémiumra jogosult személy 2018 novemberében meghal, a nyugdíjprémiumot és a nyugellátást a vele közös háztartásban együtt élt házastárs, gyermek, unoka, szülő, nagyszülő és testvér egymást követő sorrendben, ezek hiányában az örökös veheti fel a...[…]
Tovább a válaszhoz Válaszadás: 2018. november 27.

Özvegyi nyugdíj igénylése meghatalmazott által

Kérdés: Szükség van meghatalmazásra abban az esetben, ha az édesanya özvegyi nyugdíjának igénylését a gyermeke intézi? Hogyan kell igényelni az ellátást ebben az esetben?
Részlet a válaszából: […] A nyugdíjbiztosítási eljárásokban az érintett, illetve a jogosult helyett meghatalmazott eljárhat. Ehhez azonban kell egy írásba foglalt meghatalmazás két tanú aláírásával. Fontos a meghatalmazásban kitérni arra, hogy a képviseleti jog teljes körű, vagy csak bizonyos eljárási...[…]
Tovább a válaszhoz Válaszadás: 2018. szeptember 25.

Elhunyt személy nyugdíja

Kérdés: Jogosult az utolsó havi nyugellátás felvételére az elhunyt nyugdíjas személy élettársa?
Részlet a válaszából: […] Ha az élettárs közös háztartásban élt az elhunyttal, felveheti az elhunyt utolsó havi nyugellátását, hiszen az a halál napját magában foglaló hónap végéig jár. Az utolsó havi nyugdíjat a nyugdíjassal közös háztartásban együtt élő házastárson/bejegyzett élettárson...[…]
Tovább a válaszhoz Válaszadás: 2018. július 17.

Elvált házastárs özvegyi nyugdíja

Kérdés: Valóban jogosult özvegyi nyugdíjra az elvált házastárs volt házastársa halála esetén? Amennyiben igen, mennyi időre jár az ellátás?
Részlet a válaszából: […] Meghatározott feltételek esetén az elhunyt házastárs után az özvegynek hozzátartozói nyugellátás, özvegyi nyugdíj jár. Az ideiglenes özvegyi nyugdíjra az özvegy akkor jogosult, ha a házastárs öregségi nyugdíjasként halt meg, vagy az életkorához előírt szolgálati időt...[…]
Tovább a válaszhoz Válaszadás: 2018. május 8.

Ideiglenes özvegyi nyugdíj ápolási díj mellett

Kérdés: Kaphat ideiglenes özvegyi nyugdíjat a feleség 2015. január 29-én elhunyt férje halála után abban az esetben, ha 24 órás felügyeletre szoruló édesanyja ápolása miatt ápolási díjban részesült? A férj 1952-ben született, és 2015. március hónapban lett volna jogosult nyugdíjra.
Részlet a válaszából: […] Meghatározott feltételek esetén az elhunyt házastárs után az özvegynek hozzátartozói nyugellátás, özvegyi nyugdíj jár. Az ápolási díj folyósítása nem akadálya az özvegyi nyugdíj megállapításának. A gond az, ha a jogosult özvegy még nem igényelte az ideiglenes özvegyi...[…]
Tovább a válaszhoz Válaszadás: 2018. március 27.

Elhunyt nyugdíjas személy nyugdíja

Kérdés: Jogosult a gyermek a szeptember 8-án elhunyt szülője szeptember havi nyugdíjára, vagy helyesen járt el a postás, amikor a haláleset miatt nem adta oda az ellátást?
Részlet a válaszából: […] Igen, jogosult, hiszen a nyugdíjast a halál napját magában foglaló hónapra járó ellátás megilleti. A nyug-ellátásban részesülő halála esetén a fel nem vett ellátást a vele közös háztartásban együtt élt házastárs, gyermek, unoka, szülő, nagyszülő és testvér egymást...[…]
Tovább a válaszhoz Válaszadás: 2017. október 24.
1
2