Elhunyt személy nyugdíjemelése

Kérdés: Jár a kiegészítő nyugdíjemelés annak az öregségi nyugdíjas személynek, aki novemberben meghalt?
Részlet a válaszából: […] Igen, jár, feltéve, ha a 2020. január 1-jei emelést is megkapta az elhunyt. A 2020. évi kiegészítő nyugdíj-emelés nemcsak az elhunyt öregségi nyugdíjas nyug-ellátása után jár, hanem abban az esetben is, ha 2020. november 1-jét megelőzően olyan ellátás szűnt meg, amely után...[…]
Tovább a válaszhoz Válaszadás: 2020. november 24.

Elhunyt személy nyugdíja

Kérdés: Jogosult az utolsó havi nyugellátás felvételére az elhunyt nyugdíjas személy élettársa?
Részlet a válaszából: […] Ha az élettárs közös háztartásban élt az elhunyttal, felveheti az elhunyt utolsó havi nyugellátását, hiszen az a halál napját magában foglaló hónap végéig jár. Az utolsó havi nyugdíjat a nyugdíjassal közös háztartásban együtt élő házastárson/bejegyzett élettárson...[…]
Tovább a válaszhoz Válaszadás: 2018. július 17.

Elhunyt nyugdíjas személy nyugdíja

Kérdés: Jogosult a gyermek a szeptember 8-án elhunyt szülője szeptember havi nyugdíjára, vagy helyesen járt el a postás, amikor a haláleset miatt nem adta oda az ellátást?
Részlet a válaszából: […] Igen, jogosult, hiszen a nyugdíjast a halál napját magában foglaló hónapra járó ellátás megilleti. A nyug-ellátásban részesülő halála esetén a fel nem vett ellátást a vele közös háztartásban együtt élt házastárs, gyermek, unoka, szülő, nagyszülő és testvér egymást...[…]
Tovább a válaszhoz Válaszadás: 2017. október 24.

Elhunyt házastárs nyugdíja

Kérdés: Kaphatja az elhunyt férje nyugdíját a feleség abban az esetben, ha 9 évig ápolta a férjét, és most munkát keres?
Részlet a válaszából: […] ...is megszűnik, ha az özvegy a reá irányadó öregségi nyugdíjra jogosító életkorának betöltése előtt házasságot köt.Amennyiben az elhunyt nyugdíjasként halt meg, az özvegyi nyugdíj megállapítása iránti kérelmet a Nyugdíjfolyósító Igazgatóságnál, ha...[…]
Tovább a válaszhoz Válaszadás: 2017. március 7.

Elhunyt nyugdíja

Kérdés: Felveheti a gyermek az édesanyja nyugdíját abban az esetben, ha a hónap első napján hunyt el?
Részlet a válaszából: […] Amennyiben a gyermek az elhunyttal közös háztartásban élt, az Országos Nyugdíjbiztosítási Főigazgatóság Nyugdíjfolyósító Igazgatóságától igényelheti a még fel nem vett nyugellátás kifizetését, hiszen a nyugellátásban részesülő személyt megilleti a halál napját...[…]
Tovább a válaszhoz Válaszadás: 2016. március 8.