Egyéni vállalkozó minimumjáruléka

Kérdés:

Mentesül a minimumjárulék-fizetési kötelezettség alól az egyéni vállalkozó abban az esetben, amennyiben részmunkaidős – heti 20 órás – munkaviszonyban áll, de egyébként a keresete meghaladja a garantált bérminimumot, tehát teljes szolgálati időt szerez?

Részlet a válaszából: […] Sajnos nem. A jogszabály e tekintetben egyértelműen fogalmaz. A Tbj-tv. 42. §-a (1) bekezdésének a) pontja értelmében fennálló munkaviszonyára tekintettel az egyéni vállalkozó abban az esetben mentesül a minimumkötelezettség alól, amennyiben abban a foglalkoztatása a heti 36...[…]
Tovább a válaszhoz Válaszadás: 2023. november 28.

Felsőfokú tanulmányokat folytató egyéni vállalkozó

Kérdés:

Terheli minimumjárulék-fizetési kötelezettség az egyéni vállalkozót abban az esetben, ha esti tagozaton folytat tanulmányokat? Júniustól vagy szeptembertől kell megfizetni a minimumközterheket abban az esetben, ha az egyéni vállalkozó nappali tagozatos hallgató, de szeptembertől nem kívánja folytatni a tanulmányait?

Részlet a válaszából: […] A Tbj-tv. 42. §-a (2) bekezdésének b) pontja értelmében nem terheli az egyéni és társas vállalkozót a minimumjárulék-fizetési kötelezettség abban az esetben (sem), amennyiben "...a nemzeti felsőoktatásról szóló törvény hatálya alá tartozó felsőoktatási intézményben...[…]
Tovább a válaszhoz Válaszadás: 2023. augusztus 8.

Egyéni vállalkozó közterhei

Kérdés: Mi az oka annak az ellentmondásnak, hogy a heti 36 órás munkaviszonnyal rendelkező, vállalkozói személyi jövedelemadó szerint adózó egyéni vállalkozó lényegében nem fizet járulékot, ha nem számol el kivétet, ezzel szemben az átalányadózó, 40 százalékos költséghányadot alkalmazó egyéni vállalkozó szintén heti 36 órás munkaviszony mellett akár a minimálbérnél magasabb összeg után is köteles megfizetni a járulékokat?
Részlet a válaszából: […] Az általános szabályok szerint adózó egyéni vállalkozó, illetve az átalányadózó egyéni vállalkozó társadalombiztosítási kötelezettségei párhuzamba állíthatók, és nincsenek ellentmondásban egymással. Főszabály [Tbj-tv. 31. § (4) bekezdése, illetve Szocho-tv. 9....[…]
Tovább a válaszhoz Válaszadás: 2020. június 23.

Egyidejűleg GYED-ben és GYES-ben részesülő egyéni vállalkozó

Kérdés: Hogyan alakul annak az egyéni vállalkozónak a járulékfizetési kötelezettsége, aki egyidejűleg GYED-ben és GYES-ben is részesül? A jelenleg hatályos szabályok szerint az egyéni vállalkozó nem köteles minimumjárulék fizetésére, ha GYED-ben részesül, miközben a GYES tartama alatt csak akkor mentesül alóla, ha a vállalkozásában személyesen nem végez munkát.
Részlet a válaszából: […] Valóban, mind a Tbj-tv., mind a 2011. évi CLVI. tv. vonatkozó rendelkezései a GYED (vagy CSED, illetve GYET) folyósításának tartama alatt feltételek nélkül mentesítik az egyéni és társas vállalkozót a havi szociális hozzájárulási adó és járulékfizetési kötelezettség...[…]
Tovább a válaszhoz Válaszadás: 2016. július 26.

Szolgálati nyugdíjas egyéni vállalkozó

Kérdés: Milyen járulékfizetési kötelezettsége keletkezik egyéni vállalkozóként annak a személynek, aki 1964. október 9-én született, 2007. december 30-tól szolgálati nyugdíjban részesül, egy társaságnál rendelkezik 40 órás munkaviszonnyal, és egyéni vállalkozóként az egyszerűsített vállalkozói adó hatálya alá tartozik? Milyen jövedelmeket kell figyelembe venni az ő esetében az éves keretösszeg megállapításánál, hogy ne veszítse el a járandóságát?
Részlet a válaszából: […]  A szolgálati járandóság nem minősül saját jogú nyugdíjnak,ebből következően az érintett személyre ez év január 1-jétől az általánosszabályok vonatkoznak.Munkaviszonyában tehát az általános szabályok szerintterhelik az egyéni járulékok, azaz meg kell fizetnie a...[…]
Tovább a válaszhoz Válaszadás: 2012. február 28.

Átalányadózó egyéni vállalkozó táppénzes időszaka

Kérdés: Meg kell-e fizetnie a járulékokat a táppénzes időszak alatt is annak az átalányadózó fodrász egyéni vállalkozónak, akinek a havi bevétele 400 000 forint, jövedelmét 80 százalékos költséghányaddal számolja ki, járulékait 94 000 forint után fizeti, és 2011 májusában közlekedési balesetet szenvedett, amely miatt 2011. május 10-től táppénzben részesül? Az egyéni vállalkozónak van egy alkalmazottja, aki napi 8 órában dolgozik, így a havi 400 000 forintos bevétele a táppénzes időszak alatt is meglesz. Milyen összeg után kell megfizetni a járulékokat május hónapban?
Részlet a válaszából: […]  Az első kérdésre a válasz az, hogy nem. A Tbj-tv. 29. § (1)bekezdésének b) pontja alapján a biztosított átalányadózó egyéni vállalkozó a27 százalékos mértékű társadalombiztosítási járulékot az átalánybanmegállapított jövedelem, de havi átlagban legalább az...[…]
Tovább a válaszhoz Válaszadás: 2011. augusztus 30.

Egyházi személynek tekinthető egyéni vállalkozó járulékai

Kérdés: Terheli-e a minimálbér utáni járulékfizetés azt az egyéni vállalkozót, aki emellett egyházi személynek tekinthető?
Részlet a válaszából: […] A Tbj-tv. 31. § (3) bekezdése értelmében az egyénivállalkozó akkor mentesül a minimumjárulék megfizetése alól, amennyibenrendelkezik heti 36 órás foglalkoztatással járó munkaviszonnyal. A Tbj-tv.alkalmazásában az egyházi személy nem tekinthető heti 36 órás...[…]
Tovább a válaszhoz Válaszadás: 2011. március 29.

Felmentési idejét töltő egyéni vállalkozó járulékai

Kérdés:

Van-e járulékfizetési kötelezettsége annak az egyéni vállalkozónak, aki munkaviszonya megszűnésével összefüggésben felmentési idejét tölti, illetve ezt követően passzív táppénzben részesül?

Részlet a válaszából: […]   A felmentési idő tartama alatt fennáll a heti 36 órás foglalkoztatás, így ezalatt nincs a vállalkozónak minimumjárulék-fizetési kötelezettsége. A Tbj-tv. 29. § (4) bekezdése pedig egyértelműen rendelkezik arról, hogy nem kötelezett az egyéni vállalkozó a...[…]
Tovább a válaszhoz Válaszadás: 2011. március 1.