Családipótlék-jogosultság nagykorú gyermek után

Kérdés: Mit kell tennie a szülőnek abban az esetben, ha a gyermeke már elmúlt 18 éves, de még mindig kapja utána a családi pótlékot, és tart attól, hogy vissza kell fizetnie?
Részlet a válaszából: […] Amennyiben a gyermek középfokú tanintézetben, például gimnáziumban vagy szakképző iskolában tanul, abban az esetben a szülő félelme teljességgel alaptalan. A családi pótlékra ugyanis a szülő annak a tanévnek a végéig jogosult, amelyben a gyermek betölti a 20. életévét. Ez...[…]
Tovább a válaszhoz Válaszadás: 2022. augusztus 30.

GYET-jogosultság

Kérdés: Jogosult lehet főállású anyaságra az a szülő, aki élettársával 3 gyermeket nevel, akik közül egy közös, egy-egy gyermek pedig a pár korábbi kapcsolataiból született?
Részlet a válaszából: […] A főállású anyaság, vagyis hivatalos nevén a gyermeknevelési támogatás igénybevételéhez a következő feltételeknek kell eleget tenni a Cst. alapján. Gyermeknevelési támogatásra az a szülő, nevelőszülő, gyám jogosult, aki saját háztartásában három vagy több kiskorú...[…]
Tovább a válaszhoz Válaszadás: 2022. június 28.

Családi pótlék elvált szülők esetén

Kérdés: Kinek jár a családi pótlék elvált szülők esetén, ha a gyermeket az édesanyánál helyezte el a bíróság, ennek ellenére az édesapa elvitte magához?
Részlet a válaszából: […] A családi pótlék alapvetően a gyermek nevelését segítő ellátásfajta, ebből következően bármelyik formájának, akár a nevelési ellátás, akár az iskoláztatási támogatás folyósításának elengedhetetlen feltétele a gyermek saját háztartásban történő elhelyezése. Így...[…]
Tovább a válaszhoz Válaszadás: 2021. november 30.

Gyermek után járó pótszabadság

Kérdés: Milyen mértékű pótszabadságra jogosultak a szülők a gyermekek után?
Részlet a válaszából: […] Bár a jelenleg hatályos Mt. már 2012 óta hatályban van, mégis sokakban a régi szabályozás él még, miszerint a gyermekek utáni pótszabadságot csak az egyik szülő veheti igénybe, konkrétabban - a szülők döntése alapján - az a szülő, aki a gyermek nevelésében nagyobb...[…]
Tovább a válaszhoz Válaszadás: 2021. november 16.

Nagycsaládosok gépkocsiszerzési támogatása

Kérdés: Mennyi ideig kérelmezhető a nagycsaládosok gépkocsiszerzési támogatása? Amennyiben 2021. október 31-ig beadja az igénylő a kérelmét, akkor jogosult lehet még a támogatásra?
Részlet a válaszából: […] A kérelmeket 2022. december 31. napjáig lehet benyújtani, a nagycsaládosok gépkocsiszerzési támogatására, amennyiben az mindenben megfelel a jogszabályban előírt feltételeknek. Elmondható talán, hogy egyelőre különösebb sietség nélkül lehet kérelmezni ezt a támogatásfajtát...[…]
Tovább a válaszhoz Válaszadás: 2021. október 19.

Élettársi kapcsolatban élő szülők családi pótléka

Kérdés: Milyen formában és milyen összegben jogosultak családi pótlékra az élettársi kapcsolatban élő szülők abban az esetben, ha 2021. szeptember hónapban született egy közös gyermekük, az anyának van már egy gyermeke, aki szintén velük él, és az apa első házasságából született gyermeke is többnyire velük van?
Részlet a válaszából: […] Amennyiben egy gyermek állandó jelleggel a saját háztartásban él, életvitelszerűen, a Cst. értelmében bármelyik szülője kérelmezheti a családi pótlékot utána, abban az esetben is, ha a gyermek az élet-társa saját gyermeke. Ilyen esetben lehet szó a családi pótlék bármely...[…]
Tovább a válaszhoz Válaszadás: 2021. szeptember 21.

Gyámolt gyermek

Kérdés: Figyelembe vehető a családi pótlék megállapítása során a gyámolt gyermek, aki 2021. március 27-én betöltötte a 18. életévét? A jogosultnak egy vér szerinti gyermeke van.
Részlet a válaszából: […] Családi pótlékkal kapcsolatos kérdésekben a Cst. az irányadó jogszabály. Ez a törvény lehetőséget ad arra, hogy a saját háztartásban élő gyermeket, amennyiben az egyéb feltételek adottak, a gyermekszámba beszámítsák, mikor a családi pótlék összegét megállapítják. Ezt...[…]
Tovább a válaszhoz Válaszadás: 2021. március 30.

Családi pótlék és családi kedvezmény

Kérdés: Hány éves korig jár a családi pótlék és az ehhez kapcsolódóan az eltartó szülőnek járó személyijövedelemadó-kedvezmény a középfokú, majd ezután felsőfokú tanulmányokat folytató gyerek után?
Részlet a válaszából: […] Jelen szabályozás szerint (Cst.) a családi pótlék két elnevezést kapott, az iskoláztatási támogatást és a nevelési ellátást. Ezt azért kell tisztázni, mert a kérelmező mindkét esetben ugyanazon összegű ellátást kap, mégis más szabályok vonatkoznak az egyikre, mint a...[…]
Tovább a válaszhoz Válaszadás: 2021. február 9.

Nagycsaládosok személygépkocsi--szerzési támogatásának megtérítése-

Kérdés: Levonható a munkabérből, illetve a társadalombiztosítási ellátásokból a nagycsaládosok személygépkocsi-szerzési támogatásának jogalap nélkül igényelt vagy vissza nem fizetett összege?
Részlet a válaszából: […] A gyermekvállalás segítése és a gyermeknevelés támogatása, valamint a három- vagy többgyermekes családok megfelelő befogadóképességű személygépkocsihoz jutásának elősegítése érdekében a 45/2019. Korm. rendeletben meghatározott feltételekkel vissza nem térítendő...[…]
Tovább a válaszhoz Válaszadás: 2020. november 10.

Örökbefogadás

Kérdés: Milyen családtámogatási ellátásokra lesz jogosult az a házaspár, akinek az esetében a gyermek/gyermekek örökbefogadására irányuló eljárás már folyamatban van?
Részlet a válaszából: […] A Cst. pontos választ ad arra, hogy az örökbe fogadott vagy örökbefogadás céljából háztartásba került gyermekek jogán milyen fajta ellátásokat lehet kérelmezni. Tehát, az örökbe fogadó szülők a családi pótlékot, esetlegesen a gyermekgondozást segítő ellátást és az...[…]
Tovább a válaszhoz Válaszadás: 2020. november 10.
1
2
3
6