tb Levelek      
Előfizetőink honlapunkon feltett kérdésére 7 napon belül e-mailben választ adunk!
Előfizetőink honlapunkon feltett kérdésére 7 napon belül e-mailben választ adunk!

2 találat a megadott élettársi kapcsolat tárgyszóra

Az Ön által megadott fenti keresési szempont(ok)nak megfelelő kérdéseket időrendben (legfrissebb elől) jelenítettük meg. Kattintson alább a válasz megjelenítéséhez!

1. találat: Magzat utáni családi kedvezmény érvényesítése élettársi kapcsolatban

Kérdés: Érvényesítheti év végén az adóbevallásban a magzati időszakra eső családi adókedvezményt egy nem bejegyzett élettársi kapcsolatban élő pár férfi tagja? Az anyának nincs munkáltatója, ezért ő az év során nem tudta érvényesíteni a kedvezményt.
Részlet a válaszból: […]alkalmazhatóvá, mely szerint a családi kedvezmény érvényesítésére jogosult az a magánszemély, aki a Cst. szerint gyermekre tekintettel családi pótlékra jogosult.A Cst. alkalmazásában családi pótlékra a szülővel együtt élő élettárs akkor jogosult, ha az ellátással érintett gyermekkel közös lakó- vagy tartózkodási hellyel rendelkezik, és a szülővel élettársként legalább egy éve szerepel az Élettársi Nyilatkozatok Nyilvántartásában, vagy a szülővel fennálló élettársi kapcsolatát az ellátás megállapítására irányuló kérelmet legalább egy évvel megelőzően kiállított közokirattal igazolja. Belátható, hogy a meg nem született gyermek esetén családi pótlékra jogosultság nem értelmezhető, ezért az élettárs - függetlenül attól, hogy a gyermek a saját vér szerinti gyermeke vagy sem - családi adó- és járulékkedvezmény érvényesítésére nem jogosult a nő várandósságának időszakában. Ha a várandós nőnek nincs közös háztartásban élő házastársa, akkor lehetőség van a családi kedvezmény megosztására. Az Szja-tv. 29/B. §-ának (1b) bekezdése alapján ha az adott jogosultsági hónap után járó családi kedvezményre egy magánszemély[…] részlet vége a válaszból.
Ha szeretné a választ elolvasni, akkor kérjük kattintson ide!
A válasz időpontja: 2016. május 24.
Az olvasói kérdés sorszáma a Társadalombiztosítási Levelek adatbázisban: 5080
Kapcsolódó tárgyszavak: ,

2. találat: GYET-jogosultság élettársi kapcsolat esetén

Kérdés: Miért utasították el a főállású anyaság iránti igényét annak az anyának, aki élettársával közösen négy gyermeket nevel, akik közül kettő az ő gyermeke, kettő pedig az élettársáé?
Részlet a válaszból: […]kívánja fogadni, és az erre irányuló eljárás már folyamatban van. A felsoroltakat együttesen nevezi a törvény a későbbiekben szülőnek. Ha jól megfigyeljük, ebben nem szerepel az élettárs fogalma, vagyis ebből arra lehet következtetni, hogy a társunk gyermeke után csak abban az esetben igényelhetünk ellátást, ha vele házasságra léptünk.Azonban mind a jogszabály magyarázatában, mind a kérelem esetén kitöltendő igénybejelentő nyomtatványon többszörösen is találkozhatunk ezzel a kifejezéssel. Itt különbséget kell tennünk az élettársi és a bejegyzett élettársi kapcsolat között. Míg az előzőt a Ptk. szabályozza, az utóbbi esetre külön jogszabályt alkottak. Élettársi kapcsolat áll fenn két olyan házasságkötés vagy bejegyzett élettársi kapcsolat létesítése nélkül közös háztartásban érzelmi és gazdasági közösségben, életközösségben együtt élő személy között, akik közül egyiknek sem áll fenn mással házassági életközössége, bejegyzett élettársi életközössége vagy élettársi kapcsolata, és akik nem állnak egymással egyenes ági rokonságban, vagy testvéri, féltestvéri kapcsolatban. Ez tehát az élettársi kapcsolat, melyet hivatalosan is be lehet jelenteni közjegyző jelenlétében, de abban az esetben sem ad jogot arra, hogy az élettárs gyermeke révén családtámogatási ellátásban részesüljön az igénylő. Más a tényállás abban a helyzetben, ha a társak között a 2009. évi XXIX. tv. által szabályozott bejegyzett élettársi kapcsolat van. Bejegyzett élettársi kapcsolat akkor jön létre, ha az anyakönyvvezető előtt együttesen jelen lévő két, tizennyolcadik életévét betöltött, azonos nemű személy személyesen kijelenti, hogy egymással bejegyzett élettársi kapcsolatot kíván létesíteni. Kiskorú részére bejegyzett élettársi kapcsolat létesítése nem engedélyezhető. Az anyakönyvvezető a kijelentés megtörténte után a bejegyzett élettársi kapcsolatot a bejegyzett élettársi kapcsolatok anyakönyvébe bejegyzi. A bejegyzett élettársi kapcsolat létesítése nyilvánosan, két tanú jelenlétében történik. A bejegyzett élettársi kapcsolatot megelőzően a leendő bejegyzett élettársaknak az anyakönyvvezető előtt nyilatkozniuk kell arról, hogy bejegyzett élettársi kapcsolatuknak legjobb tudomásuk szerint nincs törvényes akadálya, valamint igazolniuk kell, hogy bejegyzett élettársi kapcsolatuk törvényes feltételei fennállnak. Ezt a kapcsolatot a Cst. és valamennyi hasonló témával foglalkozó jogszabály azonos szinten kezeli a házasságkötéssel. Tehát bejegyzett élettársi[…] részlet vége a válaszból.
Ha szeretné a választ elolvasni, akkor kérjük kattintson ide!
A válasz időpontja: 2012. november 6.
Az olvasói kérdés sorszáma a Társadalombiztosítási Levelek adatbázisban: 3918
Kapcsolódó tárgyszavak: ,
Kapcsolódó összes tárgyszó: , ,