Temetési segély

Kérdés: Adhat adómentesen temetési segélyt a munkáltató az özvegy részére abban az esetben, ha az elhunyt házastársat rendszeresen foglalkoztatta alkalmi munkavállalóként?
Részlet a válaszából: […] Az Szja-tv. 1. számú mellékletének 1.3. pontja alapján adómentes - többek között - a munkáltatótól, az érdekvédelmi szervezettől az elhunyt házastársa vagy egyenes ágbeli rokona részére folyósított temetési segély. Az Szja-tv. 3. §-ának 14. pontja szerint munkáltató...[…]
Tovább a válaszhoz Válaszadás: 2024. január 30.

Nyugdíjminimum összege

Kérdés: A minimálbér változásával arányosan emelkedett a nyugdíjminimum is?
Részlet a válaszából: […] A fennálló gazdasági helyzet ellenére a minimálisan megállapítható öregségi nyugdíj összege 2024-ben sem változott, az továbbra is 28.500 forint, az árvaellátásé pedig havi 50.000 forint. Az öregségi nyugdíjminimum változatlansága 2008 óta áll fenn.A nyugellátások 2024....[…]
Tovább a válaszhoz Válaszadás: 2024. január 30.

Özvegy részére járó ellátás

Kérdés: Kaphatja a saját nyugdíja helyett az elhunyt férje magasabb nyugdíját az özvegy, tekintettel arra, hogy a nyugdíja nagyon alacsony, abból nem tud megélni?
Részlet a válaszából: […] Sajnos a magyar nyugdíjrendszerben nincsen mód öröklésre, így arra sincs lehetőség, hogy az özvegy az elhunyt házastárs nyugdíját teljes összegben megkaphassa. Az elhunyt házastárs nyugdíjának – kezdetben – 60 százaléka illeti meg az özvegyet ideiglenes özvegyi nyugdíj...[…]
Tovább a válaszhoz Válaszadás: 2023. november 7.

Özvegyi nyugdíj és árvaellátás

Kérdés:

Jogosult lesz árvaellátásra a mostohagyermek abban az esetben, ha a mostohaapja két héttel azután halt meg, hogy összeházasodott a gyermek édesanyjával, és egy háztartásba költöztek? A házasságkötés előtt a 12 éves mostohagyermek az édesapjával lakott. Jogosult lesz állandó özvegyi nyugdíjra az anya, ha van egy elhunyttal közös gyermeke is, aki jelenleg 3 éves?

Részlet a válaszából: […] Árvaellátásra az a gyermek jogosult – ideértve a házasságban vagy az élettársi közösségben együtt élők által egy háztartásban közösen nevelt gyermeket is – , akinek a szülője öregségi nyugdíjasként halt meg, vagya) a 22 éves életkor betöltését megelőzően hunyt el...[…]
Tovább a válaszhoz Válaszadás: 2023. április 11.

Elhunyt munkavállaló

Kérdés: Hogyan kell eljárnia a munkáltatónak abban az esetben, ha a munkavállalója 2023. január hónapban elhunyt? Letétbe kell helyezni a munkabért a hagyatékátadó végzés bemutatásáig, vagy kifizethető a feleség részére? Az elhunyt dolgozónak két kiskorú gyermeke van, ezért a munkáltató szeretné a lehető leghamarabb kifizetni a járandóságokat. Be kell vallani a közterheket a '08-as bevallásban?
Részlet a válaszából: […] Az Mt. nem tartalmaz rendelkezéseket erre az esetre, de a jogszerű és legbiztonságosabb eljárás a letétbe helyezés. A társadalombiztosítási járulékot és a személyi jövedelemadót ebben az esetben is le kell vonni, illetve a kifizetésről a januári bevallásban számot kell adni...[…]
Tovább a válaszhoz Válaszadás: 2023. január 17.

Özvegyi nyugdíj

Kérdés: Jogosult özvegyi nyugdíjra elhunyt házastársa után egy öregségi nyugdíjban részesülő személy? Folyósítható együtt a két ellátás? Amennyiben igen, akkor hogyan kell igényelni az özvegyi nyugdíjat?
Részlet a válaszából: […] Az özvegyi nyugdíj annak állapítható meg, akinek házastársa, bejegyzett élettársa (házastárs) öregségi nyugdíjasként halt meg, vagy az életkora szerint szükséges szolgálati időt megszerezte. A házastárs halálának időpontjától az özvegynek ideiglenes özvegyi nyugdíj...[…]
Tovább a válaszhoz Válaszadás: 2022. november 8.

13. havi nyugdíj összege

Kérdés: Hogyan számítják ki a 13. havi nyugdíj összegét egy öregségi nyugdíjas személynek, aki elhunyt házastársa után özvegyi nyugdíjban is részesül?
Részlet a válaszából: […] 13. havi nyugdíjra az jogosult, aki a tárgyévet megelőző év legalább egy napjára, valamint a tárgyév januárjára öregségi nyugdíjban, özvegyi nyugdíjban, árvaellátásban, szülői nyugdíjban, baleseti hozzátartozói nyugellátás valamelyikében, özvegyi járadékban, vagy...[…]
Tovább a válaszhoz Válaszadás: 2021. február 23.

Minimumnyugdíj

Kérdés: Emelkedett-e 2021-ben az öregségi nyugdíj minimálisan megállapítható összege?
Részlet a válaszából: […] Sajnos 2021-ben sem lehet arra számítani, hogy az öregségi nyugdíj minimumösszege magasabb lesz, mint az előző években, ugyanis az – az árvaellátáshoz hasonlóan – 2008 óta nem emelkedett. Az öregségi teljes nyugdíj legkisebb összege havi 28 500 forint, az árvaellátásé...[…]
Tovább a válaszhoz Válaszadás: 2021. február 9.

Munkavégzés ápolási díj mellett

Kérdés: Dolgozhat 4 órát egyszerűsített foglalkoztatás keretében szombaton egy ápolási díjban részesülő személy, aki egyébként hétfőtől péntekig napi 4 órás részmunkaidőben dolgozik egy cégnél?
Részlet a válaszából: […] Az ápolási díj a tartósan gondozásra szoruló személy otthoni ápolását ellátó nagykorú hozzátartozó részére biztosított anyagi hozzájárulás.Az ápolási díjra vonatkozó szabályokat a Szoc-tv. tartalmazza.A Szoc-tv. 41. §-ának (1) bekezdése értelmében ápolási díjra...[…]
Tovább a válaszhoz Válaszadás: 2021. február 9.

Özvegyinyugdíj-jogosultság feléledése

Kérdés: Mennyi volt az öregségi nyugdíjkorhatár 1994-ben, illetve mely esetekben éled fel az özvegyi nyugdíjra jogosultsága annak a nőnek, akinek a férje abban az évben hunyt el?
Részlet a válaszából: […] Az ideiglenes özvegyi nyugdíj megszűnését követően közvetlenül az elhunyt házastárs után járó özvegyi nyugdíj akkor állapítható meg, amennyiben az özvegy a házastársa halálakor a reá irányadó öregségi nyugdíjra jogosító korhatárt betöltötte, vagy az...[…]
Tovább a válaszhoz Válaszadás: 2020. március 10.
1
2
3
4