13. havi nyugdíj összege

Kérdés: Hogyan számítják ki a 13. havi nyugdíj összegét egy öregségi nyugdíjas személynek, aki elhunyt házastársa után özvegyi nyugdíjban is részesül?
Részlet a válaszából: […] 13. havi nyugdíjra az jogosult, aki a tárgyévet megelőző év legalább egy napjára, valamint a tárgyév januárjára öregségi nyugdíjban, özvegyi nyugdíjban, árvaellátásban, szülői nyugdíjban, baleseti hozzátartozói nyugellátás valamelyikében, özvegyi járadékban, vagy...[…]
Tovább a válaszhoz Válaszadás: 2021. február 23.

Minimumnyugdíj

Kérdés: Emelkedett-e 2021-ben az öregségi nyugdíj minimálisan megállapítható összege?
Részlet a válaszából: […] Sajnos 2021-ben sem lehet arra számítani, hogy az öregségi nyugdíj minimumösszege magasabb lesz, mint az előző években, ugyanis az - az árvaellátáshoz hasonlóan - 2008 óta nem emelkedett. Az öregségi teljes nyugdíj legkisebb összege havi 28 500 forint, az árvaellátásé pedig...[…]
Tovább a válaszhoz Válaszadás: 2021. február 9.

Munkavégzés ápolási díj mellett

Kérdés: Dolgozhat 4 órát egyszerűsített foglalkoztatás keretében szombaton egy ápolási díjban részesülő személy, aki egyébként hétfőtől péntekig napi 4 órás részmunkaidőben dolgozik egy cégnél?
Részlet a válaszából: […] Az ápolási díj a tartósan gondozásra szoruló személy otthoni ápolását ellátó nagykorú hozzátartozó részére biztosított anyagi hozzájárulás.Az ápolási díjra vonatkozó szabályokat a Szoc-tv. tartalmazza.A Szoc-tv. 41. §-ának (1) bekezdése értelmében ápolási díjra...[…]
Tovább a válaszhoz Válaszadás: 2021. február 9.

Özvegyinyugdíj-jogosultság feléledése

Kérdés: Mennyi volt az öregségi nyugdíjkorhatár 1994-ben, illetve mely esetekben éled fel az özvegyi nyugdíjra jogosultsága annak a nőnek, akinek a férje abban az évben hunyt el?
Részlet a válaszából: […] Az ideiglenes özvegyi nyugdíj megszűnését követően közvetlenül az elhunyt házastárs után járó özvegyi nyugdíj akkor állapítható meg, amennyiben az özvegy a házastársa halálakor a reá irányadó öregségi nyugdíjra jogosító korhatárt betöltötte, vagy az...[…]
Tovább a válaszhoz Válaszadás: 2020. március 10.

Elhunyt személy méltányosságból folyósított rokkantsági ellátása

Kérdés: Jogosult az özvegy az elhunyt házastársa rokkantsági ellátására annak ellenére, hogy azt méltányosságból folyósították?
Részlet a válaszából: […] Ha a jogosult meghal, a jogosultság megszűnik, függetlenül attól, hogy a rokkantsági ellátást valamennyi jogosultsági feltétel fennállására tekintettel állapították meg, vagy a biztosítási idő hiánya miatt kivételes rokkantsági ellátás került folyósításra. A rokkantsági...[…]
Tovább a válaszhoz Válaszadás: 2018. október 16.

Nyugdíjas házastárs halála

Kérdés: Van valamilyen teendője az özvegynek a házastárs elhunyta esetén abban az esetben, ha már 17 éve nyugdíjas volt, vagy az ellátás automatikusan megszüntetésre kerül ebben az esetben?
Részlet a válaszából: […] Igen, van teendője. A hatályos jogszabályok értelmében a volt nyugdíjas elhalálozásának tényét és annak időpontját a vele közös háztartásban élő személy 15 napon belül köteles bejelenteni a nyugdíjfolyósító szerv felé. A bejelentéshez mellékelni kell az eredeti halotti...[…]
Tovább a válaszhoz Válaszadás: 2018. június 12.

Elvált házastárs özvegyi nyugdíja

Kérdés: Valóban jogosult özvegyi nyugdíjra az elvált házastárs volt házastársa halála esetén? Amennyiben igen, mennyi időre jár az ellátás?
Részlet a válaszából: […] Meghatározott feltételek esetén az elhunyt házastárs után az özvegynek hozzátartozói nyugellátás, özvegyi nyugdíj jár. Az ideiglenes özvegyi nyugdíjra az özvegy akkor jogosult, ha a házastárs öregségi nyugdíjasként halt meg, vagy az életkorához előírt szolgálati időt...[…]
Tovább a válaszhoz Válaszadás: 2018. május 8.

Ideiglenes özvegyi nyugdíj ápolási díj mellett

Kérdés: Kaphat ideiglenes özvegyi nyugdíjat a feleség 2015. január 29-én elhunyt férje halála után abban az esetben, ha 24 órás felügyeletre szoruló édesanyja ápolása miatt ápolási díjban részesült? A férj 1952-ben született, és 2015. március hónapban lett volna jogosult nyugdíjra.
Részlet a válaszából: […] Meghatározott feltételek esetén az elhunyt házastárs után az özvegynek hozzátartozói nyugellátás, özvegyi nyugdíj jár. Az ápolási díj folyósítása nem akadálya az özvegyi nyugdíj megállapításának. A gond az, ha a jogosult özvegy még nem igényelte az ideiglenes özvegyi...[…]
Tovább a válaszhoz Válaszadás: 2018. március 27.

Özvegyi nyugdíj feléledése

Kérdés: Milyen lehetőségei vannak annak az özvegynek, akinek a férje fiatalon elhunyt, halála után egy évig özvegyi nyugdíjat kapott, és most jogosulttá vált a nők kedvezményes nyugdíjára, amellyel egyidejűleg megigényelte az özvegyi nyugdíjat is, amely igényét elutasították, tekintettel arra, hogy még nem töltötte be a nyugdíjkorhatárt? A nyugdíjkorhatár betöltésekor viszont már éppen letelik az az időszak, amíg az özvegy a feléledésre tekintettel még megkaphatná az özvegyi nyugdíjat.
Részlet a válaszából: […] Az özvegyi nyugdíj célja, hogy az elhunyt biztosított jogszerzése alapján, az elhunyt házastárs kiesett keresetét pótolja, és ezzel ellátást biztosítson a túlélő házastársnak az addig közösen viselt terhek fedezetére. A jogszerző halálát követően egy évig az özvegy...[…]
Tovább a válaszhoz Válaszadás: 2017. szeptember 26.

Özvegyinyugdíj-jogosultság

Kérdés: Jogosult valamilyen nyugdíj-kiegészítésre az elhunyt férje után egy 1954. augusztus 7-én született nő, aki 2012 óta nyugdíjas, és a férje 1993. augusztus 4-én halt meg? A férj 1968. augusztus 1-jétől haláláig folyamatosan ugyanannál a munkáltatónál dolgozott, és rendesen fizette a járulékokat.
Részlet a válaszából: […] A házastárs halálát követő tíz, illetve tizenöt éven túl - a kérdésben nyugdíj-kiegészítésnek nevezett - özvegyi nyugdíjat akkor lehet megállapítani, ha az özvegy már korábban is jogosult lett volna a nyugdíjra, csak a megállapítását nem kérte, vagy ha az özvegy az...[…]
Tovább a válaszhoz Válaszadás: 2017. augusztus 15.
1
2
3
4