tb Levelek      
Előfizetőink honlapunkon feltett kérdésére 7 napon belül e-mailben választ adunk!
Előfizetőink honlapunkon feltett kérdésére 7 napon belül e-mailben választ adunk!

7 találat a megadott együttműködési megállapodás tárgyszóra

Az Ön által megadott fenti keresési szempont(ok)nak megfelelő kérdéseket időrendben (legfrissebb elől) jelenítettük meg. Kattintson alább a válasz megjelenítéséhez!

1. találat: Szakképző iskolai tanulók juttatásai

Kérdés: Köteles a teljes tanévben juttatást fizetni az együttműködési megállapodás alapján képzett szakképző iskolai tanulóknak az őket foglalkoztató egyéni vállalkozó? Amennyiben nem kötelező, de a vállalkozó mégis fizet, akkor adható adómentesen ez a juttatás? Elszámolható ebben az esetben a szakképzési hozzájárulási kedvezménynél az oktatói kiegészítő kedvezmény?
Részlet a válaszból: […]párhuzamosan az Szja-tv. 1. számú mellékletének 4.11. pontja a szakképzésben tanulószerződés nélkül részt vevő tanulónak csak a szorgalmi idő befejezését követő összefüggő szakmai gyakorlat időtartamára külön jogszabály szerint kötelezően kifizetett díjazását mentesíti a személyi jövedelemadó alól.Tehát a tanulók számára nem törvényi kötelezettség alapján fizetett díjazás személyijövedelemadó--köteles. Ugyanakkor a juttatás után - biztosítási kötelezettség híján - járulékokat nem kell fizetni, viszont a kifizetőnek le kell rónia utána a 19,5 százalékos egészségügyi hozzájárulást.Ami[…] részlet vége a válaszból.
Ha szeretné a választ elolvasni, akkor kérjük kattintson ide!
A válasz időpontja: 2018. november 13.
Az olvasói kérdés sorszáma a Társadalombiztosítási Levelek adatbázisban: 5919

2. találat: Gyakorlati képzés együttműködési megállapodás alapján

Kérdés: Meg kell fizetni a szociális hozzájárulási adót abban az esetben, ha a gyakorlati képzésben együttműködési megállapodás alapján részt vevő tanuló részére az összefüggő szakmai gyakorlat időtartamára magasabb összeget fizet a gyakorlati hely, mint a törvényben meghatározott kötelező legkisebb összeg, azaz havi 24 863 forint?
Részlet a válaszból: […]kötelezettséggel járó, illetve szociálishozzájárulásiadó-fizetési kötelezettséget keletkeztető jogviszonyt, így az e tevékenységből származó jövedelem után sem járulékot, sem pedig szociális hozzájárulási adót nem kell fizetni. Ugyanakkor a díjazás szja-köteles, azaz a törvényben meghatározott kötelező
A kérdésre adott teljes válasz megjelenítéséhez válasszon a jobb oldali lehetőségek közül,
az Így olvashatja a teljes választ...
...ha előfizetőnk jelentkezzen be felhasználónevének és jelszavának megadásával
illetve
...ha látogató elküldjük e-mailen önnek a választ, ekkor munkhelyi e-mail címének megadásával indíthatja el a folyamatot*
* ingyenes választ évente csak egyszer küldünk.[…] részlet vége a válaszból.
Ha szeretné a választ elolvasni, akkor kérjük kattintson ide!
A válasz időpontja: 2017. szeptember 26.
Az olvasói kérdés sorszáma a Társadalombiztosítási Levelek adatbázisban: 5520

3. találat: Gyakorlati képzés együttműködési megállapodás alapján

Kérdés: Kell munkaszerződést kötnie a foglalkoztatónak azzal a diákkal, aki a gyakorlati képzését tölti a cégnél a szakiskola és a vállalkozás között létrejött együttműködési megállapodás keretében? Kell személyi jövedelemadót vonni abban az esetben, ha csak a törvényben meghatározott juttatást fizeti a foglalkoztató a tanuló részére, vagy csak a pénzbeli és természetbeni egészségbiztosítási járulék terheli a kifizetést? A 'T1041-es nyomtatványon a 1130-as kóddal kell bejelenteni ezt a jogviszonyt?
Részlet a válaszból: […]képzésére tanulószerződés nem köthető.Amennyiben tehát a foglalkoztató szervezet és a szakképző iskola együttműködési megállapodást kötött egymással a gyakorlati képzés lefolytatására, akkor tanulószerződés megkötésére nincs szükség, sőt annak megkötése jogszabályba ütközik.A Szak-tv. 63. §-ának (2) bekezdése egyértelműen rendelkezik a tanulók kötelező pénzbeli juttatásáról.Tanulószerződés alapján kifizetett tanulói pénzbeli juttatás havi mértékének legkisebb összege annak a szakképzési évfolyamnak az első félévében, amelyben a tanuló tanulószerződés alapján vesz részt szakképzésben, ha - a szakképesítésre a szakmai és vizsgakövetelményben meghatározott elméleti és gyakorlati képzési idő arányát figyelembe véve - a gyakorlati képzési idő eléria) a nyolcvan százalékot, a hónap első napján érvényes kötelező legkisebb havi munkabér (a továbbiakban: minimálbér) tizenöt százalékának 1,3-szerese,b) a hetven százalékot, a minimálbér tizenöt százalékának 1,2-szerese,c) a hatvan százalékot, a minimálbér tizenöt százalékának 1,1-szerese,d) az ötven százalékot, a minimálbér tizenöt százaléka,e) a negyven százalékot, a minimálbér tizenöt százalékának 0,9-szerese,f) a harminc százalékot, a minimálbér tizenöt százalékának 0,8-szerese,g) a húsz százalékot, a minimálbér tizenöt százalékának 0,7-szerese.A Szak-tv. értelmében a gyakorlati képzésen együttműködési megállapodás alapján részt vevő tanuló részére az összefüggő szakmai gyakorlat időtartamára fizetett tanulói pénzbeli juttatás havi összege nem lehet kevesebb a 63. § (2) bekezdésének a) pontjában meghatározott tanulói pénzbeli juttatás mértékénél, azaz a hónap első napján érvényes minimálbér 15 százalékának 1,3-szoros összegénél.Az együttműködési megállapodás alapján fizetendő tanulói pénzbeli juttatás az összefüggő szakmai gyakorlaton töltött, valamennyi megkezdett hét után jár, azzal, hogy a fizetendő tanulói pénzbeli juttatás heti összege a fizetendő pénzbeli juttatás havi összegének egynegyed része, amelyet az igazolatlanul mulasztott napok arányában csökkenteni kell.Az Szja-tv. 1. számú mellékletének 4.11. pontja értelmében adómentes - többek között - a szakképzésben tanulószerződés nélkül részt vevő tanulónak a szorgalmi idő befejezését követő összefüggő szakmai gyakorlat időtartamára külön jogszabály szerint kötelezően kifizetett díjazás. A tanulónak kifizetett díjazásból tehát nem kell személyi jövedelemadót vonni, feltéve hogy annak összege nem haladja meg a fentiekben meghatározott[…] részlet vége a válaszból.
Ha szeretné a választ elolvasni, akkor kérjük kattintson ide!
A válasz időpontja: 2015. július 28.
Az olvasói kérdés sorszáma a Társadalombiztosítási Levelek adatbázisban: 4788

4. találat: Felnőttoktatásban részt vevő tanulók gyakorlati képzése

Kérdés: Milyen jövedelemnek minősül a felnőttoktatásban részt vevő tanulók gyakorlati idejére fizetett havi 25 000 forint összegű juttatás? Milyen közterheket kell megfizetni a kifizetett összeg után? A gyakorlati foglalkoztatást biztosító cég együttműködési megállapodást kötött az iskolával, de a tanulókkal nem tud szerződést kötni, mert felnőttoktatásra nem terjed ki a Szak-tv. Milyen jogviszonyban tarthatja nyilván az iskola a tanulókat, és hogyan tudja bejelenteni őket a T1041-es nyomtatványon?
Részlet a válaszból: […]intézménnyel kötött együttműködési megállapodás alapján kerül sor, így biztosítási és járulékfizetési, valamint bejelentési kötelezettség fel sem merülhet. Sajnos az említett juttatást az Szja-tv. 3. 72. ponja e) vagy f) pontja alapján nem tekinthetjük adóterhet nem viselő járandóságnak, így az általános - az összevont adóalapba tartozó egyéb jövedelemre vonatkozó
A kérdésre adott teljes válasz megjelenítéséhez válasszon a jobb oldali lehetőségek közül,
az Így olvashatja a teljes választ...
...ha előfizetőnk jelentkezzen be felhasználónevének és jelszavának megadásával
illetve
...ha látogató elküldjük e-mailen önnek a választ, ekkor munkhelyi e-mail címének megadásával indíthatja el a folyamatot*
* ingyenes választ évente csak egyszer küldünk.[…] részlet vége a válaszból.
Ha szeretné a választ elolvasni, akkor kérjük kattintson ide!
A válasz időpontja: 2010. október 12.
Az olvasói kérdés sorszáma a Társadalombiztosítási Levelek adatbázisban: 3111

5. találat: Együttműködési megállapodás gyakorlati képzésre

Kérdés: Milyen járulék- és adófizetési kötelezettség terheli a céget, illetve a foglalkoztatót, mit kell levonni a tanulótól, és mi a teendő a magán-nyugdíjpénztári belépéssel a következő két esetben? Együttműködési megállapodás gyakorlati képzési feladatok ellátására egy főiskola és egy kft. között. Időtartam: 2006. augusztus 7-étől 2006. december 1-jéig, juttatás: bruttó 100 000 forint/hó/hallgató. Együttműködési megállapodás gyakorlati képzési feladatok ellátására egy főiskola és egy kft. között. Időtartam: 11 hónap, a megállapodásban fel van tüntetve a gyakorlati képzésben részt vevő hallgatók neve. Az együttműködési megállapodás mellé a cég kapott egy megállapodást, ahol felek a foglalkoztató és a tanuló, és amely 11 hónapon keresztül napi 8 órás foglalkoztatásra szól. Juttatás: bruttó 100 000 forint/hó.
Részlet a válaszból: […]fizetésének kötelezettsége fel sem merülhet, ahogy a társaságot tételes eho sem terheli. Az Szja-tv. 3. § 72. pontja fb) pontja értelmében a felsőoktatási intézmény nappali tagozatos hallgatója részére a gyakorlati képzés idejére kifizetett juttatás értékéből havonta a hónap első napján érvényes havi minimálbért meg nem haladó rész adóterhet nem viselő járandóságnak minősül. Ez azt jelenti, hogy a havi 100 ezer forint alapján megállapított személyijövedelemadó-előlegből le kell vonni a havi 62 500 forintra jutó adót, és csak a különbözetet kell megfizetni. Ezen[…] részlet vége a válaszból.
Ha szeretné a választ elolvasni, akkor kérjük kattintson ide!
A válasz időpontja: 2006. december 19.
Az olvasói kérdés sorszáma a Társadalombiztosítási Levelek adatbázisban: 1633
Kapcsolódó tárgyszavak:

6. találat: Román állampolgárságú szakiskolai tanulók foglalkoztatása

Kérdés: Egy fodrász betéti társaság együttműködési megállapodást kötött egy szakiskolával, amely alapján a tanév ideje alatt 2 fő román állampolgárságú tanulót foglalkoztatnak. 2006 nyarán vége az iskolának, de az ezt követő 1 hónap gyakorlatot még a társaságnál kell letölteniük a tanulóknak. Milyen jogviszony alapján foglalkoztatható a nyári gyakorlat tartama alatt a két tanuló, és milyen járulékokat kell utánuk fizetni? Kell-e az érintetteknek kötelezően magán-nyugdíjpénztári tagságot létesíteniük?
Részlet a válaszból: […]irányuló jogviszonyt, tehát a diákot a cég a nyári gyakorlat keretein túl nem kívánja foglalkoztatni - járulékfizetési kötelezettség fel sem merülhet. A tanuló nyári gyakorlatának tartamára járó díjazása a minimálbér 15 százalékáig adóterhet nem viselő járandóságnak minősül [Szja-tv. 3. § 72. alpont, d) pontja]. Az ezt meghaladó összeg egyéb jövedelem, amiből adóelőleget kell vonni. A 11 százalékos eho-t viszont csak akkor kell megfizetni a 15 százalékot meghaladó rész után, ha az említett román állampolgárok rendelkeznek letelepedési engedéllyel, azaz[…] részlet vége a válaszból.
Ha szeretné a választ elolvasni, akkor kérjük kattintson ide!
A válasz időpontja: 2006. augusztus 15.
Az olvasói kérdés sorszáma a Társadalombiztosítási Levelek adatbázisban: 1508

7. találat: Szakképző-iskolai tanulók pénzbeli juttatásai

Kérdés: Hogyan alakul az együttműködési szerződés keretében foglalkoztatott tanulók évközi (2 hetente 5 nap) és 20 napos összefüggő nyári gyakorlatának díjazása, hogyan kell ezt számfejteni, és milyen közterheket kell megfizetnie a foglalkoztatónak, illetve a tanulónak? Visszamenőleg lehet-e számfejteni a juttatást?
Részlet a válaszból: […]orvosi vizsgálat mellett. Fiatalkorú esetében a napi hét órát, nagykorú esetében a napi nyolc órát a képzés nem haladhatja meg. Anapi képzési időt arányosítani kell, ha a képzés olyan munkahelyen történik, ahol a munkaviszonyban álló munkavállalók rövidebb munkaidőben dolgoznak. Fiatalkorú napi képzése hat és huszonkét óra között történhet, és a két következő napi képzés között tizenhat óra pihenőidőt kell biztosítani. Ha a gyakorlati képzés a napi négy és fél órát meghaladja, a tanuló részére 30 perc szünetet engedélyezni kell. A gazdálkodó cégnél a gyakorlati képzésre nem kerülhet sor: - a napi képzési időt meghaladóan, - elméleti képzési napokon, - minden tanuló részvételével, az iskola által szervezett rendezvény napján, - kötelező vizsganapokon, - minden olyan esetben, amikor a munkavállalók mentesülnek a munkavégzés alól, továbbá - pihenőidőben, ill. fizetett ünnep alatt, kivéve, ha a gazdálkodó szerv rendeltetése folytán e napon is működik, és a szakképző iskola hozzájárul. A gyakorlati képzés foglalkozásain a részvétel kötelező. A tanuló szakmai tevékenységét, annak idejét és értékelését, ill. a mulasztását a gazdálkodó szervezet a tanuló foglalkoztatási naplójába bejegyzi. A tanuló a mulasztását köteles igazolni. A Szak-tv. értelmében a gyakorlati képzésre sor kerülhet a foglalkoztató és a tanuló között létesített tanulószerződés alapján is, ez azonban a jelenlegi kérdés szempontjából lényegtelen. Amennyiben azonban az iskola és a gazdálkodó szervezet együttműködési megállapodást kötött az összefüggő szakmai gyakorlatra, a tanulókkal egyéni tanulószerződést kötni a Szak-tv. 27. §-a alapján nem kell és nem is lenne értelme. A 4/2002.OM rendelet szerint ha tanulószerződéssel nem rendelkező tanulóval létesít a szakképző iskola tanulói jogviszonyt, akkor a szorgalmi idő befejezését követő összefüggő szakmai gyakorlat időtartamára a tanulónak díjazást kell fizetni. A díjazás havi összege nem lehet kevesebb a Szak-tv.-ben meghatározott tanulószerződés alapján kötelezően fizetendő pénzbeli juttatás mértékénél. A díjazás évfolyamonkénti összegét tanulmányi eredmény, illetve teljesítmény szerint a szakképző iskola - gazdálkodó szervezetnél megszervezett öszszefüggő szakmai gyakorlat esetében a gazdálkodó szervezet - határozza meg, és köteles gondoskodni a díjazás összegének kifizetéséről. A díjazás összegét arányosan csökkenteni kell, ha az összefüggő szakmai gyakorlat időtartama egy hónapnál rövidebb, vagy ha a tanuló a gyakorlatról bármilyen ok miatt távol marad, illetőleg arányosan növelni kell, ha az összefüggő szakmai gyakorlat időtartama egy hónapnál hosszabb. A Szak-tv. III. fejezetében meghatározottak szerint kötött tanulószerződés keretén belül foglalkoztatott tanulók a Tbj-tv. 5. § (1) bekezdése alapján teljes körű biztosítottakká válnak. A Tbj-tv. 4. § a) 2. pontja szerint a[…] részlet vége a válaszból.
Ha szeretné a választ elolvasni, akkor kérjük kattintson ide!
A válasz időpontja: 2005. december 13.
Az olvasói kérdés sorszáma a Társadalombiztosítási Levelek adatbázisban: 1271