Angliából hazaköltöző magyar állampolgár GYED-e

Kérdés: Jogosult lesz Magyarországon GYED-re az a magyar állampolgárságú nő, akinek a gyermeke 2023 augusztusában született, a jelenlegi munkaviszonya Angliában 2015-ben kezdődött, de 2024. január 31-én megszüntetésre kerül? Az érintett a külföldi jogviszony megszüntetése után visszaköltözik Magyarországra és itthon létesít munkaviszonyt.
Részlet a válaszából: […] Nagy-Britannia és Észak-Írország Egyesült Királyságának az Európai Unióból és az Európai Atomenergia-közösségből történő kilépéséről szóló megállapodás (Kilépési Megállapodás) hatálya alá tartozik – többek között – az az uniós állampolgár, aki 2021....[…]
Tovább a válaszhoz Válaszadás: 2024. január 16.

Egyesült Királyságban szerzett biztosítási előzmény

Kérdés: Jogosult CSED-re és GYED-re egy édesanya, aki 2021. december 1-jétől áll jelenlegi munkáltatója alkalmazásában, előtte 2021. február 1-jétől november 20-ig az Egyesült Királyságban volt biztosított, és 2022. szeptember 8-án szült? A munkavállaló a szülés napjától igényelte a CSED-et.
Részlet a válaszából: […] Az Eb-tv. 40. §-ában foglaltak értelmében az a nő jogosult csecsemőgondozási díjra, aki a biztosításának tartama alatt szült, s gyermeke születését megelőző két éven belül 365 napon át biztosított volt. Jelen esetben az anyának Magyarországon 281 nap biztosításban...[…]
Tovább a válaszhoz Válaszadás: 2022. október 11.

Angliában élő magyar állampolgár biztosítása

Kérdés: Hogyan alakul a továbbiakban egy évek óta Angliában élő és dolgozó magyar állampolgár biztosítási jogviszonya? Továbbra is Angliában marad biztosításban, vagy keletkezik Magyarországon is jelentési és fizetési kötelezettsége? Változik a helyzete abban az esetben, ha kilép a jelenlegi munkahelyéről, és új munkaviszonyt létesít, illetve ha a fennálló munkaviszonya mellett mellékállást is vállal?
Részlet a válaszából: […] A kérdésben említett magyar állampolgárra – mivel biztosítási jogviszonya 2021. január 1-jét megelőzően kezdődött – az uniós koordinációs rendelet szabályait kell alkalmazni.Amennyiben Angliában a biztosítási jogviszonya megszűnik, akkor az új jogviszonyra viszont már az...[…]
Tovább a válaszhoz Válaszadás: 2022. március 8.

Szülés külföldi előzménnyel

Kérdés: Jogosult lesz CSED-re és GYED-re az a kismama, aki 2020-ban érettségizett, szeptemberben férjhez ment, 2021. januárban Angliába költözött, ahol 2021. február 1-jétől május 31-ig munkaviszonyban dolgozott, júniusban azonban hazaköltözött, és első gyermekét 2021. október 15-re várja? Az érintett 2021. július 5-től Magyarországon munkaviszonyba áll, korábban itthon biztosítási kötelezettséggel járó jogviszonnyal nem rendelkezett.
Részlet a válaszából: […] Először nézzük meg a CSED-jogosultságnak a feltételeit.Főszabály, hogy csecsemőgondozási díjra az a nő jogosult, akinek a gyermeke a biztosításának tartama alatt születik, és a gyermeke születését megelőző két éven belül 365 napon át biztosított volt. Jogosult az a nő is...[…]
Tovább a válaszhoz Válaszadás: 2021. július 20.

Távmunka angol munkáltató részére

Kérdés: Be kell jelentkeznie egészségügyi szolgáltatási járulék fizetésére annak a magyar állampolgárnak, akit egy angol cég fog alkalmazni főfoglalkozású munkaviszonyban, de a munkát távmunkában, a magyarországi lakóhelyéről fogja végezni, és interneten tartja a kapcsolatot a foglalkoztatójával?
Részlet a válaszából: […] A munkavállalásnak ez a formája egyre gyakoribb, hiszen a digitális eszközök és hátterek fejlődésével egyre több munka elvégezhető telefon, e-mail és internetes elérhetőséggel egy másik országból, ahonnan mind a kollégákkal, mind az ügyfelekkel aktívan tartható a kapcsolat...[…]
Tovább a válaszhoz Válaszadás: 2021. április 27.

Szakképző iskolai tanulók juttatásai

Kérdés: Köteles a teljes tanévben juttatást fizetni az együttműködési megállapodás alapján képzett szakképző iskolai tanulóknak az őket foglalkoztató egyéni vállalkozó? Amennyiben nem kötelező, de a vállalkozó mégis fizet, akkor adható adómentesen ez a juttatás? Elszámolható ebben az esetben a szakképzési hozzájárulási kedvezménynél az oktatói kiegészítő kedvezmény?
Részlet a válaszából: […] A Szak-tv. 63. §-ának (1) bekezdése értelmében a gyakorlati képzést folytató szervezet együttműködési megállapodás alapján pénzbeli juttatást kizárólag a szorgalmi időszakon kívüli összefüggő szakmai gyakorlat idejére köteles fizetni, azaz csak a nyári szakmai...[…]
Tovább a válaszhoz Válaszadás: 2018. november 13.

Gyakorlati képzés együttműködési megállapodás alapján

Kérdés: Meg kell fizetni a szociális hozzájárulási adót abban az esetben, ha a gyakorlati képzésben együttműködési megállapodás alapján részt vevő tanuló részére az összefüggő szakmai gyakorlat időtartamára magasabb összeget fizet a gyakorlati hely, mint a törvényben meghatározott kötelező legkisebb összeg, azaz havi 24 863 forint?
Részlet a válaszából: […] Tekintve, hogy az együttműködési megállapodás alapján folytatott szakmai gyakorlatot a Tbj-tv., illetve a 2011. évi CLVI. tv. nem nevesíti mint biztosítási kötelezettséggel járó, illetve szociálishozzájárulásiadó-fizetési kötelezettséget keletkeztető jogviszonyt, így az e...[…]
Tovább a válaszhoz Válaszadás: 2017. szeptember 26.

MÁV-évek program

Kérdés: Létezik még a "MÁV-évek" program, és ha igen, hol kell elindítani a folyamatot? Van rá reális esély, hogy a nyugdíjhoz hiányzó utolsó két évet kiváltsa a MÁV-évekkel az a munkavállaló, aki 1979. szeptember 10-én kezdett a MÁV-nál dolgozni, tehát jelenleg 38 év munkaviszonnyal rendelkezik?
Részlet a válaszából: […] A MÁV-évek program a MÁV Zrt.-nél dolgozók foglalkoztatása során alkalmazható eszköz, melynek részletszabályait a MÁV Zrt. munkavállalóinak egyes foglalkoztatási kérdéseiről és a munkaügyi kapcsolatairól szóló együttműködési megállapodás rendezi. Mivel a program...[…]
Tovább a válaszhoz Válaszadás: 2017. szeptember 5.

Gyakorlati képzés együttműködési megállapodás alapján

Kérdés: Kell munkaszerződést kötnie a foglalkoztatónak azzal a diákkal, aki a gyakorlati képzését tölti a cégnél a szakiskola és a vállalkozás között létrejött együttműködési megállapodás keretében? Kell személyi jövedelemadót vonni abban az esetben, ha csak a törvényben meghatározott juttatást fizeti a foglalkoztató a tanuló részére, vagy csak a pénzbeli és természetbeni egészségbiztosítási járulék terheli a kifizetést? A 'T1041-es nyomtatványon a 1130-as kóddal kell bejelenteni ezt a jogviszonyt?
Részlet a válaszából: […] A tanulók gyakorlati képzése a Szak-tv. alapján a tanuló és a gyakorlati képzést folytató szervezet között létrejött tanulószerződés, vagy a szakképző iskola és a gyakorlati képzést folytató szervezet között létrejött együttműködés megállapodás alapján folytatható...[…]
Tovább a válaszhoz Válaszadás: 2015. július 28.

Szakmunkástanulóknak járó juttatások

Kérdés: Milyen juttatások illetik meg a szakmunkástanulókat, és milyen közterheket kell megfizetni ezek után?
Részlet a válaszából: […] Az iskolai rendszerű szakképzésben a gyakorlati képzés a szorgalmi időszakban teljesítendő gyakorlati képzésből és a szorgalmi időszakon kívüli összefüggő szakmai gyakorlati képzésből áll.A tanuló gyakorlati képzése minden olyan szakképző iskola vagy gyakorlati képzést...[…]
Tovább a válaszhoz Válaszadás: 2014. szeptember 2.
1
2
3
4