Szakképző iskolai tanulók juttatásai

Kérdés: Köteles a teljes tanévben juttatást fizetni az együttműködési megállapodás alapján képzett szakképző iskolai tanulóknak az őket foglalkoztató egyéni vállalkozó? Amennyiben nem kötelező, de a vállalkozó mégis fizet, akkor adható adómentesen ez a juttatás? Elszámolható ebben az esetben a szakképzési hozzájárulási kedvezménynél az oktatói kiegészítő kedvezmény?
Részlet a válaszából: […] ...Szak-tv. 63. §-ának (1) bekezdése értelmében a gyakorlati képzést folytató szervezet együttműködési megállapodás alapján pénzbeli juttatást kizárólag a szorgalmi időszakon kívüli összefüggő szakmai gyakorlat idejére köteles fizetni, azaz csak a nyári...[…]
Tovább a válaszhoz Válaszadás: 2018. november 13.

Gyakorlati képzés együttműködési megállapodás alapján

Kérdés: Meg kell fizetni a szociális hozzájárulási adót abban az esetben, ha a gyakorlati képzésben együttműködési megállapodás alapján részt vevő tanuló részére az összefüggő szakmai gyakorlat időtartamára magasabb összeget fizet a gyakorlati hely, mint a törvényben meghatározott kötelező legkisebb összeg, azaz havi 24 863 forint?
Részlet a válaszából: […] ...hogy az együttműködési megállapodás alapján folytatott szakmai gyakorlatot a Tbj-tv., illetve a 2011. évi CLVI. tv. nem nevesíti mint biztosítási kötelezettséggel járó, illetve szociálishozzájárulásiadó-fizetési kötelezettséget keletkeztető jogviszonyt, így az...[…]
Tovább a válaszhoz Válaszadás: 2017. szeptember 26.

Gyakorlati képzés együttműködési megállapodás alapján

Kérdés: Kell munkaszerződést kötnie a foglalkoztatónak azzal a diákkal, aki a gyakorlati képzését tölti a cégnél a szakiskola és a vállalkozás között létrejött együttműködési megállapodás keretében? Kell személyi jövedelemadót vonni abban az esetben, ha csak a törvényben meghatározott juttatást fizeti a foglalkoztató a tanuló részére, vagy csak a pénzbeli és természetbeni egészségbiztosítási járulék terheli a kifizetést? A 'T1041-es nyomtatványon a 1130-as kóddal kell bejelenteni ezt a jogviszonyt?
Részlet a válaszából: […] ...Szak-tv. 56. §-a alapján a tanuló gyakorlati képzése a szakképző iskola és a gyakorlati képzést folytató szervezet közötti együttműködési megállapodás alapján abban az esetben folytatható, haa) a szakmai és vizsgakövetelményben a gyakorlati képzésre...[…]
Tovább a válaszhoz Válaszadás: 2015. július 28.

Felnőttoktatásban részt vevő tanulók gyakorlati képzése

Kérdés: Milyen jövedelemnek minősül a felnőttoktatásban részt vevő tanulók gyakorlati idejére fizetett havi 25 000 forint összegű juttatás? Milyen közterheket kell megfizetni a kifizetett összeg után? A gyakorlati foglalkoztatást biztosító cég együttműködési megállapodást kötött az iskolával, de a tanulókkal nem tud szerződést kötni, mert felnőttoktatásra nem terjed ki a Szak-tv. Milyen jogviszonyban tarthatja nyilván az iskola a tanulókat, és hogyan tudja bejelenteni őket a T1041-es nyomtatványon?
Részlet a válaszából: […] ...járó jogviszonyt, hiszen a gyakorlati képzésre nemmunkavégzésre irányuló jogviszony, hanem a felsőoktatási intézménnyel kötöttegyüttműködési megállapodás alapján kerül sor, így biztosítási ésjárulékfizetési, valamint bejelentési kötelezettség fel...[…]
Tovább a válaszhoz Válaszadás: 2010. október 12.

Együttműködési megállapodás gyakorlati képzésre

Kérdés: Milyen járulék- és adófizetési kötelezettség terheli a céget, illetve a foglalkoztatót, mit kell levonni a tanulótól, és mi a teendő a magán-nyugdíjpénztári belépéssel a következő két esetben? Együttműködési megállapodás gyakorlati képzési feladatok ellátására egy főiskola és egy kft. között. Időtartam: 2006. augusztus 7-étől 2006. december 1-jéig, juttatás: bruttó 100 000 forint/hó/hallgató. Együttműködési megállapodás gyakorlati képzési feladatok ellátására egy főiskola és egy kft. között. Időtartam: 11 hónap, a megállapodásban fel van tüntetve a gyakorlati képzésben részt vevő hallgatók neve. Az együttműködési megállapodás mellé a cég kapott egy megállapodást, ahol felek a foglalkoztató és a tanuló, és amely 11 hónapon keresztül napi 8 órás foglalkoztatásra szól. Juttatás: bruttó 100 000 forint/hó.
Részlet a válaszából: […] ...hogy a tanuló, illetve akft. között egyik esetben sem keletkezik biztosítási kötelezettséggel járójogviszony. Ebből következően az együttműködési megállapodásban kikötöttjuttatás után társadalombiztosítási, illetve egyéni járulék fizetésénekkötelezettsége...[…]
Tovább a válaszhoz Válaszadás: 2006. december 19.

Román állampolgárságú szakiskolai tanulók foglalkoztatása

Kérdés: Egy fodrász betéti társaság együttműködési megállapodást kötött egy szakiskolával, amely alapján a tanév ideje alatt 2 fő román állampolgárságú tanulót foglalkoztatnak. 2006 nyarán vége az iskolának, de az ezt követő 1 hónap gyakorlatot még a társaságnál kell letölteniük a tanulóknak. Milyen jogviszony alapján foglalkoztatható a nyári gyakorlat tartama alatt a két tanuló, és milyen járulékokat kell utánuk fizetni? Kell-e az érintetteknek kötelezően magán-nyugdíjpénztári tagságot létesíteniük?
Részlet a válaszából: […] ...együttműködési megállapodás alapján foglalkoztatotttanuló és a vállalkozó között - ellentétben a tanulószerződés alapjánfoglalkoztatott tanulóval - biztosítási kötelezettséggel járó jogviszony nemkeletkezik. Ebből következően - ha nem kötnek egyéb...[…]
Tovább a válaszhoz Válaszadás: 2006. augusztus 15.

Szakképző-iskolai tanulók pénzbeli juttatásai

Kérdés: Hogyan alakul az együttműködési szerződés keretében foglalkoztatott tanulók évközi (2 hetente 5 nap) és 20 napos összefüggő nyári gyakorlatának díjazása, hogyan kell ezt számfejteni, és milyen közterheket kell megfizetnie a foglalkoztatónak, illetve a tanulónak? Visszamenőleg lehet-e számfejteni a juttatást?
Részlet a válaszából: […] ...írásba kell foglalni, és a működésiköltségek biztosítása érdekében a szakképző iskola fenntartójának jóvá kellhagynia.Az együttműködési megállapodás megkötésekor a Ptk.rendelkezéseit kell alkalmazni.A gyakorlati képzést szervező,...[…]
Tovább a válaszhoz Válaszadás: 2005. december 13.