tb Levelek      
Előfizetőink honlapunkon feltett kérdésére 7 napon belül e-mailben választ adunk!
Előfizetőink honlapunkon feltett kérdésére 7 napon belül e-mailben választ adunk!

3 találat a megadott ellátások járványügyi veszélyhelyzetben tárgyszóra

Az Ön által megadott fenti keresési szempont(ok)nak megfelelő kérdéseket időrendben (legfrissebb elől) jelenítettük meg. Kattintson alább a válasz megjelenítéséhez!

1. találat: Egészségbiztosítási és családtámogatási ellátások meghosszabbítása

Kérdés: Mely esetekben és mikortól alkalmazható pontosan az egészségbiztosítási és családtámogatási ellátások meghosszabbítására vonatkozó rendelkezés? Kérelmezni kell a hosszabbítást, vagy automatikusan hosszabbodik meg a jogosultság?
Részlet a válaszból: […]április 7. napjáig kell meghosszabbítani, és a jogosultak köre kiterjed azokra is, akik jogosultsága 2021. március 8. napján vagy azt követően szűnt meg.A hivatkozott két jogszabályhely ismeretében a 2021. március 8-án az Eb-tv. által meghatározott feltételek birtokában folyósított gyermekgondozási díjra vagy a Cst. alapján biztosított gyermekgondozást segítő ellátásra, gyermeknevelési támogatásra fennálló jogosultságot 2021. április 7-ig továbbra is fennállónak kell tekinteni, és az ellátást a 2021. április 7-ig eső naptári napokra folyósítani kell.A rendelkezéssel fenntartott igényjogosultság esetében más, további, az Eb-tv. alapján járó gyermekgondozási díj, vagy szükséges biztosítási idő hiányában méltányosság keretein belül megállapított csecsemőgondozási díj, gyermekgondozási díj, illetve táppénz nem vehető igénybe.A gyermekgondozási díjra való jogosultság meghosszabbítása iránt külön igényérvényesítés benyújtása nem indokolt, a gyermekgondozási díj megállapítása és folyósítása külön határozat kiadmányozása nélkül, a kifizetőhely által automatikusan történik.A 2021. március 8-án fennálló jogosultság esetében 2021. április 7-ig nem kell vizsgálni, hogy a nagyszülő a gyermeket saját háztartásában neveli, gondozza-e.A kivételszabályozás szerint a fennálló jogosultság abban az esetben szűnik meg, amennyiben a gyermek közös háztartásban élő mindkét szülője - egyedülálló alapjogosult esetében az alapjogosult - megelőzően megtett nyilatkozatát, mely szerint egyetért a gyermekgondozási díj nagyszülő általi igénylésével[…] részlet vége a válaszból.
Ha szeretné a választ elolvasni, akkor kérjük kattintson ide!
A válasz időpontja: 2021. április 27.
Az olvasói kérdés sorszáma a Társadalombiztosítási Levelek adatbázisban: 6780

2. találat: Ellátások járványügyi veszélyhelyzetben

Kérdés: Milyen ellátásra jogosult az a személy, akit a hatóság házi karanténra kötelez, illetve akit kórházi intézményben különítenek el a jelenlegi járványügyi helyzetben, függetlenül attól, hogy a betegség még nem mutatható ki nála? Ki tartja ilyenkor a biztosítottat keresőképtelen állományban, milyen igazolás fogadható el a keresőképtelenség igazolására otthoni vagy kórházi karantén esetén? Ha a dolgozó nem jogosult ellátásra, akkor fizethet a munkáltató betegszabadságot vagy távolléti díjat saját döntése szerint erre az időre?
Részlet a válaszból: […]közegészségügyileg tiltanak el a foglalkoztatástól, vagy különítenek el, illetve aki a hatósági zárlat miatt nem tud megjelenni a munkahelyén. Ez azért lényeges, mert "7"-es kód esetén a munkavállaló az első naptól kezdve táppénzre jogosult, tehát a munkáltatónak nem kell betegszabadságot fizetnie, illetve nem terheli a táppénz egyharmadának megfizetése sem. A közegészségügyi eltiltás, az elkülönítés (karantén) minden esetben hatósági döntés alapján, határozattal történik.Abban az esetben tehát, ha a kórházi vagy a házi karanténra hatósági döntés alapján kerül sor, a munkavállaló az első naptól kezdve táppénzre jogosult, a keresőképtelenségről szóló igazolást pedig a határozat alapján a kórházi kezelőorvosa vagy a háziorvosa állítja ki. Felhívjuk a figyelmet, hogy a veszélyhelyzetre való tekintettel lehetőség van arra is, hogy az igazolást kiállító orvos elektronikus formában (szkennelt dokumentumban) küldje meg az igazolást a beteg vagy akár egyenesen a beteg munkáltatója részére. A veszélyhelyzet elmúltával természetesen az eredeti dokumentumokat is be kell majd szerezni, és el kell juttatni az ellátás folyósítója részére.Kórházi tartózkodás esetén az ellátás összege a napi táppénzalap 50 százaléka, házi karantén esetén pedig - az előzetes biztosítási időtől függően - 50 vagy 60 százalékos.Abban az esetben, ha az elkülönítésről nem a hatóság döntött,[…] részlet vége a válaszból.
Ha szeretné a választ elolvasni, akkor kérjük kattintson ide!
A válasz időpontja: 2020. április 14.
Az olvasói kérdés sorszáma a Társadalombiztosítási Levelek adatbázisban: 6397

3. találat: Járandóság karantén esetén

Kérdés: Jogosult munkabérre a munkavállaló abban az esetben, ha a környezetében történt koronavírusos megbetegedés miatt karanténban történő elkülönítését és orvosi megfigyelését rendelték el, és emiatt nem tud dolgozni? Abban az esetben, ha nem jár neki munkabér, milyen ellátásra lehet jogosult?
Részlet a válaszból: […]munkáltatónak előbb azt kell megvizsgálnia, tudja-e a munkavállalót átmenetileg más, olyan mun-ka--helyen (munkakörben) foglalkoztatni, amely a mun-kavállaló számára így is elérhető [Eb-tv. 44. § g) pont]. Erre az otthoni tartózkodásra való kötelezés esetében egyedül az otthonról való munkavégzés járható út. Ha azonban a munkáltató nem tudja a munkavállalót ilyen módon foglalkoztatni, a munkavállaló táppénzre jogosult. Természetesen táppénz jár abban az esetben is, ha a karanténra kórházi, illetve egyéb ellenőrzött keretek között kerül sor. A táppénz mértéke kórházi[…] részlet vége a válaszból.
Ha szeretné a választ elolvasni, akkor kérjük kattintson ide!
A válasz időpontja: 2020. március 24.
Az olvasói kérdés sorszáma a Társadalombiztosítási Levelek adatbázisban: 6368