Szülés után járó ellátások igénylése

Kérdés: Milyen ellátásokra lesz jogosult a házastársával együtt élő édesanya az újszülött gyermekére tekintettel? Milyen módon igényelhetők az egyes ellátások? Hogyan kell igényelni a gyermek számára a taj-számot?
Részlet a válaszából: […] A szülést követően az anya/szülő háromféle ellátásra lesz jogosult.Az első az anyasági támogatás. Az ellátásra jogosult- a szülést követően az a nő, aki várandóssága alatt legalább négy alkalommal - koraszülés esetén legalább egyszer - várandósgondozáson vett...[…]
Tovább a válaszhoz Válaszadás: 2021. október 5.

Szülés felsőfokú tanulmányok befejezése után

Kérdés: Jogosult lesz CSED-re a várhatóan 2022. januárban születő gyermekére tekintettel az a munkavállaló, aki 2020. szeptember hónapban egyetemi hallgatóként, részmunkaidőben kezdett dolgozni a munkáltatójánál, majd 2021. június hónaptól már teljes munkaidős munkaviszonyban áll, mert tanulmányait befejezte?
Részlet a válaszából: […] A csecsemőgondozási díjra való jogosultság alapfeltétele, hogy az édesanya a szülést megelőző két éven belül rendelkezzék 365 nap biztosításban töltött idővel.A kérdésben szereplő kismama 2020 szeptemberétől áll munkaviszonyban a cégnél, így egyértelműnek tűnik, hogy...[…]
Tovább a válaszhoz Válaszadás: 2021. augusztus 31.

Szülés külföldi előzménnyel

Kérdés: Jogosult lesz CSED-re és GYED-re az a kismama, aki 2020-ban érettségizett, szeptemberben férjhez ment, 2021. januárban Angliába költözött, ahol 2021. február 1-jétől május 31-ig munkaviszonyban dolgozott, júniusban azonban hazaköltözött, és első gyermekét 2021. október 15-re várja? Az érintett 2021. július 5-től Magyarországon munkaviszonyba áll, korábban itthon biztosítási kötelezettséggel járó jogviszonnyal nem rendelkezett.
Részlet a válaszából: […] Először nézzük meg a CSED-jogosultságnak a feltételeit.Főszabály, hogy csecsemőgondozási díjra az a nő jogosult, akinek a gyermeke a biztosításának tartama alatt születik, és a gyermeke születését megelőző két éven belül 365 napon át biztosított volt. Jogosult az a nő is...[…]
Tovább a válaszhoz Válaszadás: 2021. július 20.

Ellátások gyermek születésekor

Kérdés: Hogyan fogják megállapítani a gyermek születésére tekintettel járó ellátások összegét annak a 2017 óta folyamatos munkaviszonyban álló nőnek, aki eddig 8 órás munkaidőben dolgozott, amelyet 2021 februárjában napi 4 órára csökkentettek? A munkavállaló el kíván helyezkedni egy másik cégnél is, szintén napi 4 órás munkaviszonyban. A két munkaviszonyban elért kereset alapján összevontan vagy külön-külön kerülnek megállapításra ezen ellátások? Hogyan kell benyújtani az igénylést, ha egyik munkáltató sem társadalombiztosítási kifizetőhely?
Részlet a válaszából: […] Az egészségbiztosítás pénzbeli ellátásaira a biztosítottak jogosultak. A Tbj-tv. 6. §-ában foglaltak alapján biztosított - többek között - a munkaviszonyban álló személy, tekintet nélkül arra, hogy foglalkoztatása teljes vagy részmunkaidőben történik. Ha a...[…]
Tovább a válaszhoz Válaszadás: 2021. június 8.

Ellátások szülés esetén

Kérdés: Milyen ellátásra lesz jogosult az a munka-vállaló, aki 2020. szeptember 1-jétől áll a munkáltatója alkalmazásában, 2021. március 19-én gyermeke született, és korábbi biztosításban töltött idővel nem rendelkezik?
Részlet a válaszából: […] Keresőképtelen - többek között - az is, aki várandóssága, illetőleg szülése miatt nem tudja munkáját ellátni, és csecsemőgondozási díjra nem jogosult. A keresőképtelenséget az orvosnak kell igazolnia. 2021. január 1-jétől viszont új típusú orvosi igazolások kerültek...[…]
Tovább a válaszhoz Válaszadás: 2021. március 30.
Kapcsolódó címke:

Fizetés nélküli szabadságon lévő munkavállaló szülése

Kérdés: Milyen ellátásokra lesz jogosult az a munkavállaló, aki 2016 óta áll jelenlegi munkáltatója alkalmazásában, a veszélyhelyzet miatt 2020. április 1-jétől fizetés nélküli szabadságon van, mert a munkáltatója átmenetileg bezárt, és első gyermeke előreláthatóan 2020. június közepén fog megszületni?
Részlet a válaszából: […] A munkaviszonyban álló dolgozó biztosított. A Tbj-tv. 8. §-ában foglaltak értelmében viszont a fizetés nélküli szabadsága időtartama alatt a biztosítása szünetel. A 140/2020. Korm. rendelet 20. §-a alapján a veszélyhelyzet fennállásának időszakában a...[…]
Tovább a válaszhoz Válaszadás: 2020. május 12.

Ellátások harmadik gyermek szülésekor

Kérdés: Jogosult lesz CSED-re és GYED-re az édesanya, aki második gyermeke után 2020. április 2-ig GYED-et kap, utána igénybe kívánja venni a GYEST-t, és a harmadik gyermekét július elejére várja? Amennyiben jogosult a harmadik gyermek után járó ellátásokra, kaphatja ezekkel egy időben továbbra a GYES-t is? Az anya 2020. március 2-án munkahelyet változtatott, korábbi munkahelyén 2013. április 1. óta dolgozott.
Részlet a válaszából: […] Elsősorban nézzük meg a CSED és a GYED jogosultságára vonatkozó feltételeket. Főszabály, hogy csecsemőgondozási díjra az a nő jogosult, aki a gyermeke születését megelőző két éven belül 365 napon át biztosított volt, és gyermeke a biztosítás tartama alatt születik....[…]
Tovább a válaszhoz Válaszadás: 2020. március 24.

Ellátások szülés esetén

Kérdés: Jogosult lesz CSED-re a szülés napjával az a munkavállaló, aki 2019. március 26-tól 2020. március 25-ig tartó GYES-ellátásának folyósítása alatt 2020. február 19-én munkaviszonyt létesített, és újra várandós? A szülés várható ideje 2020. július vége.
Részlet a válaszából: […] Nézzük meg a CSED-re való jogosultság feltételeit. Az Eb-tv. 40. §-ában foglaltak értelmében CSED-re - többek között - az a nő jogosult, akinek a gyermeke a biztosításának tartama alatt születik, és a gyermek születését megelőző két éven belül 365 napon át...[…]
Tovább a válaszhoz Válaszadás: 2020. március 24.

Főállású kisadózó szülése

Kérdés: Jogosult lesz CSED, GYED és GYES ellátásra egy főállású kisadózó egyéni vállalkozó, aki három éve folytatja tevékenységét, a magasabb összegű, havi 75 ezer forint tételes adó fizetését vállalta, és első gyermekét 2020. január végére várja? Amennyiben jogosult az ellátásokra, folytathatja vállalkozói tevékenységét azok folyósítása alatt, vagy a munkavégzés kizáró ok lehet?
Részlet a válaszából: […] Még mielőtt az ellátásokról beszélnénk, a biztosítási kötelezettséget kell tisztázni. A Tbj-tv. 5. §-a (1) bekezdésének j) pontjában foglaltak értelmében a Kata-tv.-ben meghatározottak szerint főállású kisadózóként bejelentett személy biztosítottnak minősül....[…]
Tovább a válaszhoz Válaszadás: 2019. december 17.

Középiskolai tanuló szülése

Kérdés: Milyen ellátásokra lesz jogosult a szülés után az a kismama, aki 2016 szeptemberétől középiskolai tanuló, de a 2019-es tanévet már nem kezdte meg, mert várandós, és a szülés várható időpontja 2020. január hónap vége? Az igénylő 2019. október 1-jétől egy betéti társaságban dolgozik munkaviszonyban, adminisztrátor munkakörben. Amennyiben jogosult ellátásokra, akkor milyen összegre számíthat?
Részlet a válaszából: […] A gyermek születését követő első ellátás a csecsemőgondozási díj. A csecsemőgondozási díj lejártát követő ellátás pedig a gyermekgondozási díj. Mind a CSED-re, mind a GYED-re az a biztosított nő, illetve szülő jogosult, aki a gyermek születését megelőző két éven...[…]
Tovább a válaszhoz Válaszadás: 2019. november 26.
1
2
3