tb Levelek      
Előfizetőink honlapunkon feltett kérdésére 7 napon belül e-mailben választ adunk!
Előfizetőink honlapunkon feltett kérdésére 7 napon belül e-mailben választ adunk!

29 találat a megadott ellátások szülés esetén tárgyszóra

Az Ön által megadott fenti keresési szempont(ok)nak megfelelő kérdéseket időrendben (legfrissebb elől) jelenítettük meg. Kattintson alább a válasz megjelenítéséhez! Túl sok találat esetén az oldal alján lévő keresővel tovább szűkítheti a találatok körét.

1. találat: Szülés után járó ellátások igénylése

Kérdés: Milyen ellátásokra lesz jogosult a házastársával együtt élő édesanya az újszülött gyermekére tekintettel? Milyen módon igényelhetők az egyes ellátások? Hogyan kell igényelni a gyermek számára a taj-számot?
Részlet a válaszból: […]kérelmező munkahelyén működő társadalombiztosítási kifizetőhelyen is.Ügyfélkapuval rendelkezők elektronikusan is be tudják nyújtani az igényt a https://eugyfel.allamkincstar.gov.hu/ oldalon.A kérelemhez csatolni kell- a várandósgondozást végző szülész-nőgyógyász szakorvos, szülésznő vagy védőnő igazolásának másolatát arról, hogy a szülő nő - a várandósgondozási könyvben rögzítettek tanúsága szerint - a szükséges alkalommal részt vett a várandósgondozáson;- a gyermek örökbefogadását engedélyező jogerős határozat másolatát;- a jogerős gyámrendelő határozat másolatát.A gyermek örökbefogadása esetén az anyasági támogatás megállapítása iránti kérelmet az örökbefogadás végleges engedélyezését követő hat hónapon belül lehet benyújtani.Az anyasági támogatás - gyermekenkénti - összege azonos a gyermek születésének időpontjában érvényes öregségi nyugdíj legkisebb összegének (28 500 forint) 225 százalékával (64 125 forint), ikergyermekek esetén 300 százalékával (85 500 forint).A családi pótlék, pontosabban a nevelési ellátás (Cst. 7. §) a gyermek születésétől a tankötelezetté válása évének október 31-ig jár.A nevelési ellátás iránti igény a "Kérelem családi pótlék megállapítására" elnevezésű nyomtatványon adható be ugyanolyan módokon és ugyanott, ahol az anyasági támogatásra vonatkozó igény.Mellékletek:- az igénylő személye azonosításához szükséges irat (érvényes személyi igazolvány, személyazonosító igazolvány, érvényes kártya típusú gépjármű-vezetői engedély, érvényes útlevél),- gyermek születési anyakönyvi kivonata.Csecsemőgondozási díj (CSED) annak a nőnek jár, aki a gyermeke születését megelőző két éven belül 365 napon át biztosított volt, és akinek a gyermeke- a biztosítási jogviszonyának fennállása alatt vagy annak megszűnését követő 42 napon belül születik, vagy- a biztosítása megszűnését követően 42 napon túl baleseti táppénz folyósításának az ideje alatt vagy a folyósítás megszűnését követő 28 napon belül születik.A csecsemőgondozási díj a szülési szabadság időtartamára - 168 napon keresztül - jár. A szülési szabadságot a szülés várható időpontját megelőző 28 nappal korábban is igénybe lehet venni.A csecsemőgondozási díj visszamenőleg legfeljebb a kérelem benyújtásának napját megelőző hatodik hónap első napjától állapítható meg, ha a jogosultság már ettől az időponttól kezdve fennáll. A csecsemőgondozási díjra való jogosultság kezdőnapja a szülés várható időpontját megelőző négy hét bármelyik napja lehet, de legkésőbb a szülés napja.Az ellátás iránti kérelmet a biztosítottnak a foglalkoztatójához kell benyújtania a "Nyilatkozat csecsemőgondozási díj megállapításához" elnevezésű nyomtatványon.Ha az igénylő önfoglalkoztató (pl. egyéni vállalkozó), az ellátás iránti kérelmet kizárólag elektronikus úton nyújthatja be az egészségbiztosítóhoz az "Igénybejelentés táppénz, csecsemőgondozási[…] részlet vége a válaszból.
Ha szeretné a választ elolvasni, akkor kérjük kattintson ide!
A válasz időpontja: 2021. október 5.
Az olvasói kérdés sorszáma a Társadalombiztosítási Levelek adatbázisban: 6928

2. találat: Szülés felsőfokú tanulmányok befejezése után

Kérdés: Jogosult lesz CSED-re a várhatóan 2022. januárban születő gyermekére tekintettel az a munkavállaló, aki 2020. szeptember hónapban egyetemi hallgatóként, részmunkaidőben kezdett dolgozni a munkáltatójánál, majd 2021. június hónaptól már teljes munkaidős munkaviszonyban áll, mert tanulmányait befejezte?
Részlet a válaszból: […]kérdésből - amennyiben a hallgatói jogviszony alatt diákszövetkezet tagjaként végzett munkát, akkor a biztosítással csak a "rendes" (tehát nem diákszövetkezet tagjaként létesített) munkaviszonya kezdetétől rendelkezik. Ez csak 6-7 hónapnyi biztosításban töltött időt jelent. Viszont ebben az esetben is jogosult lesz a CSED-re, hiszen az Eb-tv. 40. §-ának (2) bekezdése szerint a csecsemőgondozási díjra való jogosultsághoz szükséges előzetes 365 napi biztosítási időbe be kell számítani a köznevelési intézmény, a szakképző intézmény vagy a felsőoktatási intézmény nappali tagozatán egy évnél hosszabb ideje folytatott tanulmányok idejéből 180 napot. E 180 nappal viszont január hónapban már nagy valószínűséggel meglesz a szükséges 365 nap.Ugyanez a beszámítási[…] részlet vége a válaszból.
Ha szeretné a választ elolvasni, akkor kérjük kattintson ide!
A válasz időpontja: 2021. augusztus 31.
Az olvasói kérdés sorszáma a Társadalombiztosítási Levelek adatbázisban: 6888

3. találat: Szülés külföldi előzménnyel

Kérdés: Jogosult lesz CSED-re és GYED-re az a kismama, aki 2020-ban érettségizett, szeptemberben férjhez ment, 2021. januárban Angliába költözött, ahol 2021. február 1-jétől május 31-ig munkaviszonyban dolgozott, júniusban azonban hazaköltözött, és első gyermekét 2021. október 15-re várja? Az érintett 2021. július 5-től Magyarországon munkaviszonyba áll, korábban itthon biztosítási kötelezettséggel járó jogviszonnyal nem rendelkezett.
Részlet a válaszból: […]anya biztosításban töltött ideje 2021. július 5-től október 14-ig 102 nap, valamint az Európai Unió és az Európai Atomenergia Közösség és Nagy-Britannia és Észak-Írország Egyesült Királysága között kötött Kereskedelmi és Együttműködési Megállapodás Szociális Biztonsági Koordinációról szóló Jegyzőkönyvében (a továbbiakban: jegyzőkönyv) foglalt szabályok szerint a 2021. február 1-jétől május 31-ig tartó időszakban 120 nap, valamint ehhez hozzászámítható a köznevelési intézményben folytatott tanulmányi idejéből 180 nap. Az anya előzetes biztosítási ideje tehát összesen 402 nap, azaz rendelkezni fog a szülést megelőző két éven belül 365 nap előzetes biztosításban töltött idővel, ezért csecsemőgondozási díjra jogosult lesz. A jogosultság megállapításánál lényeges körülmény, hogy a jegyzőkönyv alapján az anyasági ellátás megállapításához az Egyesült Királyságban biztosítási jogviszonyban töltött időt a magyar biztosításhoz hozzá kell számítani.Gyermekgondozási díjra jogosult a biztosított szülő, ha a gyermek születését megelőző két éven belül 365 napon át biztosított volt. Az előzetes 365 napi jogosultsági időbe itt is be kell számítani a köznevelési intézmény nappali tagozatán egy évnél hosszabb ideig folytatott tanulmány idejéből 180 napot.A családi ellátások (GYED, örökbefogadói díj) nem tartoznak a jegyzőkönyv hatálya alá, ezért a gyermekgondozásidíj-jogosultságnál a 2021. évben vagy a későbbiekben létesített brit biztosítási idő nem számítható hozzá a magyar biztosítási időhöz.Ezt figyelembe véve az anya a jogosultsághoz szükséges 365 nappal szemben csak 282 nap biztosítási idővel fog rendelkezni, ezért gyermekgondozási díjra nem lesz jogosult.[…] részlet vége a válaszból.
Ha szeretné a választ elolvasni, akkor kérjük kattintson ide!
A válasz időpontja: 2021. július 20.
Az olvasói kérdés sorszáma a Társadalombiztosítási Levelek adatbázisban: 6860

4. találat: Ellátások gyermek születésekor

Kérdés: Hogyan fogják megállapítani a gyermek születésére tekintettel járó ellátások összegét annak a 2017 óta folyamatos munkaviszonyban álló nőnek, aki eddig 8 órás munkaidőben dolgozott, amelyet 2021 februárjában napi 4 órára csökkentettek? A munkavállaló el kíván helyezkedni egy másik cégnél is, szintén napi 4 órás munkaviszonyban. A két munkaviszonyban elért kereset alapján összevontan vagy külön-külön kerülnek megállapításra ezen ellátások? Hogyan kell benyújtani az igénylést, ha egyik munkáltató sem társadalombiztosítási kifizetőhely?
Részlet a válaszból: […]biztosításának megszűnését követő negyvenkét napon belül születik (Eb-tv. 40. §).GYED-re jogosult a biztosított szülő, ha a gyermek születését megelőző két éven belül 365 napon át biztosított volt, az anya, akinek a részére CSED került megállapításra, és a biztosítási jogviszonya a CSED-re való jogosultságának időtartama alatt megszűnt, de ez esetben feltétel, hogy a CSED-re való jogosultsága a biztosítási jogviszonyának fennállása alatt keletkezett (Eb-tv. 42/A. §).Táppénzre jogosult az, aki a biztosítás fennállása alatt válik keresőképtelenné, és a Tbj-tv.-ben meghatározott mértékű társadalombiztosítási járulék fizetésére kötelezett.Keresőképtelen az a szülő, aki tizenkét évesnél fiatalabb beteg gyermekét otthon ápolja, és a gyermeket a saját háztartásában neveli, illetve ha a szülő a tizenkét évesnél fiatalabb gyermeke kórházi kezelése időtartamára a gyermeke mellett van a fekvőbeteg-ellátást nyújtó intézményben. Táppénz a keresőképtelenség időtartamára, legfeljebb azonban a keresőképtelenség első napját közvetlenül megelőző biztosításban töltött napoknak megfelelő számú napra, de legfeljebb egy éven át jár.A gyermek betegsége miatti ápolás után járó táppénzes napok száma a gyermek életkorától függően változik a következők szerint: egyévesnél fiatalabb gyermek szoptatása, ápolása esetén a gyermek egyéves koráig, egyévesnél idősebb, de háromévesnél fiatalabb gyermek ápolása esetén évenként és gyermekenként nyolcvannégy napon át, háromévesnél idősebb, de hatévesnél fiatalabb gyermek ápolása esetén évenként és gyermekenként negyvenkettő, egyedülálló szülőnek nyolcvannégy napon át, hat-évesnél idősebb, de tizenkét évesnél fiatalabb gyermek ápolása esetén évenként és gyermekenként tizen-négy, egyedülálló szülőnek huszonnyolc napon át jár (Eb-tv. 43. §, 44. §, 46. §).Az ellátásokra való jogosultságokat tehát jogviszonyonként kell elbírálni. A CSED-hez, a GYED-hez szükséges előzetes 365 napi biztosításban töltött idő megléte a 2017 óta fennálló munkaviszonyban egyértelmű. A majdan létesített munkaviszonyban (biztosítási időben) a gyermek születése napjától függ majd a jogosultság. Ezért előfordulhat az az eset is, hogy az egyik jogviszonyban jogosult az anya az ellátásokra, a másik jogviszonyában az előzetes biztosítási idő hiánya miatt viszont nem.A pénzbeli ellátások összegének megállapításánál az ellátásra való jogosultság kezdőnapján[…] részlet vége a válaszból.
Ha szeretné a választ elolvasni, akkor kérjük kattintson ide!
A válasz időpontja: 2021. június 8.
Az olvasói kérdés sorszáma a Társadalombiztosítási Levelek adatbázisban: 6830

5. találat: Ellátások szülés esetén

Kérdés: Milyen ellátásra lesz jogosult az a munka-vállaló, aki 2020. szeptember 1-jétől áll a munkáltatója alkalmazásában, 2021. március 19-én gyermeke született, és korábbi biztosításban töltött idővel nem rendelkezik?
Részlet a válaszból: […]igazolnia. 2021. január 1-jétől viszont új típusú orvosi igazolások kerültek bevezetésre.A "6"-os keresőképtelenségi kód, azaz a "várandósság - szülés miatti keresőképtelenség" megszüntetésre került. Az új "Orvosi igazolás keresőképtelen állományról" elnevezésű nyomtatványon kerül igazolásra a keresőképtelenség - egyéb keresőképtelenség "8"-as kóddal. Az igazolt keresőképtelenség
A kérdésre adott teljes válasz megjelenítéséhez válasszon a jobb oldali lehetőségek közül,
az Így olvashatja a teljes választ...
...ha előfizetőnk jelentkezzen be felhasználónevének és jelszavának megadásával
illetve
...ha látogató elküldjük e-mailen önnek a választ, ekkor munkhelyi e-mail címének megadásával indíthatja el a folyamatot*
* ingyenes választ évente csak egyszer küldünk.[…] részlet vége a válaszból.
Ha szeretné a választ elolvasni, akkor kérjük kattintson ide!
A válasz időpontja: 2021. március 30.
Az olvasói kérdés sorszáma a Társadalombiztosítási Levelek adatbázisban: 6759
Kapcsolódó tárgyszavak:

6. találat: Fizetés nélküli szabadságon lévő munkavállaló szülése

Kérdés: Milyen ellátásokra lesz jogosult az a munkavállaló, aki 2016 óta áll jelenlegi munkáltatója alkalmazásában, a veszélyhelyzet miatt 2020. április 1-jétől fizetés nélküli szabadságon van, mert a munkáltatója átmenetileg bezárt, és első gyermeke előreláthatóan 2020. június közepén fog megszületni?
Részlet a válaszból: […]egészségbiztosítás pénzbeli ellátásaira, így táppénzre, CSED-re, GYED-re.Az Mt. 127. §-a rendelkezik a szülési szabadságról. Ennek értelmében az anya 24 hét szülési szabadságra jogosult. A szülési szabadságot az anya igénybe veheti a gyermek születése napjától, de a szülés várható időpontját megelőző 28 nap bármelyikétől is, ez az édesanya döntésén múlik. Mivel jelen esetben a dolgozó munkaviszonya nem szűnt meg, a szülési szabadságot a munkáltató köteles kiadni, s e naptól a biztosításának szünetelése megszűnik, a biztosítása helyreáll. Erről azért tájékoztatjuk, mert szorosan összefügg az egészségbiztosítási pénzbeli ellátásaira (csecsemőgondozási díj, gyermekgondozási díj) való jogosultságáról. A szülési szabadság időtartamára járó ellátás a csecsemőgondozási díj. Jogosultságának feltétele, hogy az anya biztosított legyen, és a gyermeke születését megelőző két éven belül 365 napi biztosításban töltött idővel rendelkezzen. A biztosításban töltött időnek ebben az esetben nem kell folyamatosnak[…] részlet vége a válaszból.
Ha szeretné a választ elolvasni, akkor kérjük kattintson ide!
A válasz időpontja: 2020. május 12.
Az olvasói kérdés sorszáma a Társadalombiztosítási Levelek adatbázisban: 6433

7. találat: Ellátások szülés esetén

Kérdés: Jogosult lesz CSED-re a szülés napjával az a munkavállaló, aki 2019. március 26-tól 2020. március 25-ig tartó GYES-ellátásának folyósítása alatt 2020. február 19-én munkaviszonyt létesített, és újra várandós? A szülés várható ideje 2020. július vége.
Részlet a válaszból: […]köznevelési intézmény, a szakképző intézmény vagy felsőoktatási intézmény nappali tagozatán egy évnél hosszabb ideje folytatott tanulmányok idejéből 180 napot és a rehabilitációs ellátás folyósításának idejét.A CSED tehát biztosításhoz kötött, míg a GYES alanyi jogon járó ellátás. A CSED-re tehát önmagában nem ad jogosultságot a GYES folyósításának időtartama, sőt az előzetes 365 napi biztosítási időbe sem számítható be. Más a helyzet, ha a folyósítás időtartama alatt biztosítási idő is van. Sajnos az anya előző biztosításban töltött idejéről nincs információnk, válaszunkban csak az ismert adatokból tudunk kiindulni.A 2020. február 19-étől létesített munkaviszony a GYES folyósítása melletti jogviszony. Ha a baba pl. július 31-én születik, akkor az anya, ezen jogviszony alapján, 163 nap biztosításban töltött idővel fog rendelkezni (2020. február 19-től július 30-ig). A szülést megelőző két éven belül így nem lesz meg a szükséges 365 nap biztosításban töltött ideje, tehát nem jogosult CSED-re. Az anya a gyermek születésétől[…] részlet vége a válaszból.
Ha szeretné a választ elolvasni, akkor kérjük kattintson ide!
A válasz időpontja: 2020. március 24.
Az olvasói kérdés sorszáma a Társadalombiztosítási Levelek adatbázisban: 6382

8. találat: Ellátások harmadik gyermek szülésekor

Kérdés: Jogosult lesz CSED-re és GYED-re az édesanya, aki második gyermeke után 2020. április 2-ig GYED-et kap, utána igénybe kívánja venni a GYEST-t, és a harmadik gyermekét július elejére várja? Amennyiben jogosult a harmadik gyermek után járó ellátásokra, kaphatja ezekkel egy időben továbbra a GYES-t is? Az anya 2020. március 2-án munkahelyet változtatott, korábbi munkahelyén 2013. április 1. óta dolgozott.
Részlet a válaszból: […]születik. Gyermekgondozási díjra a biztosított szülő akkor jogosult, ha a gyermek születését megelőző két éven belül 365 napon át biztosított volt. Az anya mindkét ellátásra való jogosultság feltételei-vel rendelkezik.Az Eb-tv. 39. §-ának (4) bekezdésében foglaltak szerint a szülő a különböző korú gyermekei jogán járó gyermekgondozást segítő ellátást (GYES-t), valamint csecsemőgondozási díjat, gyermekgondozási díjat egyidejűleg is igénybe veheti.Tehát a GYES folyósítása mellett akár a harmadik baba születése napjától,[…] részlet vége a válaszból.
Ha szeretné a választ elolvasni, akkor kérjük kattintson ide!
A válasz időpontja: 2020. március 24.
Az olvasói kérdés sorszáma a Társadalombiztosítási Levelek adatbázisban: 6380

9. találat: Főállású kisadózó szülése

Kérdés: Jogosult lesz CSED, GYED és GYES ellátásra egy főállású kisadózó egyéni vállalkozó, aki három éve folytatja tevékenységét, a magasabb összegű, havi 75 ezer forint tételes adó fizetését vállalta, és első gyermekét 2020. január végére várja? Amennyiben jogosult az ellátásokra, folytathatja vállalkozói tevékenységét azok folyósítása alatt, vagy a munkavégzés kizáró ok lehet?
Részlet a válaszból: […]díjra azért lesz jogosult, mert biztosított, és van a gyermek születését megelőző két éven belül 365 nap biztosításban töltött ideje.A pénzbeli ellátások alapja a fizetett tételes adó összegétől függően változik.Jelen esetben az igénylő havi 75 ezer forint adót fizető főállású kisadózó, ezért az ellátások alapja 2019. januártól júniusig havi 158 000 forint, majd július 1-től 164 000 forint havonta. A csecsemőgondozási díj 168 napra járó ellátás, mely mellett keresőtevékenységet az anya nem folytathat.A csecsemőgondozási díj lejártát követően gyermekgondozási díjra szintén jogosult az édesanya. A GYED összegét a már említett figyelembe vehető jövedelmekből kell kiszámítani. A gyermekgondozási díj folyósítása mellett keresőtevékenységet már az első naptól folytathat, tehát vállalkozói tevékenységét folytathatja, de a tételes adót ebben az esetben meg kell fizetnie. A Kata-tv. értelmében ugyanis nem kell megfizetni a kisadózó után az adót - többek között - azon hónapokra vonatkozóan, amelyek egészében a kisadózó táppénzben, baleseti[…] részlet vége a válaszból.
Ha szeretné a választ elolvasni, akkor kérjük kattintson ide!
A válasz időpontja: 2019. december 17.
Az olvasói kérdés sorszáma a Társadalombiztosítási Levelek adatbázisban: 6293

10. találat: Középiskolai tanuló szülése

Kérdés: Milyen ellátásokra lesz jogosult a szülés után az a kismama, aki 2016 szeptemberétől középiskolai tanuló, de a 2019-es tanévet már nem kezdte meg, mert várandós, és a szülés várható időpontja 2020. január hónap vége? Az igénylő 2019. október 1-jétől egy betéti társaságban dolgozik munkaviszonyban, adminisztrátor munkakörben. Amennyiben jogosult ellátásokra, akkor milyen összegre számíthat?
Részlet a válaszból: […]29-én születik, az édesanyának a jogosultsághoz csak 300 nap biztosításban töltött ideje van (180 nap az iskolai tanulmányokból és 120 nap a munkaviszonyból).Ez alapján tehát egyik ellátásra sem jogosult. A szülés napjától így csak a gyermekgondozást segítő ellátást (GYES) igényelheti, amely fix összegű ellátás, az öregségi nyugdíj mindenkori legkisebb összegével azonos, azaz jelenleg havi 28 500 forint.Másik lehetősége az anyának, hogy mivel a szülése miatt a munkáját ellátni nem tudja, és csecsemőgondozási díjra nem jogosult, keresőképtelen, és táppénzt igényelhet. A táppénz ezen a címen 42 napig jár részére. Ez keresetarányos ellátás. A táppénzt a naptári napi alap megállapítására vonatkozó szabályok értelmében a jogosultság kezdőnapján érvényes minimálbér (2019. évben 149 000 forint) alapulvételével kell megállapítani, amennyiben a tényleges keresete legalább ennyi. Ha a tényleges jövedelme a minimálbér összegét nem éri el, a táppénz naptári napi alapja a tényleges jövedelem.Ha a baba olyan súlyosan beteg, hogy[…] részlet vége a válaszból.
Ha szeretné a választ elolvasni, akkor kérjük kattintson ide!
A válasz időpontja: 2019. november 26.
Az olvasói kérdés sorszáma a Társadalombiztosítási Levelek adatbázisban: 6273
| 1 - 10 | 11 - 20 | 21 - 29 | >>>>>>

Ha nem találta meg amit keresett indítson új keresést