Határ menti munkavállalók

Kérdés: Melyik országban kell megfizetnie a társadalombiztosítási járulékot, illetve melyik országban lesz jogosult az ellátásokra az a Sopronban élő személy, aki Ausztriában dolgozik?
Részlet a válaszából: […] ...lenni arra, hogy ebben az esetben teljeskörűen meg kell felelni mindkét tagállam elvárásainak (pl. igazolt munkakeresési tevékenység) és ellenőrzési eljárásainak, de ezen kötelezettségek tekintetében elsőbbséget élveznek az ellátást nyújtó tagállam szabályai...[…]
Tovább a válaszhoz Válaszadás: 2023. december 19.

Visszamenőleges nyugdíjazás

Kérdés:

Vissza tudja igényelni a járulékot a munkavállaló vagy a munkáltató az alábbi esetben? Egy munkaviszonyban álló dolgozót elbocsátotta a munkáltatója, és 3 havi végkielégítést, valamint – megállapodás alapján – 3 havi felmentési időt biztosított a számára, így jogviszonya 2023. szeptember 30-án szűnt meg, azonban az összes járandóság kifizetése után a dolgozó a 40 év jogosultsági idejére tekintettel 2023. április 10-ei dátummal nyugdíjas lett. Mi lesz ebben az esetben a végkielégítés sorsa, tekintettel arra, hogy a nyugdíjas munkavállaló részére nem jár ez a juttatás?

Részlet a válaszából: […] ...is, aminek nincs ugyan vonatkozási időszaka, de április 10-ét követően került kifizetésre. Ennek megfelelően a foglalkoztatónak önellenőrzést kell a 04–09. havi bevallások tekintetében benyújtania.Ami a végkielégítést illeti, álláspontunk szerint...[…]
Tovább a válaszhoz Válaszadás: 2023. november 7.

Külföldről hazatérő személy tajszáma

Kérdés: Mikor érvényesítik újra a korábban külföldön biztosított személy tajszámát, ha hazaérkezése után bejelentette a külföldi biztosítási jogviszony megszűnését, de az Eb-tv.-ben előírt igazolásokat nem tudta bemutatni, így annak hivatalból történő beszerzése jelenleg folyamatban van? Igénybe tudja venni az egészségügyi ellátásokat az eljárás lezárása előtt?
Részlet a válaszából: […] ...kormányhivatal részére.A bejelentés alapján az érintett magánszemély tajszámát átmenetileg érvénytelenítik, és a jogviszonya ellenőrzése során az ún. "kék lámpa" jelzést fogja kapni az egészségügyi szolgáltató. "Kék lámpa" jelzés esetén...[…]
Tovább a válaszhoz Válaszadás: 2023. szeptember 26.

Magyar munkáltató külföldön élő munkavállalója

Kérdés: Hol és milyen közterheket kell megfizetni egy Lisszabonban élő magyar állampolgár után, aki home office keretében dolgozik egy magyar szoftvercégnek?
Részlet a válaszából: […] ...figyelembe venni.Az Art. 9. §-ában felsorolt adókötelezettségeket vizsgálva, ha a munkajövedelem külföldön adóztatható, akkor az önellenőrzést (így a módosítást) a munkáltatónak kell elvégeznie, mivel a kötelezettségek, és így az önellenőrzési pótlék is...[…]
Tovább a válaszhoz Válaszadás: 2023. szeptember 26.

A Kit. hatálya alatt álló kormányzati tisztviselő visszafizetni rendelt végkielégítésének pénzintézeti végrehajtása

Kérdés: Álláshely elvonása következményeként végkielégítésben részesülő, azonban ismételten kormányzati szolgálati jogviszonyt létesítő kormánytisztviselő a végkielégítés meghatározott részét a 185/2022. Korm. rendelet alapján a korábban kifizető foglalkoztató részére köteles visszafizetni. Azonban az ellene folyamatban lévő végrehajtási eljárásban a bankszámlájára kiadott beszedési megbízással azt a végrehajtó leemelte, a pénzintézet pedig teljesítette. A végkielégítés visszafizetésére így már nem rendelkezik elegendő fedezettel. Melyek a jogkövető eljárásnak az egyes lépései, és miként járjon el ebben a helyzetben?
Részlet a válaszából: […] ...szervet pedig arról, hogy az említett korlátozó rendelkezés hatálya alá tartozik. A rendeletben foglaltak végrehajtását a Kormányzati Ellenőrzési Hivatal ellenőrzi.A végrehajtásra jogosult a kényszerintézkedést a Vht. 79/A. §-ának (2) bekezdése alapján...[…]
Tovább a válaszhoz Válaszadás: 2023. szeptember 26.

Fogyatékossági támogatás és emelt összegű családi pótlék

Kérdés: Igényelhető a fogyatékossági támogatás egy 18. életévét betöltött, önellátásra képtelen személy után abban az esetben, ha emelt összegű családi pótlékot is kap? Folyósítható egyidejűleg a két ellátás?
Részlet a válaszából: […] ...27/F. §-a alapján a személyi igazolványát és lakcímkártyáját köteles bemutatni az eljáró ügyintézőnek a személyazonosság ellenőrzése céljából. Postai úton történő benyújtás esetén ezen okmányok mindkét oldaláról készült másolatot kell beküldeni...[…]
Tovább a válaszhoz Válaszadás: 2023. szeptember 26.

Fogyatékossági támogatásban részesülő egyéni vállalkozó szociálishozzájárulásiadó-kedvezménye

Kérdés:

Igénybe veheti a szociálishozzájárulásiadó-kedvezményt egy kezdő átalányadózó egyéni vállalkozó is abban az esetben, ha nem rendelkezik a rehabilitációs hatóság komplex minősítésével, de jelentős mozgáskorlátozottságára tekintettel (kerekesszékes) fogyatékossági támogatásban részesül? A vállalkozó főfoglalkozásban végzi a tevékenységét, egyéb jogviszonnyal nem rendelkezik.

Részlet a válaszából: […] ...vállalkozó által saját maga után megállapított adóalap, de legfeljebb a minimálbér kétszeresének megfelelő összeg 13 százaléka.Ellenőrzés esetén a kedvezményre való jogosultság a fogyatékossági támogatás folyósítását igazoló határozattal érvényesíthető...[…]
Tovább a válaszhoz Válaszadás: 2023. szeptember 5.

Átalányadózó bevételi értékhatárának átlépése

Kérdés: Módosítania kell a járulék- és szociálishozzájárulásiadó-bevallást abban az esetben, ha egy átalányadózó egyéni vállalkozó július hónapban túllépte a bevételi értékhatárt, és ezért visszamenőleg az általános szabályok szerint kell adóznia?
Részlet a válaszából: […] ...negyedéves bevallásait sem a társadalombiztosítási járulék, sem pedig a szociális hozzájárulási adó tekintetében nem kell önellenőrzéssel korrigálnia.(Kéziratzárás: 2023. 08....[…]
Tovább a válaszhoz Válaszadás: 2023. augusztus 22.

Baleset megítélése

Kérdés:

Ugyanolyan felelősséggel tartozik a munkáltató a munkavállalóit ért balesetekért a munkahelyi csapatépítő tréningen, mint a munkaidőben történő munkavégzés során?

Részlet a válaszából: […] ...kárt".Ez alól azonban a második bekezdés határozza meg a kivételeket:(2) Mentesül a felelősség alól, ha bizonyítja, hogya) a kárt az ellenőrzési körén kívül eső olyan körülmény okozta, amellyel nem kellett számolnia, és nem volt elvárható, hogy a...[…]
Tovább a válaszhoz Válaszadás: 2023. augusztus 22.

Utólag kifizetett bónusz bejelentése

Kérdés:

Hogyan kell bevallani egy szolgálati járandóságban részesülő munkavállaló részére 2023. július hónapban kifizetett 2022. évre járó bónusz közterheit? Bejelenthető a kifizetett összeg önellenőrzéssel a 2022. december havi bevallásban, tekintettel arra is, hogy ezzel a kifizetéssel a keresete meghaladja a minimálbér 18-szorosát, és így csak egyhavi ellátását veszítené el? A munkavállaló munkaviszonya 2023. április 30-án megszűnt.

Részlet a válaszából: […] ...jogviszony fennállásának utolsó napján került volna sor.A vázolt esetben tehát a bevallás esedékessége a tényleges kifizetés ideje (önellenőrzésre nincs ok és lehetőség), és az összeget úgy kell tekinteni, mintha április 30-án került volna kifizetésre. Mivel ez...[…]
Tovább a válaszhoz Válaszadás: 2023. augusztus 8.
1
2
3
42