Táppénzben részesült munkavállaló visszamenőleges nyugdíja

Kérdés: Hogyan kell eljárnia a kifizetőhelynek abban az esetben, ha egy 2022. augusztus 5-től november 30-ig táppénzben részesült munkavállalója bejelenti, hogy 2022. szeptember 20-tól visszamenőleg öregségi nyugdíjas lett? Azon túl, hogy elvégzi az önellenőrzést, a táppénz vissza-fizettetéséről is kell határozatot hozni?
Részlet a válaszából: […] Egyre gyakrabban felmerülő ellentmondásra hívja fel a kérdés a figyelmet.A Tny-tv. 64. §-ának (2) bekezdése értelmében a nyugellátásra vonatkozó igényt visszamenőleg legfeljebb hat hónapra lehet érvényesíteni, az ellátást a jogosultsági feltételek fennállása esetén...[…]
Tovább a válaszhoz Válaszadás: 2023. április 25.

A szakirányú oktatás és a duális képzés adókedvezménye II.

Kérdés: Jár a szakirányú oktatás és a duális képzés szociálishozzájárulásiadó-kedvezménye a termelési szünetre? Milyen bizonylatok, dokumentumok szükségesek az adókedvezmény igénybevételének igazolásához (pl. egy adóellenőrzés során)?
Részlet a válaszából: […] ...jelenléti nyilvántartásra, a bérszámfejtési dokumentumokra, valamint a szakképzési munkaszerződésre is szükség lesz pl. egy adóellenőrzés során.(Kéziratzárás: 2023. 04....[…]
Tovább a válaszhoz Válaszadás: 2023. április 11.

Igazolás a bejelentésről

Kérdés: Valóban át kell vetetni a 'T1041-es bejelentőlap egy példányát a dolgozóval? Egy kft. kormányhivatali tb-ellenőrzése során az ellenőr kérte ennek bemutatását, a cég azonban eddig nem adta át a bejelentőt, és erre vonatkozó előírást sem talált az Art.-ben.
Részlet a válaszából: […] A bejelentésről szóló igazolásra vonatkozó szabályt nem az Art., hanem a Tbj-tv. tartalmazza.A jogszabály 66. §-ának (4) bekezdése értelmében a foglalkoztató legkésőbb a bejelentést követő napon, illetve a biztosított vagy egyéb jogcímen egészségügyi szolgáltatásra...[…]
Tovább a válaszhoz Válaszadás: 2023. március 7.

Foglalkoztatásfelügyeleti ellenőrzés

Kérdés: Kell előzetes értesítést küldenie a munkaügyi felügyeletnek abban az esetben, ha ellenőrzést kíván tartani egy cégnél, vagy bármikor megtehetik ezt, akár teljesen váratlanul is?
Részlet a válaszából: […] ...kell kiindulni a feltett kérdés vonatkozásában, hogy a munkáltatónál az állami felügyeletet ellátó szervek többféle ellenőrzést folytathatnak le. Ennek indoka lehet közérdekű ok, illetve kötődhet konkrét bejelentéshez vagy panaszhoz is, továbbá...[…]
Tovább a válaszhoz Válaszadás: 2023. március 7.

Átalányadózásra jogosító keretösszeg túllépése

Kérdés: Kell, illetve lehet önellenőrizni a 2258-as bevallásokat abban az esetben, ha egy 2022 szeptemberétől átalányadózó, korábbi kisadózó egyéni vállalkozó bevétele 2022 decemberében meghaladta az átalányadózásra jogosító 8 millió forintos keretösszeget?
Részlet a válaszából: […] ...hatálya alá.Ez nyilvánvalóan érinti a járulékfizetési kötelezettségét is. Hogy emiatt szükséges-e a korábbi 58-as bevallások önellenőrzése, arról csak azok tartamának az ismeretében lehet nyilatkozni. Például, ha szeptember vagy október hónapokra a minimum...[…]
Tovább a válaszhoz Válaszadás: 2023. február 14.

Otthonfelújítási támogatás

Kérdés: Van lehetőség a pályázat ismételt benyújtására, és ezzel a támogatásra annak az igénylőnek, akinek az otthonfelújítási támogatás iránt előterjesztett kérelme azért került elutasításra, mert a kérelem benyújtását megelőző nappal az öt évet meghaladó folyamatos munkaviszonya megszűnt, majd két nap elteltével újra munkába állt egy új helyen?
Részlet a válaszából: […] ...Államkincstár a Nemzeti Egészségbiztosítási Alapkezelő erre a célra rendszeresített felületén az elbírálás folyamatában ellenőrzi.Az ellenőrzést a pályázó oldalán is indokolt volt elvégezni, sajnálatos módon azonban ez elmaradt, így a kérelmet a biztosítási...[…]
Tovább a válaszhoz Válaszadás: 2023. február 14.

Munkaviszonyban álló dolgozók minimumjárulékai

Kérdés: 2020. július 1-jétől vagy szeptember 1-jétől kellett minimumjárulék-fizetési kötelezettséget teljesíteni a munkaviszonyban álló dolgozók után? Hogyan kell eljárni abban az esetben, ha egy foglalkoztató nem tett eleget ennek a kötelezettségének, ezért önellenőrzést kell végeznie? Pontosan melyik jogszabály tartalmazza az erre vonatkozó előírásokat?
Részlet a válaszából: […] A munkaviszonyban álló dolgozó minimumjárulék-fizetésére vonatkozó szabályok az új Tbj-tv.-nyel egy időben, tehát 2020. július 1-jén léptek hatályba. Így, ha a jogszabály vonatkozó alaprendelkezését [Tbj-tv. 27. § (2) bekezdése] nézzük, akkor arra a megállapításra...[…]
Tovább a válaszhoz Válaszadás: 2023. január 17.

Fogyatékossági támogatásban részesülő személy kísérőjének utazási kedvezménye

Kérdés: Teljes árú jegyet kell vennie a szülőnek, vagy jogosult valamilyen kedvezményre abban az esetben, ha a fogyatékossági támogatásra jogosult, segítségre szoruló gyermekével utazik? A gyermek rendelkezik a nevére szóló utazási kártyával.
Részlet a válaszából: […] ...a jogosítvány vagy a diákigazolvány - felmutatását is megkövetelhetik a jegy- vagy bérletváltás, illetőleg a járművön történő ellenőrzés alkalmával. Az igazolványon szerepel egy hatályosságot jelölő időpont. A kártya és a kedvezmény kizárólag eddig...[…]
Tovább a válaszhoz Válaszadás: 2023. január 17.

Kötelezés visszamenőleges bejelentésre

Kérdés: Hogyan kell eljárnia annak a munkáltatónak, aki alkalmi munkavállalókat foglalkoztat, és egy foglalkoztatásfelügyeleti hatósági ellenőrzés során 30 napra visszamenőleges bejelentésre kötelezték egy munkavállalóval kapcsolatban, aki az érintett hónapban már 10 napot dolgozott alkalmi munkavállalóként, és be volt jelentve a 'T1042-es nyomtatványon, valamint a napi 2000 forintos közterhet is megfizették utána? Mi lesz a munkavállaló munkabére, és milyen közterhek terhelik a munkavállalót, illetve a munkáltatót ebben az esetben?
Részlet a válaszából: […] ...megállapítása szempontjából a jogszabálysértés megkezdésének időpontja, ha a foglalkoztatásra irányuló jogviszonya) a hatósági ellenőrzés megkezdésekor fennáll, a hatósági ellenőrzés megkezdésének időpontja,b) a hatósági ellenőrzés megkezdését...[…]
Tovább a válaszhoz Válaszadás: 2022. december 20.

Külföldi állampolgárságú apa pótszabadsága külföldön született gyermek után

Kérdés: Jogosult az olasz állampolgárságú édesapa Magyarországon az 5 nap "apaszabadságra" abban az esetben, ha itt áll munkaviszonyban, az édesanya pedig észt állampolgár, aki jelenleg is Észtországban tartózkodik újszülött gyermekével? Az észt regisztrációs igazoláson szerepel az apa, illetve a gyermek vezetékneve megegyezik az apáéval. A család egy hónap múlva várhatóan már együtt fog lakni Magyarországon. Amennyiben az apa jogosult a szabadságra, akkor a munkáltató visszaigényelheti ennek költségeit?
Részlet a válaszából: […] ...alapján járó, kifizetett és elszámolt távolléti díj és közterhei nyilvántartását, annak jogszerűségét és elszámolását. Az ellenőrzés a kifizetést megelőzően a munkáltató által benyújtott, erre a célra rendszeresített nyomtatvány vagy elektronikus...[…]
Tovább a válaszhoz Válaszadás: 2022. december 20.
1
2
3
41