Munkaviszonyban álló dolgozók minimumjárulékai

Kérdés: 2020. július 1-jétől vagy szeptember 1-jétől kellett minimumjárulék-fizetési kötelezettséget teljesíteni a munkaviszonyban álló dolgozók után? Hogyan kell eljárni abban az esetben, ha egy foglalkoztató nem tett eleget ennek a kötelezettségének, ezért önellenőrzést kell végeznie? Pontosan melyik jogszabály tartalmazza az erre vonatkozó előírásokat?
Részlet a válaszából: […] A munkaviszonyban álló dolgozó minimumjárulék-fizetésére vonatkozó szabályok az új Tbj-tv.-nyel egy időben, tehát 2020. július 1-jén léptek hatályba. Így, ha a jogszabály vonatkozó alaprendelkezését [Tbj-tv. 27. § (2) bekezdése] nézzük, akkor arra a megállapításra...[…]
Tovább a válaszhoz Válaszadás: 2023. január 17.

Fogyatékossági támogatásban részesülő személy kísérőjének utazási kedvezménye

Kérdés: Teljes árú jegyet kell vennie a szülőnek, vagy jogosult valamilyen kedvezményre abban az esetben, ha a fogyatékossági támogatásra jogosult, segítségre szoruló gyermekével utazik? A gyermek rendelkezik a nevére szóló utazási kártyával.
Részlet a válaszából: […] ...a jogosítvány vagy a diákigazolvány - felmutatását is megkövetelhetik a jegy- vagy bérletváltás, illetőleg a járművön történő ellenőrzés alkalmával. Az igazolványon szerepel egy hatályosságot jelölő időpont. A kártya és a kedvezmény kizárólag eddig...[…]
Tovább a válaszhoz Válaszadás: 2023. január 17.

Kötelezés visszamenőleges bejelentésre

Kérdés: Hogyan kell eljárnia annak a munkáltatónak, aki alkalmi munkavállalókat foglalkoztat, és egy foglalkoztatásfelügyeleti hatósági ellenőrzés során 30 napra visszamenőleges bejelentésre kötelezték egy munkavállalóval kapcsolatban, aki az érintett hónapban már 10 napot dolgozott alkalmi munkavállalóként, és be volt jelentve a 'T1042-es nyomtatványon, valamint a napi 2000 forintos közterhet is megfizették utána? Mi lesz a munkavállaló munkabére, és milyen közterhek terhelik a munkavállalót, illetve a munkáltatót ebben az esetben?
Részlet a válaszából: […] ...megállapítása szempontjából a jogszabálysértés megkezdésének időpontja, ha a foglalkoztatásra irányuló jogviszonya) a hatósági ellenőrzés megkezdésekor fennáll, a hatósági ellenőrzés megkezdésének időpontja,b) a hatósági ellenőrzés megkezdését...[…]
Tovább a válaszhoz Válaszadás: 2022. december 20.

Külföldi állampolgárságú apa pótszabadsága külföldön született gyermek után

Kérdés: Jogosult az olasz állampolgárságú édesapa Magyarországon az 5 nap "apaszabadságra" abban az esetben, ha itt áll munkaviszonyban, az édesanya pedig észt állampolgár, aki jelenleg is Észtországban tartózkodik újszülött gyermekével? Az észt regisztrációs igazoláson szerepel az apa, illetve a gyermek vezetékneve megegyezik az apáéval. A család egy hónap múlva várhatóan már együtt fog lakni Magyarországon. Amennyiben az apa jogosult a szabadságra, akkor a munkáltató visszaigényelheti ennek költségeit?
Részlet a válaszából: […] ...alapján járó, kifizetett és elszámolt távolléti díj és közterhei nyilvántartását, annak jogszerűségét és elszámolását. Az ellenőrzés a kifizetést megelőzően a munkáltató által benyújtott, erre a célra rendszeresített nyomtatvány vagy elektronikus...[…]
Tovább a válaszhoz Válaszadás: 2022. december 20.

Járulék bevallásának és fizetésének késedelme, elmaradása

Kérdés: Milyen jogkövetkezmények sújthatják az adózót a járulékok bevallásának, illetőleg megfizetésének késedelme vagy elmaradása esetén?
Részlet a válaszából: […] ...bevallásával, megfizetésével, a kötelezettség keletkezésének bejelentésével, a bejelentett adatok változásával, az ellenőrzéssel, a feltárt jogsértések jogkövetkezményeivel kapcsolatban, a járulékkötelezettség teljesítésével kapcsolatos...[…]
Tovább a válaszhoz Válaszadás: 2022. november 29.

Táppénz jogalap nélküli kifizetése

Kérdés: Hogyan kell eljárnia a kifizetőhelynek abban az esetben, ha egy 2022. novemberben tartott belső ellenőrzés megállapította, hogy október hónapban két dolgozó esetében táppénztúlfizetés történt? Megtéríttethető a dolgozóval a tévesen kifizetett összeg, vagy az ügyintézőnek kell kifizetnie a kárt?
Részlet a válaszából: […] Az Eb-tv. 66. § ában foglaltak alapján annak, aki az egészségbiztosítás pénzbeli ellátását jogalap nélkül vette fel, kötelező azt visszafizetnie, ha a felvételtől számított 90 napon belül erre írásban kötelezték. Ezért a követelést visszafizetésre kötelező...[…]
Tovább a válaszhoz Válaszadás: 2022. november 29.

Munkaidő-nyilvántartás vezetése

Kérdés: Mi a jelentősége annak, ha a munkaidő--nyilvántartást nem naponta vezeti a munkáltató, hanem minden hónapban egy nap tölti ki egyszerre? Lehet ebből valamilyen probléma egy esetleges ellenőrzés során?
Részlet a válaszából: […] Abból lehet kiindulni e kérdés megválaszolása során, hogy a munkaidő-beosztás szabályait (tehát a munkarendet) a munkáltató állapítja meg [Mt. 96. § (1) bekezdése]. Logikus tehát, hogy munkáltatói oldalon merül fel az a kötelezettség, hogy a rendes és a rendkívüli...[…]
Tovább a válaszhoz Válaszadás: 2022. november 8.

Otthonfelújítási támogatás

Kérdés: Jogszerű az otthonfelújítási kérelem elutasítása abban az esetben, ha a kérelmező passzív jogon részesül gyermekgondozási díjban? A kérelmező úgy vélte, hogy a GYED időszaka alatt fennáll a biztosítási jogviszonya, majd az erre vonatkozó elutasítás után azzal érvelt, hogy ismételt kérelmet nem kell előterjesztenie, és immár nem a feltételezett biztosítási jogviszonya, hanem a részére megállapított gyermekgondozási díj alapján kérte a támogatás odaítélését. Álláspontját a kérelem elbírálására jogosult Magyar Államkincstár nem osztotta, és ismét elutasította a kérelmet.
Részlet a válaszából: […] ...a Nemzeti Egészségbiztosítási Alapkezelő erre a célra rendszeresített felületén, melynek elérése "Lakosságnak" menü, Jogviszony ellenőrzés magánszemélyeknek.(Kéziratzárás: 2022. 08....[…]
Tovább a válaszhoz Válaszadás: 2022. szeptember 13.

Román állampolgár megbízott

Kérdés: Hogyan jár el helyesen a munkáltató abban az esetben, ha egy román állampolgárt szeretne alkalmazni megbízási szerződéssel, aki Romániában rendelkezik biztosítási kötelezettség alá eső jogviszonnyal, de nem tudja bemutatni az A1-es igazolást, mert elmondása szerint Romániában ezt nehéz beszerezni? Le kell vonni a társadalombiztosítási járulékot a megbízási díjból? A megbízási szerződésbe bele kell írni bármi fontos információt, amire a megbízott figyelmét fel kell hívni?
Részlet a válaszából: […] ...a megbízó ezzel kapcsolatban nem tud semmit sem tenni. Amennyiben a megbízott később be tudja mutatni az igazolást, természetesen önellenőrzést kell végezni a '08-as bevallásra vonatkozóan és a járulékot vissza kell fizetni. Ebben az esetben nem szabad megfeledkezni...[…]
Tovább a válaszhoz Válaszadás: 2022. augusztus 9.

Távmunkavégzés költségtérítése

Kérdés: Mennyiben szolgálhatja a munkáltató és a munkavállaló közös gazdasági érdekeit az otthoni munkavégzés az új jogszabályi környezet figyelembevételével?
Részlet a válaszából: […] ...a feleknek munkaszerződésben kell megállapodni a távmunkavégzés keretében történő foglalkoztatásról. A munkáltató utasítási és ellenőrzési jogköre megmarad, vagyis előbbi tekintetében a munkavállaló által ellátandó feladatok meghatározására terjed ki,...[…]
Tovább a válaszhoz Válaszadás: 2022. július 19.
1
2
3
40