Fogyatékossági támogatásban részesülő egyéni vállalkozó szociális-hozzájárulásiadó-kedvezménye

Kérdés: Igénybe veheti a szociálishozzájárulásiadó-kedvezményt egy kezdő átalányadózó egyéni vállalkozó is abban az esetben, ha nem rendelkezik a rehabilitációs hatóság komplex minősítésével, de jelentős mozgáskorlátozottságára tekintettel (kerekesszékes) fogyatékossági támogatásban részesül? A vállalkozó főfoglalkozásban végzi a tevékenységét, egyéb jogviszonnyal nem rendelkezik.
Részlet a válaszából: […] ...vállalkozó által saját maga után megállapított adóalap, de legfeljebb a minimálbér kétszeresének megfelelő összeg 13 százaléka.Ellenőrzés esetén a kedvezményre való jogosultság a fogyatékossági támogatás folyósítását igazoló határozattal érvényesíthető...[…]
Tovább a válaszhoz Válaszadás: 2023. szeptember 5.

Átalányadózó bevételi értékhatárának átlépése

Kérdés: Módosítania kell a járulék- és szociálishozzájárulásiadó-bevallást abban az esetben, ha egy átalányadózó egyéni vállalkozó július hónapban túllépte a bevételi értékhatárt, és ezért visszamenőleg az általános szabályok szerint kell adóznia?
Részlet a válaszából: […] ...negyedéves bevallásait sem a társadalombiztosítási járulék, sem pedig a szociális hozzájárulási adó tekintetében nem kell önellenőrzéssel korrigálnia.(Kéziratzárás: 2023. 08....[…]
Tovább a válaszhoz Válaszadás: 2023. augusztus 22.

Baleset megítélése

Kérdés: Ugyanolyan felelősséggel tartozik a munkáltató a munkavállalóit ért balesetekért a munkahelyi csapatépítő tréningen, mint a munkaidőben történő munkavégzés során?
Részlet a válaszából: […] ...kárt".Ez alól azonban a második bekezdés határozza meg a kivételeket:(2) Mentesül a felelősség alól, ha bizonyítja, hogya) a kárt az ellenőrzési körén kívül eső olyan körülmény okozta, amellyel nem kellett számolnia, és nem volt elvárható, hogy a...[…]
Tovább a válaszhoz Válaszadás: 2023. augusztus 22.

Utólag kifizetett bónusz bejelentése

Kérdés: Hogyan kell bevallani egy szolgálati járandóságban részesülő munkavállaló részére 2023. július hónapban kifizetett 2022. évre járó bónusz közterheit? Bejelenthető a kifizetett összeg önellenőrzéssel a 2022. december havi bevallásban, tekintettel arra is, hogy ezzel a kifizetéssel a keresete meghaladja a minimálbér 18-szorosát, és így csak egyhavi ellátását veszítené el? A munkavállaló munkaviszonya 2023. április 30-án megszűnt.
Részlet a válaszából: […] ...jogviszony fennállásának utolsó napján került volna sor.A vázolt esetben tehát a bevallás esedékessége a tényleges kifizetés ideje (önellenőrzésre nincs ok és lehetőség), és az összeget úgy kell tekinteni, mintha április 30-án került volna kifizetésre. Mivel ez...[…]
Tovább a válaszhoz Válaszadás: 2023. augusztus 8.

GYOD-ban részesülő munkavállaló szabadsága

Kérdés: Kifizethető a korábbi szabadságra vonatkozó teljes munkaidő alapján számított távolléti díj egy közalkalmazott munkavállaló részére abban az esetben, ha a 2020. május 5-én született gyermekére tekintettel 2022. november 30-tól 2023. november 24-ig - a felülvizsgálatig - gyermekek otthongondozási díjában részesül, és fizetés nélküli szabadságon van, amelyet most szeretne megszakítani, mert kivenné a felhalmozódott szabadságait? A munkavállaló a szabadság letelte után újra fizetés nélküli szabadságot vesz igénybe a GYOD-ra való jogosultság lejártáig. Felmerülhet valamilyen probléma az adóbevallás során, tekintettel arra, hogy a GYOD mellett csak 4 órában dolgozhat?
Részlet a válaszából: […] ...által bevallott jövedelemadatok alapján készíti el a bevallástervezetet, a számfejtett adatok helyességét nem ellenőrzik. Egy esetleges ellenőrzés során vizsgálhatja az adó- vagy a munkaügyi hatóság a számfejtett adatok helyességét és jogszerűségét.A...[…]
Tovább a válaszhoz Válaszadás: 2023. augusztus 8.

Kft.-ügyvezető visszamenőleges bejelentése munkaviszonyban

Kérdés: Egy egyéni vállalkozó 2017. május 1-jétől 2022. augusztus 31-ig kisadózói tevékenységet folytatott. Emellett egyszemélyes kft.-jében ingyenes megbízási jogviszonyban látta el az ügyvezetői teendőket. 2023. év elején nyugdíjigényt nyújtott be. Az ezzel kapcsolatos eljárás során a nyugdíjbiztosítás nem fogadta el kisadózóként szerzett szolgálati idejét arra hivatkozással, hogy a biztosítás társas vállalkozóként terjedt ki rá. A nyugdíjbiztosítás az adóhatósághoz fordult, amely jogkövetési eljárás keretében vizsgálta az ügyet, és egyetértett az állásponttal, illetve ennek megfelelően szólította fel a céget az önellenőrzésre. A cég nem ért egyet teljes egészében ezzel a véleménnyel, de elejét szeretnék venni az ezzel kapcsolatos jogvitának mind a kormányhivatallal, mind pedig az adóhatósággal. Lehetséges ebben az esetben az a megoldás, hogy az érintett tagot visszamenőlegesen részmunkaidős munkaviszonyra jelentse be a cég, és ennek megfelelően végezzék el az önellenőrzést?
Részlet a válaszából: […] ...a nyugdíjbiztosítás az adóhatósághoz.(Zárójelben jegyezzük meg, hogy erre általában csak akkor kerül sor, ha a nyugdíjbiztosítási ellenőrzés megállapításai alapján a foglalkoztató záros határ-időn belül nem folytatja le az önellenőrzést.)A NAV...[…]
Tovább a válaszhoz Válaszadás: 2023. június 27.

Táppénzben részesült munkavállaló visszamenőleges nyugdíja

Kérdés: Hogyan kell eljárnia a kifizetőhelynek abban az esetben, ha egy 2022. augusztus 5-től november 30-ig táppénzben részesült munkavállalója bejelenti, hogy 2022. szeptember 20-tól visszamenőleg öregségi nyugdíjas lett? Azon túl, hogy elvégzi az önellenőrzést, a táppénz vissza-fizettetéséről is kell határozatot hozni?
Részlet a válaszából: […] Egyre gyakrabban felmerülő ellentmondásra hívja fel a kérdés a figyelmet.A Tny-tv. 64. §-ának (2) bekezdése értelmében a nyugellátásra vonatkozó igényt visszamenőleg legfeljebb hat hónapra lehet érvényesíteni, az ellátást a jogosultsági feltételek fennállása esetén...[…]
Tovább a válaszhoz Válaszadás: 2023. április 25.

A szakirányú oktatás és a duális képzés adókedvezménye II.

Kérdés: Jár a szakirányú oktatás és a duális képzés szociálishozzájárulásiadó-kedvezménye a termelési szünetre? Milyen bizonylatok, dokumentumok szükségesek az adókedvezmény igénybevételének igazolásához (pl. egy adóellenőrzés során)?
Részlet a válaszából: […] ...jelenléti nyilvántartásra, a bérszámfejtési dokumentumokra, valamint a szakképzési munkaszerződésre is szükség lesz pl. egy adóellenőrzés során.(Kéziratzárás: 2023. 04....[…]
Tovább a válaszhoz Válaszadás: 2023. április 11.

Igazolás a bejelentésről

Kérdés: Valóban át kell vetetni a 'T1041-es bejelentőlap egy példányát a dolgozóval? Egy kft. kormányhivatali tb-ellenőrzése során az ellenőr kérte ennek bemutatását, a cég azonban eddig nem adta át a bejelentőt, és erre vonatkozó előírást sem talált az Art.-ben.
Részlet a válaszából: […] A bejelentésről szóló igazolásra vonatkozó szabályt nem az Art., hanem a Tbj-tv. tartalmazza.A jogszabály 66. §-ának (4) bekezdése értelmében a foglalkoztató legkésőbb a bejelentést követő napon, illetve a biztosított vagy egyéb jogcímen egészségügyi szolgáltatásra...[…]
Tovább a válaszhoz Válaszadás: 2023. március 7.

Foglalkoztatásfelügyeleti ellenőrzés

Kérdés: Kell előzetes értesítést küldenie a munkaügyi felügyeletnek abban az esetben, ha ellenőrzést kíván tartani egy cégnél, vagy bármikor megtehetik ezt, akár teljesen váratlanul is?
Részlet a válaszából: […] ...kell kiindulni a feltett kérdés vonatkozásában, hogy a munkáltatónál az állami felügyeletet ellátó szervek többféle ellenőrzést folytathatnak le. Ennek indoka lehet közérdekű ok, illetve kötődhet konkrét bejelentéshez vagy panaszhoz is, továbbá...[…]
Tovább a válaszhoz Válaszadás: 2023. március 7.
1
2
3
42