Otthonfelújítási támogatás

Kérdés: Jogszerű az otthonfelújítási kérelem elutasítása abban az esetben, ha a kérelmező passzív jogon részesül gyermekgondozási díjban? A kérelmező úgy vélte, hogy a GYED időszaka alatt fennáll a biztosítási jogviszonya, majd az erre vonatkozó elutasítás után azzal érvelt, hogy ismételt kérelmet nem kell előterjesztenie, és immár nem a feltételezett biztosítási jogviszonya, hanem a részére megállapított gyermekgondozási díj alapján kérte a támogatás odaítélését. Álláspontját a kérelem elbírálására jogosult Magyar Államkincstár nem osztotta, és ismét elutasította a kérelmet.
Részlet a válaszából: […] ...a Nemzeti Egészségbiztosítási Alapkezelő erre a célra rendszeresített felületén, melynek elérése "Lakosságnak" menü, Jogviszony ellenőrzés magánszemélyeknek.(Kéziratzárás: 2022. 08....[…]
Tovább a válaszhoz Válaszadás: 2022. szeptember 13.

Román állampolgár megbízott

Kérdés: Hogyan jár el helyesen a munkáltató abban az esetben, ha egy román állampolgárt szeretne alkalmazni megbízási szerződéssel, aki Romániában rendelkezik biztosítási kötelezettség alá eső jogviszonnyal, de nem tudja bemutatni az A1-es igazolást, mert elmondása szerint Romániában ezt nehéz beszerezni? Le kell vonni a társadalombiztosítási járulékot a megbízási díjból? A megbízási szerződésbe bele kell írni bármi fontos információt, amire a megbízott figyelmét fel kell hívni?
Részlet a válaszából: […] ...a megbízó ezzel kapcsolatban nem tud semmit sem tenni. Amennyiben a megbízott később be tudja mutatni az igazolást, természetesen önellenőrzést kell végezni a '08-as bevallásra vonatkozóan és a járulékot vissza kell fizetni. Ebben az esetben nem szabad megfeledkezni...[…]
Tovább a válaszhoz Válaszadás: 2022. augusztus 9.

Távmunkavégzés költségtérítése

Kérdés: Mennyiben szolgálhatja a munkáltató és a munkavállaló közös gazdasági érdekeit az otthoni munkavégzés az új jogszabályi környezet figyelembevételével?
Részlet a válaszából: […] ...a feleknek munkaszerződésben kell megállapodni a távmunkavégzés keretében történő foglalkoztatásról. A munkáltató utasítási és ellenőrzési jogköre megmarad, vagyis előbbi tekintetében a munkavállaló által ellátandó feladatok meghatározására terjed ki,...[…]
Tovább a válaszhoz Válaszadás: 2022. július 19.

Korhatár előtti ellátásban részesülő személy nyugdíjkorhatár-betöltése

Kérdés: Valóban elveszett a közel tíz év alatt befizetett járuléka egy kft. ügyvezetőjének, aki 2012-től korhatár előtti ellátásban részesül, amely mellett folyamatosan dolgozott, és munkaviszonyában túllépte a megengedett kereseti korlátot, 2021-ben betöltötte a rá irányadó öregségi nyugdíjkor-határt, de a nyugdíjat nem vette igénybe, most viszont azt a felvilágosítást kapta, hogy a korhatár betöltésének időpontjától mégis nyugdíjasnak minősül? Jogosult lehet valamilyen módon az ellátása újraszámítására?
Részlet a válaszából: […] ...kötelezettség, ahogy a foglalkoztató is mentesül a szociális hozzájárulási adó alól. A többletként vallott és fizetett közterheket önellenőrzéssel rendezheti a kifizető.Ami a járulékfizetés révén szerzett szolgálati időt és nyugdíj alapjául szolgáló...[…]
Tovább a válaszhoz Válaszadás: 2022. július 19.

Táppénz pótlólag bevallott jövedelem esetén

Kérdés: Módosítania kell a kifizetőhelynek a már kifizetett pénzbeli ellátások összegét abban az esetben, ha a cégnél egy április hónapban lezajlott belső ellenőrzés megállapította, hogy a 2022. január 14-én kifizetett, 2021. II. félévére vonatkozó prémium összege nem került bevallásra az adóhatóság felé? A járulékok levonása megtörtént, a cég ezt pótlólag bevallotta, a korábban bevallott jövedelemadatokat módosította.
Részlet a válaszából: […] Az egészségbiztosítás pénzbeli ellátásainak és a baleseti táppénz összegének megállapításánál az adóelőleg megállapításához bevallott jövedelmet kell figyelembe venni (Eb-tv. 39/A. §). Nem lehet figyelmen kívül hagyni azonban az Eb-tv. 39/C. §-ában foglaltakat....[…]
Tovább a válaszhoz Válaszadás: 2022. június 28.

Gyermeket nevelő családok otthonfelújítási támogatása

Kérdés: Igényelheti a gyermeket nevelő családok otthonfelújítási támogatását egy közfoglalkoztatási jogviszonyban álló személy?
Részlet a válaszából: […] ...javasolt ellenőrizni a Nemzeti Egészségbiztosítási Alapkezelő erre a célra rendszeresített felületén a "Lakosságnak" menü "Jogviszony ellenőrzés magánszemélyeknek" almenüben.(Kéziratzárás: 2022. 05....[…]
Tovább a válaszhoz Válaszadás: 2022. június 7.

Vállalkozási szerződés korábbi munkavállalóval

Kérdés: Jelenthet bármilyen problémát, ha egy betéti társaság a továbbiakban kisadózó egyéni vállalkozóként szerződik egy korábban munkaviszony keretében foglalkoztatott munkavállalójával ugyanannak a korábbi tevékenységnek az ellátására? Az érintett kisadózóként más megrendelőkkel is kapcsolatban állt a munkaviszony fennállása alatt, és jelenleg is több partnernek végez hasonló tevékenységet. A két vállalkozás nem minősül kapcsolt vállalkozásnak.
Részlet a válaszából: […] ...korábbi foglalkoztatója számára. Ugyanakkor emlékeztetnünk kell a Kata-tv. 14. §-ának (2) bekezdésére, miszerint az adóhatóság ellenőrzési eljárás keretében vélelmezi, hogy a kisadózó és a kisadózó vállalkozással összefüggésben a 13. §...[…]
Tovább a válaszhoz Válaszadás: 2022. május 17.

Üzemi tanács

Kérdés: Kötelező minden vállalkozásnál üzemi tanácsot választani? Mik az üzemi tanács jogosultságai?
Részlet a válaszából: […] ...technológia bevezetése, a meglévő korszerűsítése, a munkavállalóra vonatkozó személyes adatok kezelése és védelme, a munkavállaló ellenőrzésére szolgáló technikai eszköz alkalmazása, az egészséges és biztonságos munkafeltételek kialakítására szolgáló,...[…]
Tovább a válaszhoz Válaszadás: 2022. április 26.

Munkavállaló vétkes kötelezettségszegése

Kérdés: Milyen intézkedéseket tehet a munkáltató a munkavállaló vétkes kötelezettségszegése esetén?
Részlet a válaszából: […] ...munkáltatói intézkedés a figyelmeztetés, amely történhet szóban és írásban egyaránt. A munkáltatónak e lehetősége a munkáltató ellenőrzési és utasítási jogából vezethető le, az Mt. ezt kifejezetten nem tartalmazza, továbbá ezen intézkedésnek...[…]
Tovább a válaszhoz Válaszadás: 2022. április 26.

Egyéni ügyvéd ideiglenes özvegyi nyugdíja

Kérdés: Valóban nem szerzett további szolgálati időt a felesége halálára tekintettel folyósított ideiglenes özvegyi nyugdíj tartama alatt az az egyéni ügyvéd, aki 2020-ban betöltötte a nyugdíjkorhatárt, de úgy döntött, hogy a nyugdíjnövelés érdekében tovább dolgozik?
Részlet a válaszából: […] ...de járulék- és szociálishozzájárulásiadó-fizetési kötelezettség sem terheli. A járulékot és a szociális hozzájárulási adót önellenőrzést követően visszakérheti, illetve más adónemre átvezettetheti, míg a nyugdíjigényt célszerű mielőbb - megállapítását...[…]
Tovább a válaszhoz Válaszadás: 2022. április 12.
1
2
3
40