Felhasználási szerződés

Kérdés: Egy ellentmondás feloldásában kérem a segítő magyarázatukat. Miként válhat járulékkötelessé más adózási mód választása esetén egy biztosítási kötelezettséggel nem járó jogviszonyból származó jövedelem? A Tbj-tv. 32. szakasza kimondja, hogy nem járulékalap a felhasználási szerződés alapján a felhasználás vagy hasznosítás jogának ellenértékeként kifizetett díj. Ugyanakkor az ekho szerinti adózás keretében e díjazásból – a nyugdíj- és egészségbiztosítási járulékot is magában foglaló – 15 százalékos egyszerűsített közteherviselési hozzájárulás kerül levonásra.
Részlet a válaszából: […] Valóban, a jogok felhasználásának az ellenértéke nem képez járulékalapot, és felhasználási szerződés esetén csak abban az esetben vizsgálható a biztosítási kötelezettség – mégpedig a megbízásra vonatkozó szabályok szerint -, amennyiben a személy munkavégzésére...[…]
Tovább a válaszhoz Válaszadás: 2022. május 17.

EGT-tagállamban biztosított kisadózó egyéni vállalkozó

Kérdés: Milyen bejelentési kötelezettsége van egy Magyarországon állandó bejelentett lakcímmel rendelkező kisadózó egyéni vállalkozónak, aki jelenleg a Közép-európai Egyetemen (CEU) dolgozik heti 40 órás munkaviszonyban 2020. augusztus 31-ig, majd az egyetem magyarországi működésének megszűnése után a (CEU) Bécsi Egyeteme fogja továbbfoglalkoztatni szintén 40 órás munkaviszonyban 2020. szeptember 1-jétől? Bécsben hétfőtől péntekig fog dolgozni, a vállalkozásában pedig szombat, illetve vasárnap fog itthon tevékenykedni. Mi a teendője és milyen kötelezettsége van a vállalkozásában, ahol jelenleg havi 25 000 forint összegű tételes adót fizet?
Részlet a válaszából: […] Kezdjük a felvetett probléma második felével: a kérdésben említett személy kisadózói jogviszonyában változás nem történik. Ez ideig azért minősült nem főállásúnak, mert rendelkezett heti 36 órás foglalkoztatással járó munkaviszonnyal, szeptember 1-jétől pedig azért,...[…]
Tovább a válaszhoz Válaszadás: 2020. augusztus 25.

Nyugdíjas személy ekhója

Kérdés: Módosult az ekho szerinti adózást választó nyugdíjas munkavállaló jogállása, tekintve, hogy továbbra is fizeti az 1,6 százalékos egészségbiztosítási járulékot? Be kell őt jelenteni biztosítottként?
Részlet a válaszából: […] Ez nagyon érdekes kérdés, hiszen úgy tűnik, mintha a jogalkotó bizonyos tekintetben megfeledkezett volna az ekho szerinti adózást választó nyugdíjas munkavállalóról, akitől annak ellenére kell továbbra is 11,1 százalékos (tehát az 1,6 százalékos egészségbiztosítási...[…]
Tovább a válaszhoz Válaszadás: 2019. február 26.

Külföldön született gyermek után járó ellátások

Kérdés: Hogyan kaphatja meg a magyar szülők gyermeke a tajkártyát abban az esetben, ha egy másik EGT-tagállamban született, mert az édesanya 2018. március 1-jétől ott vállalt munkát, és a gyermek születéséig, 2018. november 7-ig folyamatosan dolgozott? Jogosult lesz az édesanya CSED-re és GYED-re Magyarországon, ha 2018. február 28-ig rendelkezett magyar biztosítási jogviszonnyal? Amennyiben igen, hogyan kell igényelnie az ellátásokat?
Részlet a válaszából: […] A másik EGT-tagállamban született gyermek számára a magyar születési anyakönyvi kivonatot kell beszerezni, amelyre vonatkozóan az eljárást a külföldi konzulátuson vagy az illetékes anyakönyvi hivatalban lehet megindítani. A magyar anyakönyvezést követően az illetékes...[…]
Tovább a válaszhoz Válaszadás: 2018. november 27.

EGT-tagállamban biztosított személy egészségügyi ellátása

Kérdés: A tajt vagy az EU-kártyát kell használnia a magyar állampolgárnak abban az esetben, ha EGT-tagországban (nem Magyarországon) biztosított, és hazalátogatása során egészségügyi ellátást vesz igénybe? A taj használata esetén a rendszer jelzi, hogy nincs jogviszonya, az egészségügyi szolgáltatók viszont nem fogadják el az EU-kártyát. Meg kell fizetni ebben az esetben az elmaradt egészségügyi szolgáltatási járulékot annak ellenére, hogy külföldön mindent megfizetett?
Részlet a válaszából: […] A közösségi rendelet alapján az egyik tagállamban biztosított személy Magyarországon való ideiglenes tartózkodása alatt az orvosilag szükséges egészségügyi ellátásokra jogosult, a tartózkodás tervezett idejére és az egészségi állapotra való tekintettel. Az...[…]
Tovább a válaszhoz Válaszadás: 2018. augusztus 7.

EGT-tagállamban biztosított személy magyar vállalkozása

Kérdés: Magyarországon főfoglalkozású egyéni vállalkozónak minősül egy EGT-tagállamban egyéni vállalkozóként biztosított személy, akinek a létérdeke és az állandó tartózkodási helye is az EGT-tagállamban van, de Magyarországon is egyéni vállalkozást folytat, és az egyéni vállalkozói igazolvány kiadásához lakcímet kellett itt létesítenie? A vállalkozó Magyarországon a kisadózó vállalkozók tételes adójának hatálya alá jelentkezett be, és rendelkezik A1 igazolással az EGT-tagállamban fennálló biztosításáról.
Részlet a válaszából: […] A Kata-tv. 2. §-ának 8./c) pontja értelmében nem minősül főállású kisadózónak az a kisadózó, aki a tárgyhó egészében a szociális biztonsági rendszerek koordinálásáról és annak végrehajtásáról szóló uniós rendeletek alapján külföldön biztosított személynek...[…]
Tovább a válaszhoz Válaszadás: 2016. október 25.

Írországban dolgozó munkavállaló biztosítási jogviszonya

Kérdés: Hogyan tud írásban intézkedni a magyarországi biztosítási jogviszonyának fenntartásáról az a munkavállaló, akinek a magyar munkaviszonya – tudomása szerint – november közepéig fennállt, de októbertől Írországban helyezkedett el? Az érintettnek folyamatosan szüksége van gyógyszerekre, ezért szeretné fenntartani a magyar biztosítását. Kell-e valamilyen intézkedéseket tennie abban az esetben, ha ebben az évben férjhez ment, és felvette a férje nevét?
Részlet a válaszából: […]  Amennyiben jól értelmezzük a kérdést, olvasónk biztosításijogviszonya november közepéig állt fenn Magyarországon. Ez alapján még további45 napig jogosult egészségügyi szolgáltatásra idehaza.Írországi munkaviszonya alapján viszont Írországban váltbiztosítottá. Ez...[…]
Tovább a válaszhoz Válaszadás: 2011. december 6.