Egyházi szolgálati jogviszonyban álló személy

Kérdés: Egyházi szolgálati viszonyban álló személynek minősül az a munkavállaló, aki egy egyházi fenntartású intézményben dolgozik, adminisztrációs munkakörben? A munkavállaló tagja egy egyházi közösségnek, ahol egyházi szolgálati viszonyban állónak számít. Lehetőség van ennek ellenére ezen a munkahelyén is egyházi személyként bejelenteni?
Részlet a válaszából: […] ...speciális járulékfizetési szabályok az egyházi szolgálatot sajátos egyházi szolgálati viszonyban ellátó személyre vonatkozik.Egyházi személynek pedig az egyház belső egyházi szabályában meghatározott, az egyház, belső egyházi személy szolgálatban...[…]
Tovább a válaszhoz Válaszadás: 2021. november 2.

Nyugdíjpénztári befizetések egyházi személyek részére

Kérdés: Milyen közteherfizetési kötelezettség keletkezik egy bejegyzett egyház által az egyházi személyek részére teljesített önkéntes nyugdíjpénztári befizetések után? Az érintettek után a jogszabályban előírt járulékok elszámolásra és megfizetésre kerültek.
Részlet a válaszából: […] ...egyházi szolgálati viszonyban álló egyházi személyek szociálishozzájárulásiadó-, illetve járulékalapját illetően mind a Szocho-tv., mind pedig a Tbj-tv. az általánostól eltérő szabályokat állapít meg. A Szocho-tv. 8. §-ának (2) bekezdése az adóalapot a...[…]
Tovább a válaszhoz Válaszadás: 2019. október 29.

Egyházi személy társas vállalkozása

Kérdés: Kötelezett a minimumjárulékok megfizetésére egy egyházi személynek minősülő református lelkész abban az esetben, ha társas vállalkozói tevékenységet folytat? A kérdés azért merült fel, mert egy szakcikkben megjelent, hogy az egyházi személy kisadózóként nem minősül főállásúnak.
Részlet a válaszából: […] ...kötelezettség alól, amennyiben legalább heti 36 órás foglalkoztatással járó munkaviszonyban áll.Eldöntendő kérdés tehát az, hogy az egyházi személy munkaviszonyban állónak tekintendő-e, és ha igen, munkaideje eléri-e a heti 36 órát?Innentől kezdve némileg egymásnak...[…]
Tovább a válaszhoz Válaszadás: 2019. szeptember 10.

Egyházi személynek tekinthető egyéni vállalkozó járulékai

Kérdés: Terheli-e a minimálbér utáni járulékfizetés azt az egyéni vállalkozót, aki emellett egyházi személynek tekinthető?
Részlet a válaszából: […] ...a minimumjárulék megfizetése alól, amennyibenrendelkezik heti 36 órás foglalkoztatással járó munkaviszonnyal. A Tbj-tv.alkalmazásában az egyházi személy nem tekinthető heti 36 órás foglalkoztatássaljáró munkaviszonyban álló dolgozónak, ennek megfelelően...[…]
Tovább a válaszhoz Válaszadás: 2011. március 29.

Egyházi személy járulékai

Kérdés: Fizetheti-e a minimálbérnél alacsonyabb járulékalap figyelembevételével a közterheket az egyház abban az esetben, ha az alkalmazásában álló főállású egyházi személy részére jövedelmet nem fizetnek, csak tartási kötelezettségből adódó juttatást (lakhatás, ellátás) kap? A munkaszerződésben meghatározott havi juttatás értéke nem éri el a minimálbért, a Tbj-tv. 4. § k) 2. szerint a munkaszerződés szerinti személyi alapbért vagy díjat kellene figyelembe venni, mivel jövedelemmel nem rendelkezik.
Részlet a válaszából: […] ...Tbj-tv. 5. § (1) bekezdés h) pontja alapján az egyháziszolgálatot teljesítő egyházi személyre - kivéve a saját jogú nyugdíjast -kiterjed a biztosítás.A Tbj-tv. 26. § (3) bekezdése szerint a biztosított egyháziszemély után az egyház a minimálbér...[…]
Tovább a válaszhoz Válaszadás: 2009. július 28.

Egyházközség dolgozójának jogállása

Kérdés: Egy egyházközség ez ideig nem foglalkoztatott alkalmazottat, a sekrestyési teendőket ellátó személyt a hívek közvetlenül honorálták. Február 1-jétől azonban felmerült egy nyugdíjas személy félállásban történő alkalmazása. Adó-, illetve járulékköteles-e a dolgozó javadalmazása, tekintve hogy annak forrása - noha a kifizetése az egyházközségen keresztül történik - továbbra is a hívek adományaiból származik?
Részlet a válaszából: […] ...Szja-tv. 1. számú mellékletének 4.8. pontja értelmébenadómentes bevételnek minősül az egyházi személynek egyházi szertartásért vagyegyházi szolgálatért magánszemély által közvetlenül vagy közvetve - ígykülönösen perselypénz, egyházfenntartói járulék vagy...[…]
Tovább a válaszhoz Válaszadás: 2006. március 7.

Egyházi személy megbízási díjának közterhei

Kérdés: Egyházi szolgálatot teljesítő egyházi személyt a munkáltató megbízásban foglalkoztat. Milyen járulékokat kell fizetnie a munkáltatónak és az egyházi személynek a megbízási díj alapján?
Részlet a válaszából: […] ...egyházi szolgálatot teljesítő egyházi személyre abiztosítás a Tbj-tv. 5. § (1) bekezdésének h) pontja alapján kiterjed. Atovábbi jogviszonyára tekintettel a Tbj-tv. 9. § (1) bekezdésének alkalmazásaválik szükségessé, melynek értelmében az egyidejűleg...[…]
Tovább a válaszhoz Válaszadás: 2005. március 22.

Egyházi személy közterhei

Kérdés: Milyen társadalombiztosítási és adófizetési kötelezettség áll fenn az egyházi személyek (lelkészek) tekintetében, és mi az alapja a fizetendő járulékoknak? Az egyházat mint foglalkoztatót terheli-e tételes eho-fizetési kötelezettség a lelkészek után? Különbözik-e az egyház tevékenységében egyházi és világi alkalmazottként résztvevők társadalombiztosítási helyzete?
Részlet a válaszából: […] ...vallásfelekezetet, egyházathozhatnak létre.A társadalombiztosítási jogszabályok, valamint az Szja-tv.alkalmazásában is azt a személyt kell egyházi személynek, illetőlegszerzetesrend tagjának tekinteni, akit az egyház belső törvényeiben ésszabályzataiban annak minősít. Az Art...[…]
Tovább a válaszhoz Válaszadás: 2005. január 25.