Nyugdíjbiztosítási adatok

Kérdés: Hogyan kaphat információt a munkavállaló arról, hogy hány év szolgálati idővel rendelkezik, illetve, hogy minden korábbi munkáltatója megtette-e a rá vonatkozó bejelentést?
Részlet a válaszából: […] A nyugdíjbiztosítási nyilvántartás minden olyan biztosítási kötelezettséggel járó jogviszonyról tartalmaz adatot, amely alapján a társadalombiztosítási ellátások fedezetére járulékfizetési kötelezettség áll fenn. Minden biztosított vagy volt biztosított kérhet...[…]
Tovább a válaszhoz Válaszadás: 2023. június 27.

Nyugdíjkorhatárt betöltött munkavállaló

Kérdés: Nyugdíjasnak minősül az a munkavállaló, aki betöltötte a 65. életévét, de nem vette még igénybe az öregségi nyugellátást, ugyanakkor egyéni vállalkozásában mentesül a járulékfizetési kötelezettség alól?
Részlet a válaszából: […] A kérdésben említett munkavállaló a munkaviszonyra vonatkozó szabályok alkalmazásában - feltéve, hogy rendelkezik a nyugellátáshoz szükséges szolgálati idővel - az Mt. 294. §-a (1) bekezdésének g) pontja értelmében nyugdíjasnak minősül.A társadalombiztosítási...[…]
Tovább a válaszhoz Válaszadás: 2023. január 31.

Egyház átlagos statisztikai létszáma

Kérdés: Beleszámítanak a rehabilitációs foglalkoztatási hozzájárulás számításánál az átlagos statisztikai állományi létszámba az egyháznál szolgálatot teljesítő kinevezett egyházi személyek, tekintettel arra, hogy nekik nincs munkaidejük?
Részlet a válaszából: […] Az Egyház-tv. (1) bekezdésének előírásai értelmében az egyházi személy a bevett egyház, a bejegyzett egyház, illetve a nyilvántartásba vett egyház belső szabályában meghatározott, az egyházi jogi személy szolgálatában álló, egyházi szolgálatot sajátos egyházi...[…]
Tovább a válaszhoz Válaszadás: 2023. január 31.

Munkaviszonyban álló lelkipásztor

Kérdés: Vonatkozik az Szja-tv. 1. számú mellékletének 4.8. pontjában meghatározott mentesség egy hitéleti tevékenységet végző egyesület vezetőjére, aki munkaviszonyban lelkipásztori tevékenységet végez? Az egyesület felvételt kapott a bejegyzett egyházak kötelekébe, és ez a törzsadatában is megjelenik.
Részlet a válaszából: […] Sajnos nem. Az Szja-tv. 1. számú mellékletének 4.8. pontja értelmében adómentes az egyházi jogi személy által egyházi személynek vagy az egyházi jogi személy részére végzett tevékenység ellátásáért rendszeres havi díjazásban részesülő magánszemélynek, elkülönített...[…]
Tovább a válaszhoz Válaszadás: 2023. január 17.

Nyugdíj igénylése

Kérdés: Mit kell tennie a nyugellátás megállapítása érdekében annak a személynek, aki decemberben betölti az öregségi nyugdíjkorhatárt? Milyen igazolásokat kell benyújtani, illetve hogyan nyújtható be a kérelem?
Részlet a válaszából: […] Az öregségi nyugdíj megállapításával kapcsolatban az első fontos tudnivaló, hogy a nyugdíj legkorábban attól a naptól állapítható meg, amelytől valamennyi jogosultsági feltétel teljesült. Vagyis a kérelmező betöltötte a nyugdíjkorhatárát, és szerzett a résznyugdíj...[…]
Tovább a válaszhoz Válaszadás: 2022. november 29.

Nyugdíjkorhatárt betöltött munkavállaló

Kérdés: Továbbra is fennáll a biztosítási jog-viszonya a munkavállalónak az alábbi esetben? A munkaviszonyban álló dolgozó 2022. február 15-én betöltötte az öregségi nyugdíjkorhatárát, öregségi nyugdíj megállapítására igényét benyújtotta, munkaviszonyát fenntartotta. 1991. ja-nuár 1-jétől III. csoportos rokkantsági nyugdíjban részesült, majd 2013. január 1-jétől új komplex szakvélemény alapján rokkantsági ellátást állapítottak meg részére, melyet a mai napig kap folyamatosan. Kiszámított öregségi nyugdíja jóval kevesebb, mint a már folyósított rokkantsági ellátás, ezért ez utóbbit választotta. Továbbra is vonni kell tőle a társadalombiztosítási járulékot ebben az esetben? Befolyásolja a biztosítási és közteherfizetési kötelezettséget, ha a munkavállaló özvegyi nyugdíjban is részesül a rokkantsági ellátás mellett? Érvényesítheti utána a munkáltató a megváltozott munkaképességű dolgozók után járó szociálishozzájárulásiadó-kedvezményt?
Részlet a válaszából: […] A munkaviszonyban álló személyek akkor esnek biztosítási kötelezettség alá, ha nem minősülnek kiegészítő tevékenységűnek.A Tbj-tv. 4. §-ának 11. pontja alapján kiegészítő tevékenységet folytató személynek minősül - többek között - a munkaviszonyban...[…]
Tovább a válaszhoz Válaszadás: 2022. június 28.

Egyházi szolgálati jogviszonyban álló személy

Kérdés: Egyházi szolgálati viszonyban álló személynek minősül az a munkavállaló, aki egy egyházi fenntartású intézményben dolgozik, adminisztrációs munkakörben? A munkavállaló tagja egy egyházi közösségnek, ahol egyházi szolgálati viszonyban állónak számít. Lehetőség van ennek ellenére ezen a munkahelyén is egyházi személyként bejelenteni?
Részlet a válaszából: […] Álláspontunk szerint nem. A Tbj-tv. 6. §-a (1) bekezdésének g) pontja, illetve az ehhez kapcsolódó speciális járulékfizetési szabályok az egyházi szolgálatot sajátos egyházi szolgálati viszonyban ellátó személyre vonatkozik.Egyházi személynek pedig az egyház belső...[…]
Tovább a válaszhoz Válaszadás: 2021. november 2.

Nem főállású kisadózó

Kérdés: A Kata-tv. szerint nem minősül főállásúnak az a kisadózó sem, aki a Felsőokt-tv. szerinti felsőoktatási intézményben folytat tanulmányokat. Megfelel a Kata-tv.-ben előírt feltételnek a Budapesten található Tan Kapuja Buddhista Főiskola, tehát aki itt folytat tanulmányokat, az kisadózóként nem minősül főállásúnak? Hogyan alakul a kisadózói státusz abban az esetben, ha az érintett egyházi személyként biztosítottá válik?
Részlet a válaszából: […] Valóban, a Kata-tv. 2. §-a 8. pontjának i) alpontja értelmében nem minősül főállásúnak az a kisadózó, aki köznevelési intézményben, szakképző intézményben vagy felsőoktatási intézményben, az Európai Gazdasági Térség tagállamában, valamint Svájcban közép- vagy...[…]
Tovább a válaszhoz Válaszadás: 2020. október 13.

Nyugdíjpénztári befizetések egyházi személyek részére

Kérdés: Milyen közteherfizetési kötelezettség keletkezik egy bejegyzett egyház által az egyházi személyek részére teljesített önkéntes nyugdíjpénztári befizetések után? Az érintettek után a jogszabályban előírt járulékok elszámolásra és megfizetésre kerültek.
Részlet a válaszából: […] Az egyházi szolgálati viszonyban álló egyházi személyek szociálishozzájárulásiadó-, illetve járulékalapját illetően mind a Szocho-tv., mind pedig a Tbj-tv. az általánostól eltérő szabályokat állapít meg. A Szocho-tv. 8. §-ának (2) bekezdése az adóalapot a minimálbér...[…]
Tovább a válaszhoz Válaszadás: 2019. október 29.

Egyházi személy társas vállalkozása

Kérdés: Kötelezett a minimumjárulékok megfizetésére egy egyházi személynek minősülő református lelkész abban az esetben, ha társas vállalkozói tevékenységet folytat? A kérdés azért merült fel, mert egy szakcikkben megjelent, hogy az egyházi személy kisadózóként nem minősül főállásúnak.
Részlet a válaszából: […] A nem főállású kisadózói jogállás, illetve a minimális adó- és járulékfizetési kötelezettség alóli mentesség kérdésben felvetett esetéhez kapcsolódó feltételek azonosak: a Kata-tv. 2. §-a 8. pontjának a) alpontja értelmében a kisadózó abban az esetben minősül...[…]
Tovább a válaszhoz Válaszadás: 2019. szeptember 10.
1
2
3