Kedvezménykártya közterhei

Kérdés:

Kinek és milyen közterheket kell megfizetnie abban az esetben, ha egy elsősorban egészségügyi szolgáltatások kedvezményes elérését biztosító kedvezménykártyát egy magánszemély ajándékba kap egy másik magánszemélytől vagy egy cégtől? A kártya által nyújtott kedvezményt a szerződéses partnerek nyújtják a kártyatulajdonosok részére. Változik a közteher mértéke, ha egy cég nagy tételben vásárolja meg a kártyát a munkavállalói részére? Hogyan tehető kedvezményessé az adózás?

Részlet a válaszából: […] Ha a kedvezménykártyát a magánszemély ajándékba adja egy másik magánszemélynek, az átadáshoz nem kapcsolódik adókötelezettség, kivéve, ha a juttatás a magánszemély vagy más által teljesített termékértékesítésre, szolgáltatásnyújtásra tekintettel vagy azzal...[…]
Tovább a válaszhoz Válaszadás: 2024. január 16.

Egyházi személy őstermelői tevékenysége

Kérdés: Hogyan alakul a járulékfizetési kötelezettség abban az esetben, ha egy egyházi személy őstermelői tevékenységet folytat?
Részlet a válaszából: […] Ami az egyházi személy őstermelői tevékenységét illeti, e tevékenysége – az egyházi személyként fennálló biztosítási jogviszonyára tekintettel – a Tbj-tv. 6. § (1) bekezdése h) pontjának hb) alpontja alapján nem esik biztosítási kötelezettség alá, így...[…]
Tovább a válaszhoz Válaszadás: 2023. október 11.

Nyugdíjbiztosítási adatok

Kérdés: Hogyan kaphat információt a munkavállaló arról, hogy hány év szolgálati idővel rendelkezik, illetve, hogy minden korábbi munkáltatója megtette-e a rá vonatkozó bejelentést?
Részlet a válaszából: […] A nyugdíjbiztosítási nyilvántartás minden olyan biztosítási kötelezettséggel járó jogviszonyról tartalmaz adatot, amely alapján a társadalombiztosítási ellátások fedezetére járulékfizetési kötelezettség áll fenn. Minden biztosított vagy volt biztosított kérhet...[…]
Tovább a válaszhoz Válaszadás: 2023. június 27.

Nyugdíjkorhatárt betöltött munkavállaló

Kérdés: Nyugdíjasnak minősül az a munkavállaló, aki betöltötte a 65. életévét, de nem vette még igénybe az öregségi nyugellátást, ugyanakkor egyéni vállalkozásában mentesül a járulékfizetési kötelezettség alól?
Részlet a válaszából: […] A kérdésben említett munkavállaló a munkaviszonyra vonatkozó szabályok alkalmazásában – feltéve, hogy rendelkezik a nyugellátáshoz szükséges szolgálati idővel – az Mt. 294. §-a (1) bekezdésének g) pontja értelmében nyugdíjasnak minősül.A társadalombiztosítási...[…]
Tovább a válaszhoz Válaszadás: 2023. január 31.

Egyház átlagos statisztikai létszáma

Kérdés:

Beleszámítanak a rehabilitációs foglalkoztatási hozzájárulás számításánál az átlagos statisztikai állományi létszámba az egyháznál szolgálatot teljesítő kinevezett egyházi személyek, tekintettel arra, hogy nekik nincs munkaidejük?

Részlet a válaszából: […] Az Egyház-tv. (1) bekezdésének előírásai értelmében az egyházi személy a bevett egyház, a bejegyzett egyház, illetve a nyilvántartásba vett egyház belső szabályában meghatározott, az egyházi jogi személy szolgálatában álló, egyházi szolgálatot sajátos egyházi...[…]
Tovább a válaszhoz Válaszadás: 2023. január 31.

Munkaviszonyban álló lelkipásztor

Kérdés: Vonatkozik az Szja-tv. 1. számú mellékletének 4.8. pontjában meghatározott mentesség egy hitéleti tevékenységet végző egyesület vezetőjére, aki munkaviszonyban lelkipásztori tevékenységet végez? Az egyesület felvételt kapott a bejegyzett egyházak kötelekébe, és ez a törzsadatában is megjelenik.
Részlet a válaszából: […] Sajnos nem. Az Szja-tv. 1. számú mellékletének 4.8. pontja értelmében adómentes az egyházi jogi személy által egyházi személynek vagy az egyházi jogi személy részére végzett tevékenység ellátásáért rendszeres havi díjazásban részesülő magánszemélynek, elkülönített...[…]
Tovább a válaszhoz Válaszadás: 2023. január 17.

Nyugdíj igénylése

Kérdés: Mit kell tennie a nyugellátás megállapítása érdekében annak a személynek, aki decemberben betölti az öregségi nyugdíjkorhatárt? Milyen igazolásokat kell benyújtani, illetve hogyan nyújtható be a kérelem?
Részlet a válaszából: […] Az öregségi nyugdíj megállapításával kapcsolatban az első fontos tudnivaló, hogy a nyugdíj legkorábban attól a naptól állapítható meg, amelytől valamennyi jogosultsági feltétel teljesült. Vagyis a kérelmező betöltötte a nyugdíjkorhatárát, és szerzett a résznyugdíj...[…]
Tovább a válaszhoz Válaszadás: 2022. november 29.

Nyugdíjkorhatárt betöltött munkavállaló

Kérdés: Továbbra is fennáll a biztosítási jog-viszonya a munkavállalónak az alábbi esetben? A munkaviszonyban álló dolgozó 2022. február 15-én betöltötte az öregségi nyugdíjkorhatárát, öregségi nyugdíj megállapítására igényét benyújtotta, munkaviszonyát fenntartotta. 1991. ja-nuár 1-jétől III. csoportos rokkantsági nyugdíjban részesült, majd 2013. január 1-jétől új komplex szakvélemény alapján rokkantsági ellátást állapítottak meg részére, melyet a mai napig kap folyamatosan. Kiszámított öregségi nyugdíja jóval kevesebb, mint a már folyósított rokkantsági ellátás, ezért ez utóbbit választotta. Továbbra is vonni kell tőle a társadalombiztosítási járulékot ebben az esetben? Befolyásolja a biztosítási és közteherfizetési kötelezettséget, ha a munkavállaló özvegyi nyugdíjban is részesül a rokkantsági ellátás mellett? Érvényesítheti utána a munkáltató a megváltozott munkaképességű dolgozók után járó szociálishozzájárulásiadó-kedvezményt?
Részlet a válaszából: […] A munkaviszonyban álló személyek akkor esnek biztosítási kötelezettség alá, ha nem minősülnek kiegészítő tevékenységűnek.A Tbj-tv. 4. §-ának 11. pontja alapján kiegészítő tevékenységet folytató személynek minősül – többek között – a munkaviszonyban...[…]
Tovább a válaszhoz Válaszadás: 2022. június 28.

Egyházi szolgálati jogviszonyban álló személy

Kérdés: Egyházi szolgálati viszonyban álló személynek minősül az a munkavállaló, aki egy egyházi fenntartású intézményben dolgozik, adminisztrációs munkakörben? A munkavállaló tagja egy egyházi közösségnek, ahol egyházi szolgálati viszonyban állónak számít. Lehetőség van ennek ellenére ezen a munkahelyén is egyházi személyként bejelenteni?
Részlet a válaszából: […] Álláspontunk szerint nem. A Tbj-tv. 6. §-a (1) bekezdésének g) pontja, illetve az ehhez kapcsolódó speciális járulékfizetési szabályok az egyházi szolgálatot sajátos egyházi szolgálati viszonyban ellátó személyre vonatkozik.Egyházi személynek pedig az egyház belső...[…]
Tovább a válaszhoz Válaszadás: 2021. november 2.

Nem főállású kisadózó

Kérdés: A Kata-tv. szerint nem minősül főállásúnak az a kisadózó sem, aki a Felsőokt-tv. szerinti felsőoktatási intézményben folytat tanulmányokat. Megfelel a Kata-tv.-ben előírt feltételnek a Budapesten található Tan Kapuja Buddhista Főiskola, tehát aki itt folytat tanulmányokat, az kisadózóként nem minősül főállásúnak? Hogyan alakul a kisadózói státusz abban az esetben, ha az érintett egyházi személyként biztosítottá válik?
Részlet a válaszából: […] Valóban, a Kata-tv. 2. §-a 8. pontjának i) alpontja értelmében nem minősül főállásúnak az a kisadózó, aki köznevelési intézményben, szakképző intézményben vagy felsőoktatási intézményben, az Európai Gazdasági Térség tagállamában, valamint Svájcban közép- vagy...[…]
Tovább a válaszhoz Válaszadás: 2020. október 13.
1
2
3
4