tb Levelek      
Előfizetőink honlapunkon feltett kérdésére 7 napon belül e-mailben választ adunk!
Előfizetőink honlapunkon feltett kérdésére 7 napon belül e-mailben választ adunk!

4 találat a megadott E jelű nyomtatvány tárgyszóra

Az Ön által megadott fenti keresési szempont(ok)nak megfelelő kérdéseket időrendben (legfrissebb elől) jelenítettük meg. Kattintson alább a válasz megjelenítéséhez!

1. találat: E101-es igazolás

Kérdés: Milyen igazolás kérhető a magyarországi járulékfizetés elkerülésére egy magyar munkajog szerint megkötött munkaszerződéssel lengyelországi telephelyen dolgozó, már nem kiküldött munkavállaló részére, akinek a helyi hatóság nem ad ki E101-es igazolást az ott levont járulékokról?
Részlet a válaszból: […]ahogy az is előírás, hogy kiküldetés esetén a kiküldött munkavállaló maximum 2 évig maradhat a kiküldő ország társadalombiztosítása hatálya alatt, ezt követően a fogadó országban válik biztosítottá. A többes biztosítást az E101-es igazolás bemutatása révén lehet elkerülni. E nélkül a munkavállaló a foglalkoztató előtt, illetve a munkáltató magyar társadalombiztosítás igazgatási szervei előtt nem tudja bizonyítani, hogy az érintett munkavállalóira idehaza már nem terjed ki a biztosítás. A[…] részlet vége a válaszból.
Ha szeretné a választ elolvasni, akkor kérjük kattintson ide!
A válasz időpontja: 2007. június 19.
Az olvasói kérdés sorszáma a Társadalombiztosítási Levelek adatbázisban: 1835

2. találat: E101 jelű nyomtatvány

Kérdés: Mire szolgál az E101-es nyomtatvány, ki és hol igényelheti? Milyen adatok kellenek a nyomtatvány kiállításához?
Részlet a válaszból: […]kiküldetés időtartama alatt folyamatosan fizeti a járulékokat a munkavállaló után, és teljesíti a foglalkoztatót terhelő egyéb kötelezettségeket (pl.: bejelentés). - A munkavállalóit nem abból a célból küldi ki, hogy korábban kiküldött munkavállalókat váltson a kiküldetés szerinti államban. - A kiküldetési időszak lejártával biztosítja a munkavállalók részére a magyarországi továbbfoglalkoztatás lehetőségét. - Számottevő gazdasági tevékenységet folytat, és Magyarországon nem csak a vállalat irányításában dolgozó irodai alkalmazottakat foglalkoztat, továbbá megadja = a Magyarországon belföldi megrendelések teljesítéséből, illetve külföldi tevékenységéből származó árbevétel arányát, = a Magyarországon termelésben foglalkoztatott munkavállalók számát, és a külföldön foglalkoztatott munkavállalókhoz viszonyított arányát, = szükség szerint egyéb adatokat, amellyel a belföldi gazdasági tevékenység számottevő jellege alátámasztható (pl.: belföldi megrendelések száma és aránya az összes megrendeléshez képest). Fontos, hogy az E101-es nyomtatvány kiállítását csak a kiküldő munkáltató kérheti, a fentiekben leírt nyilatkozat mellé csatolt kérelemmel, melynek tartalmaznia kell: - a kiküldő munkáltató nevét, nyilvántartási (vagy adó-) számát, pontos címét, - a kiküldött dolgozó adatait (név, születési hely és idő, taj-szám), - a kiküldött dolgozó biztosítási jogviszonyára vonatkozó adatokat (a kiküldő munkáltató mióta foglalkoztatja, szükség esetén a megelőzően fennállt jogviszonya), - a külföldi munkáltató adatait, ahova a munkavállalót kiküldik (név, pontos cím, ország), - a kiküldetés időtartamát, - mely céget terheli a munkabér és a társadalombiztosítási járulék fizetésének kötelezettsége, - a munkavállaló korábbi külföldi kiküldetésére vonatkozó adatokat, - nyilatkozatot arról, hogy a kiküldő munkáltató nem foglalkozik munkaerő-toborzással. Amennyiben a foglalkoztató igénylése megfelel a követelményeknek, annak alapján az illetékes MEP ügyintézője kiadja az E101-es nyomtatványt. Fontos tudnivaló, hogy a kérelem elbírálására és a nyomtatvány kiadására a MEP-nek 30 nap áll rendelkezésére, tehát időben kell a kérelmeket benyújtani. Nem adható ki az E101-es nyomtatvány, ha: - a kiküldő munkáltató munkaerő-toborzással foglalkozik, - a kiküldő munkáltató a cégbíróság által jogerősen be nem jegyzett előtársaság, - a kiküldő munkáltató nem rendelkezik belföldi tevékenységgel, illetve Magyarországon csak adminisztratív tevékenységet lát el, - a kiküldött dolgozó a kiküldetést megelőző 30 napon belül nem rendelkezik a Tbj-tv. 5. §-a szerinti biztosítással, - a kiküldött dolgozó munkaviszonya, illetve magyarországi biztosítási jogviszonya a kiküldetés során nem áll fenn, - abból a célból küldik ki a dolgozót, hogy egy korábbi munkavállalót felváltson a célországban, - a dolgozó korábban már a célországban volt kiküldött 12 hónapra, és a két kiküldetés között még nem telt el 60 nap. Megoldható egyazon kiküldött részére több nyomtatvány kiadása abban az esetben, amikor a célországban, több telephelyen vagy munkahelyen foglalkoztatják, ezt azonban a kiküldő foglalkoztatónak a kérelemben jeleznie kell. Amennyiben a kiküldetés a 12 hónap lejárta előtt véget ér, a munkáltató ezt jelzi az illetékes MEP-nek, ahol a nyomtatvány megszüntetésre kerül. Ha a kiküldetés tovább tart, mint a 12 hónap, egyszeri alkalommal további 12 hónapra meghosszabbítható. Ilyen esetben a már kiadott E101-es nyomtatvány másolatával, az E102-es B részének kitöltésével (a nyomtatványt az OEP honlapjáról le lehet tölteni) 4 példányban kell benyújtani a célország illetékes szervének, aki hozzájárul vagy elutasítja a további külföldi[…] részlet vége a válaszból.
Ha szeretné a választ elolvasni, akkor kérjük kattintson ide!
A válasz időpontja: 2006. november 28.
Az olvasói kérdés sorszáma a Társadalombiztosítási Levelek adatbázisban: 1611
Kapcsolódó tárgyszavak: ,

3. találat: Biztosítotti jogviszony igazolása külföldi kiküldetés esetén

Kérdés: Milyen igazolásokat kell megkérni abban az esetben, ha egy cég a munkaviszonyban álló dolgozóját Németországba küldi 2 éves kiküldetésre, ahová a dolgozó magával viszi a családját is, és a feleség a kinti tartózkodás alatt szül?
Részlet a válaszból: […]című nyomtatvány, a meghosszabbításra pedig az E 102 jelű nyomtatvány szolgál. Az E 101 jelű nyomtatványt a foglalkoztató a székhelye szerint illetékes megyei egészségbiztosítási pénztárnál igényelheti meg. A kérelemben fel kell tüntetni: - a foglalkoztató nevét, címét, az egészségbiztosítási ágazat által a járulékintegrációt követően kiadott nyilvántartási számát, adószámát, - a másik EGT-tagállamban történő foglalkoztatás helyét (a külföldi foglalkoztató nevét, címét), - az igényelt nyomtatvány típusát (E 101), - a kiküldött dolgozó(k) adatait [név, lakcím, TAJ- szám, születési idő, munkaviszonyának kezdete a kiküldő foglalkoztatónál (megelőző biztosítás)], - a kiküldetés időtartamát (...-tól ...-ig), - a kiküldetés jellegét, - a kiküldött(ek) beosztását/munkakörét, - a foglalkoztató nyilatkozatát arról, hogy = a kiküldő vagy a kiküldetés helye szerinti foglalkoztató fizeti-e a tevékenységért járó díjazást, = Magyarországon tényleges termelő tevékenységet lát el, = biztosítja a kiküldött munkavállalók magyarországi továbbfoglalkoztatását a kiküldetés lejártát követően, - a megrendelés hitelesítését (aláírás, bélyegző). Az E 101 jelű nyomtatvány kiadásához szükséges feltételek vizsgálatánál elsősorban a kiküldő foglalkoztató nyilatkozata az irányadó. A megyei egészségbiztosítási pénztár a kérelem alapján a megjelölt munkavállaló(k) nevére kiállítja az E 101 jelű nyomtatványt, és megküldi azt a foglalkoztatónak. A megyei egészségbiztosítási pénztár a foglalkoztató kérésére a kiküldött munkavállaló(k) részére kiállítja az E 111 jelű nyomtatványt is, amely segítségével a kiküldött a kiküldetése szerinti tagállamban a kiküldetés során igénybe veheti az orvosilag szükségessé váló egészségügyi szolgáltatásokat. A foglalkoztató az E 111 jelű nyomtatvány kiadására vonatkozó igényét a megyei egészségbiztosítási pénztárral a kiküldetési igazolásra irányuló kérelemmel párhuzamosan közölheti. Az eltartott hozzátartozók a biztosított jogán ugyanúgy jogosultak az ellátásokra, mint itthon. Megemlítenénk,[…] részlet vége a válaszból.
Ha szeretné a választ elolvasni, akkor kérjük kattintson ide!
A válasz időpontja: 2005. október 25.
Az olvasói kérdés sorszáma a Társadalombiztosítási Levelek adatbázisban: 1219
Kapcsolódó tárgyszavak: , ,

4. találat: Keresőképtelenség igazolása külföldön történt megbetegedés esetén

Kérdés: Hogyan igazolhatja keresőképtelenségét az a magyar biztosított, aki külföldi útja során keresőképtelenné válik?
Részlet a válaszból: […]az E 113 jelű formanyomtatványokon küldi meg az illetékes magyar Megyei Egészségbiztosítási Pénztár részére. A formanyomtatványokon érkező értesítést a Megyei Egészségbiztosítási Pénztár további felhasználás céljából a biztosítottnak is megküldi. Ugyanazon biztosított ismételt keresőképtelenné válását a külföldi biztosító az E 118 jelű nyomtatványon közli. Amennyiben a biztosított hazatérésekor már nem keresőképtelen, dönthet arról, hogy a külföldi biztosító által kiállított, és a Megyei Egészségbiztosítási Pénztár által továbbított E 113 és/vagy E 115, illetve az E 118-as nyomtatvány benyújtásával a keresőképtelenség teljes időtartamára, vagy csak egy részére igényel-e táppénzt. Ilyen esetben a kifizetőhelynek a külföldi biztosító által kiállított E 115 jelű nyomtatványt úgy kell tekintenie, mintha az a 102/1995. Korm. rendelet alapján kiadott "Orvosi igazolás keresőképtelen (terhességi) állományba vételről" című igazolás lenne. Az E 113 jelű nyomtatvány kórházi ellátás esetén adandó ki, és tartalmilag megfelel az "Igazolás fekvőbeteg-gyógyintézményben történő gyógykezelésről" című okmánynak. Amennyiben[…] részlet vége a válaszból.
Ha szeretné a választ elolvasni, akkor kérjük kattintson ide!
A válasz időpontja: 2004. augusztus 3.
Az olvasói kérdés sorszáma a Társadalombiztosítási Levelek adatbázisban: 727
Kapcsolódó tárgyszavak: ,