Előrehozott öregségi nyugdíjas köztisztviselő kereseti korlátja

Kérdés: Vonatkozik a 2012. évi kereseti korlát arra a köztisztviselőre is, aki 2007. július 29-től előrehozott öregségi nyugdíjban részesül, de azóta is folyamatosan dolgozik? Amennyiben igen, akkor januártól vagy júliustól kell figyelembe venni a keresetet? A munkavállaló 2012. július 29-én betölti a 62. életévét.
Részlet a válaszából: […] Ha az öregségi nyugdíjkorhatárt be nem töltött öregségi teljes nyugdíjban részesülő személy a tárgyévben biztosítással járó jogviszonyban áll, és az általa fizetendő nyugdíjjárulék alapja meghaladja a tárgyév első napján érvényes kötelező legkisebb munkabér havi...[…]
Tovább a válaszhoz Válaszadás: 2012. október 9.

Előrehozott öregségi nyugdíjban részesülő személy keresőtevékenysége

Kérdés: Vonatkoznak-e a jogszabályváltozások arra az előrehozott öregségi nyugdíjban részesülő személyre, aki 2012 áprilisában tölti be a 62. életévét? Lehet-e kiegészítő tevékenységű egyéni vállalkozó a juttatás megtartása mellett, és ha igen, milyen járulékfizetési kötelezettség terheli? Változik-e valami az öregségi nyugdíjkorhatár betöltése után?
Részlet a válaszából: […]  Igen, az előrehozott öregségi nyugdíjban részesülő személytis érintik a jogszabályváltozások. Az elsődleges változás a nyugdíjasstátuszban jelentkezik, hiszen a korhatár előtti nyugdíjak 2012. január 1-jétőlnem minősülnek nyugdíjnak, átalakulnak szociális,...[…]
Tovább a válaszhoz Válaszadás: 2012. február 28.

Előrehozott öregségi nyugdíjas társas vállalkozó kereseti korlátja

Kérdés: A minimálbér vagy a garantált bérminimum alapján kell-e megállapítani a kereseti korlátot annak az előrehozott öregségi nyugdíjas társas vállalkozónak az esetében, aki havi 108 000 forint, azaz a garantált bérminimum alapján fizeti meg a járulékait?
Részlet a válaszából: […]  A kereseti korlát meghatározásánál (mind a saját jogúnyugdíjas, mind pedig a korhatár előtti ellátásban vagy szolgálatijárandóságban részesülő személy esetében) a tárgyév első napján érvényeskötelező legkisebb munkabérből, 2012-ben tehát a 93 ezer forintból...[…]
Tovább a válaszhoz Válaszadás: 2012. február 7.

Előrehozott öregségi nyugdíjas vállalkozó jogállása

Kérdés: Érinti-e egy előrehozott öregségi nyugdíjas egyéni vagy társas vállalkozó kiegészítő tevékenységű tagi jogállását, ha a járulékköteles keresete meghaladja az éves keretösszeget, és ezért a nyugdíjfolyósítás szünetel? Milyen járulékokat kell megfizetni erre az időszakra?
Részlet a válaszából: […]  A kérdésben vázolt problémára a Tbj-tv. 4. §-a f) pontjának3. alpontja szolgál egyértelmű megoldással, miszerint az egyéni vagy társasvállalkozó kiegészítő tevékenységét nem érinti, amennyiben a nyugellátása – ajövedelemkorlát elérése miatt – szünetel....[…]
Tovább a válaszhoz Válaszadás: 2012. január 17.

Előrehozott öregségi nyugdíjas munkavállaló kereseti korlátja

Kérdés: Hol található magyarázat arra vonatkozóan, hogy mennyi a kereseti korlátja annak a munkavállalónak, aki 2011. május hónaptól veszi igénybe az előrehozott öregégi nyugdíjat, tehát a 62. életévét még nem töltötte be? Kell-e arányosítani ebben az esetben, vagy a teljes keretet felhasználhatja?
Részlet a válaszából: […] Valóban, az öregségi nyugdíj melletti kereseti korlátotmeghatározó jogszabályi hely (Tny-tv. 83/B. §-a) nem tartalmazrészletszabályokat a kereseti korlát arányosítására vonatkozóan. Ennek az okaaz, hogy az éves kereseti korlát egy abszolút szám, minden érintettre...[…]
Tovább a válaszhoz Válaszadás: 2011. május 24.

Év közben nyugdíjba vonuló munkavállaló kereseti korlátja

Kérdés: Hogyan alakul az előrehozott öregségi nyugdíj mellett elérhető kereset keretösszege annak a munkavállalónak az esetében, aki 2011. április 1-jével lesz nyugdíjas? Arányosan csökken, vagy a teljes keretösszeget kihasználhatja?
Részlet a válaszából: […] Amennyiben az öregségi nyugdíjkorhatárt be nem töltöttelőrehozott, csökkentett összegű előrehozott öregségi nyugdíjban részesülőszemély a tárgyévben a biztosítással járó jogviszonyban áll, illetőleg egyénivagy társas vállalkozóként kiegészítő tevékenységet...[…]
Tovább a válaszhoz Válaszadás: 2011. március 29.

Előrehozott öregségi nyugdíj szüneteltetése

Kérdés: Felfüggesztheti-e a nyugdíját, és dolgozhat-e tovább jelenlegi munkahelyén az az 1951. január 2-án született férfi, aki 45 év szolgálati idővel rendelkezik, és 2011. január 2-án, 60 éves kora betöltésekor előrehozott öregségi nyugdíjba kíván vonulni?
Részlet a válaszából: […] Az előrehozott öregségi nyugdíja folyósítása mellett, annakszüneteltetése nélkül is lehetősége van munkát végezni, illetőleg biztosítássaljáró jogviszonyt létesíteni. Az előrehozott öregségi nyugellátás folyósításáramindaddig sor kerülhet, amíg a biztosítási...[…]
Tovább a válaszhoz Válaszadás: 2010. november 9.

Előrehozott öregségi nyugdíjas munkavállaló jövedelme

Kérdés: A minimálbér tizennyolcszorosát vagy annak arányos részét kaphatja jövedelemként 2010. október-december, illetve 2011. január-április hónapokban az a munkavállaló, aki 2011 áprilisában tölti be a 62. életévét, és 2010. október hónapban előrehozott öregségi nyugdíjba megy?
Részlet a válaszából: […] A jelenleg hatályos nyugdíjtörvény – többek között – azöregségi nyugdíjkorhatárt be nem töltött előrehozott öregségi nyugdíjbanrészesülő személy munkavállalására vonatkozó 83/B. §-ának a rendelkezései nemírnak elő arányos keretösszeg-számítást arra az...[…]
Tovább a válaszhoz Válaszadás: 2010. november 9.

Rokkantsági nyugdíjjogosultság feléledése

Kérdés: Visszakaphatja-e a régi rokkantsági nyugdíját az a személy, akinek keresőtevékenység miatt megszűnt az ellátása, jelenleg azonban előrehozott öregségi nyugdíjra jogosult?
Részlet a válaszából: […] A régi rokkantsági nyugdíját – a szolgálati idő tartamátólfüggetlenül – csak akkor kaphatja vissza (a rokkantsági nyugdíjjogosultságfeléled), ha a rokkantsági nyugdíjjogosultság feltételei a nyugdíjmegszüntetése után öt éven belül a rokkantsági nyugdíj...[…]
Tovább a válaszhoz Válaszadás: 2010. szeptember 28.

Előrehozott öregségi nyugdíjas munkavállaló munkába lépésének napja

Kérdés: Mikortól léphet újra munkába az az 1949. november 5-én született férfi, akinek a munkaviszonya 2009. november 4-én megszűnt, és 2009. november 5-től előrehozott öregségi nyugdíjra jogosult? Mennyi lehet a munkavállaló havi munkabére?
Részlet a válaszából: […] Az említett munkavállalóval akár már november 6-ánlétesíthet új munkaviszonyt a volt munkáltatója, hiszen a Tny-tv. 18. § (1)bekezdés c) pontja csak azon a napon zárja ki a biztosítási kötelezettséget,amelytől kezdődően az öregségi teljes nyugdíjat megállapítják.Havi...[…]
Tovább a válaszhoz Válaszadás: 2010. január 12.
1
2