tb Levelek      
Előfizetőink honlapunkon feltett kérdésére 7 napon belül e-mailben választ adunk!
Előfizetőink honlapunkon feltett kérdésére 7 napon belül e-mailben választ adunk!

A találat a megadott egyszerűsített foglalkoztatott ellátásai tárgyszóra

Az Ön által megadott fenti keresési szempont(ok)nak megfelelő kérdést időrendben (legfrissebb elől) jelenítettük meg. Kattintson alább a válasz megjelenítéséhez!

A találat: Egyszerűsített foglalkoztatott ellátásai

Kérdés: Megfizetik a társadalombiztosítási járulékokat az után a munkavállaló után, akit napi bejelentéssel foglalkoztatnak, vagy egészségügyi ellátása érdekében saját maga után kell fizetnie a társadalombiztosítási közterheket?
Részlet a válaszból: […]szolgáltatási tevékenység, valamint az utazásszervezői és utazásközvetítői tevékenység.Idénymunkának minősül az Mt. 90. §-ának c) pontjában meghatározott feltételeknek megfelelő munka. Mezőgazdasági idénymunka esetén az év adott időszakához vagy időpontjához kötődőnek kell tekinteni az olyan munkavégzést is, amely az előállított növény vagy állat biológiai sajátossága miatt végezhető el kizárólag abban az időszakban vagy időpontban.Filmipari statiszta: az a természetes személy, aki a 3711 FEOR-számmal azonosított foglalkozásúnak minősül, feltéve, hogy a tevékenysége a 2004. évi II. tv.-ben meghatározott filmalkotás elkészítésében való kisegítő (pótolható) jellegű részvételre irányul, és e tevékenységből származó napi nettó jövedelme nem haladja meg a 12 000 forintot.Az alkalmi munka pedig a munkáltató és a munkavállaló között összesen legfeljebb öt egymást követő naptári napig, és egy naptári hónapon belül összesen legfeljebb tizenöt naptári napig, és egy naptári éven belül összesen legfeljebb kilencven naptári napig létesített, határozott időre szóló munkaviszony.A munkáltató által fizetendő közteher mértéke a munkaviszony minden naptári napjára munkavállalónként- mezőgazdasági idénymunka esetén 500 forint,- turisztikai idénymunka esetén 500 forint,- alkalmi munka esetén 1000 forint,- filmipari statiszta alkalmi munkája esetén 3000 forint.A közteher megfizetésével nem terhelia) a munkáltatót szociális hozzájárulási adó, szakképzési hozzájárulás, rehabilitációs hozzájárulás, valamint az Szja-tv.-ben a munkáltatóra előírt adóelőleg-levonási kötelezettség,b) a munkavállalót nyugdíjjárulék-, egészségbiztosítási- és munkaerőpiacijárulék-fizetési, személyijövedelemadóelőleg-fizetési kötelezettség.Abban az esetben, haa) a munkavállaló a szociális biztonsági rendszerek koordinálásáról és annak végrehajtásáról szóló uniós rendeletek, vagy Magyarország által kötött kétoldalú szociálpolitikai, szociális biztonsági egyezmény (a továbbiakban: egyezmények) alapján másik tagállamban, illetőleg egyezményben részes másik államban biztosított ésb) az egyezmények alapján kiállított, az egyezményben részes másik államban fennálló biztosítást tanúsító igazolással rendelkezik,a munkáltató közterhet nem fizet.Abban az esetben, ha az egyszerűsített foglalkoztatás keretében alkalmazott munkavállalóval összefüggésben a tételes összegű közterhet megfizeti a munkáltató, a munkavállaló az Efo-tv. szerinti foglalkoztatása alapján nem minősül ugyan a Tbj-tv. szerinti biztosítottnak, de nyugellátásra, baleseti egészségügyi szolgáltatásra, valamint álláskeresési ellátásra jogosultságot szerez. A nyugellátás számításának alapja napi 500 forint közteher esetén 1370 forint/nap, napi 1000 forint vagy azt meghaladó közteher esetén 2740 forint/nap.Egészségügyi szolgáltatásra tehát nem szerez jogosultságot az egyszerűsített foglalkoztatott, így -[…] részlet vége a válaszból.
Ha szeretné a választ elolvasni, akkor kérjük kattintson ide!
A válasz időpontja: 2019. október 15.
Az olvasói kérdés sorszáma a Társadalombiztosítási Levelek adatbázisban: 6212
Kapcsolódó összes tárgyszó: