tb Levelek      
Előfizetőink honlapunkon feltett kérdésére 7 napon belül e-mailben választ adunk!
Előfizetőink honlapunkon feltett kérdésére 7 napon belül e-mailben választ adunk!

2 találat a megadott érettségizett gyermek tárgyszóra

Az Ön által megadott fenti keresési szempont(ok)nak megfelelő kérdéseket időrendben (legfrissebb elől) jelenítettük meg. Kattintson alább a válasz megjelenítéséhez!

1. találat: Érettségizett gyermek családi pótléka

Kérdés: Van valamilyen teendője a szülőnek a családi pótlékkal kapcsolatban azzal összefüggésben, hogy a gyermeke idén érettségizett a gimnáziumban, és szeptembertől főiskolán folytatja a tanulmányait, vagy automatikusan megszüntetésre kerül a családi pótlék?
Részlet a válaszból: […]iskoláztatási támogatást a tankötelezettség fennállása alatt abban az esetben is folyósítani kell, ha a gyermek tanulói jogviszonya szünetel. Ez természetesen a tankötelezettség megszűnése után folyósított ellátás esetére nem igaz. A családi pótlékot - függetlenül attól, hogy azt a hónap mely szakaszában igényelték, és mikortól keletkezik a jogosultság - teljes hónapra kell megállapítani és folyósítani. Ebből következően arra a hónapra is, amelyben az iskoláztatási támogatásra való jogosultság megszűnik, még az ellátást folyósítani kell. Mivel a gyermek gimnáziumi tanulmányokat fejezett be, ezért valószínűleg 18 éves, vagy azon túl van kicsivel, ezért megemlítjük, hogy amennyiben a ti-zen-nyolcadik életévét betöltött személynek rendszeres jövedelme van, akkor a rá tekintettel vagy a részére megállapított családi pótlék folyósítását a negyedik hónaptól mindaddig szüneteltetni kell, amíg rendszeres jövedelemmel rendelkezik. Ebből a szempontból jövedelemnek az az Szja-tv.-ben adóköteles jövedelemként meghatározott - belföldről vagy külföldről származó - vagyoni érték, bevétel számít, amelynek havi összege meghaladja a mindenkori legkisebb munkabér összegét. Rendszeres jövedelem pedig a legalább három egymást követő hónapban keletkezett jövedelem. Az ellátásra jogosultnak ebben az esetben is bejelentési kötelezettsége van, mely elmulasztása esetén annak pénzügyi következményeit viselnie kell. Ez azért lényeges, mert előfordulhat, hogy a gyermek továbbtanul, és ezáltal jogot ad további iskoláztatási támogatás igénybevételére. Amennyiben például további középiskolai tanulmányokat folytat majd, akkor figyelembe kell venni a következő szabályozást is. Ha a nem tanköteles gyermek tanulói jogviszonya az első vizsgaidőszak utolsó napján megszűnik, de az új tanítási évre tanulói jogviszonyt létesít, akkor utána arra az időre, amely alatt nem állt tanulói jogviszonyban, legfeljebb azonban két hónap időtartamra utólag iskoláztatási támogatást kell megállapítani. Ez kizárólag arra az esetre vonatkozik, ha a gyermek középiskolai tanulmányokat folytat majd szeptembertől. Főiskolai, egyetemi képzés esetében más támpont az irányadó, de ez csak akkor játszik szerepet, ha az igénylő másik gyermeke után még a családi pótlék bármely fajtájában részesül. Ha a nem tanköteles gyermek tanulói jogviszonya az első vizsgaidőszak utolsó napján megszűnik, de az új képzési időszakra hallgatói jogviszonyt létesít, akkor a tanulói jogviszony megszűnése és a hallgatói jogviszony keletkezése közötti időre, legfeljebb azonban két hónap időtartamra utólag a családi pótlék összegének számítása szempontjából figyelembe kell venni. Az[…] részlet vége a válaszból.
Ha szeretné a választ elolvasni, akkor kérjük kattintson ide!
A válasz időpontja: 2018. szeptember 25.
Az olvasói kérdés sorszáma a Társadalombiztosítási Levelek adatbázisban: 5878
Kapcsolódó tárgyszavak: ,

2. találat: Érettségizett gyermek egészségügyi szolgáltatási járuléka

Kérdés: Kell-e 9 százalékos járulékot fizetni a 2007. június hóban érettségizett gyermek után július hónaptól?
Részlet a válaszból: […](1) bekezdése értelmében a középfokú nevelési-oktatási intézmény tanulója a tanulói jogviszony kezdetétől a diákigazolványra való jogosultság megszűnéséig jogosult egészségügyi szolgáltatásra, ideértve a tanulói jogviszony szünetelésének időtartamát is. A diákigazolványra való jogosultság időtartamát a 17/2005. Korm. rendelet 1. §-a határozza meg. E jogszabályi hely (4) bekezdése szerint a tanuló diákigazolványra tanulói jogviszonyának megszűnését követő október 31-éig, a hallgató hallgatói jogviszonyának megszűnését követő március 31-éig (a jogviszony I. félévben történő megszűnése esetén), illetve október 31-éig (a jogviszony II. félévben történő megszűnése esetén) jogosult. Tekintve, hogy a Tbj-tv. R. 9. § (1) bekezdése szerint a magánszemélyt az egészségügyi szolgáltatási járulék fizetésének kötelezettsége az egészségügyi[…] részlet vége a válaszból.
Ha szeretné a választ elolvasni, akkor kérjük kattintson ide!
A válasz időpontja: 2007. július 10.
Az olvasói kérdés sorszáma a Társadalombiztosítási Levelek adatbázisban: 1842