Egyéni vállalkozó közterhei

Kérdés: Mi az oka annak az ellentmondásnak, hogy a heti 36 órás munkaviszonnyal rendelkező, vállalkozói személyi jövedelemadó szerint adózó egyéni vállalkozó lényegében nem fizet járulékot, ha nem számol el kivétet, ezzel szemben az átalányadózó, 40 százalékos költséghányadot alkalmazó egyéni vállalkozó szintén heti 36 órás munkaviszony mellett akár a minimálbérnél magasabb összeg után is köteles megfizetni a járulékokat?
Részlet a válaszából: […] ...általános szabályok szerint adózó egyéni vállalkozó, illetve az átalányadózó egyéni vállalkozó társadalombiztosítási kötelezettségei párhuzamba állíthatók, és nincsenek ellentmondásban egymással. Főszabály [Tbj-tv. 31. § (4) bekezdése, illetve Szocho-tv. 9...[…]
Tovább a válaszhoz Válaszadás: 2020. június 23.

Egyéni vállalkozó munkaviszony mellett

Kérdés: Hogyan alakul az egyéni vállalkozó járulékfizetési kötelezettsége abban az esetben, ha az eddigi teljes munkaidős munkaviszonyában fizetés nélküli szabadságra küldik, illetve bérfizetés nélkül felmentik a munkavégzés alól? Hogyan változik a helyzet, ha a munkaidejét heti 20 órásra csökkentik, és miként, ha keresőképtelen állományba veszik?
Részlet a válaszából: […] ...egyéni vállalkozó abban az esetben mentesül a minimális adó- és járulékfizetési kötelezettség alól a munkaviszonyára tekintettel, amennyiben ebben a foglalkoztatása eléri a heti 36 órát.A fizetés nélküli szabadság és a munkavégzés alóli mentesítés időtartama...[…]
Tovább a válaszhoz Válaszadás: 2020. április 14.

Diákszövetkezetben munka-viszonyban álló egyéni vállalkozó

Kérdés: Mentesül a havi minimálisadó- és járulék-fizetési kötelezettség alól az a fiatal egyéni vállalkozó, aki egy diákszövetkezetben, amelynek tagja, áll heti 36 órát meghaladó munkaviszonyban?
Részlet a válaszából: […] A vázolt esetben a kétséget valószínűleg az jelenti, hogy a Tbj-tv. 5. §-a (1) bekezdésének b) pontja értelmében az iskolaszövetkezet nappali rendszerű oktatás keretében tanulmányokat folytató tanuló, illetve hallgató tagjára nem terjed ki a biztosítás, és e...[…]
Tovább a válaszhoz Válaszadás: 2018. június 12.

Nevelőszülőként biztosított vállalkozó közterhei

Kérdés: Terheli továbbra is a minimumjárulék- fizetési kötelezettség azt az egyéni vállalkozót, aki nevelőszülőként biztosítottá vált?
Részlet a válaszából: […] A 2011. évi CLVI. tv. 458. §-ának (5) bekezdése, illetve a Tbj-tv. 31. §-ának (4) bekezdése értelmében nem terheli a havi minimális adó- és járulékfizetési kötelezettség az egyéni és társas vállalkozót, amennyiben legalább heti 36 órát elérő foglalkoztatással...[…]
Tovább a válaszhoz Válaszadás: 2017. március 21.

Nappali tagozatos főiskolai hallgató egyéni vállalkozó

Kérdés: Megtarthatja főállású státuszát a nappali tagozatos főiskola mellett egy fiatal gazda, aki nagy összegű támogatást nyert egy pályázaton, amelynek a feltétele volt, hogy főállásban végezze a tevékenységét, viszont 5 éven belül el kell végeznie egy felsőfokú oktatási intézmény által indított képzést is?
A főállású egyéni vállalkozóra előírt járulékokat természetesen megfizetné ez alatt az idő alatt is.
Részlet a válaszából: […] ...hogy a nappali tagozatos főiskolai hallgató egyéni vállalkozó státusza a kérdésben említett fiatalgazda-pályázat szempontjából megfelel-e a támogatásra jogosultság feltételének, nem a társadalombiztosítási jogszabályok határozzák meg.Egyébiránt nem ismerünk...[…]
Tovább a válaszhoz Válaszadás: 2015. március 31.

Egyéni vállalkozó mezőgazdasági őstermelői jogviszonyának minősítése

Kérdés: Hogyan alakul a biztosítási jogviszonya annak az egyéni vállalkozónak, aki egyidejűleg őstermelői tevékenységet is folytat? Választhatja, hogy a továbbiakban őstermelőként lesz biztosított?
Részlet a válaszából: […] ...ősztermelőként kerüljön megállapításra a biztosítási kötelezettség.E tekintetben választási lehetőség nincs, az említett személyre egyéni vállalkozóként terjed ki a biztosítási és járulékfizetési kötelezettség, míg őstermelőként nem kötelezett...[…]
Tovább a válaszhoz Válaszadás: 2015. február 24.

Felsőfokú oktatási intézmény nappali tagozatára járó őstermelő közterhei egyéni vállalkozás létesítése esetén

Kérdés: Milyen bejelentéseket kell tennie, és milyen járulékfizetési kötelezettség terheli azt a mezőgazdasági őstermelőt, aki 2008 óta egy családi gazdaság tagja, a bevétele 8 millió forint felett van, 2010-től felsőfokú oktatási intézmény nappali tagozatos hallgatója, és egyéni vállalkozóvá válik?
Részlet a válaszából: […] ...a járulékokat megfizetni.A nappali tagozatos hallgatói jogviszony létesítése az őstermelői jogviszonyát nem érintette.Annál inkább az egyéni vállalkozói tevékenység. Az említett személy ugyanis egyéni vállalkozói jogviszonya első napjától egyéni vállalkozóként...[…]
Tovább a válaszhoz Válaszadás: 2013. október 29.

Vállalkozói tevékenység folytatása társadalombiztosítási ellátások alatt

Kérdés: Folytathatja a vállalkozói tevékenységet az alkalmazottja révén egy eva hatálya alá tartozó egyéni vállalkozó táppénz, TGYÁS, illetve GYED ideje alatt? A vállalkozó rendelkezik heti 36 órát meghaladó munkaviszonnyal.
Részlet a válaszából: […] ...keresőtevékenység fogalmát alkalmazzuk.A Cst. szerint a munkaviszonyon túl keresőtevékenységnek minősül a szövetkezet tagjaként vagy egyéni vállalkozóként, illetőleg társas vállalkozás vagy egyéni cég tagjaként folytatott - személyes közreműködést igénylő...[…]
Tovább a válaszhoz Válaszadás: 2013. február 5.

Egyéni vállalkozó "munkaideje"

Kérdés: Lehetséges-e, hogy napi 4 órában folytassa a tevékenységét egy egyéni vállalkozó, aki eddig sem töltött napi 8 órát a vállalkozási tevékenysége végzésével? A jelentősen megnövekedett járulékterhek miatt arra kényszerül, hogy megszüntesse a vállalkozását, ha nem tudja valamilyen módon csökkenteni a közterheit.
Részlet a válaszából: […] ...az egyéni vállalkozókra előírt járulékfizetésikötelezettség és az egyéni vállalkozói tevékenység végzésére fordított időközött nincs összefüggés. A munkaidő kizárólag a munkajogviszonybanértelmezhető fogalom, ezzel összhangban az egyéni...[…]
Tovább a válaszhoz Válaszadás: 2012. március 27.

Szolgálati nyugdíjas egyéni vállalkozó

Kérdés: Milyen járulékfizetési kötelezettsége keletkezik egyéni vállalkozóként annak a személynek, aki 1964. október 9-én született, 2007. december 30-tól szolgálati nyugdíjban részesül, egy társaságnál rendelkezik 40 órás munkaviszonnyal, és egyéni vállalkozóként az egyszerűsített vállalkozói adó hatálya alá tartozik? Milyen jövedelmeket kell figyelembe venni az ő esetében az éves keretösszeg megállapításánál, hogy ne veszítse el a járandóságát?
Részlet a válaszából: […] ...szerintterhelik az egyéni járulékok, azaz meg kell fizetnie a pénzbeliegészségbiztosítási járulékot és a munkaerő-piaci járulékot is.Egyéni vállalkozóként pedig nem tekinthető kiegészítőtevékenységet folytatónak, kötelezettségeit a heti 36...[…]
Tovább a válaszhoz Válaszadás: 2012. február 28.
1
2
3
8