Járulékfizetés egyéni vállalkozás szüneteltetése alatt

Kérdés: Van bármilyen járulékfizetési kötelezettsége április hónapra annak az egyéni vállalkozónak, aki heti 40 órás munkaviszony mellett folytatta a tevékenységét, amit április 10-től szüneteltet, de időközben április 20-án a munka-viszonya is megszűnt? A vállalkozó kivétet nem számolt el.
Részlet a válaszából: […] A kérdésben említett egyéni vállalkozó április 20-ig többes jogviszonyban állt, heti 36 órás munkaviszonyára tekintettel mentesült a minimális adó- és járulékfizetési kötelezettség alól. Ez a mentesség azonban április 21-től megszűnt, hiszen ezen időponttól már nem...[…]
Tovább a válaszhoz Válaszadás: 2024. május 14.

Nyugdíjkorhatárt betöltött rokkantsági ellátásban részesülő munkavállaló

Kérdés: Hogyan kell megállapítani a közteherfizetési kötelezettséget egy egyéni vállalkozó alkalmazottja esetében, aki 2023. november 15-én betöltötte a 65. életévét, de a benyújtott nyugdíjigényére a külföldi biztosítási idők igazolása híján még nem kapott végleges határozatot, így továbbra is rokkantsági ellátásban részesül? Nyugdíjasnak minősül az érintett dolgozó ebben az esetben? A nyugdíj-folyósítótól azt a tájékoztatást kapta a cég, hogy a rokkantsági ellátásban részesülő dolgozótól nem kell társadalombiztosítási járulékot vonni.
Részlet a válaszából: […] A kérdés utolsó mondatában említett tájékoztatás valószínűleg félreértésen alapszik. A rokkantsági ellátás nem minősül öregségi nyugdíjnak, az abban részesülő személy nem tekinthető nyugdíjasnak. Így munkavállalóként az általános szabályok szerint kiterjed rá a...[…]
Tovább a válaszhoz Válaszadás: 2024. április 23.

Heti 35 órás munkaviszony

Kérdés: Van-e bármilyen hátránya a nyugellátásra vagy más pénzbeli ellátásokra annak, ha a munkavállaló heti munkaideje csak heti 35 óra?
Részlet a válaszából: […] Az egészségbiztosítás pénzbeli ellátásai, illetve a családtámogatási ellátások tekintetében nincs.A heti 35 órás munkaviszony részmunkaidőnek minősül, aminek a nyugdíj-megállapítás során - bizonyos esetekben - lehet szerepe. Ha a részmunkaidőben történő...[…]
Tovább a válaszhoz Válaszadás: 2024. április 23.

Egyéni vállalkozói tevékenység munkaviszony mellett

Kérdés: Főfoglalkozású átalányadózóként meg kell fizetnie a továbbiakban a közterheket annak az egyéni vállalkozónak, aki rendelkezik egy heti 36 órás munkaviszonnyal, ahol eddig táppénzen volt, a jogosultsága azonban hamarosan megszűnik, viszont továbbra is keresőképtelen marad? Az érintett az egyéni vállalkozásában folyamatosan dolgozott, a keresőképtelenség erre a jog-viszonyra nem vonatkozott.
Részlet a válaszából: […] A kérdésben munkaviszony mellett egyéni vállalkozói tevékenységet folytató személyről van szó, aki munkaviszonya alapján táppénzben részesül, de egyéni vállalkozóként folytatja tevékenységét, tehát e jogviszonyában keresőképes, illetve tevékenysége nem akadályozta a...[…]
Tovább a válaszhoz Válaszadás: 2024. április 9.

Kft. ügyvezetője

Kérdés: Elláthatja egy egyéni vállalkozó egy kft. ügyvezetését, ha erről a tevékenységről havonként számlát ad a cég részére?
Részlet a válaszából: […] A Ptk. 3:112. §-ának (1) bekezdése értelmében a társaság ügyvezetését a vezető tisztségviselő - a társasággal kötött megállapodása szerint - megbízási jogviszonyban vagy munkaviszonyban láthatja el. Vállalkozási jogviszonyban az ügyvezető nem végezheti...[…]
Tovább a válaszhoz Válaszadás: 2024. április 9.

Egyéni vállalkozó táppénz-hozzájárulása

Kérdés: A továbbiakban meg kell fizetnie a táppénz-hozzájárulást egy egyéni vállalkozónak, illetve a mezőgazdasági őstermelőnek? Módosult valamilyen módon az erre vonatkozó jogszabály? Egy vállalkozó határozatot kapott táppénz-hozzájárulásról mint foglalkoztató, de eddig úgy tudta, hogy az egyéni vállalkozónak nem kell megfizetnie ezt a közterhet. Visszamenőleg is várható a folyamatban lévő táppénzekre ilyen határozat?
Részlet a válaszából: […] A Tbj-tv. 23. §-ának (2) bekezdése rendelkezik arról, hogy a foglalkoztató a táppénzkiadásokhoz hozzájárul. Az egyéni vállalkozó foglalkoztatónak akkor minősül, ha biztosítottat foglalkoztat (Tbj-tv. 4. § 4.1 pont, 6. §). A foglalkoztatónak pedig a biztosított...[…]
Tovább a válaszhoz Válaszadás: 2024. március 26.

Egyéni vállalkozó szociális hozzájárulási adója

Kérdés: Helyesen gondolja egy egyéni vállalkozó, hogy nem kell szociális hozzájárulási adót fizetnie, tekintettel arra, hogy a heti 40 órás munka-viszonyában évi 7,2 millió forintot, azaz a minimálbér 24-szeresénél magasabb összegű munkabért keres?
Részlet a válaszából: […] Az egyéni vállalkozó helytelenül gondolja, ugyanis a kivét után a 18,5 százalékos társadalombiztosítási járulékot és a 13 százalékos szociális hozzájárulási adót ebben az esetben is meg kell fizetni.Heti 36 órás foglalkoztatással járó munkaviszonyára tekintettel mentesül...[…]
Tovább a válaszhoz Válaszadás: 2024. március 5.

Jogosultság rehabilitációs ellátásra keresőképtelenség ideje alatt

Kérdés: Mi a helyes eljárás az alábbi esetben annak érdekében, hogy az érintett vállalkozó mindenben eleget tegyen a törvényi előírásoknak, és a számára legkedvezőbb módon lehessen jogosult az őt megillető ellátásokra is? Egy főállású kisadózó egyéni vállalkozó 2023. október 25. óta folyamatosan kórházi ápolás alatt áll, és ez az állapot előreláthatóan még hosszú ideig fennáll, időközben azonban 85 százalékos egészségkárosodást állapítottak meg nála, így rehabilitációs ellátásra is jogosulttá vált. Meg kell szüntetnie vagy szüneteltetnie kell az egyéni vállalkozást annak érdekében, hogy ne legyen jogosult táppénzre, és így megigényelhesse a rehabilitációs ellátást? A rehabilitációs ellátás igénylése során az ügyintéző azt a felvilágosítást adta, hogy ameddig a kórház kiállítja a keresőképtelenségről szóló igazolást, és a táppénzjogosultság fennáll, addig az ellátás nem igényelhető.
Részlet a válaszából: […] Az Mm-tv. 2. §-a (1) bekezdésének c) pontja alapján a rokkantsági vagy rehabilitációs ellátás egyik jogosultsági feltétele valóban az, hogy az érintett ne részesüljön rendszeres pénzellátásban. E körbe tartozik a táppénz is, azzal, hogy az ellátás megállapítása után...[…]
Tovább a válaszhoz Válaszadás: 2024. március 5.

Végelszámoló kisadózó egyéni vállalkozása

Kérdés: Választhatja a kisadózó vállalkozók tételes adója szerinti közteherfizetést egy újonnan induló egyéni vállalkozó abban az esetben, ha egy végelszámolás alatt álló kft. tagjaként jelenleg ellátja a végelszámolói tevékenységet is?
Részlet a válaszából: […] Az egyéni vállalkozó az Ev-tv. szerinti egyéni vállalkozói nyilvántartásban rögzített tevékenysége(i) alapján keletkező adó- és más közteherfizetési kötelezettségének kizárólag akkor tehet eleget a Kata-tv. szabályai szerint, ha főfoglalkozásúnak minősül...[…]
Tovább a válaszhoz Válaszadás: 2024. február 13.

Egyéni vállalkozó biztosítási kötelezettségének bejelentése

Kérdés: Kell valamilyen bejelentést tennie az egyéni vállalkozónak a társadalombiztosítási jogviszonya létrejöttéről, vagy a tevékenység megkezdésének bejelentése elegendő?
Részlet a válaszából: […] Az egyéni vállalkozói tevékenység megkezdését- ügyfélkapus azonosítással a Webes Ügysegéden vagy- személyesen, akár meghatalmazott megbízásával a NAV bármelyik ügyfélszolgálatánlehet bejelenteni.Ez a bejelentés azonban nem tartalmaz az adózásra, illetve a biztosításra...[…]
Tovább a válaszhoz Válaszadás: 2024. február 13.
1
2
3
104