tb Levelek      
Előfizetőink honlapunkon feltett kérdésére 7 napon belül e-mailben választ adunk!
Előfizetőink honlapunkon feltett kérdésére 7 napon belül e-mailben választ adunk!

80 találat a megadott egyéni vállalkozó tárgyszóra

Az Ön által megadott fenti keresési szempont(ok)nak megfelelő kérdéseket időrendben (legfrissebb elől) jelenítettük meg. Kattintson alább a válasz megjelenítéséhez! Túl sok találat esetén az oldal alján lévő keresővel tovább szűkítheti a találatok körét.

1. találat: Egyéni vállalkozó közterhei

Kérdés: Mi az oka annak az ellentmondásnak, hogy a heti 36 órás munkaviszonnyal rendelkező, vállalkozói személyi jövedelemadó szerint adózó egyéni vállalkozó lényegében nem fizet járulékot, ha nem számol el kivétet, ezzel szemben az átalányadózó, 40 százalékos költséghányadot alkalmazó egyéni vállalkozó szintén heti 36 órás munkaviszony mellett akár a minimálbérnél magasabb összeg után is köteles megfizetni a járulékokat?
Részlet a válaszból: […]bekezdése, illetve Szocho-tv. 9. § (5) bekezdése] szerint mindketten a tényleges jövedelmük, azaz a vállalkozói kivét, illetve az átalányadó alapja után fizetik meg a járulékokat, illetve a szociális hozzájárulási adót, azzal, hogy amennyiben van heti 36 órás foglalkoztatással járó jogviszonyuk, mentesülnek a minimális adó- és járulékfizetésre vonatkozó szabályok alól.Ez az átalányadózást választó vállalkozónál valóban azt jelenti, hogy amennyiben bevétele van, mindenképpen járulék[…] részlet vége a válaszból.
Ha szeretné a választ elolvasni, akkor kérjük kattintson ide!
A válasz időpontja: 2020. június 23.
Az olvasói kérdés sorszáma a Társadalombiztosítási Levelek adatbázisban: 6461

2. találat: Egyéni vállalkozó munkaviszony mellett

Kérdés: Hogyan alakul az egyéni vállalkozó járulékfizetési kötelezettsége abban az esetben, ha az eddigi teljes munkaidős munkaviszonyában fizetés nélküli szabadságra küldik, illetve bérfizetés nélkül felmentik a munkavégzés alól? Hogyan változik a helyzet, ha a munkaidejét heti 20 órásra csökkentik, és miként, ha keresőképtelen állományba veszik?
Részlet a válaszból: […]pontja értelmében ugyanis szünetel a biztosítás a fizetés nélküli szabadság tartama alatt, kivéve, ha ennek tartama alatt a munkavállaló CSED-ben vagy örökbefogadói díjban, GYED-ben vagy gyermekgondozást segítő ellátásban, GYES-ben vagy GYED-ben részesül, vagy a fizetés nélküli szabadságot tizenkét évesnél fiatalabb beteg gyermek ápolása címén veszi igénybe.Ugyanezen szakasz c) pontja értelmében a biztosítás a munkavégzési (szolgálatteljesítési) kötelezettség alóli mentesítés ideje alatt is szünetel, kivéve, ha a munkavégzés alóli mentesítés idejére a munkaviszonyra vonatkozó szabály szerint átlagkereset jár, vagy munkabér- (illetmény), átlagkereset- (távolléti díj), táppénzfizetés történt.A munkaidő heti 20 órásra csökkentése esetén értelemszerűen szintén nem beszélhetünk heti 36 órás foglalkoztatásról.Így e fent[…] részlet vége a válaszból.
Ha szeretné a választ elolvasni, akkor kérjük kattintson ide!
A válasz időpontja: 2020. április 14.
Az olvasói kérdés sorszáma a Társadalombiztosítási Levelek adatbázisban: 6392

3. találat: Diákszövetkezetben munka-viszonyban álló egyéni vállalkozó

Kérdés: Mentesül a havi minimálisadó- és járulék-fizetési kötelezettség alól az a fiatal egyéni vállalkozó, aki egy diákszövetkezetben, amelynek tagja, áll heti 36 órát meghaladó munkaviszonyban?
Részlet a válaszból: […]mentesül a kötelező minimum megfizetése alól.A tanulmányait szüneteltető diák vállalkozónak viszont csak akkor nem kell az említett kötelezettséget teljesítenie, ha egyébként vállalkozása mellett heti 36 órás foglalkoztatással járó munkaviszonyban áll.A 2011. évi CLVI. tv. 458. §-ának (5) bekezdése, illetve a Tbj-tv. 31. §-ának (4) bekezdése ugyanis abban az esetben is mentesíti az egyéni vagy társas vállalkozót a minimálisadó- és járulékfizetés alól, ha "heti 36 órás foglalkoztatással járó munkaviszonyban is" áll.Az idézett jogszabályi helyek nem említik a mentesség feltételeként a biztosítási kötelezettség fennállását, ami egyébként munkaviszonyban történő foglalkoztatás esetén szinte minden esetben evidencia.Ezek után már csak egyetlen kérdés marad, nevezetesen, hogy munkaviszonynak tekinthető-e a diákszövetkezet és tagja közötti jogviszony. A Szöv-tv. 10/B. §-ának (2) bekezdése szerint a külső szolgáltatás nyújtására irányuló jogviszony az iskolaszövetkezet és az iskolaszövetkezet nappali tagozatos tanuló, hallgató tagja közötti külső szolgáltatásra vonatkozó tagsági megállapodás alapján létrejött, olyan sajátos (sui generis) jogviszony, amelynek keretében az iskolaszövetkezet nappali tagozatos tanuló, hallgató tagja teljesíti személyes közreműködését, és amelyre általánosan a Ptk. megbízásra vonatkozó, valamint az Mt. Szöv-tv.-ben meghatározott szabályait kell megfelelően alkalmazni, attól függően, hogy a felek[…] részlet vége a válaszból.
Ha szeretné a választ elolvasni, akkor kérjük kattintson ide!
A válasz időpontja: 2018. június 12.
Az olvasói kérdés sorszáma a Társadalombiztosítási Levelek adatbázisban: 5776

4. találat: Nevelőszülőként biztosított vállalkozó közterhei

Kérdés: Terheli továbbra is a minimumjárulék- fizetési kötelezettség azt az egyéni vállalkozót, aki nevelőszülőként biztosítottá vált?
Részlet a válaszból: […]társas vállalkozót, amennyiben legalább heti 36 órát elérő foglalkoztatással járó munkaviszonyban áll.A Tbj-tv. 5. §-a (1) bekezdésének a) pontja értelmében a nevelőszülői foglalkoztatási jogviszony mun-kaviszonynak minősül, míg a 4. § q) pontja értelmében?a Gyvt. szerinti nevelőszülői foglalkoztatási jog-viszony teljes munkaidős foglalkoztatási jogviszonynak tekintendő.Mindezek
A kérdésre adott teljes válasz megjelenítéséhez válasszon a jobb oldali lehetőségek közül,
az Így olvashatja a teljes választ...
...ha előfizetőnk jelentkezzen be felhasználónevének és jelszavának megadásával
illetve
...ha látogató elküldjük e-mailen önnek a választ, ekkor munkhelyi e-mail címének megadásával indíthatja el a folyamatot*
* ingyenes választ évente csak egyszer küldünk.[…] részlet vége a válaszból.
Ha szeretné a választ elolvasni, akkor kérjük kattintson ide!
A válasz időpontja: 2017. március 21.
Az olvasói kérdés sorszáma a Társadalombiztosítási Levelek adatbázisban: 5344
Kapcsolódó tárgyszavak: ,

5. találat: Nappali tagozatos főiskolai hallgató egyéni vállalkozó

Kérdés: Megtarthatja főállású státuszát a nappali tagozatos főiskola mellett egy fiatal gazda, aki nagy összegű támogatást nyert egy pályázaton, amelynek a feltétele volt, hogy főállásban végezze a tevékenységét, viszont 5 éven belül el kell végeznie egy felsőfokú oktatási intézmény által indított képzést is?
A főállású egyéni vállalkozóra előírt járulékokat természetesen megfizetné ez alatt az idő alatt is.
Részlet a válaszból: […]vállalkozói tevékenységük mellett más munkavégzésre irányuló tevékenységet nem folytatnak.Hozzátesszük, hogy sem az egyéni, sem a társas vállalkozói jogviszony adóhatósági bejelentésére szolgáló T1041 jelű bejelentőlapon nem szerepel olyan jogviszony/jogviszonykód, amely a "főállású" megkülönböztető titulust használná az egyéni vagy társas vállalkozókra, hiszen ennek nem is lenne jogszabályi alapja.Ezért úgy gondoljuk, hogy a kérdésre a választ a részletes pályázati feltételek között kell keresnie, kétség esetén a pályázat kiírójánál kell tájékozódnia arra nézve, hogy pontosan mit ért "főállásban végzett egyéni vállalkozói tevékenység" alatt.Egyébként azok az egyéni vállalkozók, akik közép- vagy felsőfokú oktatási intézményben nappali tagozatos képzés keretében tanulmányokat folytatnak, társadalombiztosítási szempontból "többes jogviszonyúnak" minősülnek.A természetbeni és pénzbeli egészségbiztosítási járulék, valamint a nyugdíjjárulék alapja ebben az esetben a ténylegesen elért járulékalapot[…] részlet vége a válaszból.
Ha szeretné a választ elolvasni, akkor kérjük kattintson ide!
A válasz időpontja: 2015. március 31.
Az olvasói kérdés sorszáma a Társadalombiztosítási Levelek adatbázisban: 4685

6. találat: Egyéni vállalkozó mezőgazdasági őstermelői jogviszonyának minősítése

Kérdés: Hogyan alakul a biztosítási jogviszonya annak az egyéni vállalkozónak, aki egyidejűleg őstermelői tevékenységet is folytat? Választhatja, hogy a továbbiakban őstermelőként lesz biztosított?
Részlet a válaszból: […]özvegyi nyugdíjasként a reá irányadó öregségi nyugdíjkorhatárt még nem töltötte be), valamint- ha az őstermelői tevékenysége kezdetéig szerzett szolgálati ideje, illetve az öregségi nyugdíjkorhatár eléréséig hátralévő idő együttesen nem éri el a 20 évet.Jelen esetben olyan személyről van szó, aki fennálló egyéni vállalkozása mellett kezdte meg őstermelői tevékenységét. Az egyéni vállalkozás (kivéve ha a vállalkozó nem saját jogú nyugdíjas) biztosítási kötelezettséggel járó jogviszony, ami az említett jogszabályi hely alapján kizárja,[…] részlet vége a válaszból.
Ha szeretné a választ elolvasni, akkor kérjük kattintson ide!
A válasz időpontja: 2015. február 24.
Az olvasói kérdés sorszáma a Társadalombiztosítási Levelek adatbázisban: 4650

7. találat: Felsőfokú oktatási intézmény nappali tagozatára járó őstermelő közterhei egyéni vállalkozás létesítése esetén

Kérdés: Milyen bejelentéseket kell tennie, és milyen járulékfizetési kötelezettség terheli azt a mezőgazdasági őstermelőt, aki 2008 óta egy családi gazdaság tagja, a bevétele 8 millió forint felett van, 2010-től felsőfokú oktatási intézmény nappali tagozatos hallgatója, és egyéni vállalkozóvá válik?
Részlet a válaszból: […]napjától egyéni vállalkozóként vált biztosítottá, a Tbj-tv. 5. § (1) bekezdése i) pontjának 2. alpontja alapján pedig megszűnt őstermelőként való biztosítása, és az ilyen címen történő járulékfizetési kötelezettsége.A T1041-es nyomtatványon mind az őstermelői biztosítás megszűnését, mind pedig a vállalkozóként történő biztosítás kezdetét be kell jelenteni.A közép- vagy felsőfokú oktatási intézményben nappali rendszerű oktatás keretében tanulmányokat folytató egyéni vállalkozó közteherfizetését kizárólag a ténylegesen elért, járulékalapot képező jövedelem után kell teljesíteni.A fizetendő közterhek 2010-ben: 27 százalékos társadalombiztosítási járulék, 6 százalék természetbeni és pénzbeli egészségbiztosítási járulék, valamint 9,5 százalék, illetve magán-nyugdíjpénztári tag esetében 1,5 százalék nyugdíjjárulék.A fizetendő közterhek 2011-ben: 27 százalékos társadalombiztosítási járulék, 6 százalék természetbeni és pénzbeli egészségbiztosítási járulék, valamint 10 százalék, illetve magán-nyugdíjpénztári tag esetében 2 százalék nyugdíjjárulék.A fizetendő közterhek 2012-ben és 2013-ban: 27 százalékos szociális hozzájárulási adó, 7 százalék természetbeni és pénzbeli egészségbiztosítási járulék, valamint 10 százalék nyugdíjjárulék.Összefoglalva tehát: 2010-ben az említett személyt őstermelőként mindaddig terhelte a minimálbér alapulvételével[…] részlet vége a válaszból.
Ha szeretné a választ elolvasni, akkor kérjük kattintson ide!
A válasz időpontja: 2013. október 29.
Az olvasói kérdés sorszáma a Társadalombiztosítási Levelek adatbázisban: 4213

8. találat: Vállalkozói tevékenység folytatása társadalombiztosítási ellátások alatt

Kérdés: Folytathatja a vállalkozói tevékenységet az alkalmazottja révén egy eva hatálya alá tartozó egyéni vállalkozó táppénz, TGYÁS, illetve GYED ideje alatt? A vállalkozó rendelkezik heti 36 órát meghaladó munkaviszonnyal.
Részlet a válaszból: […]a szövetkezet tagjaként vagy egyéni vállalkozóként, illetőleg társas vállalkozás vagy egyéni cég tagjaként folytatott - személyes közreműködést igénylő - tevékenység is.Ez tehát azt jelenti, hogy az egyéni vállalkozó a terhességi-gyermekágyi segély, GYED, illetve GYES mellett a gyermek egyéves koráig nem folytathatja személyesen a tevékenységét. Tehát a vállalkozásnak nem lehet bevétele, illetve bevétel esetén kell, hogy legyen alkalmazottja. Emellett az egyéni vállalkozónak értelemszerűen nem lehet kivétje. A vállalkozás viszont az alkalmazott(ak) révén természetesen működhet.Ami a járulékfizetést illeti: az említett vállalkozó a szülési szabadság és az azt követő fizetés nélküli szabadság tartama alatt nyilvánvalóan nem rendelkezik heti 36 órás foglalkoztatással járó munkaviszonnyal.Ebből viszont egyenesen következik,[…] részlet vége a válaszból.
Ha szeretné a választ elolvasni, akkor kérjük kattintson ide!
A válasz időpontja: 2013. február 5.
Az olvasói kérdés sorszáma a Társadalombiztosítási Levelek adatbázisban: 3975

9. találat: Egyéni vállalkozó "munkaideje"

Kérdés: Lehetséges-e, hogy napi 4 órában folytassa a tevékenységét egy egyéni vállalkozó, aki eddig sem töltött napi 8 órát a vállalkozási tevékenysége végzésével? A jelentősen megnövekedett járulékterhek miatt arra kényszerül, hogy megszüntesse a vállalkozását, ha nem tudja valamilyen módon csökkenteni a közterheit.
Részlet a válaszból: […]a jogszabály sem biztosít lehetőséget "munkaidő-arányos" járulékfizetésre. Ez azt jelenti, hogy a kiegészítő tevékenységet folytatónak nem minősülő biztosított egyéni vállalkozónak a tevékenysége gyakorlására fordított tényleges időtől függetlenül a nyugdíjjárulékot, valamint az egészségbiztosítási és munkaerő-piaci járulékot vállalkozói jövedelem szerinti adózás esetén a vállalkozói kivét, átalányadózás esetén az átalányban megállapított jövedelem után meg kell fizetnie. A nyugdíjjárulék alapja havonta legalább a minimálbér, az egészségbiztosítási és munkaerő-piaci[…] részlet vége a válaszból.
Ha szeretné a választ elolvasni, akkor kérjük kattintson ide!
A válasz időpontja: 2012. március 27.
Az olvasói kérdés sorszáma a Társadalombiztosítási Levelek adatbázisban: 3663
Kapcsolódó tárgyszavak: ,

10. találat: Szolgálati nyugdíjas egyéni vállalkozó

Kérdés: Milyen járulékfizetési kötelezettsége keletkezik egyéni vállalkozóként annak a személynek, aki 1964. október 9-én született, 2007. december 30-tól szolgálati nyugdíjban részesül, egy társaságnál rendelkezik 40 órás munkaviszonnyal, és egyéni vállalkozóként az egyszerűsített vállalkozói adó hatálya alá tartozik? Milyen jövedelmeket kell figyelembe venni az ő esetében az éves keretösszeg megállapításánál, hogy ne veszítse el a járandóságát?
Részlet a válaszból: […]pénzbeli egészségbiztosítási járulékot és a munkaerő-piaci járulékot is. Egyéni vállalkozóként pedig nem tekinthető kiegészítő tevékenységet folytatónak, kötelezettségeit a heti 36 órát elérő foglalkoztatással rendelkező eva hatálya alá tartozó egyéni vállalkozóra vonatkozó szabályok [Tbj-tv. 31. §-ának (4) bekezdése, 2011. évi CLVI. tv. 456. §-ának (3) bekezdése] szerint kell meghatározni. Ebből következően egyéni vállalkozóként az evaalap 4 százaléka után kötelezett járulék, illetve szociális hozzájárulási adó fizetésére. Nézzük a kereseti korlátot. Tekintve, hogy 2008. január 1-jét[…] részlet vége a válaszból.
Ha szeretné a választ elolvasni, akkor kérjük kattintson ide!
A válasz időpontja: 2012. február 28.
Az olvasói kérdés sorszáma a Társadalombiztosítási Levelek adatbázisban: 3638
| 1 - 10 | 11 - 20 | 21 - 30 | 31 - 40 | 41 - 50 | 51 - 60 | 61 - 70 ... | >>>>>>

Ha nem találta meg amit keresett indítson új keresést