Nyugdíjkorhatárt betöltött rokkantsági ellátásban részesülő munkavállaló

Kérdés:

Hogyan kell megállapítani a közteherfizetési kötelezettséget egy egyéni vállalkozó alkalmazottja esetében, aki 2023. november 15-én betöltötte a 65. életévét, de a benyújtott nyugdíjigényére a külföldi biztosítási idők igazolása híján még nem kapott végleges határozatot, így továbbra is rokkantsági ellátásban részesül? Nyugdíjasnak minősül az érintett dolgozó ebben az esetben? A nyugdíjfolyósítótól azt a tájékoztatást kapta a cég, hogy a rokkantsági ellátásban részesülő dolgozótól nem kell társadalombiztosítási járulékot vonni.

Részlet a válaszából: […] A kérdés utolsó mondatában említett tájékoztatás valószínűleg félreértésen alapszik. A rokkantsági ellátás nem minősül öregségi nyugdíjnak, az abban részesülő személy nem tekinthető nyugdíjasnak. Így munkavállalóként az általános szabályok szerint kiterjed rá a...[…]
Tovább a válaszhoz Válaszadás: 2024. április 23.

Kisadózó egyéni vállalkozó alkalmazottja

Kérdés: Helyesen jár el egy kisadózó egyéni vállalkozó abban az esetben, ha egy munkavállalót vesz fel képesítéshez kötött tevékenységre, amelyet az elkövetkező időszakban számlázni kíván, de nincs meg hozzá a megfelelő képesítése? Milyen jogviszonyban alkalmazható ez a munkavállaló? Foglalkoztatható egyszerűsített foglalkoztatottként, vagy ez a megoldás mindenképpen jogellenes?
Részlet a válaszából: […] Az Ev-tv. 16. §-a értelmében az egyéni vállalkozó köteles személyesen közreműködni a tevékenység folytatásában, azzal, hogy közreműködőként alkalmazottat foglalkoztathat.Képesítéshez kötött tevékenységet az egyéni vállalkozó csak akkor folytathat, ha a...[…]
Tovább a válaszhoz Válaszadás: 2019. augusztus 6.

Vállalkozói tevékenység folytatása társadalombiztosítási ellátások alatt

Kérdés: Folytathatja a vállalkozói tevékenységet az alkalmazottja révén egy eva hatálya alá tartozó egyéni vállalkozó táppénz, TGYÁS, illetve GYED ideje alatt? A vállalkozó rendelkezik heti 36 órát meghaladó munkaviszonnyal.
Részlet a válaszából: […] Az Eb-tv. 41. §-a, illetve 42/C. §-a értelmében a terhességi-gyermekágyi segély, illetve a GYED tartama alatt díjazás ellenében munkát végezni – ide nem értve a szerzői jogvédelem alatt álló alkotásokért járó díjazást – nem szabad. A keresőtevékenység fogalmát...[…]
Tovább a válaszhoz Válaszadás: 2013. február 5.

Felmondás GYES idején

Kérdés: Egyéni vállalkozó alkalmazottja a GYES időtartama alatt felmondott. Mely időszakra kell fizetnie a munkáltatónak a szabadságmegváltást?
Részlet a válaszából: […] A munkavállaló a határozatlan időtartamú munkaviszonyát rendes felmondással bármikor, így a GYES időtartama alatt is megszüntetheti. A munkaviszony megszüntetésére vonatkozó nyilatkozatát (felmondását) köteles írásba foglalni, de nem köteles megindokolni.A rendes szabadságra...[…]
Tovább a válaszhoz Válaszadás: 2004. július 13.