Kormányzati dolgozó

Kérdés: Milyen elhelyezkedést korlátozó intézkedésekkel kell szembenéznie a munkavállalónak abban az esetben, ha jelenleg a Kit. hatálya alá tartozik, és a munkáltatója egyoldalúan módosította a kinevezését, és ezzel a munkakörét, de ebbe a változtatásba nem szeretne beleegyezni, mert sérelmesnek érzi?
Részlet a válaszából: […] A 2018-as év végén a sajtó és az érintett munkavállalói oldal karöltve hangoztatta, hogy a 2018. évi CXVI. tv. alkalmas a munkavállalói alapjogok csorbítására. A hivatkozott jogszabályhely a későbbiekben már nem tudott szabadulni a pejoratív "rabszolgatörvény" elnevezéstől,...[…]
Tovább a válaszhoz Válaszadás: 2021. december 14.

Felmondás keresőképtelen munkavállalónak

Kérdés: Felmondhat a munkáltató annak a munkavállalójának, aki a próbaidő lejáratát követően elvétve jelentkezik munkavégzésre, lényegében hosszú hónapok óta keresőképtelen állományban tartózkodik igazolt betegsége okán, és állapotáról, jövőbeni munkavégzési kilátásairól nem nyilatkozik?
Részlet a válaszából: […] A megfogalmazott kérdés azt erősíti, hogy nem kizárólag a munkavállalók kiválasztási folyamatára, hanem a próbaidő tartamában nyújtott teljesítmény monitorozására is indokolt kellő figyelmet fordítani.A próbaidő lejártát követően a munkavállaló indokolt védelme...[…]
Tovább a válaszhoz Válaszadás: 2021. november 2.

Utólag fizetett munkabér

Kérdés: Elhalaszthatja a munkáltató a munkavállalói bérének kifizetését abban az esetben, ha átmenetileg fizetésképtelenné vált, de 2-3 hónap múlva előreláthatólag nagyobb összegű bevételt realizál, amelyből valamennyi tartozását és a munkabéreket is ki tudja fizetni? Kell valamilyen írásbeli megállapodást kötni a munkavállalókkal ebben az esetben? Bevallhatja és fizetheti utólag, a kifizetés időpontjában a munkabéreket terhelő közterheket a cég annak érdekében, hogy ne veszítse el a köztartozásmentes adózói státuszát, vagy a bérek számfejtését és a közterhek bejelentését mindenképpen az esedékesség időpontjában kell megtenni? A munkáltató zavartalan működéséhez nagyon fontos, hogy szerepeljen a köztartozásmentes adózói adatbázisban.
Részlet a válaszából: […] A munkavállaló és a munkabér védelmében az Mt. szigorú szabályokat fogalmaz meg. Ezek közül talán az egyik legfontosabb a 163. §-ban megfogalmazott rendelkezés, amely szerint a munkavállaló munkabérére vonatkozó igényéről egyoldalú jognyilatkozattal nem mondhat le. Ettől...[…]
Tovább a válaszhoz Válaszadás: 2019. június 11.

Alapítványi iskola tandíja

Kérdés: Helyesen jár el a munkáltató akkor, amikor több dolgozója esetében - a Köznev-tv. 89. §-ának (5) bekezdésére hivatkozással - adómentes juttatásként számolja el az alapítványi iskolába járó gyermekeik havi tandíját, amelynek fizetését átvállalták a munkavállalóktól?
Részlet a válaszából: […] A kérdésre a 2018/48. Adózási kérdésben foglaltak figyelembevételével adunk választ.A Köznev-tv. 89. §-ának (5) bekezdése értelmében az e törvény alapján a gyermek, tanuló részére biztosított óvodai nevelés, iskolai nevelés és oktatás, kollégiumi ellátás,...[…]
Tovább a válaszhoz Válaszadás: 2018. november 13.

Munkaviszony megszüntetése nyugdíjazás esetén

Kérdés: Hogyan érdemes megszüntetnie a munkaviszonyát annak a munkavállalónak, aki igénybe kívánja venni a nők 40 éves jogosultsági ideje alapján járó nyugdíjat, és jelenlegi munkahelyén 15 éve dolgozik, amely alapján 60 nap a felmondási ideje? A rendes felmondás vagy a közös megegyezés a jobb megoldás?
Részlet a válaszából: […] A legalább negyvenéves jogosultsági idővel rendelkező nők nyugdíját az egyéb feltételek megléte esetén a jogosult csak akkor veheti igénybe, ha a nyugdíj igénybevételének kezdőnapján nem áll biztosítási jogviszonyban, munkaviszonyban. Azt kell előzetesen meghatározni, hogy...[…]
Tovább a válaszhoz Válaszadás: 2017. március 21.

Evaadózó egyéni vállalkozó nyugdíjalapja

Kérdés: Van valamilyen lehetősége magasabb összegű nyugdíjjárulék-fizetésre egy nyugdíjkorhatárhoz közelítő evaadózó egyéni vállalkozónak a magasabb nyugellátási alap megszerzése érdekében anélkül, hogy a többi közteher alapja is megemelkedne?
Részlet a válaszából: […] A biztosított, többes jogviszonyban nem álló evás egyéni vállalkozó a minimálbér (vagy garantált bérminimum alapján) után köteles havonta 10 százalékos nyugdíjjárulékot, a minimálbér 150 százaléka után 8,5 százalékos egészségbiztosítási és munkaerőpiaci járulékot,...[…]
Tovább a válaszhoz Válaszadás: 2016. november 29.

Felmondás nyugdíjazás miatt

Kérdés: Hogyan és mikor kell felmondania annak a munkavállalónak, aki 1976. június 20. óta folyamatosan dolgozik, és 2016. júliusban szeretné beadni a nők kedvezményes nyugdíja iránti igényét? Jár a végkielégítés ebben az esetben, illetve milyen juttatásokra lesz jogosult a dolgozó olyankor, ha 1978. július 20. óta dolgozik jelenlegi munkahelyén, és 2 gyermekkel volt GYES-en?
Részlet a válaszából: […] A legalább negyven év jogosultsági idővel rendelkező nő életkorától függetlenül akkor jogosult öregségi teljes nyugdíjra, ha a nyugdíj megállapításának kezdő időpontjában az általános szabályok szerinti biztosítással járó jogviszonyban nem áll. A munkaviszonyban álló...[…]
Tovább a válaszhoz Válaszadás: 2016. július 12.

Nyugdíjas munkavállaló jogorvoslati lehetőségei munkaviszony megszüntetése esetén

Kérdés: Milyen jogorvoslati lehetőségei vannak annak a munkavállalónak, aki igénybe vette a nők kedvezményes nyugdíját, de a nyugellátás mellett korábbi munkáltatójánál dolgozott 2 év 10 hónapot, majd kórházba került, és amikor vissza akart menni dolgozni, a munkáltatója közölte, hogy már nem tart igényt a munkájára? A munkavállaló nem írta alá a munkaviszony közös megszüntetésére irányuló megállapodást.
Részlet a válaszából: […] A hatályos nyugdíjszabályok szerint öregségi teljes nyugdíjra életkorától függetlenül jogosult az a nő, aki legalább negyven év jogosultsági idővel rendelkezik, de ebben az esetben is további feltétel, hogy a nyugdíj megállapításának kezdő időpontjában az általános...[…]
Tovább a válaszhoz Válaszadás: 2016. február 23.

1955-ben született férfi nyugellátása

Kérdés: Milyen nyugellátásra jogosult egy 1955-ben született férfi, aki már rendelkezik 40 év szolgálati idővel?
Részlet a válaszából: […] Negyven év szolgálati idő megszerzése önmagában még nem jogosít nyugellátásra. Az öregségi nyugdíj akkor állapítható meg, ha az arra jogosító feltételek mindegyike fennáll, vagyis ha a kérelmező betöltötte az öregségi nyugdíjkorhatárát (az 1955-ben született férfi...[…]
Tovább a válaszhoz Válaszadás: 2015. szeptember 22.

1953-ban született személy nyugellátása

Kérdés: Elmehet korhatár előtti nyugdíjba egy 1953. július 23-án született személy, aki 47 év igazolt munkaviszonnyal rendelkezik?
Részlet a válaszából: […] Sajnos azt kell, hogy mondjuk, hogy az öregségi nyugdíjkorhatár betöltése előtt a nyugdíjba vonulás kizárólag a nők számára lehetséges abban az esetben, ha rendelkeznek negyven év jogosultsági idővel. A nyugdíj megállapítására - főszabály szerint - akkor kerülhet sor, ha a...[…]
Tovább a válaszhoz Válaszadás: 2014. július 29.
1
2
3
5