Munkaviszony jogellenes megszüntetése

Kérdés: Milyen igényekkel léphet fel a munkavállaló a munkaviszony jogellenes megszüntetése esetén?
Részlet a válaszából: […] A munkaviszony több, különböző okból kifolyólag is megszűnhet jogellenesen: ha a munkáltató sérti az egyenlő bánásmód követelményét [Ebk-tv., Mt. 12. §], ha a munkaviszony megszüntetésével kapcsolatos jognyilatkozatot nem foglalták írásba [Mt. 22. § (3) bekezdés],...[…]
Tovább a válaszhoz Válaszadás: 2024. március 26.

Átalányadózó egyéni vállalkozó munkaviszonya

Kérdés: Kötelezett minimumjárulék fizetésére egy átalányadózó egyéni vállalkozó abban az esetben, ha egy kft. tulajdonosaként heti 40 órás munkaviszony keretében végzi az ügyvezetői teendőket, de – likviditási problémák miatt – jelenleg nem részesül munkabérben? Az ügyvezető nincs fizetés nélküli szabadságon, ellátja a teendőit, tehát megvalósul a heti 36 órás foglalkoztatás.
Részlet a válaszából: […] A kérdésben olyan egyéni vállalkozóról van szó, aki heti 36 órás foglalkoztatással járó munkaviszonyban is áll, és így mentesül a havi minimális adó- és járulékfizetési kötelezettség alól.A Tbj-tv., illetve a Szocho-tv. vonatkozó előírásai [42. §, illetve 9. §...[…]
Tovább a válaszhoz Válaszadás: 2023. október 24.

Pedagógusok pénzbeli egészségbiztosítási ellátásai

Kérdés:

Az Eb-tv. arról rendelkezik, hogy az egészségbiztosítás pénzbeli ellátásai összegének megállapításánál az ellátásra való jogosultság kezdőnapján kizárólag ugyanannál a foglalkoztatónál fennálló biztosítási jogviszonyban elért jövedelmet lehet figyelembe venni. A köznevelésben foglalkoztatottak jogviszonyát érintő változás miként befolyásolja a pénzbeli egészségbiztosítási ellátások összegét?

Részlet a válaszából: […] A munkáltatói jogutódlás a felek jogviszonyában kizárólag a munkáltató oldalán bekövetkezett változás, melyben a foglalkoztatási jogviszony nem szűnik meg, hanem a jogok és így a kötelezettségek is átszállnak a jogelőd munkáltatóról a jogutód munkáltatóra. A jogutódlás...[…]
Tovább a válaszhoz Válaszadás: 2023. október 24.

Kormányzati dolgozó

Kérdés: Milyen elhelyezkedést korlátozó intézkedésekkel kell szembenéznie a munkavállalónak abban az esetben, ha jelenleg a Kit. hatálya alá tartozik, és a munkáltatója egyoldalúan módosította a kinevezését, és ezzel a munkakörét, de ebbe a változtatásba nem szeretne beleegyezni, mert sérelmesnek érzi?
Részlet a válaszából: […] A 2018-as év végén a sajtó és az érintett munkavállalói oldal karöltve hangoztatta, hogy a 2018. évi CXVI. tv. alkalmas a munkavállalói alapjogok csorbítására. A hivatkozott jogszabályhely a későbbiekben már nem tudott szabadulni a pejoratív "rabszolgatörvény" elnevezéstől,...[…]
Tovább a válaszhoz Válaszadás: 2021. december 14.

Felmondás keresőképtelen munkavállalónak

Kérdés: Felmondhat a munkáltató annak a munkavállalójának, aki a próbaidő lejáratát követően elvétve jelentkezik munkavégzésre, lényegében hosszú hónapok óta keresőképtelen állományban tartózkodik igazolt betegsége okán, és állapotáról, jövőbeni munkavégzési kilátásairól nem nyilatkozik?
Részlet a válaszából: […] A megfogalmazott kérdés azt erősíti, hogy nem kizárólag a munkavállalók kiválasztási folyamatára, hanem a próbaidő tartamában nyújtott teljesítmény monitorozására is indokolt kellő figyelmet fordítani.A próbaidő lejártát követően a munkavállaló indokolt védelme...[…]
Tovább a válaszhoz Válaszadás: 2021. november 2.

Utólag fizetett munkabér

Kérdés: Elhalaszthatja a munkáltató a munkavállalói bérének kifizetését abban az esetben, ha átmenetileg fizetésképtelenné vált, de 2-3 hónap múlva előreláthatólag nagyobb összegű bevételt realizál, amelyből valamennyi tartozását és a munkabéreket is ki tudja fizetni? Kell valamilyen írásbeli megállapodást kötni a munkavállalókkal ebben az esetben? Bevallhatja és fizetheti utólag, a kifizetés időpontjában a munkabéreket terhelő közterheket a cég annak érdekében, hogy ne veszítse el a köztartozásmentes adózói státuszát, vagy a bérek számfejtését és a közterhek bejelentését mindenképpen az esedékesség időpontjában kell megtenni? A munkáltató zavartalan működéséhez nagyon fontos, hogy szerepeljen a köztartozásmentes adózói adatbázisban.
Részlet a válaszából: […] A munkavállaló és a munkabér védelmében az Mt. szigorú szabályokat fogalmaz meg. Ezek közül talán az egyik legfontosabb a 163. §-ban megfogalmazott rendelkezés, amely szerint a munkavállaló munkabérére vonatkozó igényéről egyoldalú jognyilatkozattal nem mondhat le. Ettől...[…]
Tovább a válaszhoz Válaszadás: 2019. június 11.

Alapítványi iskola tandíja

Kérdés: Helyesen jár el a munkáltató akkor, amikor több dolgozója esetében – a Köznev-tv. 89. §-ának (5) bekezdésére hivatkozással – adómentes juttatásként számolja el az alapítványi iskolába járó gyermekeik havi tandíját, amelynek fizetését átvállalták a munkavállalóktól?
Részlet a válaszából: […] A kérdésre a 2018/48. Adózási kérdésben foglaltak figyelembevételével adunk választ.A Köznev-tv. 89. §-ának (5) bekezdése értelmében az e törvény alapján a gyermek, tanuló részére biztosított óvodai nevelés, iskolai nevelés és oktatás, kollégiumi ellátás,...[…]
Tovább a válaszhoz Válaszadás: 2018. november 13.

Munkaviszony megszüntetése nyugdíjazás esetén

Kérdés: Hogyan érdemes megszüntetnie a munkaviszonyát annak a munkavállalónak, aki igénybe kívánja venni a nők 40 éves jogosultsági ideje alapján járó nyugdíjat, és jelenlegi munkahelyén 15 éve dolgozik, amely alapján 60 nap a felmondási ideje? A rendes felmondás vagy a közös megegyezés a jobb megoldás?
Részlet a válaszából: […] A legalább negyvenéves jogosultsági idővel rendelkező nők nyugdíját az egyéb feltételek megléte esetén a jogosult csak akkor veheti igénybe, ha a nyugdíj igénybevételének kezdőnapján nem áll biztosítási jogviszonyban, munkaviszonyban. Azt kell előzetesen meghatározni, hogy...[…]
Tovább a válaszhoz Válaszadás: 2017. március 21.

Evaadózó egyéni vállalkozó nyugdíjalapja

Kérdés: Van valamilyen lehetősége magasabb összegű nyugdíjjárulék-fizetésre egy nyugdíjkorhatárhoz közelítő evaadózó egyéni vállalkozónak a magasabb nyugellátási alap megszerzése érdekében anélkül, hogy a többi közteher alapja is megemelkedne?
Részlet a válaszából: […] A biztosított, többes jogviszonyban nem álló evás egyéni vállalkozó a minimálbér (vagy garantált bérminimum alapján) után köteles havonta 10 százalékos nyugdíjjárulékot, a minimálbér 150 százaléka után 8,5 százalékos egészségbiztosítási és munkaerőpiaci járulékot,...[…]
Tovább a válaszhoz Válaszadás: 2016. november 29.

Felmondás nyugdíjazás miatt

Kérdés: Hogyan és mikor kell felmondania annak a munkavállalónak, aki 1976. június 20. óta folyamatosan dolgozik, és 2016. júliusban szeretné beadni a nők kedvezményes nyugdíja iránti igényét? Jár a végkielégítés ebben az esetben, illetve milyen juttatásokra lesz jogosult a dolgozó olyankor, ha 1978. július 20. óta dolgozik jelenlegi munkahelyén, és 2 gyermekkel volt GYES-en?
Részlet a válaszából: […] A legalább negyven év jogosultsági idővel rendelkező nő életkorától függetlenül akkor jogosult öregségi teljes nyugdíjra, ha a nyugdíj megállapításának kezdő időpontjában az általános szabályok szerinti biztosítással járó jogviszonyban nem áll. A munkaviszonyban álló...[…]
Tovább a válaszhoz Válaszadás: 2016. július 12.
1
2
3
5