Háztartási munka

Kérdés: Végezhető háztartási munka keretében egy gyermek napi szintű tanítása abban az esetben, ha a tanár saját háztartásában történik a tevékenység? A gyermek a nyári szünetben mindennap napi 8 órát tölt a tanárnál, amit nemcsak tanulással töltenek, hanem egyéb tevékenységeket is végeznek, és ott történik a gyermek étkeztetése is. A család napi szinten foglalkoztat egy házvezetőnőt is, aki ellátja a ház takarítását, valamint főz is a családra. Megfelel az ő foglalkoztatása a háztartási munkára vonatkozó szabályoknak, vagy más jogviszonyban kell alkalmazni?
Részlet a válaszából: […] Háztartási munkáról csak akkor beszélhetünk, ha mind a foglalkoztató, mind az alkalmazott természetes személy. További feltétel, hogy mind a foglalkoztatásnak, mind a munkavégzésnek mentesnek kell lennie mindenféle üzleti céltól. A foglalkoztató a saját, a háztartásában vele...[…]
Tovább a válaszhoz Válaszadás: 2020. augusztus 25.

Egyéni cég tagja

Kérdés: Milyen járulékfizetési kötelezettsége keletkezik egy egyéni cég tagjának abban az esetben, ha eddig teljes munkaidős munkaviszonyban állt, de a bértámogatás kapcsán munkaideje heti 30 órára csökkent? Megteheti, hogy a cégben is csak napi 1-2 órában végezzen munkát ennek megfelelő díjazásért?
Részlet a válaszából: […] A Tbj-tv. 4. §-a d) pontjának 4. alpontja értelmében az egyéni cég tagja társas vállalkozónak minősül. A biztosított társas vállalkozót pedig - amennyiben nem nappali tagozatos diák, illetve nem rendelkezik heti 36 órás foglalkoztatással járó munkaviszonnyal - havi...[…]
Tovább a válaszhoz Válaszadás: 2020. június 23.

Betéti társaság beltagjának egyéni vállalkozása

Kérdés: 25 ezer forint vagy 50 ezer forint tételes adót kell fizetnie annak a kisadózó egyéni vállalkozónak, aki egy betéti társaság beltagjaként megfizeti a minimumközterheket? Az érintett betéti társasága már évek óta működik, és emellett egy teljesen más tevékenységre kívánja elindítani az egyéni vállalkozását.
Részlet a válaszából: […] Az Ev-tv. 3. §-a (2) bekezdésének d) pontja szerint nem lehet egyéni vállalkozó, aki egyéni cég tagja, vagy gazdasági társaság korlátlanul felelős tagja. Hitelezővédelmi okokból tehát egy magánszemély (az egy magánvagyonával) egyidejűleg csak egy irányban vállalhat...[…]
Tovább a válaszhoz Válaszadás: 2019. június 11.

Megbízási díj számfejtése

Kérdés: Teljes hónapra egy összegben, vagy a teljesített napokra vonatkozóan részletekben kell elszámolni a megbízási díjat abban az esetben, ha egy szabadfoglalkozású egészségügyi szolgáltatást nyújtó cég határozatlan idejű megbízási szerződéssel foglalkoztat több munkavállalót, akik nem dolgoznak a hónap minden napján, illetve minden munkanapján, sőt az is előfordul, hogy a hónapban csak 1-2 napon végeznek munkát? A megbízási díj számfejtésére minden esetben a tárgyhónapot követő hóban kerül sor.
Részlet a válaszából: […] Mielőtt a kérdést megválaszolnánk, ejtünk néhány szót a szabadfoglalkozás keretében egészségügyi tevékenységet végző dolgozók jogviszonyáról. A 2003. évi LXXXIV. tv.-ben találhatóak az idevágó szabályok, melyek szerint egészségügyi tevékenység végzésére az alábbi...[…]
Tovább a válaszhoz Válaszadás: 2017. november 7.

Vállalkozás folytatása szülés után

Kérdés: Mikor kezdhet el legkorábban dolgozni az ellátásai veszélyeztetése nélkül egy kozmetikus egyéni vállalkozó, aki várhatóan december végén fogja második gyermekét megszülni, jelenleg pedig az első gyermekével gyermekgondozási díjban részesül? Az első gyermek hamarosan betölti a 2. életévét, ekkor az anya GYES-t fog igényelni.
Részlet a válaszából: […] Idén jelentős változtatások történtek a vállalkozók - legyen akár egyéni, akár társas vállalkozó - gyermekvállalással, gyermekgondozással kapcsolatos ellátások melletti munkavégzésével és járulékfizetésével összefüggő szabályozás tekintetében. Az első, hogy a Cst....[…]
Tovább a válaszhoz Válaszadás: 2016. november 29.

Kiskereskedelmi boltban dolgozó családtag vasárnapi pótléka

Kérdés: Kell vasárnapi pótlékot fizetni annak a családtagnak, aki munkaviszonyban áll azzal a társas vállalkozással, amely a Kszvmtv. alapján egy vasárnap is nyitva tartó, illatszereket árusító kiskereskedelmi boltot üzemeltet?
Részlet a válaszából: […] Az Mt. rendelkezései alapján a Ker-tv. hatálya alá tartozó, kereskedelmi tevékenységet, a kereskedelmet kiszolgáló szolgáltató, valamint kereskedelmi jellegű turisztikai szolgáltatási tevékenységet folytató munkáltatónál foglalkoztatott munkavállaló vasárnapra rendes...[…]
Tovább a válaszhoz Válaszadás: 2016. április 12.

Kisadózó egyéni vállalkozó szülése

Kérdés: Hogyan kell megfizetnie a közterheket annak a kisadózó egyéni vállalkozónak, aki hamarosan szülni fog, és a gyermek 1 éves koráig nem kíván dolgozni, de a vállalkozásnak továbbra is lesz bevétele, mert a napi 4 órás munkaviszonyra bejelentett alkalmazottja dolgozni fog? Igényelhető ebben az esetben a csecsemőgondozási díj és a GYED? Amennyiben igen, akkor mikor állhat ismét munkába a vállalkozó édesanya az ellátások folyósítása mellett?
Részlet a válaszából: […] A Kata-tv. 2. §-ának 11. pontja értelmében kisadózónak a kisadózó vállalkozások tételes adóját jogszerűen választó egyéni vállalkozó esetében az egyéni vállalkozó mint magánszemély minősül. A Kata-tv. 8. §-a (9) bekezdésének a) pontja pedig úgy rendelkezik,...[…]
Tovább a válaszhoz Válaszadás: 2016. február 2.

Rokkantsági ellátásban részesülő többes jogviszonyú vállalkozó

Kérdés: Milyen jogviszonyban érdemes munkát végeznie egy kft. rokkantsági ellátásban részesülő tulajdonosának, aki a kft. mellett egyéni vállalkozó, illetve egy betéti társaság beltagja is, és ezekben a vállalkozásokban kisadózóként fizeti meg a tételes adót? Működtetheti egyidejűleg a három vállalkozást úgy, hogy a rokkantsági ellátásra való jogosultságát ne veszélyeztesse?
Részlet a válaszából: […] A többes - egyidejűleg egyéni és társas vállalkozói vagy több társas vállalkozói - jogviszony vonatkozásában mindössze két korlátozó előírásra kell tekintettel lennünk.Egyrészt az Ev-tv. 3. §-a (2) bekezdésének d) pontja értelmében nem lehet egyéni vállalkozó az a...[…]
Tovább a válaszhoz Válaszadás: 2015. szeptember 22.

Adószámmal nem rendelkező társaság bejelentési kötelezettségének teljesítése

Kérdés: Milyen módon jelentheti be a frissen alakult betéti társaság társas vállalkozónak minősülő ügyvezetőjét a biztosítást megelőzően abban az esetben, ha a cég még nem rendelkezik adószámmal?
Részlet a válaszából: […] Az Art. 16. §-a (4) bekezdésének a) pontja értelmében a kifizetőnek (így a társas vállalkozásnak is) az általa foglalkoztatott biztosítottak meghatározott adatairól a biztosítás kezdetére vonatkozóan legkésőbb a biztosítási jogviszony első napján, a foglalkoztatás...[…]
Tovább a válaszhoz Válaszadás: 2014. október 7.

Vállalkozói tevékenység folytatása társadalombiztosítási ellátások alatt

Kérdés: Folytathatja a vállalkozói tevékenységet az alkalmazottja révén egy eva hatálya alá tartozó egyéni vállalkozó táppénz, TGYÁS, illetve GYED ideje alatt? A vállalkozó rendelkezik heti 36 órát meghaladó munkaviszonnyal.
Részlet a válaszából: […] Az Eb-tv. 41. §-a, illetve 42/C. §-a értelmében a terhességi-gyermekágyi segély, illetve a GYED tartama alatt díjazás ellenében munkát végezni - ide nem értve a szerzői jogvédelem alatt álló alkotásokért járó díjazást - nem szabad. A keresőtevékenység fogalmát az...[…]
Tovább a válaszhoz Válaszadás: 2013. február 5.
1
2