Méltányossági nyugdíjemelés

Kérdés: Valóban igaz, hogy a nők 40 évével nyugdíjassá vált személy nem kérhet méltányossági nyugdíjemelést?
Részlet a válaszából: […] A Tny-tv. 66. §-ának (1) bekezdése értelmében különös méltánylást érdemlő körülmények fennállása esetén a Tny-tv. R.-ben meghatározott nyugdíjbiztosítási igazgatási szerv méltányosságból- az öregségi nyugdíjkorhatárt elérő személy, a megváltozott...[…]
Tovább a válaszhoz Válaszadás: 2024. április 9.

Korhatár előtti ellátás

Kérdés:

Hogyan kell igényelnie a korhatár előtti ellátást egy 1961-ben született személynek, aki a nyugdíjintézet határozata szerint a korhatárhoz képest 3 évvel korábban jogosulttá vált erre a juttatásra? Nyugdíjnak minősül a korhatár előtti ellátás?

Részlet a válaszából: […] A korhatár előtti ellátás nem nyugdíj, de a megállapításához szükséges szolgálati idő számítására és az összegének meghatározására a nyugdíjakkal azonos szabályok vonatkoznak. A korhatár előtti ellátásban részesülőknek a nyugdíjashoz hasonlóan jár az éves...[…]
Tovább a válaszhoz Válaszadás: 2023. április 25.

Kivételes nyugellátás-emelés és egyszeri segély

Kérdés: Milyen támogatást tud igénybe venni az az egyedül élő nyugdíjas személy, aki a folyamatos áremelkedések miatt előreláthatóan nem tud majd megélni a nyugdíjából?
Részlet a válaszából: […] Az alacsony összegű öregségi és özvegyi nyugdíjban, valamint az árvaellátásban részesülő személy élethelyzetén a kivételes nyugellátás-emelés, illetve az egyszeri segély segíthet.A kivételes nyugdíjemelés annak az öregségi nyugdíjkorhatárt betöltött nyugdíjasnak,...[…]
Tovább a válaszhoz Válaszadás: 2022. augusztus 9.

Öregségi nyugdíjhoz kapcsolódó kedvezmények

Kérdés: Kaphatnak nyugdíjas-igazolványt a nők 40 éves kedvezményes nyugdíját igénybe vevők, illetve jogosulttá válnak kedvezményes BKK-bérlet igénybevételére, valamint egyéb nyugdíjasoknak járó kedvezményekre?
Részlet a válaszából: […] A kérdés megválaszolását kezdjük annak tisztázásával, hogy olyan elnevezésű okirat, hogy "nyugdíjas-igazolvány", nincs. Amit a köznyelv így hív, az egy igazolás, mely nem a nyugdíjra való jogosultságot igazolja, hanem azt, hogy az adott személy milyen folyósítási...[…]
Tovább a válaszhoz Válaszadás: 2022. május 17.

Árvaellátás

Kérdés: Mikor jár az árvaellátás, és milyen méltányossági lehetőségek vannak a folyósítása során?
Részlet a válaszából: […] A Tny-tv. 54. §-ának (1) bekezdése alapján árvaellátásra az a gyermek jogosult – ideértve a házasságban vagy az élettársi közösségben együtt élők egy háztartásában közösen nevelt gyermeket is -, akinek a szülője nyugdíjasként halt meg, vagy rendelkezett a halála...[…]
Tovább a válaszhoz Válaszadás: 2022. április 26.

Táppénzre nem jogosult keresőképtelen munkavállaló

Kérdés: Valóban meg kell fizetnie az egészségügyi szolgáltatási járulékot annak a munkavállalónak, aki 2021. augusztus 2-től dolgozik jelenlegi munkahelyén, és 2021. augusztus 16-án keresőképtelen állományba került, amely előreláthatóan hosszú ideig fog tartani, de táppénzre folyamatos biztosítási idő híján csak rövid időre lesz jogosult? Az érintettnek szüksége lesz orvosi ellátásra, viszont semmilyen bevétele nincs, így jelenleg nagy terhet jelentene számára a havi járulék megfizetése.
Részlet a válaszából: […] A Tbj-tv. 16. §-ának c) pontja értelmében szünetel a biztosítás a munkavégzési (szolgálatteljesítési) kötelezettség alóli mentesítés ideje alatt, kivéve, ha erre az időszakra a munkaviszonyra vonatkozó szabály szerint átlagkereset jár, vagy munkabér (illetmény),...[…]
Tovább a válaszhoz Válaszadás: 2021. augusztus 31.

Kivételes nyugdíjemelés és egyszeri segély

Kérdés: Milyen támogatást igényelhet nyugdíja kiegészítéseként egy 73 éves öregségi nyugdíjas személy, aki egyedül él, és az alacsony ellátásából nem tud megélni?
Részlet a válaszából: […] Az alacsony összegű öregségi és özvegyi nyugdíjas, valamint az árvaellátásban részesülő élethelyzetén a kivételes nyugellátás-emelés, illetve az egyszeri segély segíthet.A kivételes nyugdíjemelés annak az öregségi nyugdíjkorhatárt betöltött nyugdíjasnak, megváltozott...[…]
Tovább a válaszhoz Válaszadás: 2021. február 23.

Méltányossági nyugdíjemelés, egyszeri segély

Kérdés: Kérhető a munkabérelőleghez hasonlóan nyugdíjelőleg is abban az esetben, ha a jogosult egy váratlan kiadás miatt átmeneti anyagi nehézségekkel küszködik?
Részlet a válaszából: […] Nyugdíjelőleg a megnövekedett kiadások fedezésére sajnos nem kérhető, de az igénylő lakóhelye szerint illetékes megyei vagy fővárosi kormányhivatal, vagy a Magyar Államkincstár Központ méltányossági nyugdíjemelést vagy egyszeri segélyt engedélyezhet. A méltányossági...[…]
Tovább a válaszhoz Válaszadás: 2020. március 24.

Méltányossági nyugdíjemelés és egyszeri segély

Kérdés: Milyen lehetőségei vannak annak az öregségi nyugdíjban részesülő 70 éves személynek, akinek jelentősen megromlott az egészségi állapota, megnövekedtek a kiadásai, és emiatt a nyugdíja már nem fedezi a megélhetési költségeit?
Részlet a válaszából: […] Amennyiben a nyugellátásban részesülő személy olyan élethelyzetbe kerül, amely létfenntartását veszélyezteti, a lakóhelye szerint illetékes megyei vagy fővárosi kormányhivatalnál, vagy a Magyar Államkincstár Központjánál méltányossági nyugdíjemelést vagy egyszeri...[…]
Tovább a válaszhoz Válaszadás: 2018. november 27.

Szolgálati idő öröklődése

Kérdés: Jogosult lehet valamilyen módon az elhunyt fia által megszerzett 3 éves szolgálati időre az édesanya, aki jelenleg közel 32 éves munkaviszonnyal rendelkezik, de a fia halála óta egészsége olyan mértékig megromlott, hogy nem tud dolgozni, ezért előreláthatólag saját erőből nem lesz képes több szolgálati időt szerezni? Az elhunyt gyermek 25 éves volt.
Részlet a válaszából: […] A társadalombiztosítási nyugdíjrendszer nem ismeri az öröklés intézményét, és a méltányosság gyakorlására vonatkozó szabályok sem adnak lehetőséget az öregségi nyugdíj megállapításához hiányzó évek pótlására. Méltányosság keretében – különös méltánylást...[…]
Tovább a válaszhoz Válaszadás: 2016. augusztus 30.
1
2