Osztalék ehója

Kérdés: Mikor és kinek kell bevallani, illetve befizetni az ehót abban az esetben, ha egy cég 2009-ben osztalékelőleget fizetett ki a tulajdonosoknak, amely nem képezte eho alapját, az év végi beszámolóban megállapított osztalék összege azonban megegyezett az előleg összegével, amely miatt az egyik tulajdonosnak már keletkezett fizetési kötelezettsége? A 450 000 forint hozzájárulás-fizetési felső határt ebben az esetben a 2010. vagy a 2009. évben megfizetett hozzájárulásnál kell-e figyelembe venni?
Részlet a válaszából: […] Az Eho-tv.szerint a jelzett esetben a százalékos egészségügyi hozzájárulást a kifizetőnekkell levonnia, és az általános szabályok szerint bevallania és megfizetnie.A 450 ezerforintos határ megállapításánál az adóévben megszerzett jövedelmeket, illetvemegfizetett járulékokat...[…]
Tovább a válaszhoz Válaszadás: 2011. február 1.

Nem pénzben adott vagyoni érték eho-kötelezettsége

Kérdés: Hogyan kell meghatározni az eho alapját a béren kívüli juttatásnak nem minősülő nem pénzben adott vagyoni érték esetén?
Részlet a válaszából: […] 2011-től az Szja-tv. szerint természetbeni juttatásokhelyett nem pénzben adott vagyoni érték adózási szabályait kell alkalmazni. Anem pénzben adott vagyoni érték után főszabály szerint a személyi jövedelemadóa magánszemélyt terheli. A szerzés jogcímét a felek között...[…]
Tovább a válaszhoz Válaszadás: 2010. december 21.

Bérbeadásból származó jövedelem adóelőlege

Kérdés: Lakásbérbeadásból a magánszemélynek a bevétel 90 százalékának hány százalékát kell adóelőlegként befizetni, ha a várható bérjövedelemmel együtt az nem lesz több, mint 5 millió forint?
Részlet a válaszából: […] Az ingatlan bérbeadásából származó jövedelemmeghatározásakor választható forrásadózás az Szja-tv. 74. §-a szerint, vagyválasztható az önálló tevékenységre vonatkozó adómegállapítás.Ha a magánszemély az önálló tevékenység szabályai szerintadózik a...[…]
Tovább a válaszhoz Válaszadás: 2010. június 29.

Külföldön dolgozó munkavállaló ehója

Kérdés: Keletkezik-e eho-fizetési kötelezettsége annak a főállású munkaviszonyban álló magyar orvosnak, aki szabadságot vesz ki, és ez idő alatt Nagy-Britanniában önálló tevékenység keretében dolgozik? Mi lesz az alapja a fizetendő köztehernek?
Részlet a válaszából: […] A kérdésben a magánszemély által külföldön szerzett, önállótevékenységből származó – az 1978. évi 15. tvr.-rel kihirdetett brit-magyarkettős adóztatás elkerülése végett kötött nemzetközi szerződés 14. cikkelyealapján – Magyarországon adóztatható jövedelméről...[…]
Tovább a válaszhoz Válaszadás: 2007. július 31.

14 százalékos eho alapja

Kérdés: 2007. január 1-jétől a munkabérből levont, vagy a munkáltató által megfizetett egészségbiztosítási járulékot kell-e összevonni az egyéb jövedelmekből levont százalékos eho-val, a 450 ezer forintos százalékos eho-fizetési korlát megállapításánál? Példa: 2007. évi bruttó bér: 1 800 000 forint, 2007. évi bérletidíj-bevétel: 1 500 000 forint, 2006. évi osztalék: 1 700 000 forint.
Részlet a válaszából: […] Az Eho-tv. 3. § (3) bekezdésében meghatározott jövedelemtípusok(vállalkozásból kivont jövedelem, értékpapír-kölcsönzésből származó jövedelem,25, illetőleg 35 százalékos adóterhet viselő osztalék,vállalkozóiosztalék-alap, árfolyamnyereségből származó jövedelem,...[…]
Tovább a válaszhoz Válaszadás: 2007. április 24.

Magyarországra kiküldött francia állampolgár járulékai

Kérdés: Kinek és milyen összeg után kell megfizetnie a járulékokat abban az esetben, ha egy francia állampolgárt a francia munkáltatója 12 hónapot meghaladó időtartamra munkavégzés céljából Magyarországra helyezi?
Részlet a válaszából: […] Az 1408/71/EGT rendelet szabályai szerint a kiküldöttmunkavállaló legalább 1 évig a küldő ország társadalombiztosítási jogánakhatálya alatt marad, amit – kérelemre – további 12 hónappal meg lehethosszabbítani. Ezt a szabályt alkalmazva: a kérdésben említett...[…]
Tovább a válaszhoz Válaszadás: 2007. március 13.

Külföldi munkavállaló részére adott természetbeni juttatás

Kérdés: Kell-e 11 százalékos egészségügyi hozzájárulást levonni abban az esetben, ha egy külföldi munkavállaló adóköteles természetbeni juttatásban részesül?
Részlet a válaszából: […] A 11 százalékos egészségügyi hozzájárulás – főszabályként -a kifizetőt terheli a belföldinek minősülő magánszemélynek juttatott,eho-alapot képező jövedelem után. (A magánszemélyt akkor terheli a 11 százalék,ha a jövedelem nem kifizetőtől származik, illetve a...[…]
Tovább a válaszhoz Válaszadás: 2006. szeptember 5.

Nyugdíjas magánszemély árfolyamnyereségből származó jövedelme

Kérdés: Meg kell-e fizetnie a 4 százalékos eho-t annak a nyugdíjas magánszemélynek, aki tőzsdézik, és emiatt külön adózó jövedelme keletkezik?
Részlet a válaszából: […] Az Eho-tv. 3. § (3) bekezdése értelmében 4 százalékegészségügyi hozzájárulást kell fizetni – az adóévben megszerzett, az Szja-tv. szerint külön adózó,bevallási kötelezettség alá tartozó vállalkozásból kivont jövedelem,– értékpapír-kölcsönzésből származó...[…]
Tovább a válaszhoz Válaszadás: 2006. április 4.