Özvegyi nyugdíj és árvaellátás

Kérdés:

Jogosult lesz árvaellátásra a mostohagyermek abban az esetben, ha a mostohaapja két héttel azután halt meg, hogy összeházasodott a gyermek édesanyjával, és egy háztartásba költöztek? A házasságkötés előtt a 12 éves mostohagyermek az édesapjával lakott. Jogosult lesz állandó özvegyi nyugdíjra az anya, ha van egy elhunyttal közös gyermeke is, aki jelenleg 3 éves?

Részlet a válaszából: […] Árvaellátásra az a gyermek jogosult – ideértve a házasságban vagy az élettársi közösségben együtt élők által egy háztartásban közösen nevelt gyermeket is – , akinek a szülője öregségi nyugdíjasként halt meg, vagya) a 22 éves életkor betöltését megelőzően hunyt el...[…]
Tovább a válaszhoz Válaszadás: 2023. április 11.

Árvaellátás

Kérdés: Mikor jár az árvaellátás, és milyen méltányossági lehetőségek vannak a folyósítása során?
Részlet a válaszából: […] A Tny-tv. 54. §-ának (1) bekezdése alapján árvaellátásra az a gyermek jogosult – ideértve a házasságban vagy az élettársi közösségben együtt élők egy háztartásában közösen nevelt gyermeket is –, akinek a szülője nyugdíjasként halt meg, vagy rendelkezett a halála...[…]
Tovább a válaszhoz Válaszadás: 2022. április 26.

Elhunyt szülő adó-visszatérítése

Kérdés: Megkaphatja duplán az adó-visszatérítést az édesanya abban az esetben, ha a férje 2021. október 10-én egy balesetben elhunyt?
Részlet a válaszából: […] Ha az apa 2021 bármely napján jogosult volt, vagy kisadózóként jogosult lett volna családi kedvezményre, az édesanya természetesen kérheti a NAV-tól a visszatérítést, de ez nem azt jelenti, hogy ő fogja azt duplán megkapni.A visszatérítésről a NAV az elhunyt szülő adójának...[…]
Tovább a válaszhoz Válaszadás: 2021. november 16.

Árvaellátás

Kérdés: Kaphat árvaellátást a gyermek abban az esetben, ha az elhunyt szülő nem rendelkezett kellő szolgálati idővel?
Részlet a válaszából: […] Az árvaellátás abban az esetben állapítható meg, ha az elhunyt szülő öregségi nyugdíjasként halt meg, vagy a halálakor betöltött életkora szerint szükséges szolgálati időt megszerezte. Az utóbbi esetben, hogy az árva jogosult legyen hozzátartozói ellátásra, az alábbi...[…]
Tovább a válaszhoz Válaszadás: 2020. június 2.

Méltányosság örökölt tartozás esetén

Kérdés: Milyen lehetőségei vannak annak a magánszemélynek, aki édesapja halála után megörökölte a szülei vidéki családi házát, ami megoldást jelenthetett volna jelenlegi nehéz élethelyzetében, de ügyvédje információi szerint az örökség erejéig felelnie kell egyéni vállalkozóként elhunyt szülője adótartozásaiért? Az örökös egyedül neveli 2 kiskorú gyermekét, és folyamatosan halmozódó banki tartozása miatt hamarosan el kell hagynia a lakását, amelynek értéke nagyjából fedezni fogja a bank követelését, az elhunyt édesapa viszont nagy összegű adó- és járuléktartozást halmozott fel, amelyet megállapodás alapján havonta törlesztett. Az örökölt ingatlan egy kis faluban található, eladása szinte lehetetlen, az örökös semmilyen egyéb vagyontárggyal nem rendelkezik.
Részlet a válaszából: […] A Ptk. rendelkezései szerint az ember halálával a hagyatéka mint egész száll az örökösre, ami azt jelenti, hogy nemcsak a javakat, hanem a tartozásokat is az örökség részének kell tekinteni.A Ptk. 7:94. §-a értelmében a hagyatéki tartozások:a) az örökhagyó illő...[…]
Tovább a válaszhoz Válaszadás: 2018. augusztus 28.

Jogosultság árvaellátásra

Kérdés: Jogosult árvaellátásra a gyermek abban az esetben, ha a szülei elváltak, és az elhunyt édesapjának a halálakor nem volt meg a 20 év szolgálati ideje?
Részlet a válaszából: […] Az árvaellátás annak a gyereknek jár, akinek a szülője öregségi nyugdíjasként halt meg, vagy a haláláig a nyugdíjjogosultsághoz szükséges szolgálati időt megszerezte.Ha az elhunyt szülő nem nyugdíjasként halt meg, az árvaellátás akkor állapítható meg, ha a szülőa) a 22...[…]
Tovább a válaszhoz Válaszadás: 2018. június 26.

Jogosultság árvaellátásra

Kérdés: Jogosult a továbbiakban is árvaellátásra az a 17 éves fiatalkorú, aki már nem jár iskolába?
Részlet a válaszából: […] Az elhunyt szülő jogán a gyermek – ideértve a házasságban vagy az élettársi közösségben együtt élők egy háztartásban közösen nevelt gyermeket is – árvaellátásra lehet jogosult, ha szülője öregségi nyugdíjasként halt meg, vagy a haláláig a nyugdíjjogosultsághoz...[…]
Tovább a válaszhoz Válaszadás: 2018. március 27.

Elhunyt nyugdíjas személy nyugdíja

Kérdés: Jogosult a gyermek a szeptember 8-án elhunyt szülője szeptember havi nyugdíjára, vagy helyesen járt el a postás, amikor a haláleset miatt nem adta oda az ellátást?
Részlet a válaszából: […] Igen, jogosult, hiszen a nyugdíjast a halál napját magában foglaló hónapra járó ellátás megilleti. A nyug-ellátásban részesülő halála esetén a fel nem vett ellátást a vele közös háztartásban együtt élt házastárs, gyermek, unoka, szülő, nagyszülő és testvér egymást...[…]
Tovább a válaszhoz Válaszadás: 2017. október 24.

Ellátás elhalt szülők után

Kérdés: Jogosult lehet az özvegyi nyugdíjnak megfelelő összegű vagy bármilyen egyéb ellátásra egy 62 éves rokkantnyugdíjas személy, aki együtt élt elhalt szüleivel, és az ellátásának összege nem éri el a 30 ezer forintot?
Részlet a válaszából: […] Az elhunyt szülők után a gyermek özvegyi nyugdíjra nem jogosult, hiszen azt csak az elhunyt házastársa, elvált házastársa és élettársa (a továbbiakban együtt: házastárs) kaphat. Az elhunyt szülő jogán a gyermek – ideértve a házasságban vagy az élettársi közösségben...[…]
Tovább a válaszhoz Válaszadás: 2016. október 11.

Első házasságból született gyermek árvaellátása

Kérdés: Jogosult-e árvaellátásra az a gyermek, aki az elhunyt első házasságából született, és már több éve nem élt vele közös háztartásban?
Részlet a válaszából: […] A gyermek jogosult lehet az ellátásra, de ehhez bizonyosfeltételeknek teljesülniük kell.Árvaellátásra az a gyermek jogosult – ideértve a házasságbanvagy az élettársi közösségben együtt élők egy háztartásban közösen nevelt,korábbi házasságból, élettársi...[…]
Tovább a válaszhoz Válaszadás: 2005. július 19.
1
2