„Próbanap”

Kérdés: Foglalkoztatható egy próbanapon a munkavállaló egy Balaton-parti lángossütőben annak érdekében, hogy a munkáltató meg tudja állapítani, hosszabb távon is alkalmas a munkavégzésre? Szabályos egyáltalán a próbanap intézménye?
Részlet a válaszából: […] A próbanap intézményével legtöbbször a vendéglátásban találkozunk, amikor is a leendő munkavállaló mindenféle jogviszony, bejelentés és fizetség nélkül „próbaként” dolgozik egy napot a munkáltatónál.Az Mt. 45. §-ának (5) bekezdése rendelkezik a próbaidőről,...[…]
Tovább a válaszhoz Válaszadás: 2024. július 16.

Kft.-tag munkavégzése

Kérdés: Milyen jogviszonyban dolgozhat a saját cégében egy halastavat üzemeltető kft. tulajdonos-ügyvezetője, aki megbízási szerződés alapján látja el a cégvezetést "0" forintos megbízási díj ellenében? A tagnak van egy másik cége is, ahol heti 40 órás munkaviszonyban dolgozik ügyvezetőként, a kérdésben érintett cégben pedig a halastó mellett üzemelő büfében dolgozna néhány alkalommal. Végezheti ezt a tevékenységet esetleg egyszerűsített munkaviszony formájában is?
Részlet a válaszából: […] A kft. tulajdonosa természetesen bármikor dönthet úgy, hogy esetenként vagy rendszeresen részt vesz a cég bevételszerző tevékenységében. A Ptk. kizárólag az ügyvezetőre vonatkozóan határozza meg az alkalmazandó jogviszonyokat, a társas vállalkozásban történő egyéb...[…]
Tovább a válaszhoz Válaszadás: 2024. május 14.

Egyszerűsített foglalkoztatottak létszámának meghatározása

Kérdés: Figyelembe vehető az egyszerűsített foglalkoztatottak számának meghatározásához egy betéti társaság 4 fő nyugdíjas munkavállalója, akik nyugdíjas státuszukra tekintettel nincsenek biztosítottként bejelentve a céghez? A vállalkozásnak így egyetlen biztosított munkavállalója van, az ügyvezetői tevékenységet ellátó beltag.
Részlet a válaszából: […] Az Efo-tv. az egyszerűsített foglalkoztatás keretében foglalkoztatható alkalmi munkavállalók számát a munkáltató átlagos statisztikai létszámához köti. A jogszabály 1. §-ának (2) bekezdése értelmében az alkalmi munkára irányuló egyszerűsített foglalkoztatás esetén...[…]
Tovább a válaszhoz Válaszadás: 2024. április 23.

Bt. beltagjának üzemorvosi vizsgálata

Kérdés: Kötelező a munkavállalók üzemorvosi munkaköri alkalmassági vizsgálatának elvégzése egy kft. öregségi nyugdíjban részesülő beltagja esetében, aki a cég ügyvezetésén kívül részmunkaidőben személyesen is dolgozik a vállalkozásban? Hogyan módosult az ezzel kapcsolatos törvényi szabályozás?
Részlet a válaszából: […] Az Mvt. 1. §-a értelmében munkavédelem: a szervezett munkavégzésre vonatkozó munkabiztonsági és munkaegészségügyi követelmények, továbbá e törvény céljának megvalósítására szolgáló törvénykezési, szervezési, intézményi előírások rendszere, valamint mindezek...[…]
Tovább a válaszhoz Válaszadás: 2024. április 9.

Átlagos statisztikai létszám munkaerő-kölcsönzés esetén

Kérdés:

Hogyan kell figyelembe venni a munkaerő-kölcsönzéssel foglalkozó munkáltató átlagos statisztikai létszámának számítása során azokat a munkavállalókat, akiknek az esetében a kölcsönbe vevő átvállalja a rehabilitációshozzájárulás-fizetési kötelezettséget, illetve azokat, akiknek az esetében nem? Mennyiben befolyásolja az átlagos statisztikai létszámot az, hogy a munkavállaló rész- vagy teljes munkaidős? Hogyan kell figyelembe venni az egyszerűsített foglalkoztatás keretében dolgozó munkavállalókat?

Részlet a válaszából: […] Az Mm-tv. 23. §-ának (4a) bekezdése értelmében munkaerő-kölcsönzés esetén a létszám megállapítására vonatkozó szabályokat azzal az eltéréssel kell alkalmazni, hogy a kölcsönzött munkavállalót a kikölcsönzés tartama alatt a kölcsönvevőnél – a kölcsönbe adónak...[…]
Tovább a válaszhoz Válaszadás: 2024. március 26.

Családi pótlék rendszeres jövedelemben részesülő gyermek esetén

Kérdés: A családi pótlékra való jogosultság szempontjából a köznevelési intézmény tanulója egyszerűsített foglalkoztatás keretében végez keresőtevékenységet. Beletartozik az egyszerűsített foglalkoztatás bevétele az adóköteles jövedelem fogalmába? Tehát ebben az esetben is él a szabály, hogy ha három egymást követő hónapban ez a bevétel meghaladja a minimálbér összegét, nem jogosult tovább a családi pótlékra?
Részlet a válaszából: […] A kérdést két részre lehet és kell osztani. A válasz első része a családtámogatás szempontjából, a második az adózás szempontjából kell, hogy megközelítse a felvetett problémát. A Cst. 4. §-ának i) pontja határozza meg a családi pótlék körében jövedelemként...[…]
Tovább a válaszhoz Válaszadás: 2024. március 26.

Nyugdíjas munkavállaló egyszerűsített foglalkoztatása

Kérdés: Be kell jelenteni az egyszerűsített foglalkoztatás keretében alkalmazott öregségi nyugdíjas munkavállalót, illetve kell közterhet fizetni ebben az esetben? Amennyiben nem kell megtenni a bejelentést, hogyan igazolható, hogy létrejött a foglalkoztatás?
Részlet a válaszából: […] Az Efo-tv. a nyugdíjas munkavállalókra vonatkozóan semmilyen eltérő előírást sem tartalmaz.Ebből következőn, az egyszerűsített foglalkoztatás keretében alkalmazott munkavállalót az általános szabályok szerint be kell jelenteni (telefonon, ügyfélkapun vagy T1042E...[…]
Tovább a válaszhoz Válaszadás: 2024. február 13.

CSED és ösztöndíj egyidejű folyósítása

Kérdés: Folyósítható egyidejűleg az ösztöndíj és a CSED annak a kismamának, aki 2018. február 1-je óta dolgozik munkaviszonyban tudományos főmunkatársként, oktató-kutató? A foglalkoztató társadalombiztosítási kifizetőhelyet üzemeltet. A munkavállaló 2024. április 6-ra várja első gyermekét, 2024. április 1-jétől CSED-et kíván igényelni, de még a várandóssága előtt megpályázott egy ösztöndíjat, amelyet elnyert, és amelynek folyósítása fedi a CSED időtartamát is. A "kutatási ösztöndíj" jogcímen folyósított díjazás szüneteltetésére vagy halasztására nincs lehetőség. Keresőtevékenységnek számít, és így kizárja a csecsemőgondozási díj folyósítását az ösztöndíj?
Részlet a válaszából: […] Az Eb-tv. 41. §-a szerint nem jár csecsemőgondozási díj a biztosítottnak, ha bármilyen jogviszonyban – ide nem értve a nevelőszülői foglalkoztatási jogviszonyt – keresőtevékenységet folytat.Az Eb-tv. R. fogalommeghatározása szerint keresőtevékenységnek a Tbj-tv. 6....[…]
Tovább a válaszhoz Válaszadás: 2024. február 13.

Temetési segély

Kérdés: Adhat adómentesen temetési segélyt a munkáltató az özvegy részére abban az esetben, ha az elhunyt házastársat rendszeresen foglalkoztatta alkalmi munkavállalóként?
Részlet a válaszából: […] Az Szja-tv. 1. számú mellékletének 1.3. pontja alapján adómentes – többek között – a munkáltatótól, az érdekvédelmi szervezettől az elhunyt házastársa vagy egyenes ágbeli rokona részére folyósított temetési segély. Az Szja-tv. 3. §-ának 14. pontja szerint...[…]
Tovább a válaszhoz Válaszadás: 2024. január 30.

Nonprofit vállalkozás rehabilitációshozzájárulás-fizetési kötelezettsége

Kérdés:

Kötelezett rehabilitációs hozzájárulás fizetésére egy nonprofit vállalkozás, amely társadalombiztosítási finanszírozással járóbeteg-ellátást végez? A NAV információi szerint meg kell fizetni a hozzájárulást, a cég viszont eddig úgy tudta, hogy az egészségügyi szolgáltatást folytató nonprofit cég mentesül alóla.

Részlet a válaszából: […] Az Mm-tv. 23. §-ának (6) bekezdése határozza meg, hogy mely munkaadók mentesülnek a rehabilitációs hozzájárulás alól.E szerint nem terheli rehabilitációs hozzájárulása) a rendvédelmi feladatokat ellátó szervek hivatásos állományának szolgálati jogviszonyáról szóló...[…]
Tovább a válaszhoz Válaszadás: 2023. október 11.
1
2
3
13