Nyugdíjas munkavállaló egyszerűsített foglalkoztatása

Kérdés: Be kell jelenteni az egyszerűsített foglalkoztatás keretében alkalmazott öregségi nyugdíjas munkavállalót, illetve kell közterhet fizetni ebben az esetben? Amennyiben nem kell megtenni a bejelentést, hogyan igazolható, hogy létrejött a foglalkoztatás?
Részlet a válaszából: […] Az Efo-tv. a nyugdíjas munkavállalókra vonatkozóan semmilyen eltérő előírást sem tartalmaz.Ebből következőn, az egyszerűsített foglalkoztatás keretében alkalmazott munkavállalót az általános szabályok szerint be kell jelenteni (telefonon, ügyfélkapun vagy T1042E...[…]
Tovább a válaszhoz Válaszadás: 2024. február 13.

CSED és ösztöndíj egyidejű folyósítása

Kérdés: Folyósítható egyidejűleg az ösztöndíj és a CSED annak a kismamának, aki 2018. február 1-je óta dolgozik munkaviszonyban tudományos főmunkatársként, oktató-kutató? A foglalkoztató társadalombiztosítási kifizetőhelyet üzemeltet. A munkavállaló 2024. április 6-ra várja első gyermekét, 2024. április 1-jétől CSED-et kíván igényelni, de még a várandóssága előtt megpályázott egy ösztöndíjat, amelyet elnyert, és amelynek folyósítása fedi a CSED időtartamát is. A "kutatási ösztöndíj" jogcímen folyósított díjazás szüneteltetésére vagy halasztására nincs lehetőség. Keresőtevékenységnek számít, és így kizárja a csecsemőgondozási díj folyósítását az ösztöndíj?
Részlet a válaszából: […] Az Eb-tv. 41. §-a szerint nem jár csecsemőgondozási díj a biztosítottnak, ha bármilyen jogviszonyban - ide nem értve a nevelőszülői foglalkoztatási jogviszonyt - keresőtevékenységet folytat.Az Eb-tv. R. fogalommeghatározása szerint keresőtevékenységnek a Tbj-tv. 6....[…]
Tovább a válaszhoz Válaszadás: 2024. február 13.

Temetési segély

Kérdés: Adhat adómentesen temetési segélyt a munkáltató az özvegy részére abban az esetben, ha az elhunyt házastársat rendszeresen foglalkoztatta alkalmi munkavállalóként?
Részlet a válaszából: […] Az Szja-tv. 1. számú mellékletének 1.3. pontja alapján adómentes - többek között - a munkáltatótól, az érdekvédelmi szervezettől az elhunyt házastársa vagy egyenes ágbeli rokona részére folyósított temetési segély. Az Szja-tv. 3. §-ának 14. pontja szerint munkáltató...[…]
Tovább a válaszhoz Válaszadás: 2024. január 30.

Nonprofit vállalkozás rehabilitációshozzájárulás-fizetési kötelezettsége

Kérdés:

Kötelezett rehabilitációs hozzájárulás fizetésére egy nonprofit vállalkozás, amely társadalombiztosítási finanszírozással járóbeteg-ellátást végez? A NAV információi szerint meg kell fizetni a hozzájárulást, a cég viszont eddig úgy tudta, hogy az egészségügyi szolgáltatást folytató nonprofit cég mentesül alóla.

Részlet a válaszából: […] Az Mm-tv. 23. §-ának (6) bekezdése határozza meg, hogy mely munkaadók mentesülnek a rehabilitációs hozzájárulás alól.E szerint nem terheli rehabilitációs hozzájárulása) a rendvédelmi feladatokat ellátó szervek hivatásos állományának szolgálati jogviszonyáról szóló...[…]
Tovább a válaszhoz Válaszadás: 2023. október 11.

Munkavállalás céges rendezvényen

Kérdés:

Lehetséges, hogy egy betéti társaság háztartási munka keretében alkalmazzon valakit céges rendezvényen, vagy ez csak magánszemélyek között megengedett, és így az alkalmazó például csak a bt. ügyvezetője lehet?

Részlet a válaszából: […] A 2010. évi XC. tv. 1. §-ának (1) bekezdése értelmében háztartási munkának kizárólag a természetes személy és a háztartásában vele együtt élő személyek, továbbá közeli hozzátartozói mindennapi életéhez szükséges feltételek biztosítását szolgáló következő...[…]
Tovább a válaszhoz Válaszadás: 2023. október 11.

Szolgálati járandóságban részesülő személy egyszerűsített foglalkoztatása

Kérdés:

A szolgálati járandóságban részesülő személyre vonatkozó kereseti korlát számításánál miként kell figyelembe venni az egyszerűsített foglalkoztatásból származó jövedelmet? Statisztáról van szó, napi 25 ezer forintos jövedelemmel. A 25 ezer forintos jövedelemmel vagy a nyugdíjalapként figyelembe veendő napi 6496 forinttal kell számolni?

Részlet a válaszából: […] A Keny-tv. 11. §-ának (1) bekezdése értelmében a korhatár előtti ellátásban vagy szolgálati járandóságban részesülő személy kereseti korlátjának (éves szinten a minimálbér 18-szorosa) a számítása során biztosítással járó jogviszonyból származó...[…]
Tovább a válaszhoz Válaszadás: 2023. október 11.

Előzménykérés

Kérdés: Elfogadhatja a kifizetőhely a munkavállaló által az ügyfélkapuról kinyomtatott biztosítási előzményeket abban az esetben, ha a dolgozó elvesztette a tb-kiskönyvét, vagy a dolgozónak igazolást kell kérnie a kormányhivataltól ebben az esetben? Az érintett munkavállaló felesége jelenleg GYES-en van egyéves gyermekükkel, mert nem volt biztosítási jogviszonya, a munkaviszonyban álló munkavállaló azonban most igénybe kívánja venni a GYED-et.
Részlet a válaszából: […] A foglalkoztatóknak a munkavállaló biztosítási jogviszonyairól többféle igazolást ki kell állítaniuk. Ezek egyike az "Igazolvány a biztosítási jogviszonyról és az egészségbiztosítási ellátásokról", közkeletű nevén a tb-kiskönyv.A kiskönyv kitöltésének és...[…]
Tovább a válaszhoz Válaszadás: 2023. szeptember 26.

Ügyvezető egyszerűsített foglalkoztatotti jogviszonya

Kérdés: Bejelentheti alkalmanként egyszerűsített foglalkoztatotti jogviszonyban a társaság tevékenységi körébe tartozó feladatok elvégzésére egy gazdasági társaság az ügyvezetőjét, aki nem tulajdonosa a társaságnak, de díjazásban nem részesül? Nem ütközik valamilyen jogszabállyal az ügyvezető ilyen jellegű tevékenysége, illetve annak bejelentése?
Részlet a válaszából: […] A gazdasági társaság ügyvezetője – függetlenül attól, hogy tagja a társaságnak vagy nem – a Ptk. 3:112. §-ának (1) bekezdése értelmében megbízási jogviszonyban vagy munkaviszonyban végezheti tevékenységét.Munkaviszonyban kizárt az ingyenes munkavégzés, megbízási...[…]
Tovább a válaszhoz Válaszadás: 2023. szeptember 5.

Kft. tagjainak közterhei

Kérdés:

Be kell adni a 'T1041-es bejelentést egy kft. többségi tulajdonos tagjáról abban az esetben, ha a korábbi ügyvezető kilépése miatt a továbbiakban ő lesz a társaság ügyvezetője, és tevékenységét megbízási jogviszonyban végzi? Végezhető ingyenesen az ügyvezetői tevékenység, vagy kötelező a díjfizetés? A tagnak korábban volt egy heti 40 órás munkaviszonya, ami megszűnt. Kell valamilyen közterhet fizetni az ügyvezető után, ha a társaság jelenleg nem működik, semmilyen tevékenységet nem végez, várhatóan 2023 novemberében kezdi meg tevékenységét? A társaságba a korábbi tag kilépésével belépett egy új (49 százalékos) tulajdonos, aki rendelkezik egy teljes munkaidős munkaviszonnyal. Fel kell tüntetni a havi '08-as bevalláson a kisebbségi tulajdonost is? Mikortól lépnek hatályba a változások, ha a társaságiszerződés-módosítás 2023. június 1-jén készült, de a cégbíróság csak június 11-én jegyezte be?

Részlet a válaszából: […] A kft. többségi tulajdonos tagja ügyvezetőként működik a társaságban, és jelenleg nincs máshol jogviszonya, illetve a társaságban sem működik személyesen közre, hiszen jelenleg a cég nem is végez semmilyen tevékenységet. Ez azt jelenti, hogy az ügyvezető a Tbj-tv. 4....[…]
Tovább a válaszhoz Válaszadás: 2023. augusztus 8.

CSED-jogosultság

Kérdés:

CSED-jogosultságot kizáró keresőtevékenységnek minősül, ha a biztosított munkavállaló munkaviszonya mellett társasházi számvizsgáló tag, és ezért a tevékenységért havi 13.450 forint tiszteletdíjban részesül? 2022. évben az ebből származó bevétel összesen 161.400 forint volt, mely az szja-bevallás nem önálló tevékenységből származó jövedelmek sorában szerepelt. A tiszteletdíj mértéke előreláthatólag a 2023-as évben nem fog változni.

Részlet a válaszából: […] Az Eb-tv. 41. §-a korlátozó rendelkezést tartalmaz a CSED folyósításával kapcsolatban, oly módon, hogy nem jár az ellátás, ha a biztosított bármilyen jogviszonyban keresőtevékenységet folytat. A keresőtevékenység meghatározása a Tbj-tv. 6. §-ában meghatározott...[…]
Tovább a válaszhoz Válaszadás: 2023. augusztus 8.
1
2
3
12