Kft.-tag személyes közreműködése

Kérdés: Foglalkoztatható egyszerűsített foglalkoztatás keretében egy kft. tagja abban az esetben, ha egyébként nincs személyes közreműködési kötelezettsége, vagy ebben az esetben ez tagi munkavégzésnek minősül? Az érintett tulajdonos egyébként egy betéti társaságnak is tagja, ahol munkaviszonyban látja el az ügyvezetői teendőket.
Részlet a válaszából: […] ...ha egy kft. tulajdonosa úgy dönt, hogy alkalmanként személyesen is munkát kíván végezni a cégében, ezt bármilyen jogviszonyban (akár egyszerűsített foglalkoztatás keretében is) megteheti.A kft. (nem ügyvezető) tagja akkor minősül társas vállalkozónak, ha a...[…]
Tovább a válaszhoz Válaszadás: 2021. június 29.

Egyszerűsített foglalkoztatott külföldi foglalkoztatása

Kérdés: Kiküldheti az EU-n belül található kapcsolt vállalkozásának telephelyére az egyszerűsített foglalkoztatás keretén belül dolgozó munkavállalóit a munkáltató? Amennyiben igen, kizárólag alkalmi munkavállalókat, vagy esetleg turisztikai idénymunkásokat is? A külföldi munkavégzés idejére kell-e A1 jelű igazolványt igényelni?
Részlet a válaszából: […] ...egyszerűsített foglalkoztatás egy atipikus munkaviszony. Az ilyen egyszerűsített formák általában rövid időtartamra létesülnek, cserébe az adminisztrációs és a közterhek is jelentősen kisebbek a tipikus munkaviszonyokéhoz képest.Bizonyos általános munkajogi szabályok...[…]
Tovább a válaszhoz Válaszadás: 2021. március 30.

Statiszta egyszerűsített foglalkoztatása

Kérdés: Hogyan kell eljárnia annak a vállalkozásnak, amely reklámfilmek, videóklipek, illetve rövidjátékfilmek forgatása során több alkalommal is nagyobb létszámú statiszta foglalkoztatását tervezi? Alkalmazhatók egyszerűsített foglalkoztatás keretében ebben az esetben a munkavállalók, és ha igen, akkor rájuk is vonatkozik a létszám-, illetve az időbeli korlátozás?
Részlet a válaszából: […] ...a törvény kizárja ebből a lehetőségből.Az Efo-tv. 1. §-ának (2) bekezdése értelmében az alkalmi munkára irányuló egyszerűsített foglalkoztatás esetén az egyszerűsített munkaviszonyban egy naptári napon legfeljebb foglalkoztatott munkavállalók...[…]
Tovább a válaszhoz Válaszadás: 2018. november 27.

Egyszerűsített foglalkoztatás

Kérdés: Át lehet helyezni az alkalmi munkavállalót turisztikai vagy mezőgazdasági munkára, hogy további 90 napot dolgozhasson az után, hogy alkalmi munkavállalóként kimerítette a 120 napot? Amennyiben igen, akkor a cég tevékenysége vagy a munkakör alapján van erre lehetőség?
Részlet a válaszából: […] Először is kiigazítjuk az olvasónk által leírtakat, ugyanis az alkalmi munkavállaló évente 90 napot, a mezőgazdasági idénymunkás pedig évente 120 napot dolgozhat ugyanannál a munkáltatónál. A jogszabály nem zárja ki annak lehetőségét, hogy ugyanazon munkavállalót ugyanazon...[…]
Tovább a válaszhoz Válaszadás: 2017. november 7.

Nyugdíjas munkavállaló egyszerűsített foglalkoztatása

Kérdés: Milyen jogszabályok vonatkoznak az öregségi nyugdíjas személyek egyszerűsített foglalkoztatás keretében történő alkalmazására? Mekkora a minimálisan, illetve a maximálisan adható munkabér összege ebben az esetben? Milyen közterheket kell megfizetni, illetve van-e valamilyen kedvezmény a nyugdíjas foglalkoztatására tekintettel? Van valamilyen bejelentési kötelezettsége a nyugdíjas személynek a foglalkoztatással kapcsolatban az ellátást folyósító szervhez?
Részlet a válaszából: […] ...Efo-tv. 1. §-a értelmében egyszerűsített foglalkoztatás keretében mezőgazdasági és turisztikai idénymunka vagy alkalmi munka végezhető.A törvény pontosan meghatározza, hogy melyek azok a tevékenységek, amelyek a mezőgazdasági, a turisztikai idénymunka, illetve az...[…]
Tovább a válaszhoz Válaszadás: 2017. szeptember 26.

Egyszerűsített munkaviszony alkalmazása

Kérdés: Foglalkoztathatja egyszerűsített munkaviszony keretében egy Balaton-parti fagylaltozót üzemeltető cég a nyári főszezonban nála dolgozó diákokat? Van valamilyen speciális szabály, amire figyelni kell a foglalkoztatás során?
Részlet a válaszából: […] ...Efo-tv.-ben szabályozott egyszerűsített foglalkoztatás a rugalmas foglalkoztatás egyik formája.Az Efo-tv. - a rugalmasabb foglalkoztatás érdekében - számos könnyítést tartalmaz az Mt. alapján történő munkavégzéshez képest. Az Efo-tv. célja az átmeneti, idényjellegű...[…]
Tovább a válaszhoz Válaszadás: 2017. augusztus 15.

Alkalmi munkavállaló keresete után fizetendő közterhek

Kérdés: Meg kell fizetni a 22 százalékos ehót abban az esetben, ha egy alkalmi munkavállaló a 2016. évi jövedelme alapján túllépte a kedvezményes keretösszeget, és így jövedelme keletkezett, amit az szja-bevallásában be kellett vallani, vagy alkalmi munka keretében a foglalkoztató bármennyit kifizethet, és ennek kizárólag csak szja-terhe lesz?
Részlet a válaszából: […] ...foglalkoztatásból származó bevételből a természetes személynek akkor kell jövedelmet megállapítania és bevallást benyújtania, ha az egyszerűsített foglalkoztatásból származó bevétele meghaladja az egyszerűsített foglalkoztatás naptári napjainak száma és az...[…]
Tovább a válaszhoz Válaszadás: 2017. június 20.

Egyszerűsített foglalkoztatott

Kérdés: Joga van a munkáltatónak visszautasítani az egyszerűsített foglalkoztatott munkavállalója 2016. évi személyijövedelemadó-bevallásának elkészítését annak ellenére, hogy a munkavállaló jövedelme meghaladta a mentesített keretösszeget, és a nyilatkozatában a munkáltatói adómegállapítást kérte?
Részlet a válaszából: […] ...akikre nézve a személyi jövedelemadó megállapítását vállalta, adatot szolgáltat az adóhatóságnak.Az ezzel párhuzamosan fennálló egyszerűsített foglalkoztatás adatairól a foglalkoztató igazolást állít ki, melyet munkáltatói adómegállapítás esetében át kell...[…]
Tovább a válaszhoz Válaszadás: 2017. május 23.

Alkalmi munkavállaló közterhei

Kérdés: Keletkezik járulékfizetési kötelezettség abban az esetben, ha az alkalmi munkavállaló ilyen címen szerzett bére túllépi az éves keretösszeget, és 15 százalékos személyi jövedelemadó fizetésére válik kötelezetté?
Részlet a válaszából: […] ...Efo-tv. 9. §-ának (2) bekezdése értelmében az egyszerűsített foglalkoztatásból származó bevételből a természetes személynek nem kell jövedelmet megállapítania és bevallást benyújtania, amennyiben az e tevékenységből származó bevétele nem haladja meg...[…]
Tovább a válaszhoz Válaszadás: 2017. január 10.

Egyszerűsített foglalkoztatott adómentes részt meghaladó munkabére

Kérdés: Milyen adó- és járulékfizetési kötelezettség terheli az egyszerűsített foglalkoztatottak részére fizetett munkabért abban az esetben, ha az meghaladja az adómentesen adható összeget?
Részlet a válaszából: […] ...Efo-tv. 7. §-ának (1) bekezdése úgy rendelkezik, hogy az egyszerűsített foglalkoztatás keretében alkalmazott személy utáni személyijövedelemadó- és járulékfizetési kötelezettségekre az Szja-tv., illetve a Tbj-tv. rendelkezéseit kell alkalmazni. Az Efo-tv. 7....[…]
Tovább a válaszhoz Válaszadás: 2016. november 29.
1
2
3