tb Levelek      
Előfizetőink honlapunkon feltett kérdésére 7 napon belül e-mailben választ adunk!
Előfizetőink honlapunkon feltett kérdésére 7 napon belül e-mailben választ adunk!

4 találat a megadott eltartott hozzátartozó tárgyszóra

Az Ön által megadott fenti keresési szempont(ok)nak megfelelő kérdéseket időrendben (legfrissebb elől) jelenítettük meg. Kattintson alább a válasz megjelenítéséhez!

1. találat: Eltartott GYED-jogosultsága

Kérdés: Jogosulttá válik-e GYED-re az a kismama, aki eltartottként volt regisztrálva?
Részlet a válaszból: […]nappali tagozatán egy évnél hosszabb ideig folytatott tanulmányok idejét. A gyermekgondozási díj tehát egy biztosításon alapuló pénzbeli ellátás. Az ellátás összegének megállapításánál jövedelemként azt az összeget kell figyelembe venni, amely után a biztosított pénzbeli egészségbiztosítási járulék fizetésére kötelezett volt. A társadalombiztosítás ellátásaira és a magánnyugdíjra jogosultakról, valamint e szolgáltatások fedezetéről szóló törvény értelmében csak egészségügyi szolgáltatásra voltak jogosultak - többek között - a biztosított eltartott közeli hozzátartozói. 2007. április 1-jétől az eltartott közeli hozzátartozók kikerültek abból a körből, akik járulékfizetés nélkül voltak jogosultak egészségügyi szolgáltatásra. 2007. április 1-jétől az egészségügyi szolgáltatásra való jogosultságuk érdekében havonta 9 százalékos mértékű egészségügyi szolgáltatási járulékot kötelesek fizetni a minimálbér alapulvételével (a járulékfizetésük érdekében bejelentést kellett tenniük az elsőfokú állami adóhatósághoz). 2008. január 1-jétől[…] részlet vége a válaszból.
Ha szeretné a választ elolvasni, akkor kérjük kattintson ide!
A válasz időpontja: 2008. január 29.
Az olvasói kérdés sorszáma a Társadalombiztosítási Levelek adatbázisban: 2071
Kapcsolódó tárgyszavak: ,

2. találat: Eltartott és eltartó

Kérdés: Ki lehet eltartó? Milyen szolgáltatásra jogosult az eltartott hozzátartozó, és milyen feltételekkel?
Részlet a válaszból: […]vagyis jelenleg a havi 19 650 forintot, ha a jogosultak társadalombiztosítási szempontból belföldinek minősülnek, - gyermekgondozási segélyben részesülő személy és eltartott közeli hozzátartozója és élettársa, ha a hozzátartozó jövedelme havonta nem haladja meg a tárgyhónapot megelőző hónap első napján érvényes minimálbér 30 százalékát, vagyis jelenleg a havi 19 650 forintot, ha a jogosultak társadalombiztosítási szempontból belföldinek minősülnek, - gyermeknevelési támogatásban részesülő személy és eltartott közeli hozzátartozója és élettársa, ha a hozzátartozó jövedelme havonta nem haladja meg a tárgyhónapot megelőző hónap első napján érvényes minimálbér 30 százalékát, vagyis jelenleg a havi 19 650 forintot, ha a jogosultak társadalombiztosítási szempontból belföldinek minősülnek, - rendszeres szociális segélyben részesülő személy és eltartott közeli hozzátartozója és élettársa, ha a hozzátartozó jövedelme havonta nem haladja meg a tárgyhónapot megelőző hónap első napján érvényes minimálbér 30 százalékát, vagyis jelenleg a havi 19 650 forintot, ha a jogosultak társadalombiztosítási szempontból belföldinek minősülnek, - időskorúak járadékában részesülő személy és eltartott közeli hozzátartozója és élettársa, ha a hozzátartozó jövedelme havonta nem haladja meg a tárgyhónapot megelőző hónap első napján érvényes minimálbér 30 százalékát, vagyis jelenleg a havi 19 650 forintot, ha a jogosultak társadalombiztosítási szempontból belföldinek minősülnek, - bányászati keresetkiegészítésben részesülő személy és eltartott közeli hozzátartozója és élettársa, ha a hozzátartozó jövedelme havonta nem haladja meg a tárgyhónapot megelőző hónap első napján érvényes minimálbér 30 százalékát, vagyis jelenleg a havi 19 650 forintot, ha a jogosultak társadalombiztosítási szempontból belföldinek minősülnek, - ápolási díjban részesülő személy és eltartott közeli hozzátartozója és élettársa, ha a hozzátartozó jövedelme havonta nem haladja meg a tárgyhónapot megelőző hónap első napján érvényes minimálbér 30 százalékát, vagyis jelenleg a havi 19 650 forintot, ha a jogosultak társadalombiztosítási szempontból belföldinek minősülnek, - munkanélküliek jövedelempótló támogatásában részesülő személy (a munkanélküli-ellátó rendszer 2005. november 1-jével megváltozott, helyébe az álláskeresők támogatási rendszere lépett) és eltartott közeli hozzátartozója és élettársa, ha a hozzátartozó jövedelme havonta nem haladja meg a tárgyhónapot megelőző hónap első napján érvényes minimálbér 30 százalékát, vagyis jelenleg a havi 19 650 forintot, ha a jogosultak társadalombiztosítási szempontból belföldinek minősülnek, - mezőgazdasági termelők nyugdíj előtti támogatásában részesülő személy és eltartott közeli hozzátartozója és élettársa, ha a hozzátartozó jövedelme havonta nem haladja meg a tárgyhónapot megelőző hónap első napján érvényes minimálbér 30 százalékát, vagyis jelenleg a havi 19 650 forintot, ha a jogosultak társadalombiztosítási szempontból belföldinek minősülnek, - középfokú nevelési-oktatási vagy felsőoktatási intézmény nappali tagozatán tanulmányokat folytató magyar állampolgár (a tanulói/hallgatói jogviszony szünetelése alatt is jogosult) és eltartott közeli hozzátartozója és élettársa, ha a hozzátartozó jövedelme havonta nem haladja meg a tárgyhónapot megelőző hónap első napján érvényes minimálbér 30 százalékát, vagyis jelenleg a havi 19 650 forintot, ha a jogosultak társadalombiztosítási szempontból belföldinek minősülnek, - a külföldi állampolgár, aki nemzetközi szerződés vagy az Oktatási Minisztérium által adományozott ösztöndíj alapján létesített tanulói, hallgatói jogviszonyban áll, és eltartott közeli hozzátartozója és élettársa, ha a hozzátartozó jövedelme havonta nem haladja meg a tárgyhónapot megelőző hónap első napján érvényes minimálbér 30 százalékát, vagyis jelenleg a havi 19 650 forintot, - a biztosított eltartott közeli hozzátartozója és élettársa, akinek jövedelme havonta nem haladja meg a tárgyhónapot megelőző hónap első napján érvényes minimálbér 30 százalékát, vagyis jelenleg a havi 19 650 forintot, - a Magyar Köztársaság területén lakóhellyel rendelkező kiskorú magyar állampolgár, - személyes gondoskodást nyújtó bentlakásos szociális intézményben elhelyezett személy (ide nem értve a külföldi állampolgárt), a gyermekvédelmi rendszerben utógondozási ellátásban részesülő 18-24 éves fiatal felnőtt, továbbá az illetékes magyar hatóság által ideiglenes hatállyal elhelyezett, otthont nyújtó ellátás keretében átmeneti és tartós nevelésbe vett külföldi kiskorú személy, - a fogva tartott (őrizetbe vett, előzetesen letartóztatott, elzárásra utalt, szabadságvesztés büntetést töltő személy), - az a szociálisan rászorult személy, akinek az egészségügyi szolgáltatásokra való jogosultságát a települési önkormányzat polgármestere hatósági bizonyítvánnyal igazolja, ha társadalombiztosítási szempontból belföldinek minősül, - a nevelőszülői tevékenységet folytató személy, akinek ebből származó havi jövedelme nem éri el a tárgyhónapot megelőző hónap első napján érvényes minimálbér 30 százalékát, vagyis jelenleg a havi 19 650 forintot, ha társadalombiztosítási szempontból belföldinek minősül, - az alkalmi munkavállalói könyvvel foglalkoztatott személy [a tárgyévre kiadott alkalmi munkavállalói könyvvel (AM könyv) rendelkező munkavállalóval létesített, alkalmi foglalkoztatásnak minősülő munkaviszony]. Alkalmi munkavállaló: Alkalmi foglalkoztatásnak minősül a munkaviszony, ha a munkáltató ugyanazzal a munkavállalóval naponta létesít olyan munkaviszonyt, amelyből a munkavállalónak kifizetett, levonásokkal csökkentett napi munkabér 1800 forint/nap és 4600 forint/nap jövedelemsávba esik. Az alkalmi foglalkoztatásnak minősülő munkaviszony idejét a törvény korlátozza, alkalmi foglalkoztatás legfeljebb öt egymást követő naptári napig, és egy naptári[…] részlet vége a válaszból.
Ha szeretné a választ elolvasni, akkor kérjük kattintson ide!
A válasz időpontja: 2007. február 13.
Az olvasói kérdés sorszáma a Társadalombiztosítási Levelek adatbázisban: 1681
Kapcsolódó tárgyszavak: ,

3. találat: Eltartott hozzátartozó jogosultsága egészségügyi szolgáltatásra

Kérdés: Egy társas vállalkozó feleségének lejárt a gyermeknevelési támogatásra való jogosultsága. Az édesanya továbbra sem szeretne munkába állni. Milyen lehetősége van arra, hogy egészségbiztosításra és nyugellátásra jogosultságot szerezzen?
Részlet a válaszból: […]egészségbiztosítás pénzbeli ellátásaira való jogosultság megszerzésére azonban csak akkor nyílik módja, ha valamilyen biztosítási kötelezettséggel járó jogviszonyt (pl. munkaviszonyt) létesít, mivel erre vonatkozóan belföldi személynek már nem lehet megállapodást kötni. Annak viszont nincs akadálya, hogy nyugellátásra jogosító szolgálati idő és nyugdíjalapot képező jövedelem szerzése céljából a megyei nyugdíj-biztosítási igazgatóságnál megállapodást kössön (Tbj-tv. 34. §). Ennek költsége: a megállapodást kötő személy által megjelölt jövedelem, legfeljebb azonban a megállapodás megkötésekor érvényes járulékfizetési felső határ napi összegének figyelembevételével a naptári hónapokra számított összeg, de legalább a megállapodás megkötése napján érvényes minimálbér összege, ami után 26,5 százalékos járulékot kell havonta, a tárgyhónapot[…] részlet vége a válaszból.
Ha szeretné a választ elolvasni, akkor kérjük kattintson ide!
A válasz időpontja: 2006. július 4.
Az olvasói kérdés sorszáma a Társadalombiztosítási Levelek adatbázisban: 1472

4. találat: Eltartott hozzátartozó jogosultsága egészségügyi szolgáltatásra

Kérdés: Hogyan lehet jogosult egészségügyi szolgáltatásra az a személy, aki a főiskola befejezése után nem tud elhelyezkedni, és a szüleivel közös háztartásban lakik? Amennyiben egy kft., amelyben tag, de személyesen nem működik közre, nyugdíjjárulékot fizet utána, elszámolhatja-e ezt költségként?
Részlet a válaszból: […]egészségügyi szolgáltatásra jogosult, melynek érdekében valamelyik (biztosított vagy nyugdíjas) szülőjének be kell őt jelentenie a megyei egészségbiztosítási pénztárnál a Tbj-tv. R. 26. §-ában foglaltaknak megfelelően. Ha az érintett egy kft. tagja, és a cég vállalná a biztosításával összefüggő költségeket, akkor ennek legegyszerűbb módja, ha személyes közreműködést vállal a társaságban - amiért nem szükséges díjazásban részesülnie -, és a cég mint biztosított társas vállalkozó után, a minimálbér alapulvételével megfizetné utána a Tbj-tv. 27. §-a alapján a járulékokat, valamint a tételes egészségügyi hozzájárulást. A másik lehetőség, hogy a Tbj-tv. 34. § (1) bekezdésében meghatározott megállapodást köt a nyugdíjbiztosítással a szolgálati időre és nyugdíj alapjául szolgáló jövedelem megszerzésére[…] részlet vége a válaszból.
Ha szeretné a választ elolvasni, akkor kérjük kattintson ide!
A válasz időpontja: 2004. május 4.
Az olvasói kérdés sorszáma a Társadalombiztosítási Levelek adatbázisban: 639