Jövedelempótló kártérítés

Kérdés: Milyen közterheket kell megfizetni az egyösszegű jövedelempótló járadék összege után a 2019. évben?
Részlet a válaszából: […] A kérdés megfogalmazása nem teljesen egyértelmű, hiszen a munkáltató károkozásával összefüggésben a munkavállaló részére megállapítható egyösszegű kártérítés, illetve járadék is. A járadék viszont egy rendszeres – tehát nem egyösszegű – pénzbeli juttatás,...[…]
Tovább a válaszhoz Válaszadás: 2019. november 26.

Egészségügyi szolgáltatási járulék fizetésének átvállalása

Kérdés: Átvállalhatja az egészségügyi szolgáltatási járulék megfizetését egy betéti társaság a kültagja helyett, aki a társaságban csak alkalmanként végez munkát 0 forintos megbízási díj ellenében, így nem keletkezik biztosítási kötelezettsége, és más jogcímen sem biztosított?
Részlet a válaszából: […] A Tbj-tv. 39. §-ának (4) bekezdése értelmében a magánszemélyt az ugyanezen paragrafus (2) bekezdése alapján terhelő egészségügyi szolgáltatási járulék fizetését – annak hozzájárulásával, illetve az adóhatóság jóváhagyásával – más személy vagy szerv is...[…]
Tovább a válaszhoz Válaszadás: 2018. április 17.

Ausztriában élő ügyvezető közterhei

Kérdés: Hogyan alakul a biztosítási és a járulékfizetési kötelezettsége annak a magyar magánszemélynek, aki egy magyar társaság 50 százalékos tulajdonosaként megbízási jogviszonyban látja el az ügyvezetői tevékenységet, és Ausztriában telepedett le a családjával, ahol eltartottként válik biztosítottá a férje által megfizetett járulékok alapján? Mindkét államban rendelkezik lakóhellyel, de Magyarországon évente maximum 60 napot tartózkodik, amely a cég ügyeinek lebonyolításához szükséges.
Részlet a válaszából: […] Gazdasági társaság tag ügyvezetőjéről van szó, aki ennek megfelelően – a Tbj-tv. 4. §-a d) pontjának 5. alpontja értelmében – társas vállalkozónak minősül. Az említett jogszabályi hely alapján ugyanis amennyiben a kft., bt. vagy kkt. természetes személy tagja az...[…]
Tovább a válaszhoz Válaszadás: 2013. április 16.

Eltartott GYED-jogosultsága

Kérdés: Jogosulttá válik-e GYED-re az a kismama, aki eltartottként volt regisztrálva?
Részlet a válaszából: […] Gyermekgondozási díjra a biztosított szülő jogosult, ha agyermekgondozási díj igénylését megelőzően két éven belül legalább 180 napon átbiztosított volt. Gyermeket szülő anya esetében, ha a szülést megelőző két évenbelül legalább 180 napon át biztosított volt.A...[…]
Tovább a válaszhoz Válaszadás: 2008. január 29.

Társadalombiztosítási azonosító jel

Kérdés: Ki jogosult társadalombiztosítási azonosító jelre, és hogyan lehet igényelni?
Részlet a válaszából: […] A társadalombiztosítási azonosító jel (taj) az egészségügyi,a szociális és a társadalombiztosítási (egészség- és nyugdíj-biztosítási),valamint a magánnyugdíjrendszerrel kapcsolatos nyilvántartásokban a személyeketazonosító kód, amelyet a magyar állampolgár...[…]
Tovább a válaszhoz Válaszadás: 2007. július 10.

Eltartott nagykorú állampolgárok egészségügyi ellátása

Kérdés: Pontosan mely eltartott magánszemélyeknek, és milyen összegben kell járulékot fizetniük annak érdekében, hogy jogosultak legyenek az egészségügyi ellátásra?
Részlet a válaszából: […] Az állam nem fizet tovább az eltartott nagykorúakegészségügyi ellátásáért. 2007. április 1-jétől a minimálbér 9 százalékának megfelelőösszegű egészségügyi szolgáltatási járulék ellenében jogosultak az alapvetőtermészetbeni ellátásra.A Tbj-tv. 16. §-a az...[…]
Tovább a válaszhoz Válaszadás: 2007. május 8.

Egyetemi hallgató hallgatói jogviszonya

Kérdés: Egyetemi hallgató esetében kell-e a hallgatói jogviszony nyári megszakadása esetén járulékot fizetni július-augusztus hónapra?
Részlet a válaszából: […] Ugyan kérdezőnk nem jelölte meg, hogy pontosan milyenjárulékra is gondol, de az egészségügyi szolgáltatási járulék fizetésérevonatkozóan a közelmúltban – 2007. április 1-jén – hatályba lépett újszabályokra figyelemmel feltételezzük, hogy erről a járulékfajtáról van...[…]
Tovább a válaszhoz Válaszadás: 2007. május 8.

Megbetegedés külföldön

Kérdés: Milyen ellátásra jogosult az a magyar állampolgár, aki külföldi útja során betegszik meg?
Részlet a válaszából: […] Amennyiben a biztosított az Európai Gazdasági Térség (EGT),illetve az Európai Közösséggel vagy az EGT-vel megkötött nemzetközi szerződésalapján az EGT tagállamával azonos jogállást élvező állam területén kívüliállam területén átmenetileg tartózkodik munkavállalás,...[…]
Tovább a válaszhoz Válaszadás: 2007. március 27.

Eltartott és eltartó

Kérdés: Ki lehet eltartó? Milyen szolgáltatásra jogosult az eltartott hozzátartozó, és milyen feltételekkel?
Részlet a válaszából: […] Tévhitként él a köztudatban, hogy akinek taj-száma van, azmár biztosított, és jogosult az egészségügyi szolgáltatások igénybevételére.Minden magyar állampolgár 18. életévének betöltése napjáig állampolgári jogonveheti igénybe az egészségügyi ellátást, azt követően,...[…]
Tovább a válaszhoz Válaszadás: 2007. február 13.

EU-kártya használata

Kérdés: Hogyan használható a gyakorlatban az EU-kártya, és milyen sajátosságok vannak a különböző országokban?
Részlet a válaszából: […] Az EU társadalombiztosítási joga a harmonizáció helyett akoordinációra épül.Az Unió arra törekszik, hogy a személyek szabad mozgásánakjogával élő, EU-tagállamokban utazó állampolgárok és családtagjaik részérebiztosítsa az ellátások igénybevételére való jogosultságot...[…]
Tovább a válaszhoz Válaszadás: 2007. január 30.
1
2
3
4