Ügyvezetés külföldi munkaviszony mellett

Kérdés: Maradhat továbbra is ingyenes megbízás keretében ügyvezető egy kft.-ben az a magánszemély, aki az ügyvezetés mellett eddig Magyarországon állt heti 40 órás munkaviszonyban, de ez a jogviszonya hamarosan megszűnik, a továbbiakban a cég ausztriai központjában fog dolgozni folyamatos munkaviszonyban, és ott is lesz biztosított? Van valamilyen lehetőség arra, hogy a magyar egészségügyi ellátásra is jogosult maradjon, tekintettel arra, hogy az állandó lakcíme Magyarországon marad, Ausztriában pedig ideiglenes lakcíme lesz? Kell valamilyen közterhet fizetni a magyar kft.-ben az ügyvezető után a magyar munkaviszony megszűnése miatt? A kft.-ben az ügyvezető nem rendelkezik tulajdonrésszel. A cég másik ügyvezetője a 100 százalékos tulajdonos, aki munkaviszony keretében látja el a feladatait.
Részlet a válaszából: […] ...létrejött munkaviszony alapján az érintett személy az osztrák társadalombiztosítási szabályok alapján válik biztosítottá. Az Európai Unión belül létezik az ún. kettős biztosítás tilalma, ami azt jelenti, hogy a párhuzamosan több tagállamban is munkát...[…]
Tovább a válaszhoz Válaszadás: 2023. március 28.

Ügyvezetés külföldi egyetemi tanulmányok mellett

Kérdés: Mentesül a közteherfizetési kötelezettségek alól egy kft. ügyvezetői teendőket ellátó tagja abban az esetben is, ha Franciaországban folytat egyetemi tanulmányokat? A tag nem rendelkezik más jogviszonnyal, a kft.-ben megbízási jogviszonyban végzi a tevékenységét, amelyért havonta 200 000 forint megbízási díjban részesül.
Részlet a válaszából: […] ...érdemes tisztázni azt, hogy az egyetemi tanulmányok időszakában - akár Magyarországon, akár az EU-ban tanul - az ügyvezető nem mentesül teljes mértékben a közteherfizetési kötelezettség alól, de a nappali tagozaton végzett tanulmányok ideje alatt valóban...[…]
Tovább a válaszhoz Válaszadás: 2023. február 14.

EU-s tagállamba költöző ügyvezető

Kérdés: Hogyan kell eljárni annak a tagi jog-viszonyban álló ügyvezetőnek az esetében, aki 2023. januártól egy EU-s tagországba költözött, ettől az időponttól online vesz részt a cég életében, és csak akkor látogat haza, ha feltétlenül szükséges? Kell valamilyen közterhet vonni az ügyvezető részére havonta számfejtett tagi kivétből? Ki kell jelenteni a 'T1041-es nyomtatványon, ha életvitelszerűen külföldön él, és a biztosítása Magyarországon szünetel? Kell személyi jövedelemadót vonni a tag részére fizetett osztalékból Magyarországon?
Részlet a válaszából: […] Miután az ügyvezető más uniós államba költözött, és onnan végzi a tevékenységét (illetve vélhetően ott létesít további biztosítási jogviszonyt), a biztosítási és járulékfizetési kötelezettség az adott államban terheli. Ebből következően Magyarországon a tagi...[…]
Tovább a válaszhoz Válaszadás: 2023. február 14.

Keresőképtelenség harmadik államban

Kérdés: Folyósíthat baleseti táppénzt a kifizetőhely annak a munkavállalónak, aki szabadsága alatt Thaiföldön balesetet szenvedett, és emiatt hosszú ideig egy ottani kórházban kezelték?
Részlet a válaszából: […] ...felülvéleményezése céljából"), amellyel elindulhat a keresőképtelenség visszamenőleges igazolására irányuló eljárás. A beutalót a teljes betegdokumentációval együtt meg kell küldeni az orvosszakértői szervnek, ahol megtörténik a...[…]
Tovább a válaszhoz Válaszadás: 2023. február 14.

Hozzátartozó ápolása

Kérdés: Milyen lehetőségei vannak annak a munkavállalónak, akinek a férje jelenleg keresőképtelen, mert vérrögöt találtak a kezében, és a komplikációk miatt ápolásra szorul?
Részlet a válaszából: […] ...történő mentesülés alatt [Mt. 65. § (3) bekezdés a) pont]. Végezetül azt is érdemes megjegyezni, hogy ez az új rendelkezés, az európai jogharmonizáció keretében, a szülők és a gondozók vonatkozásában a munka és a magánélet közötti egyensúlyról szóló,...[…]
Tovább a válaszhoz Válaszadás: 2023. február 14.

Gondozói munkaidő-kedvezmény

Kérdés: Jogosult lesz jövedelemre a munkavállaló abban az esetben, ha igénybe veszi az új gondozói szabadságot? Biztosítottnak minősül a munkavállaló ezeken a napokon?
Részlet a válaszából: […] ...gondozói munkaidő-kedvezmény az Mt. egyik új jog-intézménye, mely európai uniós irányelvek alapján került bele a magyar jogrendszerbe, mivel az idősödő népesség, az életkorral összefüggő egészségkárosodások gyakoriságának egyidejű növekedése miatt a...[…]
Tovább a válaszhoz Válaszadás: 2023. január 31.

Távmunka külföldi munkáltató részére

Kérdés: Hogyan alakul egy magyar állampolgárságú személy magyarországi biztosítási jogviszonya abban az esetben, ha külföldi munkáltató részére távmunkában végez munkát? Van különbség a biztosítási kötelezettség elbírálásában attól függően, hogy a munkáltató székhelye EU-tagállamban, Angliában vagy harmadik államban van?
Részlet a válaszából: […] A kérdésben említett munkavállalóra - mivel a munkavégzésre Magyarországon kerül sor - mindhárom esetben Magyarországon, a magyar jogszabályok szerint terjed ki a biztosítási és járulékfizetési kötelezettség.A társadalombiztosítási kötelezettség teljesítésének módjára...[…]
Tovább a válaszhoz Válaszadás: 2023. január 31.

Külföldi biztosítási idő

Kérdés: Biztosításban töltött időnek minősül a magánbiztosítónál töltött időszak annak a munkavállalónak az esetében, aki a gyermeke születését megelőző két éven belül Hollandiában állt biztosítási jogviszonyban, amiről nem tudott igazolást benyújtani, de a munkáltató beszerezte az S041-es igazolást, amin leközölték a kötelező biztosítási státuszt, és a magánbiztosítónál töltött időszakot is? Az időszakok között nincs átfedés, a kötelező biztosítási státusz 2020. január 27-től 2020. szeptember 5-ig, a magánbiztosítónál töltött időszak 2020. november 2-től 2021. január 7-ig állt fenn. Figyelembe vehető a magánbiztosítás időszaka a munkavállaló által igényelt GYED-re való jogosultság elbírálása során?
Részlet a válaszából: […] ...EU-hoz történő csatlakozásunk óta nálunk is alkalmazni kell a szociális biztonsági rendszerek koordinációját szabályzó rendeleteket.A rendeletek alapelvei:- Egy állam joghatósága alá tartozás elve;- Egyenlő bánásmód elve;- Szerzett jogok megtartásának elve;-...[…]
Tovább a válaszhoz Válaszadás: 2023. január 17.

Olasz állampolgárságú tagok osztaléka

Kérdés: Hogyan kell megállapítani az osztalék után fizetendő szociális hozzájárulási adót egy kéttagú kft. esetében, ha mindkettő tag olasz állampolgár, az egyikük Olaszországban biztosított, és rendelkezik A1 igazolással, a másik után pedig ügyvezetői státuszára tekintettel a cég megfizeti a minimumközterheket?
Részlet a válaszából: […] ...értelmében a szociális biztonsági rendszerek koordinálásról szóló rendeletek hatálya alá tartozó, másik tagállamban, vagy az Európai Unió intézményei által biztosított személy jövedelme után nem kell adót fizetni. Az adó-fizetési kötelezettség...[…]
Tovább a válaszhoz Válaszadás: 2022. december 20.

Biztosítási jogviszony az EU-ban

Kérdés: Hogyan alakul a biztosítási jogviszonya annak a munkavállalónak, akinek az egészségügyi szolgálati jogviszonyában a munkaideje 2022. november 1-jétől heti 1 órára módosul, önkéntes ügyeleti tevékenység ellátása mellett, és mellette Svédországban dolgozik főállásban? Jogosult lesz Magyarországon egészségügyi szolgáltatásra, tekintettel arra is, hogy a külföldi jogviszony létrejötte ellenére, várhatóan 4 hónapig az állandó lakcíme Magyarországon lesz, életvitelszerűen egyelőre itt lakik?
Részlet a válaszából: […] ...mentesül.Külföldön fennálló biztosítása alapján az érintett személy Magyarországon is jogosult lesz egészségügyi szolgáltatásra az európai egészségbiztosítási kártya vagy az S1-es nyomtatvány beszerzése révén.(Kéziratzárás: 2022. 10....[…]
Tovább a válaszhoz Válaszadás: 2022. november 8.
1
2
3
59