Angliából hazaköltöző magyar állampolgár tajszáma

Kérdés: Hogyan tudja újra érvényesíteni a tajszámát az a magyar állampolgár, aki már 7 éve Angliában él és dolgozik, de a munkaszerződése április 30-án lejár, és ezután szeretne visszaköltözni Magyarországra? Milyen nyomtatványt kell beadnia és melyik hatóság részére annak érdekében, hogy minél előbb rendeződhessen az ügye, tekintettel arra, hogy július hónapban szülni fog?
Részlet a válaszából: […] ...jogviszony megszűnését követő 15 napon belül kell megtenni a Nemzeti Egészségbiztosítási Alapkezelő honlapján is megtalálható NEU 70. számú nyomtatványon (https://www.neak...[…]
Tovább a válaszhoz Válaszadás: 2024. április 9.

Jubileumi jutalom

Kérdés: Beleszámít az állásidő a jubileumi jutalomra jogosító időbe egy kulturális intézményben foglalkoztatott dolgozó esetében, aki 2023. április 24-től keresőképtelen, 2023. június 1-jétől a foglalkozás-egészségügyi orvos alkalmatlannak minősítette a munkavégzésre, az intézmény azonban nem tudott megfelelő munkakört biztosítani a számára, de nem mondott fel neki, azóta is állományban tartja? Milyen munkabér alapján kell kifizetni a jutalmat ebben az esetben?
Részlet a válaszából: […] ...§ (1)-(2) bekezdése értelmében a huszonöt, harminc-, illetve negyvenévi közalkalmazotti jogviszonnyal rendelkező közalkalmazottnak jubileumi jutalom jár, amely huszonöt év közalkalmazotti jogviszony esetén kéthavi, harminc év közalkalmazotti jogviszony esetén háromhavi...[…]
Tovább a válaszhoz Válaszadás: 2024. április 9.

Ideiglenesen Angliába költöző biztosított

Kérdés: Mi a helyes eljárás abban az esetben, ha egy Magyarországon biztosított nő Angliába utazik a férjével, aki ott kapott munkát? Az érintett nő Magyarországon biztosított, jelenleg GYED-ben részesül, és a Magyar Államkincstárral, valamint a NEAK-kal történt telefonos egyeztetéseket követően a NEU 70 formanyomtatványon bejelentette a külföldi tartózkodását, és a magyar jogviszonnyal kapcsolatos nyilatkozat után kapott egy határozatot a tajszám felfüggesztéséről. Helyesen járt el az érintett nő ebben az esetben? Valóban fel kell függeszteni a tajszámot ebben az esetben? Hogyan tudja helyreállítani a magyar biztosítási jogviszonyát, illetve milyen módon lesz jogosult orvosi ellátásra Magyarországon, illetve Angliában?
Részlet a válaszából: […] ...feladatkörében eljáró megyeszékhelyen működő járási hivatalnál kell megtenni, az erre a célra rendszeresített formanyomtatványon (NEU 70), mely a NEAK honlapjáról tölthető le (www.neak.gov.hu). A bejelentés alapján arra az időtartamra, amely alatt a bejelentő...[…]
Tovább a válaszhoz Válaszadás: 2024. március 5.

Degresszálás

Kérdés: Mi az oka annak, hogy egy nyugdíjkorhatárt elért, öregségi nyugdíjat igényelt személy részére megküldött határozatban a nyugdíj összegéül nem az átlagkereset 90 százalékát, hanem a kiszámított átlagkereset csökkentett összegének 90 százalékát állapították meg? A szolgálati idő és az átlagkereset alapján az érintett magasabb összegű ellátásra számított.
Részlet a válaszából: […] Ami a kérdésben szereplő nyugdíjszámítás során történt, azt úgy hívják, degresszálás. A degresszálás a nyugellátások összegének megállapítása során azt jelenti, hogy ha a nyugellátás alapját képező havi nettó átlagkereset 372 ezer forintnál több, akkor az ezt...[…]
Tovább a válaszhoz Válaszadás: 2024. március 5.

A csecsemőgondozási díjra való jogosultsághoz szükséges biztosítási idő

Kérdés: Milyen időszakok számíthatók be a csecsemőgondozási díjhoz szükséges előzetes 365 napi biztosítási időbe? Folyamatosnak kell lennie a biztosításnak, vagy az egyes időszakok között lehet 30 napnál hosszabb megszakítás is?
Részlet a válaszából: […] ...biztosítási időt. A csecsemőgondozási díjra jogosultsághoz szükséges előzetes 365 napi biztosítási idő szerzése céljából az Európai Közösségek tisztviselőinek személyzeti szabályzatáról és egyéb alkalmazottai-nak alkalmazási feltételeiről szóló, 1968...[…]
Tovább a válaszhoz Válaszadás: 2024. február 13.

Korhatár előtti ellátásban részesülő egészségügyi dolgozó jövedelemkiegészítése

Kérdés: Kell társadalombiztosítási járulékot vonni a korhatár előtti ellátásban részesülő személyek egészségügyben történő foglalkoztatása esetén fizetett jövedelemkiegészítésből? A korhatár előtti ellátás folyósítását az egészségügyben történő munkavállalás esetén szüneteltetni kell, így a foglalkoztatott részére jövedelemkiegészítés kerül megállapításra, amelynek összegét úgy kell meghatározni, hogy annak a kifizetést terhelő adók és járulékok nélkül számított nettó összege nem lehet kevesebb az érintettet a szüneteltetés hiányában egyébként megillető pénzellátás havi összegénél. Az tev. 16/B. §-ának (7) bekezdése alapján az egészségügyi dolgozó a jövedelemkiegészítés után nem fizet társadalombiztosítási járulékot, a Tbj-tv. és a Keny-tv. azonban nem tartalmaz ilyen rendelkezést.
Részlet a válaszából: […] ...utalást az egészségügyi dolgozók jövedelemkiegészítésének járulékmentességére. Ugyanakkor a kérdésben említett jogszabályi hely [tev. 16/B. (7) bekezdése] egyértelműen rögzíti azt az egészségügyi dolgozók tekintetében.Az -tv. 4. §-ának a)...[…]
Tovább a válaszhoz Válaszadás: 2024. január 16.

Angliából hazaköltöző magyar állampolgár GYED-e

Kérdés: Jogosult lesz Magyarországon GYED-re az a magyar állampolgárságú nő, akinek a gyermeke 2023 augusztusában született, a jelenlegi munkaviszonya Angliában 2015-ben kezdődött, de 2024. január 31-én megszüntetésre kerül? Az érintett a külföldi jogviszony megszüntetése után visszaköltözik Magyarországra és itthon létesít munkaviszonyt.
Részlet a válaszából: […] ...és Észak-Írország Egyesült Királyságának az Európai Unióból és az Európai Atomenergia-közösségből történő kilépéséről szóló megállapodás (Kilépési Megállapodás) hatálya alá tartozik – többek között – az az uniós állampolgár, aki 2021...[…]
Tovább a válaszhoz Válaszadás: 2024. január 16.

A munkáltató személyében bekövetkező változás

Kérdés: Szolgáltatói tevékenység átadása esetén mikor állapítható meg, hogy a munkáltató személyében változás történt? Munkáltatói jogutódlás esetén az átvevő munkáltató felmondhat az átvett munkavállalóknak?
Részlet a válaszából: […] ...Annak megállapításához, hogy milyen esetben kerül sor a munkáltatói jogutódlásra, a bírósági gyakorlat nyújt segítséget.Az Európai Bíróság gyakorlatában kialakította, hogy a gazdasági egység átadása tényállásának megállapításához milyen szempontokat...[…]
Tovább a válaszhoz Válaszadás: 2023. december 19.

Külföldi állampolgár SZÉP-kártya-juttatása

Kérdés: Meg kell fizetni a szociális hozzájárulási adót a német munkavállalóknak juttatott SZÉP-kártya összege után, vagy az A1-es igazolás alapján mentesített a kifizetés?
Részlet a válaszából: […] ...hely szerint ugyanis a szociális biztonsági rendszerek koordinálásáról szóló rendeletek hatálya alá tartozó, másik tagállamban vagy az Európai Unió intézményei által biztosított személy jövedelme után nem kell adót fizetni. A mentességhez az A1-es igazolás...[…]
Tovább a válaszhoz Válaszadás: 2023. november 28.

Szakszervezeti tagdíj

Kérdés: Melyek azok a foglalkoztatási jogviszonyok, amelyekben nincs lehetőség 2024. január elsejétől a munkáltatói levonás útján teljesíteni a szakszervezetitagdíj-fizetési kötelezettséget, és kik azok a munkavállalók, akik számára a lehetőség továbbra is megmarad, és a törvény hatálybalépésével is munkáltatói levonással tesznek eleget az érdekképviseletitagdíj-fizetésnek?
Részlet a válaszából: […] ...az eddigi munkáltatói kötelezettségként deklarált feladatot kifejezetten megtiltotta. A törvény 2023. október 31. napján az Európai Szakszervezeti Szövetség megfogalmazott aggodalmai ellenére került kihirdetésre.Ugyanakkor a szakszervezeti tagdíj...[…]
Tovább a válaszhoz Válaszadás: 2023. november 28.
1
2
3
62