Külföldi állampolgár SZÉP-kártya-juttatása

Kérdés: Meg kell fizetni a szociális hozzájárulási adót a német munkavállalóknak juttatott SZÉP-kártya összege után, vagy az A1-es igazolás alapján mentesített a kifizetés?
Részlet a válaszából: […] ...hely szerint ugyanis a szociális biztonsági rendszerek koordinálásáról szóló rendeletek hatálya alá tartozó, másik tagállamban vagy az Európai Unió intézményei által biztosított személy jövedelme után nem kell adót fizetni. A mentességhez az A1-es igazolás...[…]
Tovább a válaszhoz Válaszadás: 2023. november 28.

Szakszervezeti tagdíj

Kérdés: Melyek azok a foglalkoztatási jogviszonyok, amelyekben nincs lehetőség 2024. január elsejétől a munkáltatói levonás útján teljesíteni a szakszervezetitagdíj-fizetési kötelezettséget, és kik azok a munkavállalók, akik számára a lehetőség továbbra is megmarad, és a törvény hatálybalépésével is munkáltatói levonással tesznek eleget az érdekképviseletitagdíj-fizetésnek?
Részlet a válaszából: […] ...az eddigi munkáltatói kötelezettségként deklarált feladatot kifejezetten megtiltotta. A törvény 2023. október 31. napján az Európai Szakszervezeti Szövetség megfogalmazott aggodalmai ellenére került kihirdetésre.Ugyanakkor a szakszervezeti tagdíj...[…]
Tovább a válaszhoz Válaszadás: 2023. november 28.

Külföldi állampolgárok részére fizetett tiszteletdíj

Kérdés: Milyen adó- és járulékfizetési kötelezettsége keletkezik egy költségvetési szervnek, amely 2023. év őszétől EU-s és harmadik országbeli (angol, amerikai, svájci, szingapúri, maláj stb.) állampolgárságú, kutatási területeken elismert külföldi szakembereket kért fel - tiszteletdíjas jogviszonyban - tanácsadásra, ajánlások megfogalmazására? A szakemberek magánszemélyként végzik a tevékenységet a saját országukban, amelyért évi két alkalommal összesen évi bruttó 5000 euró tiszteletdíjban részesülnek. Kell adóazonosítót, illetve tajszámot igényelni ebben az esetben? Az érintettek magyarországi kifizetőtől még nem részesültek kifizetésben.
Részlet a válaszából: […] Önálló tevékenységből származó jövedelem esetén a jövedelemszerzés helye a magánszemély illetősége szerinti állam. Ettől eltérően, ha a magánszemély az önálló tevékenységét telephelye, állandó bázisa útján folytatja, akkor a telephely, állandó bázis fekvése...[…]
Tovább a válaszhoz Válaszadás: 2023. november 7.

Közalkalmazott jubileumi jutalma

Kérdés: Jogszerző időnek számít jubileumi jutalom szempontjából egy közalkalmazott harminc napnál hosszabb fizetés nélküli szabadsága? Amennyiben igen, és a jubileumi jutalom kifizetése a fizetés nélküli szabadság időtartama alatt válna esedékessé, az azonnal kifizethető, vagy csak a fizetés nélküli szabadság lejárta után?
Részlet a válaszából: […] ...Kjt. 78. §-a alapján a huszonöt, harminc-, illetve negyvenévi közalkalmazotti jogviszonnyal rendelkező közalkalmazottnak jubileumi jutalom jár.A jubileumi jutalom:a) huszonöt év közalkalmazotti jogviszony esetén kéthavi,b) harminc év közalkalmazotti jogviszony...[…]
Tovább a válaszhoz Válaszadás: 2023. november 7.

Keresőképtelenség igazolása

Kérdés: Elszámolható betegszabadság egy magánkórház által kiállított orvosi igazolás alapján? A munkavállaló 4 napot töltött egy magánkórházban, amelynek igazolásán az alábbi közlemény szerepel: "Ez az igazolás nem az OEP által finanszírozott fekvőbeteg-ellátást tanúsít."
Részlet a válaszából: […] ...orvosa csak akkor bírálhatja el a keresőképtelenséget, ha a járóképes beteg ellátására területileg vagy a háziorvos beutalása alapján illetékes.Amennyiben a keresőképtelenséget nem a biztosított vagy gyermekének háziorvosa állapítja meg, akkor erről...[…]
Tovább a válaszhoz Válaszadás: 2023. november 7.

Fogyatékossági támogatás és vakok személyi járadéka

Kérdés: Kaphatnak fogyatékossági támogatást is egy cég megváltozott munkaképességű munkavállalói, akik közül sokan gyengénlátók, és a vakok személyi járadékában már részesülnek?
Részlet a válaszából: […] ...melyet a nem vakok személyi járadékából átkerülő fogyatékossági támogatást igénylők töltenek ki. A kérelemhez háziorvosi beutalót és az orvosi dokumentációt csak akkor kell csatolni, ha az igénylő az önkiszolgálási képességének vizsgálatát is kéri,...[…]
Tovább a válaszhoz Válaszadás: 2023. október 24.

Külföldi ügyvezetők bejelentése

Kérdés: Be kell jelenteni a NAV-hoz egy Magyarországon működő kft. 2 fő európai uniós állampolgár ügyvezetőjét abban az esetben, ha az egyik (60 százalékos tulajdonos) nyugdíjas, a másik (40 százalék tulajdonrésszel rendelkező) tulajdonos pedig nem rendelkezik sem külföldön, sem Magyarországon biztosítási kötelezettséggel járó jogviszonnyal? Az ügyvezetők nem vesznek fel jövedelmet a tevékenységükért. Végezhet munkát megbízási szerződés keretében a 40 százalékos tulajdonos abban az esetben, ha a díjazása nem éri el a minimálbér 30 százalékát?
Részlet a válaszából: […] ...jogszabályai alkalmazásával saját jogú öregségi nyugdíjban részesül, abban az esetben is, ha a nyugellátás folyósítása szünetel. Az Európai Unió valamelyik tagállamából saját jogú nyugdíjban részesülő személy tehát a magyar társadalombiztosítási szabályok...[…]
Tovább a válaszhoz Válaszadás: 2023. október 11.

Két közalkalmazotti jogviszony egyidejűleg

Kérdés: Vállalhat másik teljes munkaidős közalkalmazotti jogviszonyt egy teljes munkaidős közalkalmazott úgy, hogy a két jogviszonyban eltöltött idő nem ütközik egymással (éjszakai nevelő és napközben szakács)? Amennyiben lehetséges, akkor a második közalkalmazotti állás után is ugyanazok a járuléklevonási, illetve fizetési kötelezettségek állnak-e fenn, mind munkavállalói, mind munkáltatói részről, mint az első jogviszonyban?
Részlet a válaszából: […] ...a jogi oltalom alá eső szellemi tevékenység, a közérdekű önkéntes tevékenység, az állami projektértékelői jogviszony és az Európai Unió Tanácsa 2024. második félévi magyar elnökségével kapcsolatos feladatok ellátására irányuló jogviszony kivételével...[…]
Tovább a válaszhoz Válaszadás: 2023. október 11.

Külföldi kiküldetés

Kérdés: Mire kell figyelnie a munkáltatónak a külföldi kiküldetés során, milyen kötelezettségek terhelik, illetve milyen korlátjai vannak?
Részlet a válaszából: […] ...kell figyelemmel lenni, hogy legalább a munkaszerződés szerinti alapbérre jogosult a munkavállaló, viszont, ha külföldi kiküldetés más európai uniós országban történik, és a külföldi európai uniós országban magasabb a minimálbér összege, mint a...[…]
Tovább a válaszhoz Válaszadás: 2023. október 11.

Szociálishozzájárulásiadó--kedvezmény harmadik állam polgárai után

Kérdés: Vonatkozik a szerb állampolgárságú munkavállalókra a Szocho-tv. 11. §-ának változása, amely szerint harmadik állam polgárai után nem vehető igénybe szociálishozzájárulásiadó-kedvezmény?
Részlet a válaszából: […] ...államnak a Tbj-tv.-ben harmadik államként meghatározott ország minősül.A Tbj-tv. 4. §-ának 7. pontja értelmében harmadik államnak az Európai Gazdasági Térség és Magyarország által kötött kétoldalú szociális biztonságról szóló egyezmény hatálya alá nem...[…]
Tovább a válaszhoz Válaszadás: 2023. szeptember 26.
1
2
3
61