Angol állampolgárságú kft.-tagok járulékai

Kérdés: Milyen járulékokat kell fizetni egy kft. angol állampolgárságú, személyesen közreműködő tagjai részére rendszeresen kifizetett jövedelem után abban az esetben, ha a tagok Nagy-Britanniában nyugdíj- és egészségbiztosítással rendelkeznek, és havonta 1-2 hetet tartózkodnak Magyarországon? Amennyiben nem szükséges nyugdíj- és egészségbiztosítási járulékot fizetni a Magyarországon kifizetett tagi jövedelem után, milyen bizonylattal igazolhatják az uniós biztosításukat az érintett tagok?
Részlet a válaszából: […] ...EU-állampolgár elsődlegesen abban a tagállamban minősülbiztosítottnak, ahol biztosítási jogviszonyban áll. Feltételezzük, hogy azangol állampolgárságú személyek nagy-britanniai nyugdíj- és egészségbiztosításaazt jelenti, hogy Angliában biztosítási...[…]
Tovább a válaszhoz Válaszadás: 2007. június 19.

Német állampolgárságú ügyvezető jutalma

Kérdés: A 90 százalékos költséghányad figyelembevételével kell-e elszámolni egy magyar cég német állampolgárságú ügyvezetője részére év végén fizetett jutalmat? Az ügyvezetőnek Németországban teljes munkaidős állása van, évente 3-4 alkalommal jön Magyarországra, és a magyar cégtől tiszteletdíjban részesül. Kell-e utána ehót fizetni Magyarországon, ha Németországban teljes munkaidőben dolgozik, és ott biztosított?
Részlet a válaszából: […] A kérdésben tiszteletdíjban részesülő választotttisztségviselőről (ügyvezetőről) van szó, akinek esetleges év végi "jutalma" is- alapul véve a felek között fennálló jogviszonyt - szintén tiszteletdíjnakminősül. A tiszteletdíj az Szja-tv. 25. §-a értelmében nem...[…]
Tovább a válaszhoz Válaszadás: 2007. június 19.

Biztosítotti jogviszony igazolása külföldi kiküldetés esetén

Kérdés: Milyen igazolásokat kell megkérni abban az esetben, ha egy cég a munkaviszonyban álló dolgozóját Németországba küldi 2 éves kiküldetésre, ahová a dolgozó magával viszi a családját is, és a feleség a kinti tartózkodás alatt szül?
Részlet a válaszából: […] ...Európai Unióban nincs közös szabályozás az egészségbiztosításra,a jogosultság feltételeire, illetve az ellátások körére. Az EU tagállamainakazonban koordinálniuk kell a szociális biztonsági ellátásokat. A koordinációsrendeletek értelmében a...[…]
Tovább a válaszhoz Válaszadás: 2005. október 25.
Kapcsolódó címkék:    

Nevelési ellátások

Kérdés: Milyen változások léptek életbe a nevelési ellátások területén hazánk EU-s csatlakozásával egy időben?
Részlet a válaszából: […] ...összhangban a Cst. R. a következő módosításokat tartalmazza:Amennyiben a jogosult három hónapot meghaladó időtartamra valamely, az Európai Gazdasági Térségről szóló megállapodásban részes, illetve nemzetközi szerződés alapján azonos jogállást élvező...[…]
Tovább a válaszhoz Válaszadás: 2004. október 26.
Kapcsolódó címkék:  

1408/71/EGK rendelet

Kérdés: Mit mond a sokat emlegetett 1408/71/EGK rendelet az EU tagállamainak területén mozgó állampolgárok szociális biztonságáról?
Részlet a válaszából: […] ...biztosításról is rendelkeznek, csak az utóbbihoz csatlakozhat.16. cikkDiplomáciai és konzuli képviseletek személyzetére, valamint az Európai Közösségek segédszemélyzetére vonatkozó különös szabályok(1) A 13. cikk (2) bekezdése a) pontjának...[…]
Tovább a válaszhoz Válaszadás: 2004. augusztus 3.
Kapcsolódó címkék: