Egyéni vállalkozó minimumjárulékai középiskolai tanulmányok befejezése után

Kérdés:

Mentesül a minimumjárulékok megfizetése alól a nyári időszakra egy egyéni vállalkozó abban az esetben, ha tanulói jogviszonya június 30-án megszűnik, de a diákigazolványa még október 31-ig érvényes, ősztől pedig megkezdi az egyetemi tanulmányait nappali tagozaton?

Részlet a válaszából: […] A Tbj-tv. 42. §-ának (1) bekezdése értelmében az egyéni vállalkozó mentesül a minimális járulékfizetési kötelezettség alól (és ezt a szabályt a minimumadó tekintetében a Szocho-tv. vonatkozó jogszabályi helye is átveszi) abban az esetben is, ha– a Köznev-tv. hatálya...[…]
Tovább a válaszhoz Válaszadás: 2024. június 4.

Egyéni vállalkozó minimumjáruléka

Kérdés:

Mentesül a minimumjárulék-fizetési kötelezettség alól az egyéni vállalkozó abban az esetben, amennyiben részmunkaidős – heti 20 órás – munkaviszonyban áll, de egyébként a keresete meghaladja a garantált bérminimumot, tehát teljes szolgálati időt szerez?

Részlet a válaszából: […] Sajnos nem. A jogszabály e tekintetben egyértelműen fogalmaz. A Tbj-tv. 42. §-a (1) bekezdésének a) pontja értelmében fennálló munkaviszonyára tekintettel az egyéni vállalkozó abban az esetben mentesül a minimumkötelezettség alól, amennyiben abban a foglalkoztatása a heti 36...[…]
Tovább a válaszhoz Válaszadás: 2023. november 28.

Felsőfokú tanulmányokat folytató egyéni vállalkozó

Kérdés:

Terheli minimumjárulék-fizetési kötelezettség az egyéni vállalkozót abban az esetben, ha esti tagozaton folytat tanulmányokat? Júniustól vagy szeptembertől kell megfizetni a minimumközterheket abban az esetben, ha az egyéni vállalkozó nappali tagozatos hallgató, de szeptembertől nem kívánja folytatni a tanulmányait?

Részlet a válaszából: […] A Tbj-tv. 42. §-a (2) bekezdésének b) pontja értelmében nem terheli az egyéni és társas vállalkozót a minimumjárulék-fizetési kötelezettség abban az esetben (sem), amennyiben "...a nemzeti felsőoktatásról szóló törvény hatálya alá tartozó felsőoktatási intézményben...[…]
Tovább a válaszhoz Válaszadás: 2023. augusztus 8.

Átalányadózó egyéni vállalkozó minimumközterhei

Kérdés:

Levonhatja a társadalombiztosítási járulék, illetve a szociális hozzájárulási adó alapjából a korábban figyelembe vett járulék- és adóalapot az átalányadózó egyéni vállalkozó abban az esetben, ha az első negyedévben az éves minimálbért jelentősen meghaladó összegű bevételt realizál, az év hátralévő időszakában azonban a bevételei alatta maradnak a havi minimálbér összegének? Mentesül ebben az esetben a vállalkozó a II–IV. negyedévre a minimálisjárulék- és szociálishozzájárulásiadó-fizetési kötelezettség alól, vagy minden hónapra meg kell fizetnie a minimálbér utáni közterheket?

Részlet a válaszából: […] A Tbj-tv. 40. §-ának (2) bekezdése értelmében az Szja-tv. szerinti átalányadózást alkalmazó biztosított egyéni vállalkozót havonta terhelő társadalombiztosítási járulék alapja az év elejétől [a Tbj-tv. 6. § (1) bekezdés d) pont szerinti biztosítási jogviszony...[…]
Tovább a válaszhoz Válaszadás: 2023. január 31.

Egyéni vállalkozó minimumjárulékai

Kérdés: Helyesen jár el az egyéni vállalkozó akkor, ha abban a hónapban, amikor szakképzettséghez kötött tevékenységről is állít ki számlát, a garantált bérminimum alapján fizeti meg a minimumjárulékot, de ha kizárólag nem szakképzettséghez kötött tevékenységből származik a bevétele, akkor a minimálbér alapulvételével fizet?
Részlet a válaszából: […] Ezzel az eljárással – a jogszabály eltérő előírása miatt – nem tudunk egyetérteni.A Tbj-tv. 4. §-ának 14.2. pontja értelmében attól függ, hogy az egyéni vállalkozó minimálbér vagy garantált bérminimum alapulvételével köteles-e a minimumjárulékot megállapítani,...[…]
Tovább a válaszhoz Válaszadás: 2022. szeptember 27.