Pénzbeli egészségbiztosítási ellátások igénylése

Kérdés: Valóban már csak elektronikus úton küldhető be a társadalombiztosítás pénzbeli ellátásai iránti igény a NEAK-hoz? Használható a továbbiakban erre a célra is az ügyfélkapu, vagy van valamilyen regisztrációs kötelezettség?
Részlet a válaszából: […] ...már 2017. január 1-jétől megkezdődött, amikor az Eb-tv. 61. §-ának újonnan beiktatott (5a) bekezdése kimondta, hogy a pénzbeli egészségbiztosítási ellátások és a baleseti táppénz iránti kérelmekhez, továbbá a kifizetőhelyi feladatellátás során...[…]
Tovább a válaszhoz Válaszadás: 2017. július 18.

Egészségügyi ellátás költségei

Kérdés: Hol tudhatja meg a beteg az orvos által a társadalombiztosítástól igényelt elszámolt kezelési költségeit?
Részlet a válaszából: […] Valamennyi magánszemély a lakóhelye szerinti önkormányzatihivatalnál igényelheti az ún. "ügyfélkapus" bejelentkezést. A továbbiakban azügyfélkapun át intézheti ügyeit az államigazgatási szerveknél,önkormányzatoknál stb. Az ügyfélkapu a www.magyarorszag.hu oldalon érhető...[…]
Tovább a válaszhoz Válaszadás: 2007. július 31.

Külszolgálatra küldött munkavállaló és hozzátartozójának egészségbiztosítási ellátása

Kérdés: Milyen egészségbiztosítási ellátásra lesz jogosult és milyen feltételekkel az a magyar állampolgár, akit munkavállalóként három évre Mexikóba küld a cége dolgozni? Jogosult lesz-e az ellátásokra a munkavállaló felesége is, aki vele utazik külföldre?
Részlet a válaszából: […] ...biztosítás alapján - tekintve, hogy ez az ország nem tagja azEGT-nek, illetve hazánknak nincs vele szociálpolitikai megállapodása -semmilyen egészségbiztosítási ellátás sem illeti meg őket. Vonatkozik azonban rájuk az Eb-tv. 27. § (2) bekezdése, melyszerint amennyiben...[…]
Tovább a válaszhoz Válaszadás: 2007. július 31.

Részmunkaidős munkavállaló egészségügyi szolgáltatása

Kérdés: Jogosult-e teljes egészségügyi ellátásra egy 4 órás munkaviszonyban, havi 32 750 forint bruttó bérrel bejelentett dolgozó, vagy valamilyen kiegészítő díjat kell fizetni?
Részlet a válaszából: […] Az egészségügyi ellátásra (szolgáltatásra) a Tbj-tv. szerintbiztosított személyek jogosultak [Eb-tv. 6. § (1) bekezdése]. A munkaviszonykeretében foglalkoztatott személyre a biztosítási kötelezettség minden továbbifeltétel nélkül kiterjed, így akkor is, ha a...[…]
Tovább a válaszhoz Válaszadás: 2007. június 5.

Járulékhátralékkal rendelkező vállalkozó egészségügyi ellátása

Kérdés: Kell-e fizetnie az orvosi ellátásért annak a biztosítottnak, akinek bejelentése társas vállalkozóként havonta megtörténik, de nem fizeti meg a járulékokat, és nagy összegű tartozása gyűlt össze?
Részlet a válaszából: […] ...vet fel kérdezőnk, melyet talán jobb ishosszan nem ragozni, mert esetleg "öletet adunk" a jogalkotóknak. Komolyrafordítva a szót, az egészségbiztosítási ellátások vonatkozásában atársadalombiztosítási jogszabályok (konkrétan az Eb-tv. és az Eb-tv. R.)...[…]
Tovább a válaszhoz Válaszadás: 2007. május 22.

Eltartott hozzátartozó jogosultsága egészségügyi szolgáltatásra

Kérdés: Egy társas vállalkozó feleségének lejárt a gyermeknevelési támogatásra való jogosultsága. Az édesanya továbbra sem szeretne munkába állni. Milyen lehetősége van arra, hogy egészségbiztosításra és nyugellátásra jogosultságot szerezzen?
Részlet a válaszából: […] Az édesanya egészségügyi szolgáltatásra való jogosultságakönnyen érvényesíthető. Ehhez nem kell mást tenni, mint férjének - minteltartott hozzátartozót - be kell őt jelentenie az egészségbiztosításipénztárhoz. (Eltartott hozzátartozónak akkor minősül a házastárs,...[…]
Tovább a válaszhoz Válaszadás: 2006. július 4.

Svájci nyugdíjban részesülő magyar állampolgár egészségügyi ellátása

Kérdés: Jogosult-e ingyenes betegellátásra az a Magyarországon élő nyugdíjaskorú magyar állampolgár, aki Svájcból kap nyugdíjat, vagy megállapodás alapján fizetnie kell a 11 százalékos eho-t, hogy jogosult legyen? Felesége 61 éves, szintén magyar állampolgár, és 63 éves korától kap majd nyugdíjat Svájcból. Ő jogosult-e ingyenes betegellátásra, vagy kell-e megállapodást kötnie?
Részlet a válaszából: […] Kérdezőnk számára kedvező változás, hogy 2006. április1-jétől Svájc tekintetében is alkalmazandók a szociális biztonsági koordinációsrendelkezések, amelyek az Európai Gazdasági Térség (EGT = az Európai Uniótagállamai, valamint Norvégia, Izland és Liechtenstein) esetében...[…]
Tovább a válaszhoz Válaszadás: 2006. április 18.

Horvátországgal kapcsolatos egészségügyi ellátás

Kérdés: Valóban változott-e a Horvátországban turistaként tartózkodók egészségügyi ellátása, illetve az idelátogató horvát biztosítottak egészségügyi ellátása?
Részlet a válaszából: […] 2006. március 1-jétől a horvát biztosítottaknak csak azútlevelük alapján egészségügyi ellátás térítésmentesen nem nyújtható.E naptól kezdve a horvát biztosítottak a magyarországiegészségügyi szolgáltatásokat sürgős szükség esetén a horvát biztosító...[…]
Tovább a válaszhoz Válaszadás: 2006. április 4.

Jogosultság egészségbiztosítási ellátásra

Kérdés: Milyen módon veheti igénybe az egészségbiztosítási ellátásokat az a nagykorú magyar állampolgár, aki nem biztosított, nem eltartott hozzátartozó, de - jövedelem hiányában - nem kötelezett a 11 százalékos egészségbiztosítási járulék megfizetésére sem?
Részlet a válaszából: […] ...egy pontosítás: a - Tbj-tv. 39. §-ában meghatározott - 11 százalék egészségbiztosítási járulék fizetésére kötelezett személy az egészségbiztosítási ellátások közül csak az egészségügyi szolgáltatást (tehát a pénzbeli ellátásokat: táppénzt...[…]
Tovább a válaszhoz Válaszadás: 2004. február 10.