Ügyvezető két munkaviszonya

Kérdés: Mentesíti a társas vállalkozói jogviszony utáni járulékterhek megfizetése alól egy cég ügyvezetőjét a két munkahelyen fennálló munkaviszony abban az esetben, ha az egyik munkáltatónál heti 30 órás munkaviszonyban, a másiknál pedig heti 6 órás munkaviszonyban áll alkalmazásban?
Részlet a válaszából: […] Az egyéni és társas vállalkozói járulék és a szociálishozzájárulásiadó-fizetési kötelezettsége szempontjából a heti 36 órás foglalkoztatással járó munkaviszonynak nagy jelentősége van, hiszen ez mentesíti a vállalkozást a havi minimális adó- és járulékfizetési...[…]
Tovább a válaszhoz Válaszadás: 2016. szeptember 20.

Szolgálati idő egyidejűleg fennálló két jogviszony esetén

Kérdés: Szerezhet teljes szolgálati időt az a kisadózó társas vállalkozó, aki egyidejűleg heti 20 órás munkaviszonyban is áll 70 ezer forintos munkabérrel? Össze lehet számítani a két jogviszonyt ebben az esetben?
Részlet a válaszából: […] Igen. Abban az esetben, ha a valaki egyidejűleg többes jogviszonyban áll, és jogviszonyai mindegyikében alkalmazni kell a Tny-tv. 39. §-ának arányos szolgálati idő számítására vonatkozó szabályait, akkor a több jogviszonyból származó szolgálati időt - a teljes szolgálati...[…]
Tovább a válaszhoz Válaszadás: 2016. május 10.

TGYÁS és GYED alapja több jogviszony esetén

Kérdés: Egy közalkalmazotti jogviszonyban álló pedagógus 2010. július 25-én született gyermekével GYED-en, majd GYES-en volt. 2012. november 1-jétől a GYES mellett napi 2 órában dolgozott, majd egy másik cégnél is vállalt munkát napi 4 órás munkaviszonyban. 2013. március 1-jétől lemondott a GYES-ről, a közalkalmazotti jogviszonyában a szabadságát kezdte tölteni, a részmunkaidős munkaviszonyai pedig teljes munkaidőssé alakultak, tehát ettől az időponttól mindkét másik cégnél napi 8 órás munkaviszonyban áll. A dolgozó munkabére közalkalmazottként havi 138 000 forint. Mi a TGYÁS és a GYED alapja a 2013. június 26-án született második gyermek után a fenti esetben?
Részlet a válaszából: […] Amennyiben jól értelmezzük a kérdést, az édesanyának egyidejűleg fennálló három jogviszonya van. Egy a közalkalmazotti, melyben pedagógus (és a szülésig fizetett szabadságát töltötte), és másik kettő, napi 8-8 órás munkaidővel, feltételezhetően biztosítási...[…]
Tovább a válaszhoz Válaszadás: 2013. szeptember 10.

Táppénz számfejtése egyidejűleg fennálló több jogviszony esetében

Kérdés: Kinek kell számfejteni a december 29-től járó táppénzt az alábbi esetben? Egy munkavállaló helyettesítésére 2012. december 3-tól december 28-ig megbízási szerződéssel foglalkoztatott személy 2012. december 10-én baleset miatt keresőképtelenné vált, és táppénzt igényelt. Mivel a megbízási díja a minimálbér 30 százalékát meghaladta, biztosított volt, ezért a kifizetőhelyet működtető foglalkoztató a biztosításban töltött napjai alapján december 28-ig kifizette a táppénzt, a többit elutasította. A foglalkoztatott rendelkezik egy másik, heti 36 órás munkaviszonnyal, ahol szintén táppénzt igényelt, de december 28-ig betegszabadságra volt jogosult. Ennél a munkáltatónál nem működik társadalombiztosítási kifizetőhely.
Részlet a válaszából: […] Az Eb-tv. rendelkezik arról, hogy annak, aki egy­idejűleg több biztosítással járó jogviszonyban köteles egészségbiztosítási járulék fizetésére, táppénz iránti kérelmét az a munkáltatója bírálja el, amelyiknél társadalombiztosítási kifizetőhely működik.Tekintettel...[…]
Tovább a válaszhoz Válaszadás: 2013. február 26.

Egyidejűleg fennálló jogviszonyok

Kérdés: Létesíthet-e egy munkavállaló egyidejűleg két munkáltatónál is heti 40 órás munkaviszonyt, ha az egyik munkáltató Svájcban, a másik pedig Magyarországon van? Van-e erre vonatkozóan valamilyen tiltó szabályozás? Hogyan kell értelmezni a két munkaviszonyt az egyéni vállalkozói járulékfizetési kötelezettség elbírálása során?
Részlet a válaszából: […]  Jogszabály nem zárja ki, hogy a munkavállaló kétmunkáltatónál is 40 órás munkaviszonyban álljon, és emellett még egyénivállalkozói igazolvánnyal is rendelkezzék.Tekintve azonban, hogy egyidejűleg - különbözőEGT-tagállamokban - fennálló biztosítási jogviszonyokról...[…]
Tovább a válaszhoz Válaszadás: 2011. szeptember 27.

Vállalkozók részmunkaidős munkaviszonya

Kérdés: Mentesíti-e a járulékfizetési kötelezettség alól az egyéni, illetve a társas vállalkozót, ha egy napi 6 és egy napi 2 órás részmunkaidős munkaviszonya van?
Részlet a válaszából: […]  Igen, a minimális járulékfizetés alól mentesíti a kétrészmunkaidős munkaviszony. A Tbj-tv. 31. § (4) bekezdése értelmében a heti 36órát elérő foglalkoztatással rendelkező egyéni vállalkozó járulékalapja atényleges kivét azzal, hogy a heti 36 órás...[…]
Tovább a válaszhoz Válaszadás: 2011. augusztus 30.

Ellátások egyidejűleg fennálló több jogviszony esetén

Kérdés: Jogosult-e mindkét munkaviszonyában betegszabadságra és táppénzre az a munkavállaló, aki az egyik munkahelyén napi 8 órát, a másikban napi 3 órát dolgozik, és 2010. szeptember 28-tól jelenleg is keresőképtelen?
Részlet a válaszából: […] Az egyidejűleg fennálló több biztosítási jogviszony esetén akeresőképtelenséget, a táppénzre jogosultság időtartamát, a táppénz összegétjogviszonyonként kell megállapítani. Mivel a betegszabadság a munkavállalóbetegsége miatti keresőképtelenségének az időtartamára...[…]
Tovább a válaszhoz Válaszadás: 2010. november 9.

Ellátások kifizetése egyidejűleg fennálló több jogviszony alapján

Kérdés: Köteles-e mindkét jogviszony alapján kifizetni a terhességi-gyermekágyi segélyt a kifizetőhelyet működtető munkáltató, akinek a 2008. szeptember 23-tól 4 órás munkaviszonyban álló munkavállalója 2010. június 23-án szült, és 2008. december 20-tól egy másik cégnél is rendelkezik 4 órás munkaviszonnyal? Milyen igazolást kell bekérni a másik munkáltatótól az ellátás folyósításához?
Részlet a válaszából: […] Az egyidejűleg fennálló több biztosítási jogviszony esetébena keresőképtelenséget, a táppénzre való jogosultságot, azok időtartamát, azellátás mértékét, összegét külön-külön kell megállapítani. Ugyancsakkülön-külön kell megállapítani terhességi-gyermekágyi...[…]
Tovább a válaszhoz Válaszadás: 2010. augusztus 30.

Betegszabadság egyidejűleg fennálló többes jogviszony esetén

Kérdés: Hány nap betegszabadság illeti meg a második, ún. "egyidejűleg fennálló többes" jogviszonyában azt a főfoglalkozású munkaviszonyban álló dolgozót, aki 2007. június 1-jétől 2007. december 31-ig fizetés nélküli szabadságot kért, mely idő alatt határozott időre szóló munkaviszonyt létesített egy másik munkáltatóval? A főállású munkaviszonyában 13 nap betegszabadságot vett igénybe 2007. május 31-ig, az erről szóló igazolást az új munkáltatónak átadta.
Részlet a válaszából: […] A fizetés nélküli szabadság rendeltetése, hogy amunkavállaló személyes vagy családi problémáit a rendes pihenőidő terhelésenélkül megoldhassa. A munkavállalónak meghatározott kivételektől eltekintveáltalában nincs alanyi joga a fizetés nélküli szabadság igénybevételére...[…]
Tovább a válaszhoz Válaszadás: 2008. március 11.

Keresőképtelenség egyidejűleg fennálló jogviszonyokban

Kérdés: A hatályban lévő jogszabályok alapján lehetséges-e, hogy a főállásában igénybe vegye a táppénzt, a mellékfoglalkozásában azonban dolgozzon az a munkavállaló, aki 2005 decemberétől - főállása mellett - részmunkaidőben dolgozik, és belépése napjától fizeti az egyéni egészségbiztosítási járulékot, és a cég is az előírt járulékokat? A dolgozó 2007. március 22-étől veszélyeztetett terhessége miatt keresőképtelen beteg, azonban a mellékfoglalkozásában olyan munkakört lát el, amely otthon is végezhető. A főfoglalkozású munkahelyen társadalombiztosítási kifizetőhely működik.
Részlet a válaszából: […] A leírtak alapulvételével egyidejűleg fennálló kétbiztosítási jogviszonyról van szó. Törvényi rendelkezés szerint az egyidejűleg fennálló többbiztosítási jogviszony esetén a keresőképtelenséget, a táppénzre valójogosultságot, azok időtartamát, az ellátás mértékét,...[…]
Tovább a válaszhoz Válaszadás: 2007. május 8.