Betéti társaság végelszámolója I.

Kérdés: Lehet egy betéti társaság végelszámolója egy olyan beltag, aki a végelszámolás kezdetétől egyéni vállalkozóvá is vált? Milyen fizetési kötelezettség keletkezik a végelszámoló után, akinek ezen túlmenően van egy kft.-je is, melyben ügyvezetőként társas vállalkozó, és végelszámolóként nem vesz fel jövedelmet? Mentesülhet a minimumjárulék-fizetési kötelezettség alól átalányadózó egyéni vállalkozóként az érintett személy, abban az esetben, ha a kft.-ben megfizeti a minimumjárulékokat?
Részlet a válaszából: […] Igen, bt.-beltagsága ellenére lehet egyéni vállalkozó a végelszámoló. Ezt a 297/2022. Korm. rendelet 4. §-ának (1) bekezdése egyszerűsített végelszámolás választása esetén teszi lehetővé, feltéve, ha a legfeljebb 2022. augusztus 31-éig kisadózó vállalkozások tételes...[…]
Tovább a válaszhoz Válaszadás: 2022. szeptember 27.

Kisadózó vállalkozó kedvezménye

Kérdés: Mentesülhet a havi 25 ezer forintos tételes adó megfizetése alól a nem főállású kisadózó, ha tevékenysége a jogszabályban meghatározott kedvezményezett körbe tartozik, vagy a kedvezmény csak a főállású vállalkozókat illeti meg? Amennyiben valaki egyrészt kisadózó, másrészt biztosított társas vállalkozó, és kisadózóként mentesül a tételes adó alól, de társas vállalkozóként nem jogosult járulékkedvezményre, dönthet úgy, hogy kisadózói jogviszonyát tekinti főállásnak, társas vállalkozóként pedig mentesül a minimumjárulék-fizetés alól?
Részlet a válaszából: […] A 61/2020. Korm. rendelet kisadózókra vonatkozó kedvezményszabálya nem zárja ki a fizetési mentesség lehetősége alól a nem főállású kisadózókat sem a jogszabályban meghatározott tevékenységi kör esetén. (Sőt - álláspontunk szerint - a jogszabály alapján, aki korábban a...[…]
Tovább a válaszhoz Válaszadás: 2020. április 28.

Ügyvezető két munkaviszonya

Kérdés: Mentesíti a társas vállalkozói jogviszony utáni járulékterhek megfizetése alól egy cég ügyvezetőjét a két munkahelyen fennálló munkaviszony abban az esetben, ha az egyik munkáltatónál heti 30 órás munkaviszonyban, a másiknál pedig heti 6 órás munkaviszonyban áll alkalmazásban?
Részlet a válaszából: […] Az egyéni és társas vállalkozói járulék és a szociálishozzájárulásiadó-fizetési kötelezettsége szempontjából a heti 36 órás foglalkoztatással járó munkaviszonynak nagy jelentősége van, hiszen ez mentesíti a vállalkozást a havi minimális adó- és járulékfizetési...[…]
Tovább a válaszhoz Válaszadás: 2016. szeptember 20.

Szolgálati idő egyidejűleg fennálló két jogviszony esetén

Kérdés: Szerezhet teljes szolgálati időt az a kisadózó társas vállalkozó, aki egyidejűleg heti 20 órás munkaviszonyban is áll 70 ezer forintos munkabérrel? Össze lehet számítani a két jogviszonyt ebben az esetben?
Részlet a válaszából: […] Igen. Abban az esetben, ha a valaki egyidejűleg többes jogviszonyban áll, és jogviszonyai mindegyikében alkalmazni kell a Tny-tv. 39. §-ának arányos szolgálati idő számítására vonatkozó szabályait, akkor a több jogviszonyból származó szolgálati időt - a teljes szolgálati...[…]
Tovább a válaszhoz Válaszadás: 2016. május 10.

Nyugdíjas tag bejelentése, közterhei

Kérdés: Melyik cégben kell megfizetni az egészségügyi szolgáltatási járulékot egy öregségi nyugdíjas magánszemély után, aki több társaságban is tag, és valamennyi cégében megbízási jogviszony keretében látja el az ügyvezetői feladatokat? A magánszemély májusi nyugdíjazásáig az egyik cégben heti 36 órás munkaviszonyban dolgozott, de a nyugdíjba vonulása óta itt is megbízás alapján végzi a tevékenységét. Az ügyvezető valamennyi cégből kap megbízási díjat, de az nem éri el a minimálbér 30 százalékát. Be kell jelenteni a 'T1041-es nyomtatványon ezeket a jogviszonyokat?
Részlet a válaszából: […] A kérdésben tulajdonos tagról van szó, aki egy­idejűleg több kft.-jében megbízási jogviszony keretében látja el az ügyvezetői teendőket.Ez társadalombiztosítási szempontból azt jelenti, hogy valamennyi kft.-ben kiegészítő tevékenységet folytató társas vállalkozónak...[…]
Tovább a válaszhoz Válaszadás: 2016. március 22.

Nyugdíjas kisadózó egyéni vállalkozó társas vállalkozásai

Kérdés: Kötelezett egészségügyi szolgáltatási járulék fizetésére a társas vállalkozásaiban az a nyugdíjas kisadózó egyéni vállalkozó, aki egyéni vállalkozásában megfizeti a havi 25 ezer forint összegű tételes adót, amely egyébként tartalmazza az egészségügyi szolgáltatási járulékot is, és emellett egy betéti társaság személyesen közreműködő kültagja, valamint egy kft.-ben is társas vállalkozó?
Részlet a válaszából: […] Mindenekelőtt - és ez a válasz érdekében fontos - pontosítsuk a kérdés egy téves állítását. A Tbj-tv. szerint kiegészítő tevékenységet folytatónak minősülő egyéni vállalkozó kisadózóként valóban nem minősül főállásúnak a Kata-tv. 2. §-a 8. pontjának b)...[…]
Tovább a válaszhoz Válaszadás: 2015. november 24.

TGYÁS és GYED alapja több jogviszony esetén

Kérdés: Egy közalkalmazotti jogviszonyban álló pedagógus 2010. július 25-én született gyermekével GYED-en, majd GYES-en volt. 2012. november 1-jétől a GYES mellett napi 2 órában dolgozott, majd egy másik cégnél is vállalt munkát napi 4 órás munkaviszonyban. 2013. március 1-jétől lemondott a GYES-ről, a közalkalmazotti jogviszonyában a szabadságát kezdte tölteni, a részmunkaidős munkaviszonyai pedig teljes munkaidőssé alakultak, tehát ettől az időponttól mindkét másik cégnél napi 8 órás munkaviszonyban áll. A dolgozó munkabére közalkalmazottként havi 138 000 forint. Mi a TGYÁS és a GYED alapja a 2013. június 26-án született második gyermek után a fenti esetben?
Részlet a válaszából: […] Amennyiben jól értelmezzük a kérdést, az édesanyának egyidejűleg fennálló három jogviszonya van. Egy a közalkalmazotti, melyben pedagógus (és a szülésig fizetett szabadságát töltötte), és másik kettő, napi 8-8 órás munkaidővel, feltételezhetően biztosítási...[…]
Tovább a válaszhoz Válaszadás: 2013. szeptember 10.

Táppénz számfejtése egyidejűleg fennálló több jogviszony esetében

Kérdés: Kinek kell számfejteni a december 29-től járó táppénzt az alábbi esetben? Egy munkavállaló helyettesítésére 2012. december 3-tól december 28-ig megbízási szerződéssel foglalkoztatott személy 2012. december 10-én baleset miatt keresőképtelenné vált, és táppénzt igényelt. Mivel a megbízási díja a minimálbér 30 százalékát meghaladta, biztosított volt, ezért a kifizetőhelyet működtető foglalkoztató a biztosításban töltött napjai alapján december 28-ig kifizette a táppénzt, a többit elutasította. A foglalkoztatott rendelkezik egy másik, heti 36 órás munkaviszonnyal, ahol szintén táppénzt igényelt, de december 28-ig betegszabadságra volt jogosult. Ennél a munkáltatónál nem működik társadalombiztosítási kifizetőhely.
Részlet a válaszából: […] Az Eb-tv. rendelkezik arról, hogy annak, aki egy­idejűleg több biztosítással járó jogviszonyban köteles egészségbiztosítási járulék fizetésére, táppénz iránti kérelmét az a munkáltatója bírálja el, amelyiknél társadalombiztosítási kifizetőhely működik.Tekintettel...[…]
Tovább a válaszhoz Válaszadás: 2013. február 26.

Egyidejűleg fennálló jogviszonyok

Kérdés: Létesíthet-e egy munkavállaló egyidejűleg két munkáltatónál is heti 40 órás munkaviszonyt, ha az egyik munkáltató Svájcban, a másik pedig Magyarországon van? Van-e erre vonatkozóan valamilyen tiltó szabályozás? Hogyan kell értelmezni a két munkaviszonyt az egyéni vállalkozói járulékfizetési kötelezettség elbírálása során?
Részlet a válaszából: […]  Jogszabály nem zárja ki, hogy a munkavállaló kétmunkáltatónál is 40 órás munkaviszonyban álljon, és emellett még egyénivállalkozói igazolvánnyal is rendelkezzék.Tekintve azonban, hogy egyidejűleg - különbözőEGT-tagállamokban - fennálló biztosítási jogviszonyokról...[…]
Tovább a válaszhoz Válaszadás: 2011. szeptember 27.

Vállalkozók részmunkaidős munkaviszonya

Kérdés: Mentesíti-e a járulékfizetési kötelezettség alól az egyéni, illetve a társas vállalkozót, ha egy napi 6 és egy napi 2 órás részmunkaidős munkaviszonya van?
Részlet a válaszából: […]  Igen, a minimális járulékfizetés alól mentesíti a kétrészmunkaidős munkaviszony. A Tbj-tv. 31. § (4) bekezdése értelmében a heti 36órát elérő foglalkoztatással rendelkező egyéni vállalkozó járulékalapja atényleges kivét azzal, hogy a heti 36 órás...[…]
Tovább a válaszhoz Válaszadás: 2011. augusztus 30.
1
2