Megbízási jogviszonyban álló ügyvezető közterhei

Kérdés: A százalékos ehón kívül a szakképzési hozzájárulást is meg kell fizetnie egy Eva-tv. hatálya alá tartozó kft.-nek a megbízási jogviszonyban álló ügyvezetője után, aki nem tulajdonosa a társaságnak, és havi 10 000 forint megbízási díj ellenében látja el a teendőit, tehát nem biztosított?
Részlet a válaszából: […] Nem tulajdonos tag ügyvezetőről van szó, tehát esetében megbízási jogviszony – akár ellenérték nélkül – természetesen elfogadható.Az Eva-tv. 16/A. §-a értelmében az evás vállalkozás csak a munkaviszonyban foglalkoztatott munkavállalói után köteles havonta...[…]
Tovább a válaszhoz Válaszadás: 2015. július 28.

Evás kft. kiegészítő tevékenységű tagjának járuléka

Kérdés: Kell-e 2940 forint összegű hozzájárulást fizetnie egy evás egyszemélyes kft. nyugdíjas, kiegészítő tevékenységű ügyvezetőjének?
Részlet a válaszából: […] Igen kell, de a fizetendő járulék havi összege nem 2940forint. Ugyanis a kiegészítő tevékenységet folytató társas vállalkozó után atársas vállalkozás havi 5100 forint (napi összege 170 forint) összegűegészségügyi szolgáltatási járulékot köteles fizetni, emellett a...[…]
Tovább a válaszhoz Válaszadás: 2011. február 15.

Evás kft. közterhei

Kérdés: Az eván kívül milyen közterheket kell megfizetnie egy családi kft.-nek a többségi tulajdonos tagja után, aki személyes közreműködésre nem kötelezett, a cégből kizárólag osztalékot vesz fel. és 2008. november 1-jétől nyugdíjas? A tag nyugdíjazása előtt heti 36 órát meghaladó munkaviszonnyal rendelkezett. Kell-e cégautóadót fizetnie az evás kft.-nek?
Részlet a válaszából: […] A kft. azon tagja, aki a társaság tevékenységénekgyakorlásában személyes közreműködést nem végez, társadalombiztosításiértelemben nem minősül társas vállalkozónak. Ebből kifolyólag tagságiviszonyával összefüggésben járulék- és...[…]
Tovább a válaszhoz Válaszadás: 2009. január 13.

Szakképzési hozzájárulás alapja evás kft. esetében

Kérdés: 2008. január hónapban a 65 500 forintot vagy a 69 000 forintot kellett figyelembe venni a szakképzési hozzájárulás alapjaként egy evás kft. esetében, tekintettel a minimálbér fogalmára?
Részlet a válaszából: […] A Tbj-tv. 2008. január 1-jétől valóban definiálja aminimálbér fogalmát, azonban figyelni kell arra, hogy e törvény hatálya nemterjed ki a szakképzési hozzájárulásra. Az Eva-tv. 16/A. § (2) bekezdéseértelmében az egyszerűsített vállalkozói adó hatálya alá tartozó...[…]
Tovább a válaszhoz Válaszadás: 2008. szeptember 2.